460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
190
191
192
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
omluva
apology [əˈpɒlədʒɪ]
jedn. číslo: apology, množ. číslo: apologies
Víš, proč nepřijala mou omluvu?
Do you know...
Jennifer podmínila převzetí daru jeho osobní omluvou.
Jennifer conditioned her acceptance of the gift on his personal apology.
Přijměte prosím mou upřímnou omluvu.
Please accept my...
Tvůj pokus o omluvu je dost ubohý.
Your attempt at...
2/20
+
živý, barvitý
jasný, svěží, intenzívní
vivid [ˈvɪvɪd]
2. stupeň: more vivid, 3. stupeň: most vivid
Měl jsem živý sen o mém starém příteli.
I had a vivid dream about my old friend.
Kimberly často nosí šaty, které mají dost jasné barvy.
Kimberly often wears dresses that have rather vivid colors.
Mám velmi jasnou představu o svém budoucím životě.
I have a...
3/20
+
vlna (ovčí)
wool [wʊl]
jedn. číslo: wool, množ. číslo: wools
Vlna z ovcí musí být vyčištěna.
The wool from the sheep must be cleaned.
Zkoušeli jste někdy přetrhnout vlákno vlny?
Have you ever...
Výzkumný ústav vlnařský sídlil v Brně.
The Wool Research...
Na vlněné látky stanovili sazbu 20%.
They set a...
Vlna tak škrábe, že dráždí pokožku.
Wool is so...
Moly mně vyžraly díry do vlněného kabátu.
The moths have...
4/20
+
podprsenka
bra [brɑː]
jedn. číslo: bra, množ. číslo: bras
Nosím podprsenky s košíkem velikosti C.
I wear a...
Laura se svlékla do podprsenky a kalhotek a vyzkoušela si šaty.
Laura stripped down to her bra and pants and tried on the dress.
5/20
+
komín (tovární i skalní)
cylindr (petrolejky)
chimney [ˈtʃɪmnɪ]
jedn. číslo: chimney, množ. číslo: chimneys
Teplo stoupá vzhůru komínem.
The heat rises up the chimney.
Všechny pytle, jeden po druhém, jsme nacpali do komínu!
We stuffed all...
Náš starý komín vyžaduje služby kvalifikovaného kominíka.
Our old chimney...
Zloděj se vydával za kominíka, aby se dostal do domu.
The thief posed...
Z komína stoupal obláček tmavého kouře.
A puff of...
6/20
+
(vy)zvracet
(vy)dávit
zvratky
vomit [ˈvɒmɪt]
jedn. číslo: vomit, množ. číslo: vomits, přít. prostý: vomit, 3. os. j. č.: vomits, průb. čas: vomiting, prostý min.: vomited, příčestí min.: vomited
Muž vypadal opilý a pak se vyzvracel na zem.
The man appeared...
Dali jí slanou vodu, aby zvracela.
They gave her...
Příznaky otravy jídlem obvykle zahrnují žaludeční křeče, zvracení a průjem.
The symptoms of...
7/20
+
liška, lišák
zmást, poplést
fox [fɒks]
jedn. číslo: fox, množ. číslo: foxes, přít. prostý: fox, 3. os. j. č.: foxes, průb. čas: foxing, prostý min.: foxed, příčestí min.: foxed
Jean je biolog zabývající se studiem lišek žijících ve městě.
Jean is a...
Liška prošla mnohokrát kolem nory.
The fox went...
Zběsilý pes běžel, ve snaze dohonit lišku.
A frenzied dog...
Lovci sledovali stopu krve, kterou za sebou liška zanechávala.
The hunters followed...
Liška je velmi plachý a nepolapitelný tvor.
The fox is a very shy and elusive creature.
8/20
+
bezbolestný, bez bolesti
pain-free [peɪn friː]
Zaručuji vám, že vám to pomůže žít život bez bolesti.
I guarantee it...
Poprvé za ty roky nemám bolesti.
I'm pain-free for...
9/20
+
lechtat, polechtat
pobavit, rozveselit
svědit, svrbět
tickle [ˈtɪkəl]
přít. prostý: tickle, 3. os. j. č.: tickles, průb. čas: tickling, prostý min.: tickled, příčestí min.: tickled
Šla za mnou a snažila se mě polechtat.
She followed me...
Svrbí mě v nose, myslím, že budu kýchat.
My nose is...
10/20
+
cestovní pas
passport [ˈpɑːspɔːt]
jedn. číslo: passport, množ. číslo: passports
Můj pas je prošlý a nemůžu cestovat.
My passport is...
Popadl jsem můj pas a zabalil jsem si do kufru pár věcí.
I grabbed my...
Váš pas nesmí vypršet dříve než 6 měsíců po vstupu do země.
Your passport must...
Budete muset poskytnout úřední doklad prokazující vaše občanství, např. cestovní pas nebo občanku.
You will need...
Policie si myslí, že pašeráci cestují na irské pasy.
The police think...
11/20
+
šunka
šunkový
zadní strana stehna
radioamatér (slang.)
ham [hæm]
jedn. číslo: ham, množ. číslo: hams
Má rád šunku a vejce.
He likes ham and eggs.
Dejte mouku, prášek do pečiva, sůl, šunku a sýr do misky a promíchejte.
Put the flour,...
Dostal jsem hroznou chuť na šunkovou klobásku.
I've been craving ham sausage.
12/20
+
zamilovat se (do koho/čeho)
propadnout (komu/čemu)
naletět, skočit (na co)
fall for [fɔːl fɔː]
přít. prostý: fall for, 3. os. j. č.: falls for, průb. čas: falling for, prostý min.: fell for [fel fɔː], příčestí min.: fallen for ['fɔ:lən fɔː]
Nevybíráme si do koho se zamilujeme.
We don't choose...
Který chlap by se do tebe nezamiloval?
What guy wouldn't...
Propadla jeho pěknému mužnému vzhledu.
She fell for...
Naletěl na ten podvod jako trouba a přišel o úspory.
He fell for...
Musel bys být idiot, abys naletěl na takový podvod.
You'd have to...
13/20
+
lhář(ka)
liar [ˈlaɪə]
jedn. číslo: liar, množ. číslo: liars
Ten muž je podvodník a lhář.
The man is...
Spáchal sebevraždu, protože se bál, že bude odhalen jako lhář.
He killed himself because he feared exposure as a liar.
14/20
+
střízlivý
rozvážný, klidný, mírný
vystřízlivět
sober [ˈsəʊbə]
přít. prostý: sober, 3. os. j. č.: sobers, průb. čas: sobering, prostý min.: sobered, příčestí min.: sobered, 2. stupeň: soberer, 3. stupeň: soberest
Specializují se na pomoc klientům, aby zůstali střízliví.
They specialize in...
Chodí někdy spát střízlivý?
Does he ever...
Pojďme a nechme ho, aby vystřízlivěl.
Let's go and...
vystřízlivíš, budeš se stydět za to, co jsi udělal.
When you sober...
15/20
+
lítost, soucit
litovat, být líto
škoda
pity [ˈpɪtɪ]
jedn. číslo: pity, množ. číslo: -, přít. prostý: pity, 3. os. j. č.: pities, průb. čas: pitying, prostý min.: pitied, příčestí min.: pitied
Nechci, abys mě litoval.
I don't want...
To je škoda.
It is a...
Účinkujícímu se od publika dostalo jen lítostivých pohledů.
The performer received...
To, co jsem cítil, se podobalo spíše lítosti než lásce.
What I felt...
Jeho slova byla směsicí lítosti a výčitek.
His words were...
16/20
+
duha
duhový
rainbow [ˈreɪnˌbəʊ]
jedn. číslo: rainbow, množ. číslo: rainbows
Viděli jsme nádhernou duhu, která se klenula oblohu.
We saw a...
Duha tvoří na obloze oblouk.
The rainbow forms...
17/20
+
hospoda, hospůdka
pub [pʌb]
jedn. číslo: pub, množ. číslo: pubs
Jeho hospoda vaří své vlastní pivo.
His pub brews...
Každý večer přesně v pět hodin mě můžete najít v mé hospodě.
Every evening at five o'clock sharp you could find me in my pub.
Jeho fotografie zachycují atmosféru hospod.
His photographs capture...
Zůstali jsme celou noc v hospodě.
We were staying...
Po práci rádi zajdeme s kamarády do místní hospody.
After work, we...
18/20
+
zbožňovat
uctívat, cenit si
adore [əˈdɔː]
přít. prostý: adore, 3. os. j. č.: adores, průb. čas: adoring, prostý min.: adored, příčestí min.: adored
Čokoládu prostě zbožňuji.
I simply adore...
Cením si ho pro jeho ušlechtilou povahu.
I adore him...
19/20
+
řezník
porazit, zapíchnout, zaříznout (prase)
zmasakrovat, povraždit
butcher [ˈbʊtʃə]
jedn. číslo: butcher, množ. číslo: butchers, přít. prostý: butcher, 3. os. j. č.: butchers, průb. čas: butchering, prostý min.: butchered, příčestí min.: butchered
Řezník připravuje a prodává maso.
A butcher prepares...
Zapíchnul prase velkým ostrým nožem.
He butchered the...
20/20
+
váhavý, nerozhodný, zdráhavý
hesitant [ˈhezɪtənt]
2. stupeň: more hesitant, 3. stupeň: most hesitant
Michael k ní váhavě přistoupil.
Michael took a...
Pochopitelně mohou váhat nebo mohou být příliš hrdí na to, aby přijali vaši pomoc.
Understandably, they may...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X