460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
20
21
22
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
rodič
rodičovský
mateřský
předek, předchůdce
parent [ˈpeərənt]
jedn. číslo: parent, množ. číslo: parents
Buď zdvořilý ke svým rodičům.
Be polite to your parents.
Je to jejich mateřská společnost.
It's their parent company.
Tato metoda vrací element přímého předka vybraného elementu.
This method returns the direct parent element of the selected element.
2/20
+
společně, spolu, dohromady
k sobě, u sebe
jednotný, soudržný, pospolitý
klidný, vyrovnaný (hovor.)
together [təˈgeðə]
2. stupeň: more together, 3. stupeň: most together
Pracovali jsme společně na dvou projektech.
We worked together on two projects.
Teď už jsme spolu osm let a mnoho se nezměnilo.
We've now been together eight years, and not much has changed.
Jsme v tom všichni společně.
We're all in this together.
Jak můžeme pracovat spolu?
How can we work together?
Jsou zajedno ve způsobu jak to udělají.
They are together in the way of how to do it.
3/20
+
cokoliv, všechno
něco (v otázkách a podm. větách)
nic (v záporu)
vůbec
rozhodně ne
anything [ˈenɪˌθɪŋ]
Můžete si objednat cokoliv z naší nabídky.
You could order anything on our menu.
Může to být cokoliv chcete.
It can be anything you want.
Je něco, co můžeme udělat, abychom vám pomohli?
Is there anything we can do to help you?
Nevěděl jsem o něm nic.
I didn't know anything about him.
To vůbec nechutná jako ryba.
It doesn't taste anything like fish.
4/20
+
dopravní zácpa
traffic jam [ˈtræfɪk dʒæm]
Nemohli jsme nic dělat, dopravní zácpu jsme nemohli nějak ovlivnit.
We could do...
Dnes ráno jsem uvízl v dopravní zácpě.
This morning I...
5/20
+
učitel, vyučující
teacher [ˈtiːtʃə]
jedn. číslo: teacher, množ. číslo: teachers
Nikdy před tím jsem neměl potíže s mým učitelem.
I never been...
Pan Brown je plně kvalifikovaný učitel francouzštiny pro střední školy.
Mr. Brown is...
Muž, který s tím chlapcem mluví, je jeho vyučující.
The man that...
6/20
+
mluvit
promluvit (si)
hovořit
speak [spiːk]
přít. prostý: speak, 3. os. j. č.: speaks, průb. čas: speaking, prostý min.: spoke [spouk], příčestí min.: spoken ['spoukən]
Mluví anglicky plynule.
He speaks English...
Měl bys mluvit sebevědoměji.
You should speak...
Měl bys s ním promluvit.
You should speak...
7/20
+
listopad
November [nəʊˈvembə]
jedn. číslo: November, množ. číslo: Novembers
Někteří lidé nemusí být příliš nadšeni, když na začátku listopadu vidí padat sníh.
Some people might...
Prezidentské volby se konaly 6. listopadu 1860.
The presidential election...
Chystá se na předčasný odchod do důchodu na konci listopadu.
He is going...
8/20
+
výsledek, následek, důsledek, závěr
vést (k něčemu), vyústit
vyplývat (z něčeho), být následkem (něčeho)
result [rɪˈzʌlt]
jedn. číslo: result, množ. číslo: results, přít. prostý: result, 3. os. j. č.: results, průb. čas: resulting, prostý min.: resulted, příčestí min.: resulted
Můj šéf chce dobré výsledky.
My boss wants...
Je to přímý důsledek toho, co jsi řekl.
It is a...
Nevím, co vyplývá z tohoto prohlášení.
I do not...
9/20
+
přidat, dodat
přiložit, připojit
sčítat, sečítat
doplnit
add [æd]
přít. prostý: add, 3. os. j. č.: adds, průb. čas: adding, prostý min.: added, příčestí min.: added
Do budovy bylo přidáno nové křídlo.
A new wing...
Umí sčítat a odečítat?
Does he know...
Můžeš doplnit chybějící informace?
Can you add...
10/20
+
(na)koupit, kupovat
vykoupit, získat
uvěřit (něčemu), naletět (na něco)
koupě
buy [baɪ]
jedn. číslo: buy, množ. číslo: buys, přít. prostý: buy, 3. os. j. č.: buys, průb. čas: buying, prostý min.: bought [bɔ:t], příčestí min.: bought [bɔ:t]
Můžeme koupit jen malé auto.
We can only...
Byla to draze získaná zkušenost.
It was dearly...
Pověděl nám o tom. A my jsme mu uvěřili.
He told us...
Na tohle ti nenaletíme.
We won't buy...
11/20
+
připravit (se)
(na)chystat (se)
prepare [prɪˈpeə]
přít. prostý: prepare, 3. os. j. č.: prepares, průb. čas: preparing, prostý min.: prepared, příčestí min.: prepared
Připravit se na tuto zkoušku zabere několik týdnů.
It takes a...
Nejsme ochotní to nabídnout.
We are not...
Vrátila jsem se domů, abych začala připravovat večeři.
I came back...
12/20
+
fronta, řada
stát ve frontě
copánek (vzadu)
queue [kjuː]
jedn. číslo: queue, množ. číslo: queues, přít. prostý: queue, 3. os. j. č.: queues, průb. čas: queuing (or queueing), prostý min.: queued, příčestí min.: queued
Mohl byste mně držet místo ve frontě?
Could you keep...
Stál jsem hodinu ve frontě.
I stood in...
Po většinu dne budu stát ve frontě.
I will be...
13/20
+
veřejnost
veřejný
státní
public [ˈpʌblɪk]
jedn. číslo: public, množ. číslo: publics, 2. stupeň: more public, 3. stupeň: most public
Veřejnost by o tom měla vědět.
The public should...
Toto je veřejná pláž.
This is a...
Allen musí zaplatit 20 000 dolarů za veřejnou urážku krále.
Allen must pay...
14/20
+
Pojď! Pokračuj!
přijít
postupovat, rozvíjet se
zapnout (se), naskočit, spustit (se)
zkoušet to (na někoho), balit (někoho)
come on [kʌm ɒn]
přít. prostý: come on, 3. os. j. č.: comes on, průb. čas: coming on, prostý min.: came on [keɪm ɒn], příčestí min.: come on [kʌm ɒn]
Pojď! Lucy se bude zlobit, pokud příjdeme pozdě.
Come on! Lucy...
Může to přijít kdykoliv. Dost možná už brzy.
It comes on...
To je nejlepší věc, kterou si můžete vzít, když cítíte, že rýma postupuje.
It is the...
V zimě zapínáme topení večer na pár hodin.
In winter we...
Když Holly odešla Ross to začal zkoušet na mě.
When Holly had...
15/20
+
zájem
zajímat se
úrok
podíl
interest [ˈɪn.trəst]
jedn. číslo: interest, množ. číslo: interests, přít. prostý: interest, 3. os. j. č.: interests, průb. čas: interesting, prostý min.: interested, příčestí min.: interested
Nikdy neprojevuje žádný zájem o svou práci.
He never shows...
Je to proti zájmům o veřejné zdraví.
It is against...
Nyní se více zajímá o politiku.
He is more...
Úrok bude zaplacený na konci roku.
Interest will be...
Během roků zaplatíte desítky nebo stovky tisíc dolarů za úroky z vašeho úvěru na bydlení.
You'll pay tens...
16/20
+
vzdělání
výchova
školství
education [ˌedjʊˈkeɪʃən]
jedn. číslo: education, množ. číslo: educations
John má dobré vzdělání.
John is well...
Výchova začíná doma.
Education begins at...
Doufám, že budu úspěšný i bez vysoké školy.
I hope I...
Pro tuto pracovní pozici je vyžadováno univerzitní vzdělání.
For this work...
To nám pomůže zvýšit úroveň vzdělání.
That will help...
Tato dohoda obsahuje řadu možných opatření na podporu vzdělávání učitelů.
This arrangement contains...
Souvisí to s tím, že dívky mají lepší přístup ke vzdělání.
This is related...
17/20
+
ostatní
others [ˈʌð·ərz]
Neměl bys očekávat, že ostatní budou dělat tvoji práci.
You should not...
Šel jsem s ostatními.
I went with...
A co ostatní?
And what about...
18/20
+
zdraví
zdravotní stav
zdravotní
health [helθ]
2. stupeň: healthier, 3. stupeň: healthiest
Pravidelné jídlo je dobré pro naše zdraví.
Regular food is...
Richard je zdráv.
Richard is in...
Máme dobré zdravotní pojištění.
We have a...
19/20
+
během, v průběhu
uvnitř, vevnitř
v rámci
pod, méně než, do
within [wɪˈðɪn]
Nevyrušujte během dialogu.
Don't disturb within...
Chci, aby práce byly dokončeny během tří let.
I want the...
Hraniční kontroly uvnitř EU neexistují.
Cross-border controls within...
20/20
+
jistý
být si jistý
jasný
určitě
jistě
zajisté
ovšem
sure [ʃɔː]
2. stupeň: surer, 3. stupeň: surest
Nejsem si opravdu jistý.
I'm not really...
Existuje pouze jeden jistý způspb.
There is only...
To je jasné znamení.
It is a...
Určitě přijdeme.
We are sure...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X