460+  lekcí
19 400+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
29
30
31
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
zvyknout si (na něco)
get used to [get juːzd tə]
Budeš si muset na to prostě zvyknout.
You'll just have to get used to it.
Nikdy jsem si na to nedokázal zvyknout.
I could never get used to that.
Zvykám si na mé nové brýle.
I am getting used to my new glasses.
Na chladné počasí si brzy zvykneme.
We'll get used to cold weather soon.
2/20
+
daň, poplatek, daně
zdanit
tax [tæks]
jedn. číslo: tax, množ. číslo: taxes, přít. prostý: tax, 3. os. j. č.: taxes, průb. čas: taxing, prostý min.: taxed, příčestí min.: taxed
Musíme zaplatit daně do konce března.
We have to pay our taxes by the end of March.
Pravdou je, že nezaplatil daně.
The truth is that he did not pay taxes.
Naprogramoval software pro výpočet daní.
He has programmed tax calculation software.
Můžete vydělávat hodně a nemusíte platit velké daně.
You can make...
Daňoví poplatníci mohou platit s platební kartou nebo mohou navštívit daňový úřad.
Taxpayers can pay with plastic or they can visit the tax office.
Hlavní složky daní jsou uvedeny samostatně.
The major components...
3/20
+
pohled, názor, stanovisko
výhled, vyhlídka, zorné pole
náhled, nahlédnutí
nahlížet, pohlížet
prohlédnout (si), podívat se
view [vjuː]
jedn. číslo: view, množ. číslo: views, přít. prostý: view, 3. os. j. č.: views, průb. čas: viewing, prostý min.: viewed, příčestí min.: viewed
Máš nějaké stanovisko k jeho návrhu?
Do you have any view about his suggestion?
Jsem toho názoru, že její plán nemůže být úspěšný.
I hold the view that her plan cannot work.
Tento byt nabízí pěkný výhled do parku.
This flat affords a nice view of the park.
Musíme na Lauru stále vidět.
We must keep Laura in view.
4/20
+
střed
centrum, středisko
střední útočník, centr
středový, centrální
umístit do středu, vycentrovat
soustředit se, zaměřovat se
nacentrovat, nahrát
jádro
center [ˈsentə]
jedn. číslo: center, množ. číslo: centers, přít. prostý: center, 3. os. j. č.: centers, průb. čas: centering, prostý min.: centered, příčestí min.: centered
Moje děti jsou středem mého života.
My children are...
Ve svém románu se zaměřil na životy vojáků.
He centered his...
Pod její tvrdým povrchem je měkké jádro.
There is a...
5/20
+
cesta, silnice
silniční, dopravní
road [rəʊd]
jedn. číslo: road, množ. číslo: roads
Byl jsem na cestě.
I was on...
Nenávidím řízení na zledovatělých silnicích.
I hate driving...
Potřebujeme stopku na vedlejší silnici vedoucí na hlavní.
We need the...
6/20
+
mezinárodní
mezistátní
internacionální
international [ˌɪntəˈnæʃənəl]
jedn. číslo: international, množ. číslo: internationals
Mezinárodní spory musí být řešeny mírově.
International disputes must...
Všechny naše procesy a postupy dodržují mezinárodní standardy.
All our processes...
V mezinárodních vodách pluje další soukromá loď.
There is another...
7/20
+
třináct
thirteen [ˌθɜːˈtiːn]
Právě teď tam čeká třináct lidí ve frontě.
Right now there...
Předtím byl třináct let finanční ředitel.
He was previously...
8/20
+
hráč(ka)
aktér, účastník
herec, herečka
přehrávač, gramofon
muzikant
player [ˈpleɪə]
jedn. číslo: player, množ. číslo: players
Hledáme talentované hráče.
We are looking...
Zapojil jste gramofon?
Have you hooked...
Můj strýc byl ve 40. letech 20. století jazzovým muzikantem v New Yorku.
My uncle was...
9/20
+
podporovat, podpořit
podpírat, podepřít
podpora, podpoření
živit, uživit
opora, útěcha
podpěra, pilíř, opěra
support [səˈpɔːt]
jedn. číslo: support, množ. číslo: supports, přít. prostý: support, 3. os. j. č.: supports, průb. čas: supporting, prostý min.: supported, příčestí min.: supported
Silně podporujeme plány na vybudování nové nemocnice.
We strongly support...
Hodně mě podporovala, když jsem se zranil.
She gave me...
Most podpírají kamenné pilíře.
The bridge is...
Tato půda je mizerná. Nemůže uživit žádné plodiny.
This land is...
10/20
+
vzlétnout, odstartovat
zmizet, mizet, vzdalovat se
sundat (si), svléci (si)
vzít si volno / brát si volno (z práce)
odkrýt, sejmout
take off [ˈteɪk ˌɒf]
přít. prostý: take off, 3. os. j. č.: takes off, průb. čas: taking off, prostý min.: took off [tʊk ˌɒf], příčestí min.: taken off ['teɪkən ˌɒf]
Letadlo zmizelo z radaru dvě minuty po vzlétnutí z letiště.
The plane disappeared...
Sundej si klobouk.
Take off your...
John si bere měsíce volna v práci každý rok.
John takes months...
11/20
+
záviset, záležet
být závislý
spoléhat se
depend [dɪˈpend]
přít. prostý: depend, 3. os. j. č.: depends, průb. čas: depending, prostý min.: depended, příčestí min.: depended
Budoucnost závisí na tom, co děláš dnes.
The future depends...
Je závislá na jeho pomoci.
She depends on...
Můžete se na ně spolehnout, že dodrží sliby, které dali?
Can you depend...
12/20
+
čin, akce, jednání
žaloba
působení
dění, akce
akční
action [ækʃən]
jedn. číslo: action, množ. číslo: actions, přít. prostý: action, 3. os. j. č.: actions, průb. čas: actioning, prostý min.: actioned, příčestí min.: actioned
Musím něco udělat, abych řešil tento problém.
I must take...
Musí přijmout následky svého jednání.
He has to...
Nová brzda má velmi jemný brzdný účinek.
The new brake...
13/20
+
nést, donést, přinést
nosit, mít u sebe
přenášet, být přenašečem
přivést, dovést
dolet (letu)
dostřel (zbraně)
carry [ˈkærɪ]
jedn. číslo: carry, množ. číslo: carries, přít. prostý: carry, 3. os. j. č.: carries, průb. čas: carrying, prostý min.: carried, příčestí min.: carried
Náš výtah nemůže nést více než tři osoby.
Our elevator cannot...
Nosím pistoli v kapse.
I carry the...
Vítr odvál kus papíru z našeho dohledu.
The wind carried...
14/20
+
(z)kontrolovat, prověřit, prozkoumat
odškrtnout, zaškrtnout
zastavit, zadržet
poradit (se)
kontrola
šach
šek
check [tʃek]
jedn. číslo: check, množ. číslo: checks, přít. prostý: check, 3. os. j. č.: checks, průb. čas: checking, prostý min.: checked, příčestí min.: checked
Teď můžeme zkontrolovat váš domácí úkol a zjistit, jestli jste ho pochopil správně.
Now we can...
Podívám se do její složky.
Let me check...
Snažíme se zastavit šíření této nemoci.
We try to...
Měli byste se poradit s právníkem.
You should check...
15/20
+
vysvětlit, objastnit
omluvit se (s vysvětlením)
explain [ɪkˈspleɪn]
přít. prostý: explain, 3. os. j. č.: explains, průb. čas: explaining, prostý min.: explained, příčestí min.: explained
Můžete mi vysvětlit, jak to funguje?
Can you explain...
George citil neustále potřebu to vysvětlovat.
George constantly felt...
Podívejte se na tento článek, měl by vše vysvětlit.
Take a look...
16/20
+
pravdivý
opravdový, pravý, skutečný
pravdivě
pravda, realita
true [truː]
jedn. číslo: true, množ. číslo: trues, přít. prostý: true, 3. os. j. č.: trues, průb. čas: trueing, prostý min.: trued, příčestí min.: trued, 2. stupeň: truer (or more true), 3. stupeň: truest (or most true)
Tento příběh je jen částečně pravdivý.
This story is...
To je pravé zlato.
It is true...
Nakonec se to splnilo.
It finally came...
Je to příliš dobré, než aby to byla pravda.
It is too...
To samé platí pro naše služby.
The same is...
17/20
+
město
městský
town [taʊn]
jedn. číslo: town, množ. číslo: towns
Rezervovala jsem pokoj v nejlepším hotelu ve městě.
I booked a...
Chtěl jsem se přestěhovat do malého města.
I wanted to...
Hodili jsme naše odpadky do městského kontejneru.
We tossed our...
18/20
+
dostat, obdržet (dopis)
utrpět (zranění), utržit
přijmout, přivítat (hosta)
vyslechnout
receive [rɪˈsiːv]
přít. prostý: receive, 3. os. j. č.: receives, průb. čas: receiving, prostý min.: received, příčestí min.: received
Dostal mnoho darů.
He received many...
Měl jsem telefonní hovor s mým otcem.
I received a...
Přivítali jsme hosty v obývacím pokoji.
We received our...
Studenti vyslechli lekci o požární bezpečnosti.
The students received...
19/20
+
oficiální, úřední
rozhodčí (sport.)
úředník (státní), funkcionář
official [əˈfɪʃəl]
jedn. číslo: official, množ. číslo: officials, 2. stupeň: more official, 3. stupeň: most official
Chystáme se zúčastnit oficiálního otevření nového parku.
We are going...
Byl to můj poslední oficiální úkon v úřadu.
It was my...
Požádal úředníky o zrušení zákazu.
He asked the...
20/20
+
data, údaje, fakta
data [ˈdɑːtə]
jedn. číslo: data, množ. číslo: data
Musíme nejřív shromáždit všechny fakta.
We must first...
Ne každý chce citlivá data ukládat online.
Not everybody wants...
Musíme vzít v úvahu údaje výrobce.
We have to...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X