460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
197
198
199
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
optimisticky
nadějně, slibně
doufejme
hopefully [ˈhoʊpfəli]
Doufejme, že dorazíme před setměním.
Hopefully, we'll arrive before dark.
Doufejme, že k tomu nedojde.
Hopefully, it won't come to that.
Doufejme, že jsme inspirovali mladé lidi, aby byli tvořiví.
Hopefully we have...
Malá volební účast bude doufejme budíček pro vládu.
The poor turnout...
2/20
+
romantika, romance
mít milostný románek
milostný románek, milostný poměr
romance [ˈroʊmæns]
jedn. číslo: romance, množ. číslo: romances, přít. prostý: romance, 3. os. j. č.: romances, průb. čas: romancing, prostý min.: romanced, příčestí min.: romanced
Dan měl krátkodobý milostný románek se svojí kolegyní.
Dan was in a short-term romance with his female colleague.
Byl to jen prázdninový milostný románek.
It was just a holiday romance.
Tento film je přeslazeně romantický.
This film is...
3/20
+
recepce (v hotelu ap.)
příjem (v nemocnici)
přijetí (lidmi)
ohlas (čtenářů)
reception [rɪˈsepʃən]
jedn. číslo: reception, množ. číslo: receptions
Právě jsme dovezli květiny na dnešní svatební hostinu.
We just brought...
Rádi bychom všem našim hostům připomněli, aby před tím než odjedou, nechali klíče na recepci.
We would like...
Svatební hostinu zdobila extravagantní květinová výzdoba.
The wedding reception...
4/20
+
nudit, otravovat
nuda, otrava
jít na nervy
(pro)vrtat, vyvrtat
vrtání
bore [bɔː]
jedn. číslo: bore, množ. číslo: bores, přít. prostý: bore, 3. os. j. č.: bores, průb. čas: boring, prostý min.: bored, příčestí min.: bored
Otevřené moře mohlo být občas trochu monotónní, ale nikdy nebylo nudné.
The open sea...
Lucy nemůže snést, když se nudí.
Lucy can't bear...
Byl jsem rád, když tato nudná schůzka byla za námi.
I was glad...
Nudící se dítě může snadno přestat vnímat.
A bored child...
Po hudební stránce jsou její skladby opravdu komplexní a nikdy nenudí.
Musically, her pieces...
5/20
+
hodiny (při udávání času)
o'clock [əˈklɒk]
Kdy to dávají? Dávají to v 11 hodin nebo v půl čtvrté.
What time is it on? It's on at 11 o'clock or at half past three.
Za tři minuty bude sedm hodin.
In three minutes will be seven o'clock.
Přišla v pět hodin
She arrived at five o'clock.
Přijdu kolem šesti hodin.
I'll come at about 6 o'clock.
V sedm hodin jsme měli snídani.
We had breakfast at seven o'clock.
6/20
+
raketa (vesmírná, bojová ap.)
prudce vyletět, prudce stoupat
rocket [ˈrɒkɪt]
jedn. číslo: rocket, množ. číslo: rockets, přít. prostý: rocket, 3. os. j. č.: rockets, průb. čas: rocketing, prostý min.: rocketed, příčestí min.: rocketed
Raketa startovala do vesmíru.
The rocket started...
Není to žádná věda.
It's not rocket...
Druhý stupeň rakety se nyní odděluje.
The second stage...
Vybavení bylo vypuštěno do vesmíru na palubě rakety nesoucí družici.
The equipment was launched into space aboard a rocket carrying a satellite.
7/20
+
zuřivost, vztek, zlost
běsnění
zuřit, běsnit, řádit
rage [reɪdʒ]
jedn. číslo: rage, množ. číslo: rages, přít. prostý: rage, 3. os. j. č.: rages, průb. čas: raging, prostý min.: raged, příčestí min.: raged
Dostala nezvladatelný vztek a vyhrožovala všem lidem.
She flew into...
Pokoušela se skrýt své pocity nenávisti a vzteku.
She tried to...
Ryan vtrhl do kanceláře jako zuřivý býk a začal na ní křičet.
Ryan stormed into the office like a raging bull and began screaming at her.
V jejím srdci se rozjitřil hněv, když si uvědomila, že by mohl ublížit jejímu synovi.
A rage stirred...
Když postižení, jako jsem já, uslyší spouštěcí zvuk, cítíme okamžitý vztek.
When sufferers like myself hear a trigger sound, we feel an instant rage.
8/20
+
dobře vycházet (s někým)
get along with [ɡet əˈlɒŋ wɪθ]
přít. prostý: get along with, 3. os. j. č.: gets along with, průb. čas: getting along with, prostý min.: got along with [ɡɒt əˈlɒŋ wɪθ], příčestí min.: got along with [ɡɒt əˈlɒŋ wɪθ]
Zdá se, že je to osoba, se kterou můžete dobře vycházet.
She seems like...
Pro náctiletého je neobvyklé, když dobře vychází se svými rodiči.
It is unusual for a teenager to get along with his parents.
Dělám si starosti, jak si bude moje nová holka rozumět s malými dětmi.
I am concerned...
9/20
+
rozebrat, rozložit, rozdělat
take apart [teɪk əˈpɑːt]
přít. prostý: take apart, 3. os. j. č.: takes apart, průb. čas: taking apart, prostý min.: took apart, příčestí min.: taken apart
Musel jsem rozebrat skoro celý motor.
I had to...
Jako dítě jsem rád rozebíral různé přístroje a díval se dovnitř.
As a child,...
10/20
+
plný úvazek
normální pracovní doba
full-time [fʊl taɪm]
Ronaldo střelil vyrovnávací bránku těsně před závěrečným hvizdem.
Ronaldo scored the...
Tato pozice zahrnuje jeden týden dobrovolné práce na plný úvazek v našem letním táboře.
This position entails one week of full-time volunteer work at our summer camp.
11/20
+
smažit, usmažit
potěr, drobotina (mladé rybky)
fry [fraɪ]
jedn. číslo: fry, množ. číslo: fries, přít. prostý: fry, 3. os. j. č.: fries, průb. čas: frying, prostý min.: fried, příčestí min.: fried
Vykostili jsme ryby a usmažili je na pánvi.
We boned the fish and fried them up in a frying pan.
Sandra dělá dokonalá smažená volská oka.
Sandra makes a...
Na pánvi rozpusťte hrudku másla.
In your frying...
Smažte slaninu do zlatova dokud nebude křupavá.
Fry the bacon...
Usmažil jsem pár vajec a brambor.
I fried up...
12/20
+
vypršet platnost, uplynout
vydechnout
zemřít (kniž.)
expire [ɪkˈspaɪə]
přít. prostý: expire, 3. os. j. č.: expires, průb. čas: expiring, prostý min.: expired, příčestí min.: expired
Funkční období prezidenta končí na konci roku.
The presidnet's term...
Moje pracovní povolení bylo prodlouženo před uplynutím jeho platnosti.
My work permit...
Hodláme se vrátit domů, až vyprší platnost víza.
We intend to...
Váš pas nesmí vypršet dříve než 6 měsíců po vstupu do země.
Your passport must...
Hasicí zařízení, která je instalována např. ve skladech nesmí mít prošlou záruku.
Fire-extinguishing equipment which...
13/20
+
sobecký, egoistický
selfish [ˈselfɪʃ]
2. stupeň: more selfish, 3. stupeň: most selfish
Manipulovala s mým životem podle jejích vlastních sobeckých zájmů.
She was steering...
Obviňuješ mě, že jsem sobecký a přitom jsem pro tebe toho tolik udělal.
You accuse me...
14/20
+
vlk
svůdník, sukničkář
hltat, zhltnout
wolf [wʊlf]
jedn. číslo: wolf, množ. číslo: wolves, přít. prostý: wolf, 3. os. j. č.: wolfs, průb. čas: wolfing, prostý min.: wolfed, příčestí min.: wolfed
V této pohádce vlk představuje zlo a ovce dobro.
In this fairy...
Vlk jí pronásledoval jako stín, ale jeho zápach ho prozradil.
A wolf followed...
Vlci loví ve smečce.
Wolves hunt in...
15/20
+
dovážet, importovat
zavádět (soubor ap.)
import, dovoz
smysl, význam, obsah (projevu) (form.)
import [ˈɪmpɔːrt]
jedn. číslo: import, množ. číslo: imports, přít. prostý: import, 3. os. j. č.: imports, průb. čas: importing, prostý min.: imported, příčestí min.: imported
Ale aby bylo možné vytvořit tento typ formuláře, je třeba nejprve importovat jiný modul do naší aplikace.
But in order...
Co se stane, když nezaplatíme dovozní clo v den nebo před dnem splatnosti?
What happens if...
Musíme čelit prudkému zvýšení objemu dovozu zboží.
We must face a sharp rise in the volume of imported goods.
V roce 1808 zakázala Amerika dovoz otroků z Afriky a západní Indie.
In 1808, America...
Prudce rostoucí dovoz zvýší poptávku po tvrdé měně.
Surging imports will...
Jak dlouho platí zákaz dovozu?
How long has...
16/20
+
slušný, obstojný, přijatelný
mravný
decent [ˈdiːsənt]
2. stupeň: more decent, 3. stupeň: most decent
Na této úrovni budete schopni udržet slušný rozhovor.
At this level,...
Naučí se nebo nenaučí dělat své úkoly včas a stanou se nebo nestanou slušnými lidmi.
They'll learn to...
Není snadné vydělat si na slušné živobytí jako hudebník.
It is not...
Myslím, že každý, kdo pracuje, si zaslouží slušnou mzdu.
I think anybody...
Stát se slušným inženýrem zabere mnoho let dobře promyšleného výcviku.
It takes many...
17/20
+
profík, profesionál
profesionální
klad, výhoda
pro [prəʊ]
jedn. číslo: pro, množ. číslo: pros
Ruth zvládla situaci jako starý profík.
Ruth handled the...
To je jedna z výhod zdejší práce.
That's one of...
Musíme zvážit vše co je pro a proti.
We must weigh...
Stále zvažujeme výhody a nevýhody obou možností.
We're still weighing...
18/20
+
obvod
okruh (závodní)
oběh
okružní jízda
circuit [ˈsɜːkɪt]
jedn. číslo: circuit, množ. číslo: circuits
Elektřina proudí dráty zapojených do obvodu.
Electricity flows through...
Nově zrekonstruovaný okruh se v roce 2015 vrátil do kalendáře Formule 1.
The newly renovated...
Tento vynález umožňuje snadnější zapouzdření integrovaných obvodů.
This invention allows...
Měnící se proud v primární cívce indukuje proud v sousedním obvodu.
A changing current...
19/20
+
diamant
káry (na kartách)
diamond [ˈdaɪəmənd]
jedn. číslo: diamond, množ. číslo: diamonds
Toto je pravý diamant.
This is a real diamond.
Diamanty mají různé tvary.
Diamonds come in...
Muž popadnul diamanty a utekl pryč.
The man grabbed...
Její dlouhé zlaté vlasy mají pro mě vetší cenu než všechny diamanty.
Her long golden...
Jednoduché černé pozadí dává vyniknout diamantům nejlépe.
A plain black...
20/20
+
matematika, matika
mathematics [ˌmæθəˈmætɪks]
jedn. číslo: mathematics, množ. číslo: -
Co je tvůj hlavní obor studia, fyzika nebo matematika?
What is your...
Znalost matematiky je pro tuto práci nezbytná.
Knowledge of mathematics...
Jsem dost dobrý na matematiku.
I am rather...
Katedra matematiky dosáhla současného stavu nezávislé katedry v roce 1960.
The Department of...
Myslím, že existuje nějaké spojení mezi hudbou a matematikou.
I think there...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X