460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
26
27
28
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
rozdíl
odlišnost
neshoda
difference [ˈdɪfrəns]
jedn. číslo: difference, množ. číslo: differences
Jaký je rozdíl mezi dvěma posledními modely?
What is the difference between the two latest models?
Není v tom žádný rozdíl.
It makes no difference.
Nyní můžeme vyřešit naše neshody.
Now we can solve our differences.
2/20
+
rovněž
také
as well [əz wel]
Libby mluví rovněž anglicky a německy.
Libby speaks English and German as well.
Bella to řekla také své sestře.
Bella told it to her sister as well.
Budou hájit vaše zájmy tak, jako by byly jejich vlastní?
Do they care...
Byli obviněni z povstání stejně jako ze zneužití finančních prostředků.
They were accused of rebellion as well as misuse of funds.
Nenávist je slepá stejně jako láska.
Hatred is blind as well as love.
Fotbal je populární sport mezi amatéry stejně jako profesionály.
Football is a popular sport among amateurs as well as professionals.
Nyní policie pátrá po pohřešovaném lupiči právě tak jako po odcizeném kamionu.
Now the police is looking for the missing robber as well as for the stolen truck.
3/20
+
král
kralovat, vládnout
king [kɪŋ]
jedn. číslo: king, množ. číslo: kings
V tomto roce jsem se setkal s naším králem.
I have met our king this year.
Tento obrovský samec si myslí, že je tady král.
This huge male thinks he is the king here.
Allen musí zaplatit 20 000 dolarů za veřejnou urážku krále.
Allen must pay...
Myslíte si, že Stephen King je dobrý spisovatel?
Do you think...
Lev je král džungle.
A lion is...
Byl to nevýrazný král obklopený silnými a mocnými ochránci.
He was weak...
Král vydechl naposledy ve dvě hodiny dvanáct minut.
The King breathed...
4/20
+
hlavní, významný, důležitý
plnoletý, zletilý
závažný, vážný
major
hlavní obor studia
mít jako hlavní obor, specializovat se (na škole)
major [ˈmeɪdʒə]
jedn. číslo: major, množ. číslo: majors, přít. prostý: major, 3. os. j. č.: majors, průb. čas: majoring, prostý min.: majored, příčestí min.: majored, 2. stupeň: more major, 3. stupeň: most major
Všechny mé hlavní články byly přeloženy do angličtiny.
All of my...
Co je tvůj hlavní obor studia, fyzika nebo matematika?
What is your...
Specializovala se na vývoj v javascriptu.
She majored in...
5/20
+
úsilí, snaha, námaha
přemoci se, donutit se
effort [ˈefət]
jedn. číslo: effort, množ. číslo: efforts, přít. prostý: effort, 3. os. j. č.: efforts, průb. čas: efforting, prostý min.: efforted, příčestí min.: efforted
Cvičím každý den ve snaze zůstat fit.
I exercise every...
Nemá žádnou snahu navázat kontakt se svou matkou.
She makes no...
Přemohl jsem se udělat ty překlady textů.
I made the...
6/20
+
pár (několik)
dvojce, pár
spojka (potrubí)
(s)pojit (se), spojovat (se)
pářit se, spojit se (pohlavně)
couple [ˈkʌpəl]
jedn. číslo: couple, množ. číslo: couples, přít. prostý: couple, 3. os. j. č.: couples, průb. čas: coupling, prostý min.: coupled, příčestí min.: coupled
Budu velmi zaneprázdněn příštích pár dní.
I'll be very...
Edgar a Agatha jsou dobrý pár.
Edgar and Agatha...
Obývací pokoj a kuchyň byly spojeny dohromady.
Living room and...
7/20
+
paže, ruka
rukáv
opěrka (pro ruce), područka
rameno (řeky)
výběžek (země)
větev (stromu)
zbraně
vyzbrojit, ozbrojit
arm [ɑːm]
jedn. číslo: arm, množ. číslo: arms, přít. prostý: arm, 3. os. j. č.: arms, průb. čas: arming, prostý min.: armed, příčestí min.: armed
Najednou mě chytil za ruku.
He suddenly grasped...
Vždycky, když jdou kolem, drží se za ruce.
They are always...
V suterénu byla objevena skrýš zbraní.
An arms cache...
Vyzbrojíme tyto skupiny.
We will arm...
8/20
+
deset, desítka
ten [ten]
jedn. číslo: ten, množ. číslo: tens
Dnes máme mnohem víc, než jsme měli před deseti lety.
Today we have...
Deset je sudé číslo.
Ten is an even number.
Včera jsem studovala francouzštinu a naučila se deset nových slov.
I studied French yesterday and learned ten new words.
Během roků zaplatíte desítky nebo stovky tisíc dolarů za úroky z vašeho úvěru na bydlení.
You'll pay tens...
Představení se uskuteční v deset dopoledne.
The performance will...
Zabere to deset vteřin.
It takes ten...
9/20
+
ředitel
režisér
člen správní rady
dirigent (AmE)
director [diˈrektər]
jedn. číslo: director, množ. číslo: directors
Je talentovaným mladým ředitelem naší nové pobočky.
He's a talented...
Viděl jsem slavného režiséra.
I saw a...
Pět let zastává funkci regionálního ředitele.
He has held the post of a regional director for five years.
Zastává pozici ředitele.
He holds the...
Náš ředitel se ujmul slova.
Our director had...
Finanční manažer se zodpovídá finančnímu řediteli.
The Finance Manager...
Jaký je rozdíl mezi režisérem a producentem?
What is the...
10/20
+
pole
hřiště, závodiště, hrací plocha
naleziště, ložisko
(vědní) obor, oblast, sféra
terén (oblast mimo pracoviště)
v praxi, v reálu
bitevní pole, bojiště
chytit a vrátit míček
postavit (hráče do pole)
obratně odpovědět
field [fiːld]
jedn. číslo: field, množ. číslo: fields, přít. prostý: field, 3. os. j. č.: fields, průb. čas: fielding, prostý min.: fielded, příčestí min.: fielded
Postavili plot okolo svého pole.
They put up...
Šel na fotbalové hřiště.
He went to...
Stále pracuji ve stejném oboru.
I still work...
Musíme to vyzkoušet v praxi.
We must try...
Odpověděla na některé otázky velmi obratně.
She fielded some...
11/20
+
porouchat se
nezdařit se, ztroskotat
rozložit, rozdělit
rozebrat, analyzovat
break down [breɪk daʊn]
přít. prostý: break down, 3. os. j. č.: breaks down, průb. čas: breaking down, prostý min.: broke down [breɪk daʊn], příčestí min.: broken down ['broukən daʊn]
Mé auto se porouchalo, tak jsem přijel taxíkem.
My car broke...
Jejich rozhovory ztroskotaly.
Their talks broke...
Tyto zdánlivě obrovské problémy jsou mnohem zvládnutelnější, když jsou rozděleny na menší části.
These seemingly giant...
Dříve jsem byl zvyklý rozdělovat peníze do dvou kategorií; plat a úspory.
I used to...
Pojďme to rozebrat do detailů.
Let's break it...
12/20
+
poděkovat
děkovat
thank [θæŋk]
přít. prostý: thank, 3. os. j. č.: thanks, průb. čas: thanking, prostý min.: thanked, příčestí min.: thanked
Moje ostuda, nikdy jsem nepoděkoval Iris za její pomoc.
To my shame,...
Děkujeme za vaši pomoc.
Thank you for...
Děkuji vám za všechnu vaši laskavost.
Thank you for...
13/20
+
oznámit, (o)hlásit, nahlásit
informovat
udat, nahlásit
zpráva, reportáž
výkaz
hlášení
report [rɪˈpɔːt]
jedn. číslo: report, množ. číslo: reports, přít. prostý: report, 3. os. j. č.: reports, průb. čas: reporting, prostý min.: reported, příčestí min.: reported
Zavolali jsme na policii, abychom ohlásili krádež.
We called the...
Neměli bychom to nahlásit?
Shouldn't we report...
Už jste slyšeli novou zprávu o počasí?
Have you heard...
14/20
+
postava
číslo, cifra
figura
cena, hodnota
portrét
usoudit, dojít k závěru, domnívat se
objevovat se, figurovat
figure [ˈfɪgjər]
jedn. číslo: figure, množ. číslo: figures, přít. prostý: figure, 3. os. j. č.: figures, průb. čas: figuring, prostý min.: figured, příčestí min.: figured
Jeho vysoká postava byla vidět z dálky.
His tall figure...
Dokážeš přečíst toto číslo? Je to pět nebo šest?
Can you read...
šestimístný plat.
He has a...
Domnívali jsme se, že přijdete dříve.
We figured that...
Jeho jméno nefigurovalo na seznamu podezřelých.
His name did...
15/20
+
rozhodnutí
rozhodnost
decision [dɪˈsɪʒən]
jedn. číslo: decision, množ. číslo: decisions
Bylo to pro nás velmi těžké rozhodnutí.
It was a...
Přemýšlí o tom, jak jejich rozhodnutí a jednání ovlivní ostatní?
Do they think...
Musíme jednat rozhodně.
We must act...
16/20
+
možný, proveditelný
possible [ˈpɒsɪbəl]
2. stupeň: more possible (or possibler), 3. stupeň: most possible (or possiblest)
Nemůžeme to všechno udělat do konce měsíce - to prostě není možné.
We can't get...
Jak je to možné?
How is this...
Vidět to na vlastní oči, není už možné, protože je to nyní příliš nebezpečné.
To see it...
17/20
+
sto(vka)
stovky
hundred [ˈhʌndrəd]
jedn. číslo: hundred, množ. číslo: hundreds
Tam bylo stovky lidí.
There were hundreds...
Mám jen stodolarovou bankovku.
I only have...
Stovky budov byly při zemětřesení těžce poškozeny.
Hundreds of buildings...
Jen málo lidí žije více než sto let.
Few people live...
Více než sto krizových manažerů bylo požádáno o vyplnění průzkumového dotazníku.
Over one hundred...
Sto procent darů je použito na humanitární pomoc.
One hundred percent...
Donaldův dealer chtěl po něm těch pár stovek, co mu dlužil.
Donald's dealer asked...
18/20
+
policie
policejní
dohlížet, střežit
zajišťovat bezpečnost
chránit
kontrolovat
police [pəˈliːs]
jedn. číslo: police, množ. číslo: polices, přít. prostý: police, 3. os. j. č.: polices, průb. čas: policing, prostý min.: policed, příčestí min.: policed
Úlohou policie je chránit nás před zločinci.
The role of...
Potřebujete policejní ochranu?
Do you need...
Prezident bude chráněn členy armády.
The president will...
19/20
+
zvednout, vytáhnout
vztyčit, vyvěsit
zvýšit
získat, sehnat
vychovat
vyvolat, vzbudit, podnítit
postavit
pěstovat, chovat
ukončit, zrušit, odvolat
raise [reɪz]
přít. prostý: raise, 3. os. j. č.: raises, průb. čas: raising, prostý min.: raised, příčestí min.: raised
To nám pomůže zvýšit úroveň vzdělání.
That will help...
Kdo souhlasí, zvedne ruce.
Who agrees raise...
Moje matka vychovávala svého syna z platu sekretářky.
My mother was...
Tato diskuse vyvolala mnoho otázek.
This discussion has...
Můj otec chová mnoho zvířat.
My father raises...
Vláda souhlasila s odvoláním obchodního embarga.
The government agreed...
20/20
+
jiný
jinde, jinam
jinak
ostatní
else [els]
Ještě něco jiného potřebujete vědět?
Anything else you...
Co jiného můžeme dělat?
What else can...
Co ještě jiného dávají?
What else is...
Přišel před všemi ostatními.
He arrived before...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X