460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
187
188
189
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
účetnictví
účtování
accounting [əˈkaʊntɪŋ]
Byli jsme účastníky nového kurzu účetnictví.
We were participants...
Účetnímu oddělení mohou být také přiděleny i jiné funkce.
The accounting department...
Série účetních skandálů byla odhalena veřejnosti.
A series of accounting scandals were exposed to the public.
Firma byla obviněna z pochybných účetních praktik.
The firm was...
2/20
+
chaos, zmatek
chaos [ˈkeɪɒs]
jedn. číslo: chaos, množ. číslo: -
Tvoje počínání způsobilo v našem domě naprostý chaos.
Your action has caused utter chaos in our house.
Sníh a led způsobily na silnicích zmatek.
Snow and ice have caused chaos on the roads.
Zpočátku to vypadalo jako úplný chaos - přívaly aut, autobusů, rikš, motorek a sem tam i nějaká kráva.
It initially seemed...
Útočníci vyplenili vesnici a způsobili rozsáhlou zkázu a chaos.
The invaders plundered...
3/20
+
průzkum, výzkum
(pro)bádání, (pro)zkoumání
exploration [ˌekspləˈreɪʃən]
jedn. číslo: exploration, množ. číslo: explorations
Provedeme podrobnější průzkum těchto sopek.
We will undertake a more detailed exploration of those volcanoes.
Na letošní rok neplánujeme další průzkumné vrty.
We do not plan any other exploration drilling for this year.
4/20
+
atrakce, zajímavost
přitažlivost, půvab
attraction [əˈtrækʃən]
jedn. číslo: attraction, množ. číslo: attractions
Eiffelova věž je v Paříži hlavní turistickou atrakcí.
Eiffel Tower is...
Naše turistické středisko nabízí celou řadu turistických atrakcí.
Our vacation resort...
Nejznámější turistickou atrakcí zde je obří strom.
The most famous...
Centrum města, kde bylo ohromné množství atrakcí, bylo vzdálené jen deset minut.
The center of the city with myriad attractions was only ten minutes away.
Na tuto atrakci si musíte koupit žeton na pokladně.
You must purchase...
5/20
+
vyřezat
vyrýt, vydlabat
vytvarovat, vytvořit
krájet, (na)porcovat
carve [kɑːv]
přít. prostý: carve, 3. os. j. č.: carves, průb. čas: carving, prostý min.: carved, příčestí min.: carved
Grand Canyon byl vytvořený řekou Colorado v Arizoně.
The Grand Canyon was carved by the Colorado River in Arizona.
Některé tunely byly vojáky vykopány pro obranné účely.
Some of the...
Já toho krocana naporcuji a ty ho naservíruješ.
I carve the turkey, and you'll serve.
Malý hranatý symbol byl obvykle vyřezán do vrat stodoly jako ochrana před čarodějnicemi.
The small angular...
Řeka Colorado vyhloubila tento nádherný kaňon během milionů let.
The Colorado River...
6/20
+
lampa, svítilna, svítidlo, světlo
lamp [læmp]
jedn. číslo: lamp, množ. číslo: lamps
Lucy rychle cvakla spínačem a rozsvítila lampu.
Lucy flicked a...
Jedna z lamp držela pohromadě díky lepící pásce.
One of the...
Namontujte žárovku do lampy a zapněte světlo.
Fit the bulb...
Plynová lampa vydávala bledé nažloutlé světlo.
A gas lamp...
V okně jsme viděli tlumené světlo lampy.
We could see the glow of the lamp in the window.
7/20
+
volno, volný čas
volný, pohodový
klidný, ležérní
leisure [ˈliːʒər]
Náš otec nás všechny nutil do pohodového života.
Our father was...
Posilovna se nachází v pátém patře sportovního a zábavního centra.
The fitness room...
To je jeden z nejlepších způsobů, jak trávit volný čas.
That is one...
Co děláte ve svém volném čase?
What do you...
Vlakové modelářství mně zabírá většinu volného času.
The model trains...
8/20
+
štěstí, spokojenost
happiness [ˈhæpɪnɪs]
jedn. číslo: happiness, množ. číslo: -
Tvoje štěstí pro mě znamená víc než cokoli jiného.
Your happiness counts...
Bylo to taková úleva a pocit štěstí, že Jess je v bezpečí.
It was such...
Štěstí nepochází zvenčí, pochází zevnitř.
Happiness does not...
Slušnost a štěstí jsou matka a dcera.
Virtue and happiness...
Štěstí nespočívá v penězích.
Happiness does not...
9/20
+
jako součást
v rámci
as part of [əz pɑːt əv]
Jako součást studie byli někteří účastníci požádáni, aby shromáždili různé vzorky.
As part of...
Vozidlo bylo zabaveno v rámci policejního vyšetřování.
The vehicle was...
Začal jsem jezdit na kole jako součást mé rehabilitace.
I took up...
Mnoho lidí se v rámci svého dietního plánu snaží snížit příjem sacharidů.
Many people are...
10/20
+
uprostřed (čeho)
mezi (čím)
v (čem)
amid [əˈmɪd]
Stála uprostřed kukuřičného pole.
She stood amid...
Jako malé dítě jsme se mezi tak mnoho dospělými cítil trochu divně.
As a small...
Ocitl jsem se v Novém Dillí, uprostřed nepředstavitelného mixu troubení aut a zplodin z výfuků.
I found myself...
11/20
+
entita, celek
objekt, subjekt
bytost, tvor
předmět, věc (hovor.)
entity [ˈentɪtɪ]
jedn. číslo: entity, množ. číslo: entities
Dobrý design vytváří z domu a zahrady jedinečný celek.
A good design...
Pokoušeli jsme se hledat finanční pomoc od veřejných subjektů.
We were trying...
12/20
+
přepnout (prudce)
salto (ve vzduchu vysoko nad zemí)
obrátit (se), převrátit (se), přetočit (se)
hodit (si) (mincí)
obrácená strana
zlehčující (odpoveď)
flip [flɪp]
jedn. číslo: flip, množ. číslo: flips, přít. prostý: flip, 3. os. j. č.: flips, průb. čas: flipping, prostý min.: flipped, příčestí min.: flipped, 2. stupeň: flipper, 3. stupeň: flippest
Polož to, obrať to a dej to na ruby.
Put it down,...
Vítězství a prohry jsou obrácené strany stejné mince.
Victories and losses...
Jeho salto vpřed na kole vypadá jako kouzelnický trik.
His forward bike flip looks like a magic trick.
Další věcí, kterou je třeba poznamenat je, že obrázek uvnitř prvku bude překlopen.
The other thing...
Hodili si mincí o to, kdo zůstane vzhůru.
They flipped a...
Pokud se ostatní nebudou chovat podle našeho očekávání, budeme se zlobit nebo odejdeme.
If the other...
Bude hrozně vyšilovat, až mu o tom povím.
He's gonna flip...
13/20
+
pokračovat
znovu začít, obnovit
znovu získat
životopis
shrnutí
resume [rɪˈzjuːm]
jedn. číslo: resume, množ. číslo: resumes, přít. prostý: resume, 3. os. j. č.: resumes, průb. čas: resuming, prostý min.: resumed, příčestí min.: resumed
Po mateřské dovolené pokračovala ve své kariéře.
She resumed her...
Jsme připraveni obnovit s nimi jednání.
We are ready...
To je jen malá část mého životopisu.
That's just a...
14/20
+
zvýšit, zesílit, zintenzivnit
vystoupat, jít nahoru, krok vzhůru
step up [step daʊn]
přít. prostý: step up, 3. os. j. č.: steps up, průb. čas: stepping up, prostý min.: stepped up, příčestí min.: stepped up
Musíme zvýšit tempo.
We have to...
Potřebuji nějakou radu, jak se více zapojit, přestože jsem zkrátka velmi zaneprázdněná osoba.
I need some...
Střední škola je dalším krokem po základní škole.
Secondary school is...
15/20
+
vzhůru nohama
upside down [ˈʌpˌsaɪd daʊn]
Obrať to vzhůru nohama.
Turn it upside...
Takové zjištění by obrátilo svět umění vzhůru nohama.
Such a find...
16/20
+
dárce, dárkyně, sponzor
dárcovský
donor [ˈdəʊnə]
jedn. číslo: donor, množ. číslo: donors
Peníze byly získány od individuálních dárců.
The money was...
Lékaři odebrali dárci zdravou ledvinu.
Doctors removed the...
17/20
+
obálka
obal, plášť
envelope [ˈenvəloʊp]
jedn. číslo: envelope, množ. číslo: envelopes
Zpráva byla zašifrována na obálce pod známkou.
The report was...
Jak je možné vyrobit obálku ze čtvrtky?
How is it...
18/20
+
zachránit
vysvobodit, osvobodit
záchrana, pomoc
rescue [ˈreskjuː]
jedn. číslo: rescue, množ. číslo: rescues, přít. prostý: rescue, 3. os. j. č.: rescues, průb. čas: rescuing, prostý min.: rescued, příčestí min.: rescued
Muž, který ji zachránil, si všiml, že pták nemůže létat.
The man who...
Amy byla zachráněna poté, co se její člun potopil u ostrova.
Amy was rescued...
Konečným cílem každé záchrany je vrátit zvíře do divočiny.
The ultimate goal...
Jezdec na vodním šlapadle byl zachráněn poté, co strávil 90 minut v moři.
A water bike...
Vrtulník je zaměstnán záchrannou operací kvůli horolezcům, kteří se ocitli v nesnázích.
The helicopter is...
19/20
+
odvážný, statečný
čelit, vzdorovat, postavit se
brave [breɪv]
přít. prostý: brave, 3. os. j. č.: braves, průb. čas: braving, prostý min.: braved, příčestí min.: braved, 2. stupeň: braver, 3. stupeň: bravest
Projev prezidenta nepřinesl žádnou odvážnější vizi budoucnosti.
President's speech had...
Zigi byl často uváděn jako typický příklad statečného vojáka.
Zigi was often...
Váš otec byl statečný průzkumník.
Your father was...
Odvážní námořníci čelili bouřkám a neznámým nebezpečím.
Brave seamen faced...
V příběhu vystupuje statečná venkovanka, která překonává nepřízeň osudu.
The story features...
20/20
+
věnovat (se)
zasvětit
dedicate [ˈdedɪˌkeɪt]
přít. prostý: dedicate, 3. os. j. č.: dedicates, průb. čas: dedicating, prostý min.: dedicated, příčestí min.: dedicated
Byla to čest pro naše specializované pracovníky, že jsme si udrželi rating A +.
It has been...
Na našich parnících slouží zapálené týmy žen a mužů.
Our liners are...
Několik satelitů je určeno k hledání potenciálního života někde ve vesmíru.
Several satellites are...
Náš nový památník je věnován všem hasičům, kteří zde položili svůj život.
Our new memorial is dedicated to all the firefighters who have given their lives here.
Svatyně je posvátné místo často věnované určitému světci nebo hrdinovi.
A shrine is...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X