460+  lekcí
19 400+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
194
195
196
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
odbornost, kvalifikace, odborné znalosti
expertise [ˌekspɜːˈtiːz]
jedn. číslo: expertise, množ. číslo: expertises
Nemám žádné odborné znalosti v oblasti veřejného zdraví nebo infekčních nemocí.
I have no expertise in public health or infectious disease.
Pro jejich vybudování jsou potřeba odborné znalosti a investice.
It takes expertise and investment to build them.
Kapitán se při plavbě neznámými vodami spoléhal na odborné znalosti svých zkušených námořníků.
The captain relied...
Tuto práci dělám už mnoho let a za tu dobu jsem nasbíral spoustu cenných zkušeností.
I've been in...
Kulinářské znalosti šéfkuchaře byly patrné z každého připraveného pokrmu.
The chef's culinary...
2/20
+
nudný, nezáživný, nezajímavý, fádní
netečný, mdlý
pohasnout, (u)tlumit, ztlumit
dull [dʌl]
přít. prostý: dull, 3. os. j. č.: dulls, průb. čas: dulling, prostý min.: dulled, příčestí min.: dulled, 2. stupeň: duller, 3. stupeň: dullest
Intoxikace může alespoň utlumit bolest.
The intoxication might have at least dulled the pain.
Můj život se mi zdá být velmi nudný ve srovnání s tvým.
My life seems...
William je velmi hezký, ale připadá mi docela nudný a předvídatelný.
William is very...
3/20
+
stanovit diagnózu, diagnostikovat (nemoc)
diagnose [ˈdaɪəgˌnəʊz]
přít. prostý: diagnose, 3. os. j. č.: diagnoses, průb. čas: diagnosing, prostý min.: diagnosed, příčestí min.: diagnosed
U mého dědečka byla diagnostikována rakovina.
My grandfather was...
Diagnostika není jen o nalezení chybového kódu.
Diagnosing is not...
Je to obtížné diagnostikovat, natož vyléčit.
It's difficult to...
Onkolog s ní probral možnosti léčby diagnostikovaného nádoru.
The oncologist discussed...
Doktor diagnostikoval mozkové aneurysma.
Doctors diagnosed a...
4/20
+
výstup, výstupní
výkon, výroba, produkce
vyrábět, produkovat
output [ˈaʊtˌpʊt]
jedn. číslo: output, množ. číslo: outputs, přít. prostý: output, 3. os. j. č.: outputs, průb. čas: outputting, prostý min.: output, příčestí min.: output
Naše produkce v loňském roce klesla o 8 procent.
Our last year...
Průměrná produkce továrny je 20 vozů denně.
The average output...
5/20
+
oloupit, okrást, ukrást
vyloupit, vykrást
rob [rɒb]
přít. prostý: rob, 3. os. j. č.: robs, průb. čas: robbing, prostý min.: robbed, příčestí min.: robbed
Během okradení měla oběť infarkt a zemřela.
The victim had...
Byl zachycen kamerou, když vyloupil obchod.
He was caught...
6/20
+
upozornění, varování
upozornit, varovat, zalarmovat
zvýšená ostražitost, stav pohotovosti
ostražitý, pozorný
poplach
pohotovost
alert [əˈlɜːt]
jedn. číslo: alert, množ. číslo: alerts, přít. prostý: alert, 3. os. j. č.: alerts, průb. čas: alerting, prostý min.: alerted, příčestí min.: alerted, 2. stupeň: more alert, 3. stupeň: most alert
Počítá s tím, že pozornost kolem jeho případu upozorní některé uživatele na tuto skutečnost.
He calculates that...
V Paříži je stále vyhlášena povodňová pohotovost, přestože déšť už přestal.
Paris is still...
Byl velmi ostražitý a rychle vystoupil ze svého vozidla.
He was very...
Zemětřesení udeřilo bez varování, a to i přes systém včasného varování, který zpravidla spustí výstražný signál předem.
The quake struck...
Během populárního festivalu vydala policie pro město varování před terorismem.
Police issued a...
Pokud řídíte, buďte ve střehu a dělejte si časté přestávky.
If you're driving,...
7/20
+
příloha (v emailu)
(úzký/silný) vztah, (silná) náklonnost, sympatie
připevnění, přimontování, přichycení
nástavec, doplněk, příslušenství
attachment [əˈtætʃmənt]
jedn. číslo: attachment, množ. číslo: attachments
Můžete mi to poslat jako přílohu?
Can you mail...
Máme silný vztah k naší zemi.
We have a...
8/20
+
brusle
bruslit
rejnok (zool.)
skate [skeɪt]
jedn. číslo: skate, množ. číslo: skates, přít. prostý: skate, 3. os. j. č.: skates, průb. čas: skating, prostý min.: skated, příčestí min.: skated
Musel jsem si nabrousit nože na bruslích.
I had to...
Můžete bezpečně bruslit na pravé straně jezera.
You can skate...
Bruslíš na docela tenkém ledě.
You skate on...
9/20
+
vlastní zájem, prospěchářství
vlastní prospěch
self-interest [self ˈɪn.trəst]
Musíš dát stranou své vlastní zájmy.
You must put...
Stále jednala pouze ve svůj prospěch.
She was still...
10/20
+
rasismus
racism [ˈreɪsɪzəm]
jedn. číslo: racism, množ. číslo: -
Nesnáším všechny formy rasismu.
I detest all...
Musíme podniknout kroky v boji proti rasismu ve školách.
We have to...
11/20
+
vstup (dat), vstupní data, přísun (materiálu)
vklad (financí)
vložit, zadat, zapsat
input [ˈɪnˌpʊt]
jedn. číslo: input, množ. číslo: inputs, přít. prostý: input, 3. os. j. č.: inputs, průb. čas: inputting, prostý min.: inputted (or input), příčestí min.: inputted (or input)
Nový přístroj NASA měří solární energii dopadající na Zem.
New NASA instrument...
V tomto článku se dozvíte, jak zpřístupnit nebo znepřístupnit textové políčko pomocí pravidel.
In this article you will learn how to enable or disable text input using rules.
Vstupy použité pro simulaci musí být přesné.
The inputs employed...
Systém dokáže pracovat se spojitými i diskrétními vstupy.
The system can...
12/20
+
štěkat
štěkot, štěkání
kůra (stromu)
pokřikovat, vyvolávat
bark [bɑːk]
jedn. číslo: bark, množ. číslo: barks, přít. prostý: bark, 3. os. j. č.: barks, průb. čas: barking, prostý min.: barked, příčestí min.: barked
Můj pes vždy štěká na cizí lidi.
My dog always...
Oloupal jsem kůru ze stromu.
I peeled the...
Přestože psi štěkají, přehlídka pokračuje.
Even when dogs bark, the parade goes on.
Do kůry starého dubu vyryla své iniciály.
She etched her...
13/20
+
depo, box (pro F1)
důlní jáma, šachta
jáma, díra, propast
past
postavit se proti
pit [pɪt]
jedn. číslo: pit, množ. číslo: pits, přít. prostý: pit, 3. os. j. č.: pits, průb. čas: pitting, prostý min.: pitted, příčestí min.: pitted
Během závodu musel udělat tři zastávky v boxech.
He had to...
Vykopali jsme jámu, abychom zahrabali odpadky.
We dug a...
Byl to žrout peněz.
It was a...
14/20
+
sonda
sondovat, prohledávat
prošetřovat, zkoumat
vyšetřování, prošetřování, šetření
probe [prəʊb]
jedn. číslo: probe, množ. číslo: probes, přít. prostý: probe, 3. os. j. č.: probes, průb. čas: probing, prostý min.: probed, příčestí min.: probed
Zdá se, že rozšiřuje rozsah svého vyšetřování.
He appears to...
Chloe na něj naléhala, aby zanechal vyšetřování Daniela.
Chloe pressed him...
Sondy získávají informace o vzdálených planetách.
Probes gather information...
15/20
+
štíhlý, tenký, útlý
mizivý, nepatrný
hubnout, shazovat váhu
omezovat, snižovat, zeštíhlit
slim [slɪm]
přít. prostý: slim, 3. os. j. č.: slims, průb. čas: slimming, prostý min.: slimmed, příčestí min.: slimmed, 2. stupeň: slimmer, 3. stupeň: slimmest
Margaret má krásnou štíhlou postavu.
Margaret has a...
Hubneš?
Are you slimming?
16/20
+
držet se (v blízkosti), sledovat
vytrvat, vydržet
dodržet, splnit
držet se zásad, stát si za svým
stick to [stɪk tə]
přít. prostý: stick to, 3. os. j. č.: sticks to, průb. čas: sticking to, prostý min.: stuck to [stʌk tə], příčestí min.: stuck to [stʌk tə]
Povzbudil jsem mého přítele, aby vytrval ve svém pravidelném cvičení.
I encouraged my...
Po celou dobu si stál za svým.
He stuck to...
Ryan začal házet klacky psovi.
Ryan started to throw sticks to the dog.
Proč moje těsto vždy ulpí na pánvi?
Why did my dough allways stick to the pan?
Při práci z domova, je důležité vytvářet si a dodržovat pracovní rozvrh.
It's important to maintain and stick to a working schedule when doing remote work.
Dal sis někdy závazek, který si nedodržel?
Have you ever...
Trvali na svém a odmítli se podřídit.
They stuck to...
17/20
+
sluha, služka, služebná
služebník
servant [ˈsɜːvənt]
jedn. číslo: servant, množ. číslo: servants
Peníze jsou dobrý sluha a zlý pán.
Money is a...
Jsem jen skromný služebník.
I'm just a...
Pan Stevens vycházel z informací, které mu předali vyšší státní úředníci.
Mr. Stevens relied...
Vysoký státní úředník byl disciplinárně potrestán za vyzrazení tajných vládních plánů médiím.
A senior civil...
Státní úředníci by měli být neúplatní.
Public servants should be incorruptible.
Celý život jsem byl loajálním státním úředníkem.
I've been a faithful public servant all my life.
18/20
+
stadion
stádium (nemoci)
stadium [ˈsteɪdɪəm]
jedn. číslo: stadium, množ. číslo: stadiums
Stadion má kapacitu 40 000 míst k sezení.
The stadium has...
Druhé stádium trvá dva až tři dny.
The second stadium...
Tato skupina zcela zaplňovala stadiony a dokonce vyhrála Grammy.
This band has...
Je to největší krytý stadion na světě.
It is the...
Výstavba nového stadionu bude vyžadovat omezení hluku a prachu.
The construction of...
19/20
+
inventář, soupis
zásoby, stav zásob
inventarizovat
inventory [ˈɪnvəntɔːri]
jedn. číslo: inventory, množ. číslo: inventories, přít. prostý: inventory, 3. os. j. č.: inventories, průb. čas: inventorying, prostý min.: inventoried, příčestí min.: inventoried
Udělali jsme soupis všeho, co se na hradě nachází.
We made an...
Naštěstí jsou dobré způsoby, jak urychlit obrat zásob.
Fortunately there are...
20/20
+
podniknout, vykonat, provést
ujmout se, vzít si na starost
zavázat se, přislíbit, slíbit
undertake [ˌʌndəˈteɪk]
přít. prostý: undertake, 3. os. j. č.: undertakes, průb. čas: undertaking, prostý min.: undertook [ˈʌndətʊk], příčestí min.: undertaken [ˈʌndəteɪkən]
Pečlivě změřil pohyby planet a provedl výpočty.
He carefully measured...
Oceňuji množství práce, která je prováděna dobrovolníky.
I appreciate the...
Provedeme podrobnější průzkum těchto sopek.
We will undertake a more detailed exploration of those volcanoes.
Být úspěšný ve škole, zejména na univerzitě, je komplexní projekt.
Being successful in school, particularly in university, is a complex undertaking.
Zorganizování výstavy byl obrovský projekt.
Organizing the show has been a massive undertaking.
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X