460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
192
193
194
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
rytíř
kůň, jezdec (v šachu)
pasovat na rytíře
knight [naɪt]
jedn. číslo: knight, množ. číslo: knights, přít. prostý: knight, 3. os. j. č.: knights, průb. čas: knighting, prostý min.: knighted, příčestí min.: knighted
Scott se stal čestným rytířem v roce 1986.
Scott was made an honorary knight in 1986.
Rytíř zvedl štít, aby se ochránil před nepřátelským mečem.
The knight held up his shield to protect himself from the enemy's sword.
Rytíř měl na sobě lesklé brnění, které ho chránilo v boji.
The knight wore...
Kovář se specializoval na výrobu brnění na zakázku pro rytíře a válečníky.
The blacksmith specialized...
Sir Andy byl princem Charlesem během ceremonie v Buckinghamském paláci pasován na rytíře.
Sir Andy was...
2/20
+
zázrak, div
žasnout, obdivovat, podivovat se
marvel [ˈmɑːvəl]
jedn. číslo: marvel, množ. číslo: marvels, přít. prostý: marvel, 3. os. j. č.: marvels, průb. čas: marvelling (or marveling), prostý min.: marvelled (or marveled), příčestí min.: marvelled (or marveled)
Je zázrak, že vyvázl nezraněn.
It's a marvel that he escaped unhurt.
Žasnuli jsme nad malebnými úzkými uličkami.
We marveled at the picturesque, narrow streets.
Noví roboti jsou jedním ze zázraků moderní vědy.
New robots are...
Tento robot je nejnovější technologický zázrak z Japonska.
This robot is...
3/20
+
svatební cesta
líbanky
být na svatební cestě
honeymoon [ˈhʌnɪˌmuːn]
jedn. číslo: honeymoon, množ. číslo: honeymoons, přít. prostý: honeymoon, 3. os. j. č.: honeymoons, průb. čas: honeymooning, prostý min.: honeymooned, příčestí min.: honeymooned
Kam jedete na svatební cestu?
Where are you going on your honeymoon?
Jejich manželství se začalo hroutit brzy po svatební cestě.
Their marriage began...
Novomanželé se milovali na pláži během líbánek.
The newlyweds made...
4/20
+
laser (paprsek)
laserový
laser [ˈleɪzə]
jedn. číslo: laser, množ. číslo: lasers
Pro vyvrtání těchto děr jsme použili laserový paprsek.
We used a...
Laserové tiskárny poskytují vysoce kvalitní tisk.
Laser printers give...
Laserový naváděcí systém zvyšuje šanci, že raketa zasáhne přesně svůj cíl.
The laser guidance...
Používáme lasery k řezání složitých vzorů do dřeva.
We use lasers...
5/20
+
gravitace, přitažlivost
vážnost, závažnost, důležitost (situace)
gravity [ˈgrævɪtɪ]
jedn. číslo: gravity, množ. číslo: gravities
Gravitace přitahuje každý objekt ve vesmíru ke všem ostatním objektům ve vesmíru.
Gravity attracts every...
Revoluční síly si plně uvědomují závažnost současné situace.
Revolutionary forces are...
Zemská přitažlivost způsobila, že západka zapadla.
The bolt dropped...
Lidské kosti mohou také zesílit, aby se vyrovnaly se zvýšenou mírou gravitace.
Human bones may...
Zachmuřený výraz vojáka ukazoval vážnost situace.
The soldier's somber expression showed the gravity of the situation.
6/20
+
žárlivost
závist, závistivost
jealousy [ˈdʒeləsɪ]
jedn. číslo: jealousy, množ. číslo: jealousies
Žárlivost je velmi silná emoce a je obtížné ji ovládat.
Jealousy is a...
Helena byla posedlá žárlivostí.
Helen was possessed...
Žárlivost dokáže udusit každý vztah.
Jealousy can suffocate any relationship.
Sžírala ji žárlivost.
She was devoured...
7/20
+
gorila
gorilla [gəˈrɪlə]
jedn. číslo: gorilla, množ. číslo: gorillas
Dospělý samec gorily může zkonzumovat více než 18 kg rostlin denně.
An adult male...
Dominantní gorilí samec je největší ve skupině.
The dominant male...
8/20
+
od přírody, od narození
přirozeně, vrozeně
by nature [baɪ ˈneɪtʃə]
Lidské bytosti jsou od narození kreativní.
Human beings are...
Jsem od přírody velmi soutěživý.
I am very competitive by nature.
9/20
+
boží, božský
nádherný, skvělý, dokonalý (hlas ap.)
vytušit, předvídat, uhádnout (kniž.)
divine [dɪˈvaɪn]
přít. prostý: divine, 3. os. j. č.: divines, průb. čas: divining, prostý min.: divined, příčestí min.: divined, 2. stupeň: diviner, 3. stupeň: divinest
Chybovat je lidské, odpouštět božské.
To err is...
Bylo snadné vytušit jeho úmysl.
It was easy...
To mango chutnalo božsky!
That mango tasted...
10/20
+
kůra, slupka
(o)loupat (ovoce), oškrábat (brambory)
peel [piːl]
jedn. číslo: peel, množ. číslo: peels, přít. prostý: peel, 3. os. j. č.: peels, průb. čas: peeling, prostý min.: peeled, příčestí min.: peeled
Loupání brambor je otravné, ale nutné zlo.
Peeling potatoes is annoying, but a necessary evil.
Oloupala bys mně pomeranč?
Would you peel...
Uklouzl jsem na banánové slupce.
I slipped on...
Oloupal jsem kůru ze stromu.
I peeled the...
Oloupejte a namačkejte česnek.
Peel and crush...
11/20
+
podivín, exot, blázen
bizarní, podivný, neobvyklý
ztratit hlavu, zpanikařit
freak [friːk]
jedn. číslo: freak, množ. číslo: freaks, přít. prostý: freak, 3. os. j. č.: freaks, průb. čas: freaking, prostý min.: freaked, příčestí min.: freaked, 2. stupeň: more freak, 3. stupeň: most freak
Na druhé straně, k Thomasovi se chovali, jako by byl blázen.
Thomas, on the...
Na naší škole jsi byl považován za exota, pokud si se nezajímal o sport.
At our school...
12/20
+
tělocvična
posilovna
tělocvik, tělesná výchova, gymnastika
gym [dʒɪm]
jedn. číslo: gym, množ. číslo: gyms
Můžeš trénovat doma nebo v tělocvičně.
You can train at home or gym.
Její postava je výsledkem mnoha hodin strávených v tělocvičně.
Her figure is...
Svalnatý muž posiloval s činkami v posilovně.
The well-muscled man...
Včera jsem v posilovně viděl obra.
I saw a...
Tato posilovna je určena výhradně pro ženy.
This gym is...
13/20
+
úplně, naprosto, zcela (skončit ap.)
celkem vzato, vcelku
altogether [ˈɔːltəˌgeðə]
To neznamená, že bychom to měli úplně zrušit.
This doesn't mean...
Stávající funkce nejsou zdokumentovány nebo jsou zcela ztraceny.
Existing functions go...
14/20
+
chovat se podle
splňovat
žít v souladu (s čím)
live up to [lɪv ʌp tuː]
přít. prostý: live up to, 3. os. j. č.: lives up to, průb. čas: living up to, prostý min.: lived up to, příčestí min.: lived up to
Pokud se ostatní nebudou chovat podle našeho očekávání, budeme se zlobit nebo odejdeme.
If the other...
Dostáli jsme naší pověsti, že děláme věci naším vlastním způsobem.
We lived up to our reputation of doing things in our own way.
Vždy se snažila naplnit vysoká očekávání svých rodičů.
She always tried...
Cítili jste někdy tlak, abyste se vyrovnali úspěchům svého staršího sourozence?
Have you ever...
15/20
+
zakopnout, klopýtnout, (za)škobrtnout
klopýtnutí, zakopnutí, (za)škobrtnutí
zadrhnout (se), zarazit (se)
stumble [ˈstʌmbəl]
přít. prostý: stumble, 3. os. j. č.: stumbles, průb. čas: stumbling, prostý min.: stumbled, příčestí min.: stumbled
Často jsem se zadrhával a uchýlil jsem se k nějakým banalitám, které zřejmě nebyly ani pravdivé.
I've often stumbled...
Bývala by skončila první, kdyby nezakopla těsně před cílem.
She would have finished first if she hadn't stumbled just before the end.
Kůň klopýtl v pném běhu.
The horse stumbled...
Sandra na hrbolté cestě trochu klopýtala.
Sandra was stumbling a little on the uneven path.
16/20
+
zapsat (se), přihlásit (se) (kam/do čeho)
přijmout (koho)
zapsat, zaznamenat, zaregistrovat (koho/co)
enroll [ɪnˈrəʊl]
přít. prostý: enroll, 3. os. j. č.: enrolls, průb. čas: enrolling, prostý min.: enrolled, příčestí min.: enrolled
Děti se sluchovým nedostatkem by se měly přihlásit do vhodného rehabilitačního programu.
Children with hearing...
Stanovili omezení počtu studentů zapsaných do třídy.
They set a limitation on the number of students enrolled in a class.
Rozhodla se pro kariéru v kulinářském umění a zapsala se na prestižní kuchařskou školu.
She decided to...
17/20
+
zábavný, veselý, legrační
amusing [əˈmjuːzɪŋ]
Ten film nebyl ani zajímavý, ani zábavný.
This film was...
Je třeba poznamenat, že taková hra je ze své podstaty vždy zábavná.
It should be...
18/20
+
předjet, předběhnout
předstihnout, překonat
překvapit, zaskočit
overtake [ˌəʊvəˈteɪk]
přít. prostý: overtake, 3. os. j. č.: overtakes, průb. čas: overtaking, prostý min.: overtook [əʊvətʊk], příčestí min.: overtaken [əʊvəteɪkən]
Dostal se za ostatní, pomalejší auta, která potom nemohl předjet.
He was dropping...
Michael se pokusil předběhnout mě zevnitř.
Michael tried to...
V říjnu 2016 poprvé používání mobilů a tabletů na celém světě překonalo používání desktopů.
Mobile and tablet...
19/20
+
elegantní, vkusný
elegant [ˈelɪgənt]
Je to velmi elegantní, slečno.
That's very elegant,...
Tyto dámské kalhotky jsou pohodlné a elegantní.
These women's briefs...
Nancy se oblékla s elegantní jednoduchostí.
Nancy dressed with...
Hazel je vždy tak šik, tak elegantní.
Hazel is always...
Jeho plynule navazující rukopis byl elegantní a snadno čitelný.
His flowing handwriting...
20/20
+
(s)míchat (se), (s)mísit (se)
splývat, splynout, prolínat se
hodit se k sobě (barvy ap.)
směs, spojení (složek ap.)
blend [blend]
jedn. číslo: blend, množ. číslo: blends, přít. prostý: blend, 3. os. j. č.: blends, průb. čas: blending, prostý min.: blended, příčestí min.: blended
Je zřejmé, že jsem si vyvinula schopnost jako chameleon fyzicky splynout s mým okolím.
Clearly, I have...
Zeleninová polévka je skvělá, když se do ní zamíchá trochu smetany.
The vegetable soup is great when its blended with a little cream.
Nový způsob míchání, který ušetří pracovní sílu, brzy nahradí vzniklé náklady.
A new, labor-saving...
Je to klasická směs koření, semen a bylin.
It is a...
Město je známé svou jedinečnou směsicí jihozápadní a indiánské architektury.
The town is...
Šéfkuchař přidal tajnou směs koření, aby byl pokrm ještě chutnější.
The chef added...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X