460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
196
197
198
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
slepice
hen [hen]
jedn. číslo: hen, množ. číslo: hens
Raději vejce dnes než slepice zítra.
Better an egg today than a hen tomorrow.
Slepice snáší vajíčka.
The hen lay...
2/20
+
šero, přítmý
skleslost, pochmurná nálada
potemnět, zešeřit
gloom [gluːm]
jedn. číslo: gloom, množ. číslo: glooms, přít. prostý: gloom, 3. os. j. č.: glooms, průb. čas: glooming, prostý min.: gloomed, příčestí min.: gloomed
Obraz zachycuje temnotu mlhavé noci.
The painting captures the gloom of a foggy night.
Její tvář byla v šeru sotva rozeznatelná.
Her face was barely discernible in the gloom.
Víte, není všechno pouze chmurné a beznadějné.
You know, it's not all gloom and doom.
3/20
+
nerezový, nerezavějící
stainless [ˈsteɪnləs]
Zahradní nůžky mají čepele z nerezové oceli.
The pruning shears have stainless steel blades.
Mám možnost koupit čtyři leštěné ráfky z nerezové oceli.
I have the...
4/20
+
fotografování, fotografie (obor)
kamera
photography [fəˈtɒgrəfɪ]
jedn. číslo: photography, množ. číslo: -
Chvilku jsem se procházela po zahradě a hledala náměty na fotografie.
I wandered the garden for a while looking for photography subjects.
Litujeme, fotografování s bleskem je zakázáno.
Sorry, flash photography...
Je nadšenec do fotografování a často tráví víkendy v přírodě.
He is a...
5/20
+
cíl cesty
cílová stanice, místo určení, destinace
destination [ˌdestɪˈneɪʃən]
jedn. číslo: destination, množ. číslo: destinations
Někteří turisté jsou pravidelnými zákazníky stejného hotelu a místa po několik let.
Some tourists are...
Můžeme pokračovat nejpřímější cestou k dalšímu cíli.
We may proceed by the most direct route to our next destination.
Toto místo se stalo známou destinací pro bohaté lidi.
This place has...
Naše město je velmi oblíbenou turistickou destinací.
Our city is...
Každý paket obsahuje informaci o zdroji a cíli.
Each packet includes...
6/20
+
bezdrátový
rádio, rozhlas
wireless [ˈwaɪəlɪs]
jedn. číslo: wireless, množ. číslo: wirelesses
Měl u sebe rádio, pistoli a kyanidovou kapsli.
He was equipped...
Walmart experimentuje s bezdrátovým napájením, aby snížil ceny baterií.
Walmart is experimenting...
Chci si koupit nový bezdrátový reproduktor.
I want to...
7/20
+
krádež, kradení
theft [θeft]
jedn. číslo: theft, množ. číslo: thefts
Zavolali jsme na policii, abychom ohlásili krádež.
We called the...
Muž, který ukradl oběti útoku dámskou peněženku a telefon, přiznal krádež.
A man who...
Ross zjistil, že byl obětí krádeže totožnosti.
Ross discovered he...
Co bych měl dělat, když jsem byl v práci obviněn z krádeže?
What should I...
Karl je hlavní podezřelý z krádeží krav na jejich farmě.
Karl is the...
8/20
+
odhodlaný k, ochotný k, být pro (co)
hra pro (koho)
game for [geɪm fɔː]
Jsou vždy odhodlaní k čemukoliv.
They are always...
Jsem pro každou legraci.
I'm always game...
9/20
+
závislost
dependence [dɪˈpendəns]
jedn. číslo: dependence, množ. číslo: -
Vláda chce snížit závislost průmyslu na uhlí.
The government wants...
Vývoj závislosti na alkoholu je dynamický proces.
The development of...
10/20
+
(spodní) prádlo (dámské i pánské)
underwear [ˈʌndəˌweə]
jedn. číslo: underwear, množ. číslo: -
Oblékl jsem si čisté spodní prádlo.
I have put...
Moje matka nesouhlasí s tím, že nosím průhledné spodní prádlo.
My mother disapproves...
Kvůli lékařské prohlídce jsem se musel svléknout do spodního prádla.
I had to...
11/20
+
řídit, vést, navigovat
orientovat (se)
navigate [ˈnævɪˌgeɪt]
přít. prostý: navigate, 3. os. j. č.: navigates, průb. čas: navigating, prostý min.: navigated, příčestí min.: navigated
Možná bychom měli napodobit starodávné námořníky, kteří navigovali pomocí hvězd..
Perhaps we should...
Plavidlo používá k navigaci vizuální orientační body, jako jsou majáky a bóje.
The vessel uses...
Jako nováček se v tomto problému obtížně orientoval.
As a newcomer, he found it difficult to navigate this problem.
Kapitán se při plavbě neznámými vodami spoléhal na odborné znalosti svých zkušených námořníků.
The captain relied...
Terapeut jim pomohl zorientovat se v jejich dysfunkčním manželství.
The therapist helped...
12/20
+
prosakovat, prosáknout, pronikat (voda ap.)
unikat (plyn ap.)
průsak, prosakování
seep [siːp]
jedn. číslo: seep, množ. číslo: seeps, přít. prostý: seep, 3. os. j. č.: seeps, průb. čas: seeping, prostý min.: seeped, příčestí min.: seeped
Voda začala prosakovat stropem.
Water began to...
Voda z povodně prosákla do suterénu.
The flood water...
13/20
+
paruka
seřvat, sprdnout (BrE) (hovor.)
wig [wɪg]
jedn. číslo: wig, množ. číslo: wigs, přít. prostý: wig, 3. os. j. č.: wigs, průb. čas: wigging, prostý min.: wigged, příčestí min.: wigged
Soudce nosí u soudu paruku.
The judge wears...
Nosila jsem klobouk na zahradě ve slunečných dnech, když jsem nenosila paruku.
I wore my...
14/20
+
ohromit, uvést v úžas
udivit
amaze [əˈmeɪz]
přít. prostý: amaze, 3. os. j. č.: amazes, průb. čas: amazing, prostý min.: amazed, příčestí min.: amazed
Její chování mě nikdy nepřestává udivovat.
Her behavior never...
Připadá mi úžasné, že moji kolegové jsou tak ochotni mi pomoci.
I find it amazing that my colleagues are so willing to help me.
Skvělý programátoři vytváří úžasné funkce, webové stránky, aplikace a podobně.
Great programmers build amazing features, websites, apps, and the like.
Druhý den jsme zjistili, že tito lidé mohou dělat úžasné věci.
The second day, we learned these people could do amazing things.
Moje rodné město je známé několika úžasnými přírodními útvary.
My hometown is famous for several amazing natural features.
Bylo docela úžasné získat vstupenky do první řády.
It was pretty...
15/20
+
obyvatel
nájemník, uživatel
cestující
occupant [ˈɒkjʊpənt]
jedn. číslo: occupant, množ. číslo: occupants
Předchozí nájemníci našeho domu byla italská rodina.
The previous occupants...
Vlak narazil do vozidla a okamžitě usmrtil cestujícího.
The train hit...
16/20
+
vzrůst o
vést o
be up by [bɪ: ʌp baɪ]
přít. prostý: be/am/are up by, 3. os. j. č.: is up by, průb. čas: being up by, prostý min.: were/was up by, příčestí min.: been up by
Průmyslové emise CO2 vzrostly v roce 2007 o 1 %.
The industrial CO2...
Podle posledních průzkumů veřejného mínění vede o 20%.
According to the...
17/20
+
sušenka, keks
biscuit [ˈbɪskɪt]
jedn. číslo: biscuit, množ. číslo: biscuits
Becky snědla celou krabičku sušenek.
Becky ate the...
Ponořte sušenky jednu po druhé do rozpuštěného másla a dbejte na to, aby byly důkladně pokryty.
Dip biscuit pieces...
18/20
+
smazat
odstranit
delete [dɪˈliːt]
přít. prostý: delete, 3. os. j. č.: deletes, průb. čas: deleting, prostý min.: deleted, příčestí min.: deleted
Když mu bylo řečeno smazat data, nezvládl to.
He failed to...
Jestli si troufáš, smaž to.
I dare you...
Můžete odstranit nepotřebné soubory, abyste uvolnili místo na disku.
You can delete nonessential files to free up disk space.
Fanoušci zuřili, když Taylor Swift smazala všechna sociální média.
Fans went into a frenzy when Taylor Swift deleted all social media.
Začneme mazat účty, které byly neaktivní déle než šest měsíců.
We will begin...
Můžeme provádět akce, jako je načítání dat, přidávání dat a mazání dat.
We can perform...
19/20
+
trůn
throne [θrəʊn]
jedn. číslo: throne, množ. číslo: thrones
K trůnu vedlo šest schodů.
Six steps led to the throne.
Po smrti krále si nejstarší princ nárokoval trůn.
After the King's...
To umožnilo Petrovi zachovat si právo na trůn.
This allowed Peter...
Nyní je v linii následnictví na trůn sedmá.
She is now...
20/20
+
stresový, stresující
stressful [ˈstresfʊl]
Příprava na zkoušku může být občas stresující.
Preparing for an...
Nemá tušení, jak je v reálném životě stresující mít silný přízvuk .
He has no...
Dítě nebo batole s pronikavým řevem může být nesmírně stresující.
A baby or a toddler with a piercing scream can be extremely stressful.
Stříhání může být stresující, takže s ovcemi musí být zacházeno klidně.
Shearing can be stressful so sheep must be handled quietly.
Potřebovala jsem vypustit páru po stresujícím dni v práci.
I had to...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X