460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
25
26
27
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
smysl (zrak)
smysl (pro spravedlnost)
pocit, dojem, tušení
vycítit, vytušit
sense [sens]
jedn. číslo: sense, množ. číslo: senses, přít. prostý: sense, 3. os. j. č.: senses, průb. čas: sensing, prostý min.: sensed, příčestí min.: sensed
Psi mají vynikající čichový smysl.
Dogs have excellent sense of smell.
Máš smysl pro humor?
Do you have a sense of humor?
Cítila, že se něco stane.
She sensed something was about to happen.
2/20
+
účinek, dopad, vliv, následek
účinnost, efektivnost, působnost
jev, efekt, úkaz
uskutečnit, provést, zrealizovat, vykonat
ovlivnit, mít vliv
effect [ɪˈfekt]
jedn. číslo: effect, množ. číslo: effects, přít. prostý: effect, 3. os. j. č.: effects, průb. čas: effecting, prostý min.: effected, příčestí min.: effected
Snažil jsem se užívat pilulky na bolest, ale neměly žádný účinek.
I tried taking pills for pain but they didn't have any effect.
Pilulky začnou účinkovat za dvacet minut.
The pills will take effect in twenty minutes.
Tato část kódu má nepříjemný vedlejší efekt.
This part of code has an unpleasant side effect.
Tyto barvy ovlivňují její podvědomí.
These colors affect her subconscious.
3/20
+
přibližně
zhruba
for about [fə əˈbaʊt]
Katie byla pryč přibližně 20 minut.
Katie has been gone for about 20 minutes.
Tento úkaz trval jen asi 15 minut.
This effect only lasted for about 15 minutes.
Budu cestovat asi tři měsíce, ale v každém případě se vrátím do konce roku.
I'll travel for...
Orestujte papriku a cibuli asi 5 minut.
Saute the bell...
V současné době už asi měsíc těžím bitcoiny.
Currently I have...
Přidejte máslo a hladkou mouku a míchejte asi minutu, aby vzniklo těsto.
Add the butter...
4/20
+
dorazit, dojet, dojít, dosáhnout
sahat, dosahovat
zastihnout, chytit, sehnat
dosah (ruky)
reach [riːtʃ]
jedn. číslo: reach, množ. číslo: reaches, přít. prostý: reach, 3. os. j. č.: reaches, průb. čas: reaching, prostý min.: reached, příčestí min.: reached
Titanic nikdy nedosáhl pobřeží.
Titanic never reached...
Teplota dosahuje dnes 35° C.
The temperature reaches...
Mám ráda to, že on vždy dojde k řešení rychle.
I like the...
Zastihneš jí v kanceláři celý den.
You can reach...
5/20
+
vývoj
rozvoj
vyvíjení
rozvíjení
vývojový
zástavba, výstavba
development [dɪˈveləpmənt]
jedn. číslo: development, množ. číslo: developments
Část našich zisků je investována do vývoje.
Part of our...
Náš vývojový tým vytváří a provozuje aplikace, které běží na dynamické nebo rozsáhlé infrastruktuře.
Our development team...
Zaměřila jsem se na studium vývoje vegetace na celém území.
I focused on...
Specializovala se na vývoj v javascriptu.
She majored in...
Vláda přikládá rozvoji infrastruktury velkou důležitost.
The government attaches a lot of importance to infrastructure development.
Bankovnictví je považováno za důležitý nástroj hospodářského rozvoje.
Banking has been...
Růst našeho podnikání zrcadlí růst okolního rozvoje.
The growth of...
6/20
+
trída (školní)
hodina (vyučovací)
třída (společenská), vrstva
třída, kvalita
(za)řadit
špičkový, prvotřídní, na úrovni
class [klɑːs]
jedn. číslo: class, množ. číslo: classes, přít. prostý: class, 3. os. j. č.: classes, průb. čas: classing, prostý min.: classed, příčestí min.: classed
Do jaké třídy chodí tento rok?
Which class is...
Moje poslední vyučovací hodina končí v osm hodin.
My last class...
Soukromá škola? Žádná šance pro dnešní střední třídu.
Private school? Not...
Nikdy jsem dosud necestovala první třídou.
I have never...
7/20
+
zůstat, stále být
přetrvávat, trvat
zbývat
remain [rɪˈmeɪn]
přít. prostý: remain, 3. os. j. č.: remains, průb. čas: remaining, prostý min.: remained, příčestí min.: remained
Zůstala sama po celý svůj život.
She remained single...
Zůstal jsem klidný.
I remained calm.
Zbývají poslední tři možnosti.
The last three...
8/20
+
ekonomicky, hospodářský
šetrný, úsporný, spořivý
economic [iːkəˈnɒmɪk]
2. stupeň: more economic, 3. stupeň: most economic
Jaká je ekonomická hodnota těchto dat?
What is the...
V současném hospodářském prostředí máme dobré podmínky pro naše podnikání.
There are good...
Toto poskytne dobré příležitosti pro mnoho hospodářských odvětví.
It will provide...
9/20
+
hlas
názor, mínění
slovesný rod
vyslovit, vyjádřit
voice [vɔɪs]
jedn. číslo: voice, množ. číslo: voices, přít. prostý: voice, 3. os. j. č.: voices, průb. čas: voicing, prostý min.: voiced, příčestí min.: voiced
Zaslechl jsem tichý hlas.
I heard a...
My reprezentujeme názor studentů.
We represent the...
Musím vyjádřit svůj názor.
I must voice...
10/20
+
vyžadovat
požadovat
žádat
potřebovat
require [rɪˈkwaɪə]
přít. prostý: require, 3. os. j. č.: requires, průb. čas: requiring, prostý min.: required, příčestí min.: required
Pro tuto pracovní pozici je vyžadováno univerzitní vzdělání.
For this work...
Trvalý vztah nebo manželství vyžaduje tvrdou práci.
A lasting relationship...
Je mi líto, vaše služby už nebudeme potřebovat.
I'm sorry, your...
11/20
+
pokračovat
dít se, konat se
míjet, ubíhat
go on [gəʊ ɒn]
přít. prostý: go on, 3. os. j. č.: goes on, průb. čas: going on, prostý min.: went on [went on], příčestí min.: gone on [ɡɒn on]
Show musí pokračovat.
The show must...
Pokračoval jsem ve své práci.
I went on...
Nech toho!
Don't go on!
Co se tam děje?
What's going on...
Jak ubíhal čas.
As time went...
12/20
+
vztah
relace, souvztažnost
rodinný vztah, příbuznost
relationship [rɪˈleɪʃənʃɪp]
jedn. číslo: relationship, množ. číslo: relationships
Nehledá nyní žádný vztah.
She is not...
Jaký vztah je mezi tebou a jí?
What is the...
Zpráva o jejich vztahu vyšla najevo v roce 2014, když pár byl v Karibiku.
News of the...
Nový román čerpá z tisíců dopisů, které odhalují skutečné vztahy mezi Emou a Oliverem.
New novel draws...
Jejich tématem pro diskusi jsou rodinné vztahy.
Their subject for discussion is family relationships.
Každý pár má jedinečný sexuální vztah.
Every couple has...
Expert na vztahy prozradí jak mít šťastné manželství.
A relationship expert...
13/20
+
bývalý, dřívější
minulý, předchozí
former [ˈfɔːmə]
Včera jsem se potkal s mojí bývalou manželkou.
I met my...
Dávám přednost předchozímu návrhu.
I prefer the...
Amy byla úzce spjata s bývalým režimem.
Amy was closely...
Ben pro to získal dostatečné know-how od svých bývalých spolupracovníků.
Ben has acquired...
Jodie udržuje kontakt se svým bývalým partnerem.
Jodie maintains contact...
Jeho bývalá společnost podala návrh na konkurz.
His former company has filed for bankruptcy.
Byl vyřazen bývalým mistrem světa ve druhém kole.
He was eliminated...
14/20
+
vůdce, lídr, vedoucí, vůdčí osobnost
první houslista (BrE)
dirigent (AmE)
úvodník, úvodní komentář, redakční článek (BrE)
zpráva dne, hlavní zpráva (AmE)
leader [ˈliːdə]
jedn. číslo: leader, množ. číslo: leaders
Byl zvolen lídrem naší strany.
He was elected...
Vůdčí firma na trhu je společnost, která má největší podíl v určité oblasti průmyslu.
A market leader...
Již ve třetím kole měl závod nového lídra.
In the third...
15/20
+
čaj
čajovník
svačina (odpolední s čajem) (BrE)
tea [tiː]
jedn. číslo: tea, množ. číslo: teas
Dal byste si šálek čaje?
Would you like...
Kolik druhů čaje podáváte?
How many different...
Zde je váš čaj.
Here's your tea.
Dal byste si šálek čaje?
Would you like...
Čaj si nesladím.
I don't take...
Přidejte jednu kávovou lžičku medu do horkého čaje.
Add one teaspoon...
Sada se skládá ze šesti bílých čajových hrnků z porcelánu.
Set is composed...
16/20
+
péče, starost
pečovat, postarat se, starat se
opatrnost, dávat pozor
care [keə]
jedn. číslo: care, množ. číslo: cares, přít. prostý: care, 3. os. j. č.: cares, průb. čas: caring, prostý min.: cared, příčestí min.: cared
Péče v místní nemocnici je dobrá.
Care in local...
O vše bylo postaráno.
Everything has been...
Koho to zajímá?
Who cares?
Budou hájit vaše zájmy tak, jako by byly jejich vlastní?
Do they care...
Tato cesta je nebezpečná, tak řiď opatrně.
This road is...
Dávej na sebe pozor.
Take care.
17/20
+
role, funkce, poslání
úloha, postava, role
role [rəʊl]
jedn. číslo: role, množ. číslo: roles
Jaká je její role v našem projektu?
What is her...
Sport má v mém životě důležitou úlohu.
Sport has an...
Úlohou policie je chránit nás před zločinci.
The role of...
Každý místní umělec vystupuje ve význačných rolích v našem divadle.
Each resident artist appears in featured roles in our theatre.
Vaše rodinné zázemí hraje důležitou roli při utváření vaší budoucnosti.
Your family background...
Jaká je role náboženství ve věku internetu?
What is the...
Ujistili jsme se, že prezident hrál roli v této státní záležitosti.
We made sure...
18/20
+
sazba, taxa, kurz
(o)hodnotit, posuzovat
míra, frekvence (výskytu ap.)
poměr, podíl
tempo, rychlost
řadit (se), být řazen
rate [reɪt]
jedn. číslo: rate, množ. číslo: rates, přít. prostý: rate, 3. os. j. č.: rates, průb. čas: rating, prostý min.: rated, příčestí min.: rated
Budeme muset platit pevnou sazbu.
We will have...
Tvůj nápad je prvotřídní.
Your idea is...
Jak ho hodnotíte jako webového programátora?
How do you...
Souhlasím také s tím, že nový model má vysokou frekvenci poruchovosti.
I also agree...
19/20
+
olej
ropa
nafta
mazivo
olejový
ropný
(na)olejovat, (na)mazat, promazat
oil [ɔɪl]
jedn. číslo: oil, množ. číslo: oils, přít. prostý: oil, 3. os. j. č.: oils, průb. čas: oiling, prostý min.: oiled, příčestí min.: oiled
Mám rád olivový olej.
I like olive...
Na moři se objevila velká ropná skvrna.
A large oil...
Všechny díly musí být naolejovány na obou stranách.
All parts need...
20/20
+
cena
ocenit, označit cenou
cenový
price [praɪs]
jedn. číslo: price, množ. číslo: prices, přít. prostý: price, 3. os. j. č.: prices, průb. čas: pricing, prostý min.: priced, příčestí min.: priced
Ceny nemovitostí rostou.
The price of...
Některé znalosti lze získat za příliš vysokou cenu.
Some knowledge can...
Obraz byl oceněn na tři miliony liber.
The picture was...
Pojďme se podívat na to, jak můžeme naši spolupráci ocenit.
Let's take a...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X