460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
191
192
193
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
nula
nulový
nic, žádný
zero [ˈzɪərəʊ]
Objevil jsem několik triků, které mi pomohly stát se z ničeho hrdinou.
I discovered a few tricks that helped me go from zero to hero.
To mi nedává žádný smysl.
That makes zero sense to me.
Nyní jsou dva stupně pod nulou.
It is two degrees below zero now.
Teplota by mohla klesnout pod nulu.
The temperature could...
A proto je výchozí hodnota nastavena na nulu.
This is why...
Nemáme žádnou toleranci pro sexuální obtěžování.
We have zero...
Teplota rychle klesá pod nulu.
Temperature is plummeting...
2/20
+
podporovat
schvalovat, souhlasit
potvrdit, ztotožnit se
endorse [ɪnˈdɔːs]
přít. prostý: endorse, 3. os. j. č.: endorses, průb. čas: endorsing, prostý min.: endorsed, příčestí min.: endorsed
Její důvody nejsou stejné jako moje, ale podporuji její návrh.
Her reasons aren't the same as mine, but I endorse her proposal.
To potvrzuje moje vlastní zkušenost.
This is endorsed by my own experience.
Redakční rada podpořila jednoho z kandidátů v nadcházejících volbách.
The editorial board...
3/20
+
známka (poštovní)
razítko, kolek
(o)kolkovat, orazítkovat
dupnutí, dupat
stamp [stæmp]
jedn. číslo: stamp, množ. číslo: stamps, přít. prostý: stamp, 3. os. j. č.: stamps, průb. čas: stamping, prostý min.: stamped, příčestí min.: stamped
Co by se stalo, kdybys přišel o svoji cennou sbírku známek?
What would happen...
Zpráva byla zašifrována na obálce pod známkou.
The report was...
Známka bude vložena do balíčku s kusem kartónu, který ji bude ochraňovat při přepravě.
The stamp will...
Na každé krabici jogurtu je vyraženo datum spotřeby.
Every carton of...
Na zadní straně razítka je guma.
There is gum...
4/20
+
ocet
vinegar [ˈvɪnɪgə]
jedn. číslo: vinegar, množ. číslo: vinegars
Ocet se používá při konzervování potravin.
Vinegar is used...
Smíchejte jednu polévkovou lžíci octu s galonem vody.
Mix one tablespoon...
5/20
+
louka
meadow [ˈmedəʊ]
jedn. číslo: meadow, množ. číslo: meadows
Kolem louky postavil plot.
He built a...
Louka byla plná exotických rostlin.
The meadow was...
6/20
+
zmatený
popletený
confused [kənˈfjuːzd]
Při vyšších dávkách mohou lidé mít nesrozumitelnou výslovnost a pocit zmatenosti.
On higher doses...
Tito takzvaní „experti“ jsou zmatení ohledně projektů využívajících nové technologie.
These so-called "experts"...
7/20
+
hrad, zámek
rošáda, dělat rošádu (v šachu)
hradní
castle [ˈkɑːsəl]
jedn. číslo: castle, množ. číslo: castles, přít. prostý: castle, 3. os. j. č.: castles, průb. čas: castling, prostý min.: castled, příčestí min.: castled
Lidé přichází z daleka, aby viděli tento hrad.
People come from far to see this castle.
Zaparkovala před hradem.
She parked in front of the castle.
Potřebujeme mapu ve vhodném měřítku, na které budou vyznačeny hrady.
We need a map in an appropriate scale on which the castles are marked.
Pozvali mnoho hostů, aby navštívili svatbu na hradě Windsoru.
They've invited many guests to visit the wedding on the grounds of Windsor Castle.
Nejstarší části hradu pocházejí z roku 1480.
The oldest parts...
8/20
+
chápat, pochopit
dostat, obstarat
udělat to
get it [get ɪt]
přít. prostý: get it, 3. os. j. č.: gets it, průb. čas: getting it, prostý min.: got it [ɡɒt ɪt], příčestí min.: got it [ɡɒt ɪt]
Poslyš, chápu, že ho Lenny opravdu miluje.
Look, I get...
Chápu to.
I get it.
Nemohl si to udělat dobře hned na poprvé?
Couldn't you get it right the first time?
Nemůžeme to všechno udělat do konce měsíce - to prostě není možné.
We can't get...
Teď můžeme zkontrolovat váš domácí úkol a zjistit, jestli jste ho pochopil správně.
Now we can...
Snižte svoji obvyklou úroveň a prostě to udělejte jakkoliv můžete.
Lower your standards,...
9/20
+
bobule
berry [ˈberɪ]
jedn. číslo: berry, množ. číslo: berries
Má tento keř bobule?
Does this bush have berries?
Chuck Berry, kytarista a skladatel byl uznáván jako jeden z otců rokenrolu.
Chuck Berry, the...
10/20
+
pohlednice
postcard [ˈpəʊstˌkɑːd]
jedn. číslo: postcard, množ. číslo: postcards
Napsal jsem na pohlednici mé jméno a adresu.
I wrote my...
Poslal jsem pohlednici s pozdravem k narozeninám.
I sent a...
11/20
+
unést, odvléci
únos
kidnap [ˈkɪdnæp]
jedn. číslo: kidnap, množ. číslo: kidnaps, přít. prostý: kidnap, 3. os. j. č.: kidnaps, průb. čas: kidnapping, prostý min.: kidnapped, příčestí min.: kidnapped
Nikdo duševně zdravý by jí nikdy neunesl.
Nobody sane would...
Abych s ní mohl být alespoň chvilku, musel jsem jí unést.
In order to...
Byl obviněn z únosu její dcery.
He was charged...
K únosu došlo za bílého dne na rušné londýnské ulici.
The kidnapping occurred...
12/20
+
trpaslík, skřítek
zakrsnout, zakrnět
trpasličí, zakrslý
dwarf [dwɔːf]
jedn. číslo: dwarf, množ. číslo: dwarves (or dwarfs), přít. prostý: dwarf, 3. os. j. č.: dwarfs, průb. čas: dwarfing, prostý min.: dwarfed, příčestí min.: dwarfed, 2. stupeň: more dwarf, 3. stupeň: most dwarf
Je normálně vysoký nebo je to trpaslík?
Is he of...
Zkřížil jsem zakrslý fazol s fazolem šarlatovým.
I crossed dwarf...
13/20
+
hlučný
noisy [ˈnɔɪzɪ]
2. stupeň: noisier, 3. stupeň: noisiest
Její děti byly velmi hlučné.
Her children were...
Hlučná kancelář sebou nese rozptylování, zatímco práce z domova je prováděna v klidu.
A noisy office...
Ta uřvaná ženská už mě opravdu štve!
That noisy woman...
14/20
+
vzpomenout si
připomínat si
think back [θɪŋk bæk]
přít. prostý: think back, 3. os. j. č.: thinks back, průb. čas: thinking back, prostý min.: thought back [θɔ:t bæk], příčestí min.: thought back [θɔ:t bæk]
Vzpomeňte si, kdy jste naposledy narazili hlavou do skříňky nebo kopli kolenem do stolu.
Think back to...
Díky fotografiím jsem si vzpomněl na své školní dny.
The photographs made...
15/20
+
slabika
syllable [ˈsɪləbəl]
jedn. číslo: syllable, množ. číslo: syllables
Podstatná jména a přídavná jména mají obvykle přízvuk na první slabice.
Nouns and adjectives...
Každá slabika má svůj vlastní zvuk - buď střední, nízký, vysoký, klesající nebo stoupající.
Every syllable has...
Dáváš přízvuk na špatnou slabiku.
You put emphasis...
Pečlivě vyslovoval každou slabiku.
He articulated each...
16/20
+
mráz, mrazík
zmrazit
jinovatka, námraza
frost [frɒst]
jedn. číslo: frost, množ. číslo: frosts, přít. prostý: frost, 3. os. j. č.: frosts, průb. čas: frosting, prostý min.: frosted, příčestí min.: frosted
Meruňky byly zničeny jarními mrazy.
The apricots were...
Tráva byla pokryta jinovatkou.
The grass was...
17/20
+
zastaralý, překonaný
obsolete [ˌɒbsəˈliːt]
2. stupeň: more obsolete, 3. stupeň: most obsolete
Je myšlenka pokroku zastaralá?
Is the idea...
Jejich společnost je charakteristická zastaralým vybavením.
Their company is...
18/20
+
pevně
napevno
firmly [ˈfɜːmlɪ]
Pevně ​​jsem ho uchopil za paži a vedl ho pryč.
I grasped his...
Allen pevně věřil, že má pravdu.
Allen firmly believed...
Sloupky by měly být pevně zasazeny v betonu.
The posts should...
Přišroubujte víčko pevně na sklenici a dobře protřepejte.
Screw the lid...
19/20
+
loutka
loutkový (divadlo ap.)
nastrčený (osoba ap.)
puppet [ˈpʌpɪt]
jedn. číslo: puppet, množ. číslo: puppets
Ukážu vám, jak vodit provázkovou loutku během vyprávění pohádky.
I show you...
Byl považován za loutku vládnoucí strany.
He was considered...
Je pouhou loutkou ovládanou jinými lidmi v pozadí.
He is a...
20/20
+
vlídnost, laskavost
kindness [ˈkaɪndnəs]
jedn. číslo: kindness, množ. číslo: kindnesses
Děkuji vám za všechnu vaši laskavost.
Thank you for...
Její laskavost a srdečnost pro mě vždy hodně znamenala.
Her kindness and...
Zastává názor, že laskavost a soucit mohou ve světě vyvolat pozitivní změny.
She espouses the belief that kindness and compassion can create positive change in the world.
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X