Obtížnost
 
Lekce
1/20
+
zvyknout si (na něco)
get used to [get juːzd tə]
Budeš si muset na to prostě zvyknout.
You'll just have...
Nikdy jsem si na to nedokázal zvyknout.
I could never...
Zvykám si na mé nové brýle.
I am getting...
2/20
+
daň, poplatek
zdanit
tax [tæks]
j.č.: tax, mn.č.: taxes, přít.: tax, 3.os.: taxes, průb.: taxing, min.pr.: taxed, příč.min.: taxed
Musíme zaplatit daně do konce března.
We have to...
Pravdou je, že nezaplatil daně.
The truth is that he did not pay taxes.
Naprogramoval software pro výpočet daní.
He has programmed tax calculation software.
Můžete vydělávat hodně a nemusíte platit velké daně.
You can make...
Daňoví poplatníci mohou platit s platební kartou nebo mohou navštívit daňový úřad.
Taxpayers can pay...
Hlavní složky daní jsou uvedeny samostatně.
The major components...
3/20
+
pohled, názor, stanovisko
výhled, vyhlídka, zorné pole
náhled, nahlédnutí
nahlížet, pohlížet
vypadat
view [vjuː]
j.č.: view, mn.č.: views, přít.: view, 3.os.: views, průb.: viewing, min.pr.: viewed, příč.min.: viewed
Máš nějaké stanovisko k jeho návrhu?
Do you have...
Tento byt nabízí pěkný výhled do parku.
This flat affords...
Musíme na Lauru stále vidět.
We must keep...
4/20
+
střed
centrum, středisko
střední útočník, centr
středový, centrální
umístit do středu, vycentrovat
soustředit se, zaměřovat se
nacentrovat, nahrát
jádro
center [ˈsentə]
j.č.: center, mn.č.: centers, přít.: center, 3.os.: centers, průb.: centering, min.pr.: centered, příč.min.: centered
Moje děti jsou středem mého života.
My children are...
Ve svém románu se zaměřil na životy vojáků.
He centered his...
Pod její tvrdým povrchem je měkké jádro.
There is a...
5/20
+
cesta, silnice
silniční, dopravní
road [rəʊd]
j.č.: road, mn.č.: roads
Byl jsem na cestě.
I was on...
Nenávidím řízení na zledovatělých silnicích.
I hate driving...
Potřebujeme stopku na vedlejší silnici vedoucí na hlavní.
We need the...
6/20
+
mezinárodní
mezistátní
internacionál
international [ˌɪntəˈnæʃənəl]
j.č.: international, mn.č.: internationals
Mezinárodní spory musí být řešeny mírově.
International disputes must...
Všechny naše procesy a postupy dodržují mezinárodní standardy.
All our processes...
V mezinárodních vodách pluje další soukromá loď.
There is another...
7/20
+
třináct
thirteen [ˌθɜːˈtiːn]
Právě teď tam čeká třináct lidí ve frontě.
Right now there...
Předtím byl třináct let finanční ředitel.
He was previously...
8/20
+
hráč(ka)
aktér, účastník
herec, herečka
přehrávač, gramofon
muzikant
player [ˈpleɪə]
j.č.: player, mn.č.: players
Hledáme talentované hráče.
We are looking...
Zapojil jste gramofon?
Have you hooked...
Můj strýc byl ve 40. letech 20. století jazzovým muzikantem v New Yorku.
My uncle was...
9/20
+
podporovat
podpořit, podporovat
podpírat, udržet, nést
živit, uživit
podpora, podpoření
opora, útěcha
podpěra, pilíř, opěra
support [səˈpɔːt]
j.č.: support, mn.č.: supports, přít.: support, 3.os.: supports, průb.: supporting, min.pr.: supported, příč.min.: supported
Silně podporujeme plány na vybudování nové nemocnice.
We strongly support...
Most podpírají kamenné pilíře.
The bridge is...
Tato země je mizerná. Nemůže uživit žádné plodiny.
This land is...
Hodně mě podporovala, když jsem se zranil.
She gave me...
10/20
+
vzlétnout, odstartovat
zmizet
sundat (si), svléci (si)
vzít si volno (z práce)
odkrýt
take off [ˈteɪk ˌɒf]
přít.: take off, 3.os.: takes off, průb.: taking off, min.pr.: took off [tʊk ˌɒf], příč.min.: taken off ['teɪkən ˌɒf]
Letadlo zmizelo z radaru dvě minuty po vzlétnutí z letiště.
The plane disappeared...
Sundej si klobouk.
Take off your...
John si bere měsíce volna v práci každý rok.
John takes months...
11/20
+
záviset, záležet
být závislý
spoléhat se
depend [dɪˈpend]
přít.: depend, 3.os.: depends, průb.: depending, min.pr.: depended, příč.min.: depended
Budoucnost závisí na tom, co děláš dnes.
The future depends...
Je závislá na jeho pomoci.
She depends on...
Můžete se na ně spolehnout, že dodrží sliby, které dali?
Can you depend...
12/20
+
čin, akce, jednání
žaloba
působení
dění, akce
akční
action [ækʃən]
j.č.: action, mn.č.: actions, přít.: action, 3.os.: actions, průb.: actioning, min.pr.: actioned, příč.min.: actioned
Musím něco udělat, abych řešil tento problém.
I must take...
Musí přijmout následky svého jednání.
He has to...
Nová brzda má velmi jemný brzdný účinek.
The new brake...
13/20
+
nést, donést, přinést
nosit, mít u sebe
přenášet, být přenašečem
přivést, dovést
dolet (letu)
dostřel (zbraně)
carry [ˈkærɪ]
j.č.: carry, mn.č.: carries, přít.: carry, 3.os.: carries, průb.: carrying, min.pr.: carried, příč.min.: carried
Náš výtah nemůže nést více než tři osoby.
Our elevator cannot...
Nosím pistoli v kapse.
I carry the...
Vítr odvál kus papíru z našeho dohledu.
The wind carried...
14/20
+
zkontrolovat, prověřit, prozkoumat
odškrtnout, zaškrtnout
zastavit, zadržet
poradit
kontrola
šach
šek
check [tʃek]
j.č.: check, mn.č.: checks, přít.: check, 3.os.: checks, průb.: checking, min.pr.: checked, příč.min.: checked
Teď můžeme zkontrolovat váš domácí úkol a zjistit, jestli jej máte správně.
Now we can...
Snažíme se zastavit šíření této nemoci.
We try to...
Měli byste se poradit s právníkem.
You should check...
15/20
+
vysvětlit, objastnit
omluvit se (s vysvětlením)
explain [ɪkˈspleɪn]
přít.: explain, 3.os.: explains, průb.: explaining, min.pr.: explained, příč.min.: explained
Můžete mi vysvětlit, jak to funguje?
Can you explain...
George citil neustále potřebu to vysvětlovat.
George constantly felt...
Podívejte se na tento článek, měl by vše vysvětlit.
Take a look...
16/20
+
pravdivý
opravdový, pravý, skutečný
pravdivě
pravda, realita
splnit se
true [truː]
j.č.: true, mn.č.: trues, přít.: true, 3.os.: trues, průb.: trueing, min.pr.: trued, příč.min.: trued, 2. st.: truer (or more true), 3. st.: truest (or most true)
Tento příběh je jen částečně pravdivý.
This story is...
To je pravé zlato.
It is true...
Je to příliš dobré, než aby to byla pravda.
It is too...
Nakonec se to splnilo.
It finally came...
17/20
+
město
městský
town [taʊn]
j.č.: town, mn.č.: towns
Rezervovala jsem pokoj v nejlepším hotelu ve městě.
I booked a...
Chtěl jsem se přestěhovat do malého města.
I wanted to...
Hodili jsme naše odpadky do městského kontejneru.
We tossed our...
18/20
+
dostat, obdržet
utrpět, utržit
přijmout, přivítat
vyslechnout
receive [rɪˈsiːv]
přít.: receive, 3.os.: receives, průb.: receiving, min.pr.: received, příč.min.: received
On dostal mnoho darů.
He received many...
Měl jsem telefonní hovor s mým otcem.
I received a...
Přivítali jsme hosty v obývacím pokoji.
We received our...
Studenti vyslechli lekci o požární bezpečnosti.
The students received...
19/20
+
oficiální, úřední
rozhodčí
úředník
official [əˈfɪʃəl]
j.č.: official, mn.č.: officials, 2. st.: more official, 3. st.: most official
Chystáme se zúčastnit oficiálního otevření nového parku.
We are going...
Byl to můj poslední oficiální úkon v úřadu.
It was my...
Požádal úředníky o zrušení zákazu.
He asked the...
20/20
+
data, údaje, fakta
data [ˈdɑːtə]
j.č.: data, mn.č.: data
Musíme nejřív shromáždit všechny fakta.
We must first...
Ne každý chce citlivá data ukládat online.
Not everybody wants...
Musíme vzít v úvahu údaje výrobce.
We have to...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{c_learning.userMessage}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} [{{word.pronunciation}}]
{{word.word_eng}} [{{word.pronunciation}}]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro odemčení věty s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.
Poté uvidíte všechny věty v plném znění od 1. do 40. lekce.

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 5 vět s červeným zámkem a používat jednu vlastní lekci.
Pro zobrazení celých vět se zeleným zámkem je nutno se pouze zdarma zaregistrovat. Uvidíte věty v plném znění od 1. do 40. lekce.

Jako registrovaní uživatelé budete moci navíc odemknout každý den až 5 vět s červeným zámkem a používat jednu vlastní lekci.


X