Obtížnost
 
Lekce
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
příliv
trend, tendence
proudit, plynout
tide [taɪd]
j.č.: tide, mn.č.: tides, přít.: tide, 3.os.: tides, průb.: tiding, min.pr.: tided, příč.min.: tided
Měsíc zpomaluje rotaci Země kvůli existenci přílivu.
The moon slows down Earth's rotation through the tide.
Tanky pomohly obrátit trend na západní frontě.
The tanks helped turn the tide on the Western Front.
2/20
+
tuhý, ztuhlý
upjatý, odměřený
tvrdý, přísný
špatně pohyblivý
velký, dvojitý (dávka alkoholu)
pevný, silný
mrtvola
stiff [stɪf]
j.č.: stiff, mn.č.: stiffs, 2. st.: stiffer, 3. st.: stiffest
Mám úplně ztuhlé svaly potom včerejším závodě.
I'm really stiff...
3/20
+
výbava, sada, souprava
stavebnice
nářadí
kotě, mládě (kožešinových zvířat)
kit [kɪt]
j.č.: kit, mn.č.: kits
Nová sada obsahuje bezpečnostní kameru, speciální zámek a moderní aplikaci.
The new kit includes a security camera, a special lock and a modern app.
4/20
+
montáž, kompletace
shromáždění, shromažďování (se)
assembly [əˈsemblɪ]
j.č.: assembly, mn.č.: assemblies
Stavebnice obsahují všechny základní komponenty pro montáž vašich kancelářských židlí.
The kits contain...
5/20
+
čelist, sanice
žvanit, kecat
jaw [dʒɔː]
j.č.: jaw, mn.č.: jaws, přít.: jaw, 3.os.: jaws, průb.: jawing, min.pr.: jawed, příč.min.: jawed
Jejich mocné čelisti mohou snadno ukousnout lidské prsty.
Their powerful jaws can easily amputate human fingers.
Nejsem někdo, kdo řeší problémy ránou do čelisti.
I'm not someone...
6/20
+
kamarád, kámoš
druh, družka, partner
mat (v šachu)
pobočník poručíka
(s)pářit (se)
mate [meɪt]
j.č.: mate, mn.č.: mates
Slon se nepokouší pářit se lvem.
An elephant doesn't...
První důstojník vydal příkaz k opuštění lodi.
The 1st mate...
7/20
+
umělý, vytvořený člověkem
falešný, strojený
artificial [ˌɑːtɪˈfɪʃəl]
2. st.: more artificial, 3. st.: most artificial
Umělá inteligence vytváří pracovní příležitosti, které nikdy předtím neexistovaly.
Artificial intelligence creates...
Některé pracovní pozice budou nahrazeny roboty a umělou inteligencí.
Some jobs will...
Umělá inteligence je neustále rozvíjející se obor.
Artificial intelligence is...
Myslí si, že vůbec ta schopnost vytvářet umělou inteligenci nabízí temnou vizi budoucnosti.
He thinks that...
To ukazuje na opravdu skutečný nedostatek v současných konstrukcích umělé inteligence.
It highlights a...
8/20
+
zadní
vychovávat, vychovat
zadní část, zadek, záď
chovat, odchovat (zvíře)
tyčit se
vzpínat se
rear [rɪə]
j.č.: rear, mn.č.: rears, přít.: rear, 3.os.: rears, průb.: rearing, min.pr.: reared, příč.min.: reared
Je tam zadní přístup.
There is a...
Máchnul jsem nohou dozadu nad zadní kolo mého kola.
I swung my...
Kryt zadní nápravy vozidla je prasklý.
The car's rear...
Bylo to první pickup, který kdy nabízel zadní brzdy se systémem ABS jako standardní výbavu.
It was the...
9/20
+
a přece
and yet [ənd jet]
A přesto zůstává favoritem příštího závodu.
And yet he...
Paul má nadváhu, ale přesto je neuvěřitelně aktivní.
Paul is overweight,...
10/20
+
každoročně, každý rok
annually [ˈænjʊəlɪ]
Toto bude každoročně posuzováno a v budoucích letech se to může změnit.
This will be reviewed annually and may change in future years.
11/20
+
světadíl, kontinent
continent [ˈkɒntɪnənt]
j.č.: continent, mn.č.: continents
Tektonické desky se shlukly dohromady a vytvořily z kontinentů velký superkontinent zvaný Rodinia.
The tectonic plates...
Protože vítr fouká z vnitrozemí, je horký a suchý.
Because the wind...
Rodinia (první kontinent na Zemi) se nakonec rozpadl na mnoho částí.
Rodinia (the first...
12/20
+
velryba
obrovský, ohromný
velrybí
(z)mlátit, ztřískat
whale [weɪl]
j.č.: whale, mn.č.: whales, přít.: whale, 3.os.: whales, průb.: whaling, min.pr.: whaled, příč.min.: whaled
Design lodi je inspirován způsobem jak velryby plavou ve vodě.
The ship's design...
Po té co přešla bouře řekl, že viděl velrybu, která se ocitla na břehu.
After the storm...
Kosatky se specializují na lov ve skupině.
Killer whales are...
13/20
+
zákon
nařízení, předpis
statut
statute [ˈstætjuːt]
j.č.: statute, mn.č.: statutes
Tento zákon stanoví, že tento případ mohou projednat i nižší federální soudy.
This statute provides...
14/20
+
sklizeň, úroda
žně
sklízet, sklidit
těžit (dřevo)
harvest [ˈhɑːvɪst]
j.č.: harvest, mn.č.: harvests, přít.: harvest, 3.os.: harvests, průb.: harvesting, min.pr.: harvested, příč.min.: harvested
Slíbil, že bude mnohem těžší, aby aplikace "těžily" informace o uživateli.
He promised to...
Slyšení bude zkoumat získávání a prodej osobních informací od jejich uživatelů.
The hearing will...
15/20
+
uplatnit (právo)
vyvolávat (pocit)
odvolávat se (na co), dovolávat se (čeho)
vzývat (boha)
volat (funkci)
invoke [ɪnˈvəʊk]
přít.: invoke, 3.os.: invokes, průb.: invoking, min.pr.: invoked, příč.min.: invoked
Můj klient se může dovolávat zákona, aby se chránil před vyvlastněním svého majetku.
My client can...
Při volání funkce je parametr předán hodnotou.
When a function...
16/20
+
dát se dohromady
zapojit (se)
připojit (se)
hook up [hʊk ʌp]
přít.: hook up, 3.os.: hooks up, průb.: hooking up, min.pr.: hooked up, příč.min.: hooked up
Pomáháme lidem dát se dohromady.
We help people...
Zapojil jste gramofon?
Have you hooked...
Je čerstvě svobodná a chce to dát dohromady s mým přítelem.
She's newly single...
17/20
+
koření
okořenit
ochutit
špetka, troška
spice [spaɪs]
j.č.: spice, mn.č.: spices, přít.: spice, 3.os.: spices, průb.: spicing, min.pr.: spiced, příč.min.: spiced
Toto běžně používané indické koření pomáhá při trávení.
This commonly used Indian spice works to aid digestion.
Je to klasická směs koření, semen a bylin.
It is a...
18/20
+
pozdní večeře
supper [ˈsʌpər]
j.č.: supper, mn.č.: suppers
Vrátila jsem se domů, abych začala připravovat večeři.
I came back...
Na večeři jsme si objednali pizzu.
We ordered a...
19/20
+
odebírat, přihlásit se k odběru
přispívat
předplatit
podporovat, schvalovat
subscribe [səbˈskraɪb]
přít.: subscribe, 3.os.: subscribes, průb.: subscribing, min.pr.: subscribed, příč.min.: subscribed
Můžete se přihlásit k odběru našich zpravodajů a dozvědět se více o našich speciálních nabídkách.
You can subscribe...
20/20
+
trápení, strast, žal
woe [wəʊ]
j.č.: woe, mn.č.: woes
Výrobci telefonů vzali na vědomí strasti svých zákazníků.
Phone manufacturers have...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{c_learning.userMessage}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} [{{word.pronunciation}}]
{{word.word_eng}} [{{word.pronunciation}}]
w
w
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
w
w
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X