460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
189
190
191
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
poklad
cenit si, vážit si
treasure [ˈtreʒə]
jedn. číslo: treasure, množ. číslo: treasures, přít. prostý: treasure, 3. os. j. č.: treasures, průb. čas: treasuring, prostý min.: treasured, příčestí min.: treasured
Našli poklad na své zahradě.
They discovered a...
Máme důkaz, že piráti zakopali poklad na tomto ostrově.
We have the...
Truhla s pokladem byla nalezena neporušená a zapečetěná.
The treasure chest...
Když otevřeli truhlu s pokladem, spatřili oslnivé množství šperků.
As they opened...
2/20
+
plakát, poutač
přispěvatel, diskutér
poster [ˈpəʊstə]
jedn. číslo: poster, množ. číslo: posters
Prodávala chléb, přímo pod plakátem, který hrozil trestem, pokud to budě dělat.
She was selling bread, right under a poster threatening punishment for doing so.
Nech mě dát ten plakát na zeď.
Let me fix...
Plakát byl na zeď přilepen lepidlem.
The poster was...
Budete potřebovat kladivo, abychom pořádně upevnili plakáty ke stěně .
You'll need a...
Reklamní kampaň využívala atraktivní plakáty k propagaci nového parfému.
The advertising campaign used glossy posters to promote the new perfume.
3/20
+
hnízdo, hnízdečko
doupě
(u)hnízdit (se), (u)dělat si hnízdo
vnořit, vkládat
nest [nest]
jedn. číslo: nest, množ. číslo: nests, přít. prostý: nest, 3. os. j. č.: nests, průb. čas: nesting, prostý min.: nested, příčestí min.: nested
Kukačka snáší vajíčko do cizího ptačího hnízda.
The cuckoo lays her egg in another bird's nest.
Ptáci mají své hnízdo na stromě.
The birds have...
Právě teď se dívám, jak ptáci vylézají ze svých hnízd.
Right now, I...
Mláďata utíkají z hnízda téměř ihned poté, co se vylíhnou.
The young birds...
4/20
+
omdlít, ztratit vědomí
slabý, mdlý, chabý, nepatrný
mdloba, mrákoty, ztráta vědomí
faint [feɪnt]
jedn. číslo: faint, množ. číslo: faints, přít. prostý: faint, 3. os. j. č.: faints, průb. čas: fainting, prostý min.: fainted, příčestí min.: fainted, 2. stupeň: fainter, 3. stupeň: faintest
Najednou se ozval výkřik, protože osoba vedle nich omdlela.
Suddenly there was...
Srdce mně bušilo a bylo mně mdlo.
My heart raced...
Slyšel jsem slabý zvuk hudby, která hrála někde v domě.
I heard the faint sound of music playing somewhere in the house.
Ano, způsobuje to nepatrný hluk.
Yes, it makes...
Slunce teď mělo kolem sebe slabý zlatý opar.
The sun now...
5/20
+
sláva
nádhera, krása
vychutnávat si, užívat si
glory [ˈglɔːrɪ]
jedn. číslo: glory, množ. číslo: glories, přít. prostý: glory, 3. os. j. č.: glories, průb. čas: glorying, prostý min.: gloried, příčestí min.: gloried
Čas od času máte svoji malou chvilku slávy.
From time to...
Restaurují historické automobily zpět do původní slávy.
They are restoring...
Po letech, co byla budova opuštěna, byla historická budova obnovena do své bývalé krásy.
After years of abandonment, the historic building was restored to its former glory.
6/20
+
souhlas, svolení, dovolení
souhlasit, svolit, dát souhlas
consent [kənˈsent]
jedn. číslo: consent, množ. číslo: consents, přít. prostý: consent, 3. os. j. č.: consents, průb. čas: consenting, prostý min.: consented, příčestí min.: consented
Shromažďovali osobní údaje lidí bez jejich souhlasu.
They collected people's...
Byla jsem donucena k sexu, se kterým jsem nesouhlasila.
I had been...
Souhlasil jsem s tím?
Did I consent...
7/20
+
zemětřesení
earthquake [ˈɜːθˌkweɪk]
jedn. číslo: earthquake, množ. číslo: earthquakes
Zemětřesení poškozuje jak ta potrubí, která přivádějí vodu lidem, tak i ta, co odvádí jejich odpad.
The earthquake is...
Stovky budov byly při zemětřesení těžce poškozeny.
Hundreds of buildings...
Zemětřesení zničilo velkou část staré katedrály.
The earthquake destroyed...
Tato oblast ohrožená zemětřesením nebyla po desítky let aktivní.
This earthquake zone...
Zemětřesení je příšerný zážitek.
The earthquake is...
Při zemětřeseních se objevily případy, kdy byli přeživší nalezeni až po dnech hledání.
There have been...
8/20
+
anděl
angel [ˈeɪndʒəl]
jedn. číslo: angel, množ. číslo: angels
Ty také nejsi žádný anděl.
You aren't an...
Naše vnučka je anděl.
Our granddaughter is...
9/20
+
vypnout, přestat vnímat, nevnímat
naladit (rádio ap.)
tune out [tjuːn [aʊt]
přít. prostý: tune out, 3. os. j. č.: tunes out, průb. čas: tuning out, prostý min.: tuned out, příčestí min.: tuned out
Naučila jsem se nevnímat rušivé podněty.
I've learned to...
Nudící se dítě může snadno přestat vnímat.
A bored child...
10/20
+
morče
pokusný králík (přen.)
guinea pig [ˈgɪnɪ pɪg]
jedn. číslo: guinea pig, množ. číslo: guinea pigs
Morčata obvykle žijí po dobu 4-6 let, pokud je o ně dobře postaráno.
Guinea pigs usually...
Používali nás jako pokusné králíky.
They used us...
11/20
+
žába
frog [frɒg]
jedn. číslo: frog, množ. číslo: frogs
Myšlenka, že budeme pitvat žábu, mě znechucuje.
The thought of...
Vejce se promění v pulce a pulci se změní na žáby.
The eggs turn...
Žáby vydávají zvuk, který se nazývá kvákání.
Frogs make a noise called a croak.
Kouzelník proměnil dívku v žábu.
The magician turned...
12/20
+
(po)msta, odplata, odveta
pomstít
revenge [rɪˈvendʒ]
jedn. číslo: revenge, množ. číslo: revenges, přít. prostý: revenge, 3. os. j. č.: revenges, průb. čas: revenging, prostý min.: revenged, příčestí min.: revenged
Poslal nahrávku své setře, jako pomstu a jako varování.
He sent the...
Musím se pomstít.
I have to...
Plánuju se té mrše pomstít.
I'm planning revenge...
13/20
+
vyhořet, shořet, dohořet, vyhasnout (oheň ap.)
zcela se vyčerpat (mentálně ap.), vyhořet
burn out [bɜːn aʊt]
přít. prostý: burn out, 3. os. j. č.: burns out, průb. čas: burning out, prostý min.: burnt out [bɜ:rnt aʊt] (or burned out), příčestí min.: burnt out [bɜ:rnt aʊt] (or burned out)
Cítí se vyčerpaně a vyhořele.
She feels exhausted...
Jakákoli elektrická žárovka nakonec shoří.
Any electric light...
Lepší je hořet než pomalu vyhasnout.
Better to burn...
14/20
+
narážka, náznak, naznačení
tip, rada, pokyn, doporučení
naznačit, udělat narážku, pokynout
hint [hɪnt]
jedn. číslo: hint, množ. číslo: hints, přít. prostý: hint, 3. os. j. č.: hints, průb. čas: hinting, prostý min.: hinted, příčestí min.: hinted
Ani to nenaznačuj.
Don't even hint...
Nikdy jsem o tom neřekl ani slovo, nikdy jsem to ani nenaznačil.
I have never...
Omáčka má jemnou příchuť česneku.
The sauce has...
Naznčil, že se domnívá, že někteří hráčí mohou dopovat.
He has hinted that he believes some players may be doping.
Padouch ve filmu měl zlověstný úsměv, který naznačoval jeho zlé úmysly.
The movie's villain...
15/20
+
čarodějnice, čarodějka
witch [wɪtʃ]
jedn. číslo: witch, množ. číslo: witches
Stará čarodějka zamumlala záhadné zaklínadlo.
The old witch...
Čarodějnice chtěla použít svou moc na boj s démony.
The witch wanted...
Duchovní byli ve středověku hlavními pronásledovateli čarodějnic.
The clergy were...
Zlá čarodějnice na muže seslala kouzlo a proměnila ho v brouka.
The wicked witch...
Malý hranatý symbol byl obvykle vyřezán do vrat stodoly jako ochrana před čarodějnicemi.
The small angular...
16/20
+
prádlo (na praní)
prádelna (veřejná)
laundry [ˈlɔːndrɪ]
jedn. číslo: laundry, množ. číslo: laundries
Můžeš pověsit prádlo?
Can you hang...
Můj manžel nevěděl, jak vyprat prádlo v automatické pračce.
My husband didn't know how to wash laundry in an automatic washing machine.
Místnost byla úplně prázdná, kromě haldy špinavého prádla v rohu.
The room was...
Odběhla jsem do koupelny pro prací prášek.
I dashed to the bathroom to get laundry detergent.
V návodu na praní se radí jemnou tkaninu neždímat, aby se nepoškodila.
The laundry instructions...
17/20
+
metro, podzemní dráha
podchod, podjezd, podzemní chodba
subway [ˈsʌbˌweɪ]
jedn. číslo: subway, množ. číslo: subways
Ztratil se v londýnském metru.
He got lost in the London subway system.
Nejbližší stanice metra je jen dva bloky od hotelu.
The nearest subway...
Pařížské metro je náchylné k záplavám, když řeka Seina stoupne.
Paris subways are...
Dojíždějící se často nacpou do metra během dopravní špičky.
Commuters often pack...
18/20
+
závist
závidět
envy [ˈenvɪ]
jedn. číslo: envy, množ. číslo: envies, přít. prostý: envy, 3. os. j. č.: envies, průb. čas: envying, prostý min.: envied, příčestí min.: envied
Mnoho lidí mi závidělo, protože jsem byl úspěšnější než ostatní.
Many people envied...
Skromní lidé nezávidí jiným lidem.
Modest people do...
19/20
+
jed
otrávit, otrávit se
poison [ˈpɔɪzən]
jedn. číslo: poison, množ. číslo: poisons, přít. prostý: poison, 3. os. j. č.: poisons, průb. čas: poisoning, prostý min.: poisoned, příčestí min.: poisoned
Roger byl otráven poloniem.
Roger was poisoned...
Některé jedy mohou vstoupit do těla absorpcí přes kůži.
Some poisons can enter the body by absorption through the skin.
Tento jed vyvolá srdeční zástavu a nezanechá v těle žádné stopy.
This poison induces cardiac arrest and leaves no traces in the body.
Mike umí vyrobit z relativně neškodných léků prudké jedy.
Mike can make...
Pitva odhalila, že byl otráven.
The autopsy revealed...
Příznaky otravy jídlem obvykle zahrnují žaludeční křeče, zvracení a průjem.
The symptoms of...
20/20
+
vznález
výmysl
invence, vynalézavost
invention [ɪnˈvenʃən]
jedn. číslo: invention, množ. číslo: inventions
Navrhli jsme, aby se některé z těchto důmyslných vynálezů začaly vyrábět.
We proposed to start the manufacture some of these clever inventions.
Jaké vynálezy formovaly současný svět?
What inventions shaped...
Před vynálezem papíru lidé psávali na desky z kamene nebo kusy dřeva.
Before the invention...
Tento vynález umožňuje snadnější zapouzdření integrovaných obvodů.
This invention allows...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X