460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
28
29
30
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
pokud, co se týká
tak daleko jako
as far as [əz fɑː əz]
Co si pamatuji, to všechno se stalo během pár dní.
It all came about within a few days as far as I remember.
Pokud vím, přerušili s ní také kontakt.
As far as I know, they cut off contact with her as well.
Pokud jde o mě, nezáleží na tom, kdy přijdeš.
As far as I am concerned it doesn't matter what time you arrive.
2/20
+
rozhodnout (se)
usoudit, dojít k názoru
decide [dɪˈsaɪd]
přít. prostý: decide, 3. os. j. č.: decides, průb. čas: deciding, prostý min.: decided, příčestí min.: decided
Nakonec jsme se rozhodli odcestovat do Paříže.
In the end, we decided to travel to Paris.
Tato chyba rozhodla zápas.
This mistake decided the match.
Kdo rozhodne, co jsou opravdu dobré způsoby?
Who gets to decide what good manners really are?
Mohu dostat nějaký čas na rozhodnutí?
Can I have some time to decide?
3/20
+
lepší
lépe
sázkař, sázející
zlepšit, vylepšit, překonat (úspěch)
better [ˈbetə]
jedn. číslo: better, množ. číslo: betters, přít. prostý: better, 3. os. j. č.: betters, průb. čas: bettering, prostý min.: bettered, příčestí min.: bettered
Situace se změnila k lepšímu.
The situation has changed for the better.
Naše nové auto je mnohem lepší než naše staré.
Our new car is far better than our old one.
Lepší pozdě než nikdy.
Better late than never.
Hrál mnohem lépe než já.
He played much better than I did.
4/20
+
podle
according [əˈkɔːdin]
Výhled pro investory je podle finančních expertů dobrý.
The outlook for...
Plánují zmenšit své firmy, podle průzkumu, který ukazuje, že toto odvětví ztrácí obchodní příležitosti.
They plan to...
Podle odhadů naší zpravodajské služby, nepřátelská armáda utrpěla více než 15 obětí.
According to our...
Podle jejich odhadu by přínosy měly převážit náklady.
According to their...
Nesuď lidi podle jejich vzhledu.
Don't judge people...
Hraj to podle pravidel.
Play it according...
5/20
+
roční období
sezóna, období
ochutit, okořenit
season [ˈsiːzən]
jedn. číslo: season, množ. číslo: seasons, přít. prostý: season, 3. os. j. č.: seasons, průb. čas: seasoning, prostý min.: seasoned, příčestí min.: seasoned
Obvykle cestujeme během prázdninové sezóny.
We usually travel...
Ochutíme to solí a pepřem.
We season it...
Bylo to jeho první vítězství v této sezóně.
It was his...
Jaro je období roku mezi zimou a létem.
Spring is the...
Existuje sezonní omezení pro množství ulovené zvěře.
There is a...
Pět nových děl bude mít v této sezóně premiéru.
Five new works...
Permanentky na letošní sezónu již nejsou v prodeji.
Season tickets for...
6/20
+
silný, statný
pevný, odolný
silný, velký (dojem)
výrazný
dobrý
strong [strɒŋ]
2. stupeň: stronger, 3. stupeň: strongest
Tato událost měla silný vliv na mé dětství.
This event had...
Je to nejlepší kandidát.
He's the strongest...
Nejsem dobrý plavec.
I am not...
7/20
+
hodnota, význam, cena
cenit si, vážit si
ohodnotit, ocenit
value [ˈvæljuː]
jedn. číslo: value, množ. číslo: values, přít. prostý: value, 3. os. j. č.: values, průb. čas: valuing, prostý min.: valued, příčestí min.: valued
Pro nás to nemá žádnou cenu.
It has no...
Můžete odhadnout hodnotu této mince?
Can you estimate...
Ocenil tento obraz na 3000 dolarů.
He valued the...
Společnost je nyní oceněna na 25 miliard dolarů.
The firm is...
Lidská práce musí být lépe ohodnocena.
Human work must...
8/20
+
méně (nepočitatelná podst. jmen)
již ne tolik
menší
horší
minus (mat.)
less [les]
Musíš jíst méně.
You have to...
Byly to třetí všeobecné volby za méně než pět let.
It was the...
Chudoba již dnes není takový problém.
Poverty is less...
V jeho snaze nebylo vůbec žádné nadšení.
His effort was...
9/20
+
třídit, roztřídit
vyřešit, vyřídit
oddělit
dát do pořádku
sort out [sɔːt aʊt]
přít. prostý: sort out, 3. os. j. č.: sorts out, průb. čas: sorting out, prostý min.: sorted out, příčestí min.: sorted out
Musíme tyto papíry roztřídit.
We have to...
Děláme vše pro to, abychom věci vyřešili.
We are doing...
Historici se stále pokoušejí oddělit fakta od fikce.
Historians are still...
10/20
+
mysl, myšlenky
názor
mentalita, smýšlení
intelekt, rozum
rozpoložení, nálada
vadit, namítat
dávat pozor
paměť
(po)starat se, pečovat
mind [maɪnd]
jedn. číslo: mind, množ. číslo: minds, přít. prostý: mind, 3. os. j. č.: minds, průb. čas: minding, prostý min.: minded, příčestí min.: minded
Její mysl byla plná toho, co se včera stalo jejímu otci.
Her mind was...
Nevadí, když zavřu okno?
Do you mind...
Pozor, díra.
Mind the hole.
Byl už zapomenut.
He was out...
Postará se o moji zahradu.
He will mind...
Na tom nezáleží.
Never mind.
11/20
+
bezplatný, zadarmo, zdarma
volný, svobodný, neomezený
průchodný, průjezdný
osvobodit, vysvobodit
uvolnit
volně
být připraven
free [friː]
přít. prostý: free, 3. os. j. č.: frees, průb. čas: freeing, prostý min.: freed, příčestí min.: freed, 2. stupeň: freer, 3. stupeň: freest
Vstup zdarma.
Free entry.
Jsem svobodný.
I'm free.
Cvičím ve svém volném čase.
I practice in...
Rukojmí byl osvobozen ve čtvrtek.
The hostage was...
Psi můžou běhat volně v parku.
The dogs can...
12/20
+
pozice, poloha, místo
situace
postoj, stanovisko
umístit, usadit
position [pəˈzɪʃən]
jedn. číslo: position, množ. číslo: positions, přít. prostý: position, 3. os. j. č.: positions, průb. čas: positioning, prostý min.: positioned, příčestí min.: positioned
Najdi svoji polohu na mapě.
Find your position...
Zastává pozici ředitele.
He holds the...
Na turnaji jsem skončil na druhém místě.
I finished the...
Proč máte zájem o tuto pozici?
Why are you...
Armáda byla umístěna v blízkosti hranice.
The army had...
13/20
+
dvanáct
twelve [twelv]
Sophie obědvá ve dvanáct hodin.
Sophie has lunch...
Král vydechl naposledy ve dvě hodiny dvanáct minut.
The King breathed...
Cesta trvala dvanáct hodin včetně několika zastávek.
The journey took...
Potřebuji posilu v sektoru dvanáct.
I need a...
Odhaduje se, že návštěvnost bude až dvanáct tisíc lidí.
It is estimated...
14/20
+
záznam, zápis
record, nejlepší výkon
deska (gramofonová)
zaznamenat, zapsat
nahrát, natočit
rekordní
record [sloveso: rɪˈkɔ:d, podst.jm. rɪˈkɔd]
jedn. číslo: record, množ. číslo: records, přít. prostý: record, 3. os. j. č.: records, průb. čas: recording, prostý min.: recorded, příčestí min.: recorded
Má dlouhý trestný rejstřík.
He has a...
Zapisuje všechny její rekordy.
He records all...
Dokument dokládá, že se odstěhoval.
The document records...
15/20
+
vrátit (se)
opětovat, oplatit
odpověď
návrat
(na)vrácení (podání)
zpáteční (lístek)
return [rɪˈtɜːn]
jedn. číslo: return, množ. číslo: returns, přít. prostý: return, 3. os. j. č.: returns, průb. čas: returning, prostý min.: returned, příčestí min.: returned
Vrátím se v šest hodin.
I am going...
Museli jsme vrátit nové boty do obchodu.
We had to...
Můžeme je navštívit na zpáteční cestě.
We can visit...
16/20
+
doufat
naděje, šance
hope [həʊp]
jedn. číslo: hope, množ. číslo: hopes, přít. prostý: hope, 3. os. j. č.: hopes, průb. čas: hoping, prostý min.: hoped, příčestí min.: hoped
Doufám, že ano.
I hope so.
Doufám, že to bude zítra lepší.
I hope it...
Existuje nějaká šance, že projekt bude úspěšný?
Is there any...
17/20
+
konečně
nakonec, na závěr
finally [faɪnəlɪ]
Po několika pokusech nakonec úspěšně absolvoval řidičský test.
After several attempts,...
Nakonec vyslovila svůj názor.
She finally offered...
Nakonec se to splnilo.
It finally came...
Byli jsme na moři a nakonec jsme dorazili na pevninu.
We were at...
Nakonec ho přiměli dodržovat podmínky.
They brought him...
Nakonec můžeme říci, že sauna je sama o sobě zdravá.
Finally we can...
18/20
+
federální , spolkový
agent FBI
federal [ˈfedərəl]
jedn. číslo: federal, množ. číslo: federals
Sloužil jsem ve federální armádě.
I served in...
Toto setkání je rozhodující pro hledání porozumění mezi federální a místní vládou.
This meeting is...
Stále velmi spoléháme na federální peníze.
We still rely...
Tento zákon stanoví, že tento případ mohou projednat i nižší federální soudy.
This statute provides...
Platy většiny federálních pracovníků jsou stanoveny zákonem.
The salaries of...
Federální úřady oznámily plán na posílení dohledu nad průmyslem dodávajícím doplňky stravy.
Federal authorities announced...
19/20
+
papír
noviny
listiny, dokumenty
doklady, dokumenty
písemka, písemná práce
vytapetovat
paper [ˈpeɪpə]
jedn. číslo: paper, množ. číslo: papers, přít. prostý: paper, 3. os. j. č.: papers, průb. čas: papering, prostý min.: papered, příčestí min.: papered
Napsal jsem to na papír.
I wrote it...
Článek o ní byl na titulní straně novin.
The article about...
Vytapetovali obývací pokoj.
They papered the...
20/20
+
syn, potomek
son [sʌn]
jedn. číslo: son, množ. číslo: sons
Mám dva syny.
I have two...
Jsem hrdý na svého syna.
I'm proud of my son.
On je můj první syn.
He is my first son.
Na rozdíl ode mě, můj syn je velký.
Unlike me, my son is tall.
Můj syn se snaží co může, aby udělal totéž.
My son tries his best to do the same.
Narodil se jí druhý syn.
A second son...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X