460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
193
194
195
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
halový, sálový, konaný uvnitř
krytý (bazén ap.)
indoor [ˈɪnˌdɔː]
Můj termostat ukazuje, že vnitřní teplota je špatně načítána.
My thermostat is...
Tato chodba vede k velkému krytému bazénu.
This passage leads...
2/20
+
veterinář
zkontrolovat, prověřit, ověřit (vhodnost ap.) (BrE)
veterán
vet [vet]
jedn. číslo: vet, množ. číslo: vets, přít. prostý: vet, 3. os. j. č.: vets, průb. čas: vetting, prostý min.: vetted, příčestí min.: vetted
Kámoš pije z láhve bez pomoci veterinářů.
Buddy drinks from...
Potřebujeme veterináře, aby se podíval na jeho zuby.
We need to...
Pomáháme válečným veteránům vrátit se do civilu.
We help vets...
Veterinář říká, že náš pes má červy.
The vet says...
3/20
+
nachový, purpurový
květnatý, barvitý (styl)
fialový
purple [ˈpɜːpə]
2. stupeň: purpler, 3. stupeň: purplest
Líbí se mi tato fialová pláštěnka.
I like this purple raincoat.
Na počátku jara se tato rostlina vyznačuje svými krásnými fialovými květy.
This plant is...
4/20
+
obchodník, podnikatel
businessman [ˈbɪznɪsmən]
jedn. číslo: businessman, množ. číslo: businessmen
Mark si vybudoval pověst tvrdého obchodníka.
Mark built up...
Podnikatel měl seběvědomý úsměv během vyjednávání.
The businessman wore...
5/20
+
identický, stejný, shodný, totožný
identical [aɪˈdentɪkəl]
Víno a pivo jsou schopny do určité míry uspokojit stejné potřeby.
Wine and beer...
Dokonce i jednovaječná dvojčata mají často odlišnou povahu.
Even identical twins...
Zákon zakazuje registraci jakékoli ochranné známky, která je totožná nebo podobná všeobecně známé ochranné známce.
The law forbids...
Napodobenina je téměř identická s originálem.
The imitation is...
Rozlišit jednovaječná dvojčata je bez podrobného zkoumání často obtížné.
It's often challenging...
6/20
+
mírný, slabý, jemný
mild [maɪld]
2. stupeň: milder, 3. stupeň: mildest
Meteorologové předpovídají mírnou zimu.
Meteorologists predict a...
Mírná zima vytvořila ideální podmínky pro mravenčí populační explozi.
The mild winter...
Žlutý hrášek má jemnější a neutrálnější chuť.
Yellow peas have...
Loni jsme měli mimořádně mírnou zimu.
We had an...
7/20
+
úzkostlivý, nervózní, plný úzkosti
znepokojený, zneklidnění
dychtivý, nedočkavý
anxious [ˈæŋʃəs]
Když energie mé baterie v telefonu klesne pod 30%, začínám pociťovat úzkost.
When my phone's...
Rituály také mohou snížit naši nervozitu.
Rituals may also...
se nemohl dočkat, až se vrátí do práce.
He was anxious...
8/20
+
sjezdovka
ski run [skiː rʌn]
jedn. číslo: ski run, množ. číslo: ski runs
Středisko má jedenáct nádherně upravených sjezdovek.
The resort has...
Je to nejlepší místo pro výstavbu bytového komplexu se sjezdovkou nahoře.
It is the...
9/20
+
nečinný, nepracující
zahálčivý, líný
zahálet, běžet naprázdno
nepodstatný, banální, nepotřebný, zbytečný
idle [ˈaɪdəl]
přít. prostý: idle, 3. os. j. č.: idles, průb. čas: idling, prostý min.: idled, příčestí min.: idled, 2. stupeň: idler, 3. stupeň: idlest
Systém byl nečinný déle než pět minut.
The system has...
Mnoho jaderných elektráren je nyní nečinných.
Many nuclear power...
10/20
+
trvalý, trvanlivý, odolný
durable [ˈdjʊərəbəl]
Spánek pomáhá lidem přeměnit krátkodobé vzpomínky na trvalé a dlouhodobé vzpomínky.
Sleep helps people...
Můj rybářský prut je vyroben z uhlíkových vláken a je pevný a odolný.
My fishing rod...
Tyto kornouty z tvrdého papíru jsou velmi odolné a 100% recyklovatelné.
These sturdy paper...
Můžete mi doporučit spolehlivou značku odolného domácího běžeckého pásu?
Can you recommend...
11/20
+
hostinec, hospoda
inn [ɪn]
jedn. číslo: inn, množ. číslo: inns
Hladoví a žízniví jsme konečně dorazili do hospody.
Hungry and thirsty,...
Přespali jsme v hostinci.
We put up...
Hostinec je tradiční budova z nepálených cihel.
The inn is...
12/20
+
osud, úděl
destiny [ˈdestɪnɪ]
jedn. číslo: destiny, množ. číslo: destinies
Daisy spojila svůj osud s osudem své sestry.
Daisy twinned her...
Sám jsi tvůrce vlastního osudu.
You are the...
Vyberte si svou vlastní cestu nebo si hoďte mincí a nechte náhodu rozhodnout o svém osudu.
Pick your own...
Chci změnit svůj osud!
I want to...
13/20
+
ledvina
ledvinky
kidney [ˈkɪdnɪ]
jedn. číslo: kidney, množ. číslo: kidneys
Můj bratranec zemřel na selhání ledvin předchozí den.
My cousin died...
Pacienti se selháním ledvin mohou být udržováni naživu pomoci dialýzy.
Patients with kidney...
Lékaři odebrali dárci zdravou ledvinu.
Doctors removed the...
Ledviny vylučují moč.
The kidneys excrete...
14/20
+
sladit, uvést v soulad
urovnat (spory)
(u)smířit se (s kým/čím)
reconcile [ˈrekənˌsaɪl]
přít. prostý: reconcile, 3. os. j. č.: reconciles, průb. čas: reconciling, prostý min.: reconciled, příčestí min.: reconciled
Jejich činnost musí být v souladu s našimi zájmy.
Their activity must...
Současné IT řešení není správně sladěno s naším pracovními postupy.
The current IT...
Přišel jsem na způsob, jak se s ním usmířit.
I figured out...
15/20
+
zradit, podrazit, podvést
zklamat (důvěru)
prozradit, vyzradit
betray [bɪˈtreɪ]
přít. prostý: betray, 3. os. j. č.: betrays, průb. čas: betraying, prostý min.: betrayed, příčestí min.: betrayed
Špion zradil své vlastní lidi a předal nepřátelům mnoho tajemství.
The spy betrayed...
Nikdy jsem ji nezradil.
I have never...
Phoebe se snažila zbavit zášti vůči svému bývalému partnerovi za to, že zradil její důvěru.
Phoebe struggled to...
Kouř prozrazuje, kde se obydlí nachází.
The smoke betrays...
Cítil se zrazen, když si uvědomil, že ho takzvaní přátelé falešně obvinili.
He felt betrayed...
16/20
+
narazit, potkat náhodou, setkat se
(za)působit (dojmem)
come across [kʌm əˈkrɒs]
přít. prostý: come across, 3. os. j. č.: comes across, průb. čas: coming across, prostý min.: came across [keɪm əˈkrɒs], příčestí min.: come across [kʌm əˈkrɒs]
Pokud jste se s tímto pojmem ještě nesetkali, určitě s ním máte své zkušenosti.
If you haven't...
Tato komunikace by mohla snadno působit dojmem zbytečnosti.
These interactions could...
Každý, kdo používá Facebook, narazí v této době na nějaké podivné příspěvky.
Everyone who uses...
17/20
+
dospět, vyspět
vyspělý, dospělý, zralý
(vy)zrát, uzrát, dozrát
vyspělý, dokonalý (přen.)
mature [məˈtʃʊə]
přít. prostý: mature, 3. os. j. č.: matures, průb. čas: maturing, prostý min.: matured, příčestí min.: matured, 2. stupeň: maturer, 3. stupeň: maturest
Tento software se vyvíjí a stává se více dokonalý.
This software evolves...
Chlapci dospívají fyzicky i psychicky pomaleji než dívky.
Boys mature more slowly than girls, both physically and psychologically.
18/20
+
přesný, konkrétní, detailní
precizní
puntičkářský, pedantský
precise [prɪˈsaɪs]
2. stupeň: more precise, 3. stupeň: most precise
Nebudu se zabývat tím, jak reagovali a jaká byla přesná povaha našeho sdělení.
I won't get...
Podnik připravil velmi detailní diagramy procesních toků, které popisují jednotlivé kroky výroby.
The factory has...
Maximální limity jsou dané přesnými normami.
Maximum limits are...
Tato definice je sama o sobě dostatečně přesná a neobsahuje žádnou nejednoznačnost.
This definition is in itself sufficiently precise and contains no ambiguity.
19/20
+
slovní, verbální, ústní
jazykový (obratnost ap.)
verbal [ˈvɜːbəl]
Je ústní dohoda právně závazná?
Is a verbal...
Před zahájením práce jsme uzavřeli ústní dohodu.
Before we started...
V minulém roce mu byl udělen podmíněný zákaz účasti na Grandslamu pro verbální nadávky.
He was given...
20/20
+
políček, facka, pohlavek
plácnout, plesknout, nafackovat, dát facku
(po)hodit, třísknout, nedbale položit
slap [slæp]
jedn. číslo: slap, množ. číslo: slaps, přít. prostý: slap, 3. os. j. č.: slaps, průb. čas: slapping, prostý min.: slapped, příčestí min.: slapped
Bylo to jako facka do obličeje.
It was like...
Srdečně mě plácl po zádech.
He gave me...
Náhle se její ruka vymrštila a facka mu přistála na tváři.
Suddenly her hand...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X