460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
188
189
190
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
svíčka
candle [ˈkændəl]
jedn. číslo: candle, množ. číslo: candles
Lidé používají svíčky, ale ty dlouho nevydrží.
People are using candles, but they don't last long.
Můžete sfouknout svíčku, ale nemůžete sfouknout oheň.
You can blow...
Je čas sfouknout svíčky a něco si přát!
It's time to...
Když se zvedne vítr, sfoukne všechny svíčky.
When the wind...
Podle mého názoru žádný jiný hudební skladatel nesahá Mozartovi ani po kotníky.
In my opinion,...
Uděláme dýni se strašidelnou tváří a zevnitř ji osvětlíme svíčkou.
We are going...
2/20
+
zmizet, ztratit se
vyhynout
vanish [ˈvænɪʃ]
přít. prostý: vanish, 3. os. j. č.: vanishes, průb. čas: vanishing, prostý min.: vanished, příčestí min.: vanished
Týmy zintenzivnily své úsilí o nalezení ponorky, která zmizela ve středu.
Teams have intensified their efforts to find the submarine, which vanished on Wednesday.
Silnice zmizely pod hlubokým sněhem.
Roads vanished under deep snow.
Od toho dne prostě zmizela z Paříže, nebo ne?
Since that day she just vanished from Paris, or did she?
3/20
+
cizí, odlišný
mimozemšťan, vetřelec (z vesmíru)
cizinec
mimozemský
alien [ˈeɪlɪən]
jedn. číslo: alien, množ. číslo: aliens
Mluvil jazykem, který mi byl úplně cizí.
He spoke a language totally alien to me.
Možná, že pan Stone je cizinec!
Maybe Mr Stone is an alien!
4/20
+
polštář
poduška
položit na polštář
pillow [ˈpɪləʊ]
jedn. číslo: pillow, množ. číslo: pillows, přít. prostý: pillow, 3. os. j. č.: pillows, průb. čas: pillowing, prostý min.: pillowed, příčestí min.: pillowed
Uvelebila se na polštáři a usnula.
She snuggled down...
Náš pes roztrhal její polštář na cáry.
Our dog ripped...
Ustlala jsem si postel a načechrala polštáře.
I made my...
Natřepala mi polštář.
She plumped up...
Polštář na gauči byl načechraný.
The pillow on...
5/20
+
klec
branka (hokejová)
zavřít (do klece)
cage [keɪdʒ]
jedn. číslo: cage, množ. číslo: cages, přít. prostý: cage, 3. os. j. č.: cages, průb. čas: caging, prostý min.: caged, příčestí min.: caged
V kleci bylo asi 20 myší.
There were perhaps...
Pták strká svou hlavu mezi tyčky své klece.
The bird pokes...
Steven pustil papouška z klece.
Steven released the...
Seno, sláma a dřevěné piliny jsou použity jako podestýlka do klecí pro zvířata.
Hay, straw, and...
Šampión v lehké váze přeskočil přes klec a rval se s členem soupeřova týmu.
The lightweight champion...
6/20
+
přetrvávat, pokračovat
nepolevovat, neustávat
vytrvat
persist [pəˈsɪst]
přít. prostý: persist, 3. os. j. č.: persists, průb. čas: persisting, prostý min.: persisted, příčestí min.: persisted
Počasí nebylo moc dobré, ale přesto jsme vydrželi na venkovní terase.
The weather was...
Pokud bude neshoda stále přetrvávat, budeme to muset vyřešit my sami.
If the disagreement...
7/20
+
padělek, podvrh, falzifikát
falešný, padělaný
(z)falšovat, napodobit
předstírat, fingovat
podvodník
fake [feɪk]
jedn. číslo: fake, množ. číslo: fakes, přít. prostý: fake, 3. os. j. č.: fakes, průb. čas: faking, prostý min.: faked, příčestí min.: faked
Předstírala těhotenství.
She faked pregnancy.
Předstírej, že to umíš, dokud se to nenaučíš,
Fake it till...
Jejich bezpečnostní kamery jsou falešné.
Their security cameras...
Její gesta ukazovala, že její potěšení z toho, že ho vidí, je jen hrané.
Her gestures indicated her fake pleasure to see him.
Snažím se pochopit, proč o ní pořád vymýšlí nějaké báje a nepravdivé zprávy.
I'm trying to...
8/20
+
marmeláda, džem
vtlačit, ucpat, vzpříčit se, zadřít se
přetížit (co) (telefonní linku ap.)
rušit (signál ap.)
jam [dʒæm]
jedn. číslo: jam, množ. číslo: jams, přít. prostý: jam, 3. os. j. č.: jams, průb. čas: jamming, prostý min.: jammed, příčestí min.: jammed
Uvědomili si, že nepřátelské síly ruší spojenecké rádiové signály.
They realised that...
Nemohli jsme nic dělat, dopravní zácpu jsme nemohli nějak ovlivnit.
We could do...
Dnes ráno jsem uvízl v dopravní zácpě.
This morning I...
Dopravní zácpy se zřejmě s největší pravděpodobností vyskytují ve městech a metropolitních oblastech.
The traffic jams...
Ucpal se podavač papíru.
There's a jam...
Dálnice do města je ráno ucpaná, kvůli velkému počtu dojíždějících do práce.
The highway to...
9/20
+
středního věku
ve středním věku
middle-aged [ˈmɪdəl eɪdʒd]
Tenhle pár středního věku vypadá šťastně.
That middle-aged couple...
Většina ředitelů firem jsou muži středního věku.
Most company directors...
10/20
+
slušný, zdvořilý
polite [pəˈlaɪt]
2. stupeň: politer, 3. stupeň: politest
Musíš být vždy zdvořilý ke všem.
You must always be polite to everyone.
Buď zdvořilý ke svým rodičům.
Be polite to your parents.
Bude se chovat jako zdvořilý host.
He will behave...
11/20
+
kořist (dravce), oběť (trestného činu ap.)
lovit
propadnout, podlehnout (zoufalství ap.)
prey [preɪ]
jedn. číslo: prey, množ. číslo: preys, přít. prostý: prey, 3. os. j. č.: preys, průb. čas: preying, prostý min.: preyed, příčestí min.: preyed
Orli používají ostré drápy, aby propíchli chycenou kořist.
Eagles use the...
Zmije paralyzuje svou kořist tím, že jí vstříkne jed.
The viper paralyses...
Lev upustil zbytek své kořisti a vrátil se zpět.
The lion had...
Tygr je šelma.
A tiger is...
V naší zoo máme několik druhů šelem.
We have several...
12/20
+
barva
zbarvení
barvit, obarvit, nabarvit
rasa (přen.), barva pleti
colour [ˈkʌlə]
jedn. číslo: colour, množ. číslo: colours, přít. prostý: colour, 3. os. j. č.: colours, průb. čas: colouring, prostý min.: coloured, příčestí min.: coloured
Bílá barva představuje čistotu a nový start do nového roku.
The white colour...
Tato barva ti opravdu sluší.
That colour really becomes you.
Nakreslil obrys auta a pak jej vybarvil.
He drew the...
Tato rtěnka poskytuje dlouhotrvající sytou barvu.
This lipstick gives...
Výrazné a zářivé barvy budou vypadat perfektně ve vašem domě.
The bold and...
Můj syn má rád knihy s barevnými ilustracemi.
My son likes...
13/20
+
červ, červík
šnek (šnekový převod) (tech.)
prolézt, protáhnout se, prodrat se
worm [wɜːm]
jedn. číslo: worm, množ. číslo: worms, přít. prostý: worm, 3. os. j. č.: worms, průb. čas: worming, prostý min.: wormed, příčestí min.: wormed
Veterinář říká, že náš pes má červy.
The vet says...
Na háčku se kroutil červ.
The worm was...
14/20
+
zloděj
thief [θiːf]
jedn. číslo: thief, množ. číslo: thieves
Zamřížoval jsem okna, abych zabránil zlodějům vstoupit do domu.
I barred the...
Lewis zahnal zloděje do podkroví stodoly.
Lewis cornered the...
Tři zloději provedli razii během pěti minut za pomocí vozů.
Three thieves carried...
Zloději, kteří se vydávali za dělníky ukradli vzácný koberec.
Thieves who were...
Nějací zloději se vloupali do mého domu a ukradli všechno, co mělo nějakou cenu.
Some thieves broke...
15/20
+
podzim
autumn [ˈɔːtəm]
jedn. číslo: autumn, množ. číslo: autumns
Náš kurz v podzimním semestru začíná 3. září a probíhá do ledna.
Our autumn semester course starts on 3 September and runs until January.
Můžeme vidět, že nastal podzim.
We can see that autumn has arrived.
Vlaštovky začínají svou migraci na jih na podzim.
Swallows begin their...
Zemědělci orají na podzim nebo na jaře.
Farmers plow in...
16/20
+
záležet na (kom)
stačit (na něco)
být až (kolik)
být schopen
vyznat se v
be up to [bɪ ʌp tə]
přít. prostý: be up to, 3. os. j. č.: is up to, průb. čas: being up to, prostý min.: were/was up to, příčestí min.: been up to
Prostě to nezáleží jenom na nás.
It's not just...
Co jsi prováděl?
What have you...
Pokuty mohou představovat až čtyři procenta ročních příjmů při systematickém nedodržování.
The fines can...
Odhaduje se, že návštěvnost bude až dvanáct tisíc lidí.
It is estimated...
17/20
+
zanedbávat, zanedbat
zapomenout, opomenout
zanedbání, zanedbávání, opominutí
neglect [nɪˈglekt]
jedn. číslo: neglect, množ. číslo: neglects, přít. prostý: neglect, 3. os. j. č.: neglects, průb. čas: neglecting, prostý min.: neglected, příčestí min.: neglected
Úmyslně zanedbával potřeby své ženy.
He wilfully neglected...
Mark mu řekl, že byl svědkem jejího zneužívání a zanedbávání.
Mark told him...
Spánek, strava a cvičení jsou všechno důležité složky, a pokud zanedbáte některou z nich, není to dobré.
Sleep, diet and...
Policista, který prováděl zatčení zapomněl podezřelého informovat o jeho právech.
The arresting officer neglected to inform the suspect of his rights.
Zanedbávali potřeby chudých a střední vrstvy.
They neglected the...
Stará budova se začala rozpadat a chátrat kvůli zanedbávání a nedostatečné údržbě.
The old building...
18/20
+
potápět se
ponor, potápění (se), potopení se
skok po hlavě, šipka
zapadnout (přen.) (kam)
prudce klesnout
prudký pokles, pád
dive [daɪv]
jedn. číslo: dive, množ. číslo: dives, přít. prostý: dive, 3. os. j. č.: dives, průb. čas: diving, prostý min.: dove (or dived), příčestí min.: dived
Prudký pokles výšky se stával prudší a prudší a letadlo padalo rychleji a rychleji.
The dive became...
Nacvičovali jsme ponory v plaveckém bazénu.
We practiced the...
Potápěli jsme se pod vlnami, abychom vytvořili tento krásný film.
We dove beneath...
Při přístrojovém potápění jsi šťastnější.
Scuba diving makes...
Přístrojové potápění je plavání pod hladinou.
Scuba diving is...
Pro přístrojové potápění potřebujete dýchací přístroj.
You need a...
19/20
+
řev
burácet, rachotit
hřmět, dunět
řvát , zařvat, ječet
burácení, dunění, rachot
roar [rɔː]
jedn. číslo: roar, množ. číslo: roars, přít. prostý: roar, 3. os. j. č.: roars, průb. čas: roaring, prostý min.: roared, příčestí min.: roared
Slyšela jsem řev jaguára.
I heard the...
Lev hlasitě zařval.
The lion gave a loud roar.
Záblesk blesku a rachot hromu ohlašovaly prudký déšť.
A flash of...
Zvuk laviny řítící se ze svahu byl ohlušující.
The sound of...
20/20
+
osel (zvíře)
zadek, prdel, řiť
ass [æs]
jedn. číslo: ass, množ. číslo: asses
Už ani necítím zadek z toho, jak celý den sedím na židli.
My ass is...
V našem klubu dřu jako kůň a co z toho mám?
I work my...
Dřeme jako mezci, budujeme si kariéru a věříme, že pak budeme šťastní.
We work our...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X