460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
27
28
29
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
prodat, prodávat
jít na odbyt
prodej, prodávání
sell [sel]
jedn. číslo: sell, množ. číslo: sells, přít. prostý: sell, 3. os. j. č.: sells, průb. čas: selling, prostý min.: sold [sould], příčestí min.: sold [sould]
Obraz byl prodán v aukci za 50.000 dolarů.
The painting was sold at an auction for 50,000 dollars.
Našel jsem společnost, která prodává tyto věci online.
I found a company that sells this stuff online.
Mám něco na prodej.
I have something to sell.
2/20
+
stejně jako
právě tak jako
a stejně tak
a i
nejen (něčím) ale i (dalším)
as well as [əz wel əz]
Byli obviněni z povstání stejně jako ze zneužití finančních prostředků.
They were accused of rebellion as well as misuse of funds.
Nenávist je slepá stejně jako láska.
Hatred is blind as well as love.
Fotbal je populární sport mezi amatéry stejně jako profesionály.
Football is a popular sport among amateurs as well as professionals.
Nyní policie pátrá po pohřešovaném lupiči právě tak jako po odcizeném kamionu.
Now the police is looking for the missing robber as well as for the stolen truck.
3/20
+
jedenáct
eleven [ɪˈlevən]
Dostal jsem jedenáct lístků za cenu deseti.
I got eleven tickets for the price of ten.
Stejně jako jedenáct, sedmnáct je prvočíslo.
Like eleven, seventeen...
Jedenáct zemí se dohodlo na účasti v tomto pilotním projektu.
Eleven countries agreed to participate in this pilot project.
Středisko má jedenáct nádherně upravených sjezdovek.
The resort has...
Svého vlastního poníka dostala jako dárek k narozeninám, když jí bylo jedenáct.
She got her...
4/20
+
plný, zaplněný
celý, úplný, kompletní
sytý, najedený
full [fʊl]
2. stupeň: fuller, 3. stupeň: fullest
Tento hrníček je plný.
This cup is...
Tato plachta je plná děr.
This sail is...
Řekni nám kompletní detaily toho příběhu.
Tell us full...
Nečetl jsme ten dopis celý.
I didn't read...
Ne, děkuji. Mám dost.
No, thank you....
5/20
+
tvrdý, pevný
obtížný, těžký, nesnadný
pečlivý, pozorný, bedlivý
nelítostný, přísný, tvrdý
tvrdě, těžce, namáhavě
silně, prudce, tvrdě
hard [hɑːd]
2. stupeň: harder, 3. stupeň: hardest
Podlaha má příliš tvrdý povrch.
The surface of...
Je obtížné být svobodnou matkou.
It's hard being...
Nebylo pro ně těžké to udělat.
It wasn't hard...
On je přísný muž.
He is a...
Prostě tvrdě pracujte.
Just work hard.
6/20
+
prostor, místo, (volná) plocha
časový úsek, doba
vesmír, kosmos
mezera
oddělit, rozestavit, rozmístit
space [speɪs]
jedn. číslo: space, množ. číslo: spaces, přít. prostý: space, 3. os. j. č.: spaces, průb. čas: spacing, prostý min.: spaced, příčestí min.: spaced
Nemohli jsme najít parkovací místo před školou.
We could not...
Musí být dokončeno v průběhu tří let.
It must be...
Raketa startovala do vesmíru.
The rocket started...
Vyplňte prázdné mezery v dokumentu.
Fill out blank...
Stromy byly rovnoměrně rozmístěny podél silnice.
The trees were...
7/20
+
manželka, žena, paní
wife [waɪf]
jedn. číslo: wife, množ. číslo: wives
Má šarmantní manželku.
He has a...
Kolik manželek můžete mít ve vaší zemi?
How many wives...
Potkal jsem mojí budoucí manželku, když nám oběma bylo 18.
I met my...
8/20
+
se, (sami) sebe, si, sobě
oni sami, oni samotní
osobně
themselves [ðəmˈselvz]
Musíme se zeptat sami sebe, co je špatně.
We must ask...
Děti se musí naučit uklízet sami po sobě.
The children have...
Dávky v nouzi mohou být vypláceny lidem, kteří se nemohou sami o sebe postarat.
Emergency benefits may...
Užívali si na večírku.
They enjoyed themselves...
Budou mít takové příjmy, že se sami uživí.
They will have...
Nakonec se každý musí rozhodnout sám za sebe.
In the last...
Můj klient se může dovolávat zákona, aby se chránil před vyvlastněním svého majetku.
My client can...
9/20
+
postavit, zvednout
ubytovat, přespat
zvýšit
klást (odpor)
poskytnout, zajistit (finance)
balit
snášet, strpět
put up [pʊt ʌp]
přít. prostý: put up, 3. os. j. č.: puts up, průb. čas: putting up, prostý min.: put up [pʊt ʌp], příčestí min.: put up [pʊt ʌp]
Zvedl své ruce nahoru, aby jí zastavil.
He put his...
Byl jsem ubytován v hotelu.
I was put...
Zvýšili ceny příliš moc.
They put up...
Lidé kladli odpor, když bylo na studenty použito násilí.
People put up...
10/20
+
vybrat si, zvolit si
sbírat, trhat
zobat
krompáč, krumpáč
trsátko
vyvolávat, vyprovokovat
paklíč, otevřít paklíčem
pick [pɪk]
jedn. číslo: pick, množ. číslo: picks, přít. prostý: pick, 3. os. j. č.: picks, průb. čas: picking, prostý min.: picked, příčestí min.: picked
Byl vybrán, aby hrál za náš tým.
He was picked...
Vybral jsem špatný finanční fond.
I picked the...
Nejdřív si musíme všichni vybrat zboží, které budeme prodávat.
First, we each...
Chystám se sbírat jahody do Anglie.
I am going...
Je dobrá čas pro sklizeň.
It is good...
Ben vyvolává roztržky.
Ben has been...
11/20
+
někdy, občas, sem tam
sometimes [ˈsʌmˌtaɪmz]
Někdy v neděli vařím.
Sometimes, I cook...
Někdy jedu autobusem a někdy autem.
Sometimes I go...
Štěstí občas pomůže. Práce vždycky.
Luck only works...
12/20
+
vojenský, armádní
armáda, vojsko
military [mɪlɪ.təri]
2. stupeň: more military, 3. stupeň: most military
Před pěti lety jsem začal svoji vojenskou kariéru.
I started my...
Vojáci pochodovali během vojenské přehlídky.
The soldiers marched...
Kolik vám bylo, když jste narukoval do armády?
How old were...
13/20
+
vyvíjet (se), rozvíjet (se)
objevit (se), vyvstat, nastat
vytvořit (si), vybudovat (si), získat (si)
vyvolat (forku)
develop [dɪˈveləp]
přít. prostý: develop, 3. os. j. č.: develops, průb. čas: developing, prostý min.: developed, příčestí min.: developed
Svět potřebuje vyvinout nové zdroje energie.
The world needs...
Vyvíjejí svůj projekt již více než rok a jsou velmi dobří.
They have been...
Ve zdi se začaly objevovat rozsáhlé trhliny.
Large cracks began...
Vyvolal jsem staré negativy z fotbalového utkání.
I developed the...
14/20
+
táhnout, (za)tahat, odtáhnout
vytáhnout, vyndat
vzdalovat se (soupeři)
potáhnout, natáhnout
přitáhnout, přivábit
(za)táhnutí, tah, trhnutí
madlo, úchytka
lok, doušek
pull [pʊl]
jedn. číslo: pull, množ. číslo: pulls, přít. prostý: pull, 3. os. j. č.: pulls, průb. čas: pulling, prostý min.: pulled, příčestí min.: pulled
Odtáhl jsem postel od zdi.
I pulled the...
Měli bychom všichni táhnout za jeden provaz.
We should all...
Vytáhl na mě nůž.
He pulled a...
On ví, jak přivábit ženy.
He knows how...
15/20
+
možná, třeba, snad
asi
perhaps [pəˈhæps]
Možná byste byl v jiné práci šťastnější.
Perhaps you would...
Snad to zní povědomě.
Perhaps that sounds...
V kleci bylo asi 20 myší.
There were perhaps...
16/20
+
lék, léčivo
droga, narkotikum
zdrogovat, omámit drogami
drug [drʌg]
jedn. číslo: drug, množ. číslo: drugs, přít. prostý: drug, 3. os. j. č.: drugs, průb. čas: drugging, prostý min.: drugged, příčestí min.: drugged
Doktor mně dal silnější léky.
The doctor gave...
Chtěl, abych mu prodal drogy, ale odmítl jsem.
He wanted me...
V té chvíli jsem byl silně zdrogovaný.
I was heavily...
17/20
+
po (čem)
podél, kolem
společně s, spolu s
podle
dál, stále
jít, pokračovat, postupovat
vzít s sebou
along [əˈlɒŋ]
Stříhejte po tečkované čáře.
Cut along the...
Zaparkovali jsme podél silnice.
We parked along...
Rozhodli se pokračovat společně touto cestou.
They decided to...
Budeme pokračovat podle tohoto vzoru.
We will continue...
Vezmeme sebou nějaké jídlo.
We bring some...
18/20
+
srdce
drahoušek
střed, centrum
podstata
nitro, duše
odvaha (přen.)
srdeční
heart [hɑːt]
jedn. číslo: heart, množ. číslo: hearts, přít. prostý: heart, 3. os. j. č.: hearts, průb. čas: hearting, prostý min.: hearted, příčestí min.: hearted
Srdce posílá krev do našeho těla.
The heart sends...
Byli jsme v centru továrny.
We were in...
Buďme odvážní, už to může být pouze lepší.
Take heart -...
Monitorovali její srdeční frekvenci.
They were monitoring...
Frekvence mého tepu překonávala všechny hranice.
My heart rate...
19/20
+
model, maketa
předloha, vzor
model(ka), manekýn(ka)
modelovat, vytvořit model
sedět modelem, pózovat
příkladný, vzorný
model [ˈmɒdəl]
jedn. číslo: model, množ. číslo: models, přít. prostý: model, 3. os. j. č.: models, průb. čas: modelling, prostý min.: modelled, příčestí min.: modelled
To je vzorová situace,
It is the...
Pracovala jsem jako modelka.
I worked as...
Byl to vzorný žák.
He was a...
20/20
+
minout, míjet, projít, projet
plynout, uběhnout
podat, podávat
udělat, složit
schválit, přijmout, odsouhlasit
obíhat, být v oběhu
být považován, vydávat se (za co)
přihrávka, nahrávka, přihrát
propustka, průkazka, povolení ke vstupu
předat (parametr)
pass [pɑːs]
jedn. číslo: pass, množ. číslo: passes, přít. prostý: pass, 3. os. j. č.: passes, průb. čas: passing, prostý min.: passed, příčestí min.: passed
Čas uplynul velmi rychle.
The time has...
Nemohli jsme podat naší stížnost.
We could not...
Udělal jsi zkoušku.
You passed the...
Náš návrh byl schválen minulý týden.
Our suggestion was...
Tyto návrhy zákonů začínají být schvalovány.
These bills are...
Byla považována za kluka.
She was passed...
Vydávala se za kluka.
She passed herself...
Karl měl 2 vteřiny na to, aby přihrál míč.
Karl had 2...
Dostal jsem volnou jízdenku na vlak.
I've got a...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X