Obtížnost
 
Lekce
1/20
+
vzduch, ovzduší
letecká doprava
atmosféra
vánek, větřík
vysílat, přenášet
větrat
sušit
dojem, zdání
air [eə]
j.č.: air, mn.č.: airs, přít.: air, 3.os.: airs, průb.: airing, min.pr.: aired, příč.min.: aired
Šel jsem na čerstvý vzduch.
I went to get some fresh air.
Budu cestovat hodně leteckou dopravou.
I will travel by air a lot.
Televizní stanice vysílá od 8 hodin dopoledne.
The TV station is on air from 8 a.m.
Vyzařuje z něho sebedůvěra.
There is an air of confidence about him.
2/20
+
nízký
hluboký (výstřih)
slabý, nevýkonný
vulgární, hrubý
nízko
potichu
bučet
bučení
low [ləʊ]
přít.: low, 3.os.: lows, průb.: lowing, min.pr.: lowed, příč.min.: lowed, 2. st.: lower, 3. st.: lowest
Máme nízký plot.
We have a low fence.
Má o mně velmi nízké mínění.
He has a very low opinion of me.
Slunce je nízko.
The sun is low.
Mluvili potichu.
They spoke in low voices.
3/20
+
dávat smysl
make sense [meɪk sens]
To dává smysl.
It makes sense.
4/20
+
možná, třeba, snad
asi tak, okolo, kolem, dokola
maybe [ˈmeɪˌbiː]
Možná zítra příjdu.
Maybe I'll come...
Možná bys měl udělat to samé.
Maybe you should...
Na stole bylo asi tak 30 vajec.
There were maybe...
5/20
+
se, si, sebe, sobě
(on) sám
osobně
himself [hɪmˈself]
Řízl se při holení.
He has cut...
Ovinul kolem sebe vlajku.
He wrapped himself...
Zranil se sám.
He hurt himself.
Alex sám nebyl přítomen.
Alex himself was...
Chceš, aby Alex s tebou mluvil osobně?
Did you want...
6/20
+
ráno
dopoledne
ranní
dopolední
morning [ˈmɔːnɪŋ]
j.č.: morning, mn.č.: mornings
Uvidíme se v pondělí ráno.
We'll see you...
Představení se uskuteční v deset dopoledne.
The performance will...
Volal mně ráno.
He called me in the morning.
Bylo pozdě ráno, když přišel domů.
It was late in the morning when he arrived at home.
Bylo to ráno 20. května.
It was on...
Následující ráno se probudila v 7 hodin.
The next morning she woke up at 7 am.
Bylo to velmi krásné ráno.
It was a most beautiful morning.
7/20
+
politika
taktika
pojistka, pojistná smlouva
moudrost, chytrost
policy [ˈpɒlɪsɪ]
j.č.: policy, mn.č.: policies
Evropa potřebuje společnou bezpečnostní politiku.
Europe needs a...
Tato taktika měla úspěch.
This policy was...
Před podpisem zkontrolujte podmínky pojistné smlouvy.
Check the terms...
8/20
+
šest
šestka
rozhádaní
six [sɪks]
Mají šest dětí.
They have six...
Tento týden byli ve třídě rozhádání.
They've been at...
Před šesti lety si můj bratr vzal život.
Six years ago my brother took his own life.
Přijeď nejpozději do šesti hodin.
Arrive no later than six o'clock.
K trůnu vedlo šest schodů.
Six steps led to the throne.
Nezapomeň mě, prosím tě, probudit zítra ráno v šest.
Please remember to...
Dokážeš přečíst toto číslo? Je to pět nebo šest?
Can you read...
9/20
+
důvod
příčina
rozum
usoudit, usuzovat
reason [ˈriːzən]
j.č.: reason, mn.č.: reasons, přít.: reason, 3.os.: reasons, průb.: reasoning, min.pr.: reasoned, příč.min.: reasoned
Řekni mně důvod, proč to máme udělat.
Tell me the...
Příčinou, proč jsme odstoupili, byla závada motoru.
The reason why...
Důvod tohoto je jednoduchý.
The reason for...
Částečným důvodem je přinejmenším čas.
Part of the...
Usoudil, že tady musí být něco špatně.
He reasoned that...
10/20
+
ale, no (uvození odpovědi)
ach (radost, překvapení)
oh [əʊ]
Ale ne!
Oh no!
Ach Bože!
Oh, my God!
Ach bože, to je skvělý nápad.
Oh my god,...
11/20
+
noha
chodidlo
úpatí
spodek, spodní část, zápatí
stopa
nožní, pedálový, nožně ovládaný
pěší, pěchotní
jít pěšky
uhradit, zaplatit
foot [fʊt]
j.č.: foot, mn.č.: feet, přít.: foot, 3.os.: foots, průb.: footing, min.pr.: footed, příč.min.: footed
Stála jsem na levé noze 5 minut.
I stood on...
Postavil jsem stan na úpatí kopce.
I built a...
Je 6 stop vysoká.
She is 6...
Jedete autem nebo pěšky?
Are you going...
12/20
+
kluk
chlapec
boy [bɔɪ]
j.č.: boy, mn.č.: boys
Kdo je ten kluk?
Who's that boy?
Dům byl plný dospívajících chlapců.
The house was...
Mnoho chlapců chtělo být fotbalisty.
Many of the...
13/20
+
minout, nestrefit
neproměnit
vynechat
přehlédnout
nepochopit
stýskat
postrádat, chybět
zmeškat, promeškat
slečna
miss [mɪs]
j.č.: miss, mn.č.: misses, přít.: miss, 3.os.: misses, průb.: missing, min.pr.: missed, příč.min.: missed
Moc vám toho neunikne, že?
You don't miss...
Promiňte, něco zde nechápu.
Sorry, there is...
Chybíš mi. (Já postrádám tebe.)
I miss you.
Zmeškal začátek kina, protože autobus měl zpoždění.
He missed the...
Tento film je příliš dobrý, abychom ho neviděli. (promeškali)
This movie is...
Dovolte mi, abych vám představil slečnu Kerberovou.
Let me introduce...
14/20
+
národ
nation [ˈneɪʃən]
j.č.: nation, mn.č.: nations
Všechny národy chtějí žít v míru.
All nations want...
Jaký národ bude nejbohatší v roce 2040?
Which will be...
Celý národ slaví vítězství v ledním hokeji.
The entire nation...
15/20
+
nabídnout (se)
poskytnout
nabídka
návrh
vyjádřit, vyslovit
offer [ˈɒfə]
j.č.: offer, mn.č.: offers, přít.: offer, 3.os.: offers, průb.: offering, min.pr.: offered, příč.min.: offered
Byla mu nabídnuta práce v Praze.
He was offered...
Je to společnost, která poskytuje lidem bezplatné poradenství.
It's a company...
Očekáváme vaše nabídky.
We are open...
Nakonec vyslovila svůj názor.
She finally offered...
16/20
+
vrátit se
come back [kʌm bæk]
přít.: come back, 3.os.: comes back, průb.: coming back, min.pr.: came back [keɪm bæk], příč.min.: come back [kʌm bæk]
Odjíždí zítra a vrátí se ve středu.
She is leaving...
Vrátila jsem se domů, abych začala připravovat večeři.
I came back...
Měl jsem sen, že se k nám vrátila.
I had a...
Vrátila se do Japonska a začala svou akademickou dráhu na univerzitě.
She came back...
Ředitel školy mě varoval, že když odejdu ze školy, nebudu se moci vrátit.
The principal warned...
Cylindry se musí vrátit do módy.
Top hats need...
17/20
+
jo, ano
yeah [jeə]
Jo, je to v pořádku.
Yeah, it's all...
18/20
+
průběh, postup
proces
zpracovat
process [prəˈsest]
j.č.: process, mn.č.: processes, přít.: process, 3.os.: processes, průb.: processing, min.pr.: processed, příč.min.: processed
Dnes začínáme s bolestivým procesem snižování počtu našich zaměstnanců.
Today we are...
Kolik zeleniny bylo v této kuchyni zpracováno za jeden den?
How many vegetables...
Potřebuji nějaký čas, abych zpracoval všechny informace.
I need some...
19/20
+
kancelář
úřad
ordinace
kancelářský
office [ˈɒfɪs]
j.č.: office, mn.č.: offices
Zavolej mi do kanceláře.
Call me at...
Používám moji garáž jako moji kancelář.
I use my...
Potřebujeme nové kancelářské vybavení.
We need new...
20/20
+
zabít, (za)hubit
zmařit, zničit
utlumit, potlačit
trápit, trýznit
snažit se ze všech sil
zabití, usmrcení
kill [kɪl]
j.č.: kill, mn.č.: kills, přít.: kill, 3.os.: kills, průb.: killing, min.pr.: killed, příč.min.: killed
Byl zabit při autonehodě.
He was killed...
Vzal si nějaké tablety, aby utlumil bolest.
He took some...
Nemůžu jí donutit, aby se omluvila. (snažila omluvit).
I wouldn't kill...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{c_learning.userMessage}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} [{{word.pronunciation}}]
{{word.word_eng}} [{{word.pronunciation}}]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení věty s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci (nyní pouze u prvních třech slov) a u všech slov od 1. do 40. lekce v obtížnosti A (nyní pouze do 20. lekce).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek a používat jednu vlastní lekci. Věty se zeleným zámkem uvidíte celé.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci (nyní pouze u prvních třech slov) a u všech slov od 1. do 40. lekce v obtížnosti A (nyní pouze do 20. lekce).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek a používat jednu vlastní lekci.


X