460+  lekcí
19 400+  vět
9 300+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
30
31
32
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
rozmyslet se
změnit názor
change my mind [tʃeɪndʒ maɪ maɪnd]
Netrvalo mně to zas tak dlouho a změnil jsem názor.
It didn't take that long for me to change my mind.
Jako prezident můžu změnit názor kdykoliv budu chtít.
As a president I can change my mind whenever I want to.
2/20
+
připojit se, přidat se
spojit (se)
vstoupit, stát se členem
zapojit se
join [dʒɔɪn]
přít. prostý: join, 3. os. j. č.: joins, průb. čas: joining, prostý min.: joined, příčestí min.: joined
Připojíme se k vám ve vaší kampani.
We will join with you in our campaign.
Spojíme tyto dva kusy poháru pomocí lepidla.
We join the two pieces of cup together using glue.
Vstoupil jsme do jeho klubu.
I joined his club.
3/20
+
soud, soudní dvůr
hřiště, kurt
předcházet si, ucházet se o přízeň (ženy)
court [kɔːt]
jedn. číslo: court, množ. číslo: courts, přít. prostý: court, 3. os. j. č.: courts, průb. čas: courting, prostý min.: courted, příčestí min.: courted
Dohody bylo dosaženo při prvním zasedání soudu.
A settlement was reached during the first sitting of the court.
Dávám přednost venkovnímu kurtu.
I prefer an outdoor court.
Ucházel jsem se o dívku ze sousední vesnice.
I was courting a girl from the neighboring village.
4/20
+
aktivita, činnost
působnost, působení
konání
activity [ækˈtɪvɪtɪ]
jedn. číslo: activity, množ. číslo: activities
Sopka začala zvyšovat svou aktivitu.
The volcano began...
Učení něčeho nového stimuluje mozkovou aktivitu.
Learning something new...
Naše působnost se neomezuje pouze na toto město.
Our activities are...
5/20
+
rozbít (se), zlomit (se)
porušit, rozlomit
porouchat se, poškodit (se)
porušit, nedodržet
brzdit, zmírnit
překonat, zlomit
zlomenina
trhlina, díra
přestávka, přerušení, pauza
průlom, zvrat, zlom
vyjít najevo, provalit se (v tisku)
break [breɪk]
jedn. číslo: break, množ. číslo: breaks, přít. prostý: break, 3. os. j. č.: breaks, průb. čas: breaking, prostý min.: broke [brəʊk], příčestí min.: broken ['broukən]
Vždycky rozbije všechny svoje hračky.
He always breaks...
Loni jsem si zlomila nohu.
I broke my...
Nedodržel si svůj slib.
You broke your...
Překonal rekord na 10 kilometrů.
He broke the...
Potřebuji přestávku od duševní činnosti.
I need a...
Zpráva o jejich vztahu vyšla najevo v roce 2014, když pár byl v Karibiku.
News of the...
6/20
+
řídit (auto ap.)
jet
zavést, odvést
pohánět
dohnat, donutit
hnát, zahnat
odpálit (míček v golfu)
jízda, projížďka
pohon, hnací síla
odpal, odpálení
elán, nadšení
řízení
tah, tlak (na branku)
drive [draɪv]
jedn. číslo: drive, množ. číslo: drives, přít. prostý: drive, 3. os. j. č.: drives, průb. čas: driving, prostý min.: drove [drouv], příčestí min.: driven ['drɪvən]
Včera jsem řídil sportovní auto.
I drove a...
Našel jsem průvodce, který souhlasil, že mě odveze z vnitrozemí do pobřežní vesnice.
I found a...
Donutil jsem ho udělat domácí úkol.
I drove him...
Pes shání ovce dohromady
The dog drives...
Toto auto má pohon na čtyři kola.
This car has...
elán změnit naši zemi k lepšímu.
He has the...
7/20
+
základ, základna
dno, spodek
podstavec, sokl, podklad
meta (baseballová)
založit, zakládat
vycházet, vyjít
nízký, přízemní
základní
base [beɪs]
jedn. číslo: base, množ. číslo: bases, přít. prostý: base, 3. os. j. č.: bases, průb. čas: basing, prostý min.: based, příčestí min.: based, 2. stupeň: baser, 3. stupeň: basest
Trávím mnoho času v Praze, ale Brno je stále moje základna.
I spend a...
Posadila se u paty stromu.
She sat down...
Tento film vychází ze skutečného příběhu.
This film is...
Povrch bude potřebovat základní vrstvu barvy.
The surface will...
8/20
+
projekt, plán
plánovat, předpokládat
vykreslit, ukázat, představit
promítnout
vystřelit, vyslat
project [prɒdʒ.ekt]
jedn. číslo: project, množ. číslo: projects, přít. prostý: project, 3. os. j. č.: projects, průb. čas: projecting, prostý min.: projected, příčestí min.: projected
Tento projekt je velmi zajímavý.
This project is...
Naplánovali náklady na budovu pro příštích deset let.
They projected the...
Promítali jsme fotografie na plátno.
We projected the...
9/20
+
otočit se, otáčet se, obrátit se
turn round [tɜːn raʊnd]
přít. prostý: turn round, 3. os. j. č.: turns round, průb. čas: turning round, prostý min.: turned round, příčestí min.: turned round
Pomalu se otočil ve svém křesle.
He slowly turned...
Museli jsme couvnout a otočit se.
We had to...
10/20
+
souhlasit
dohodnout se
shodnout se
agree [əˈgriː]
přít. prostý: agree, 3. os. j. č.: agrees, průb. čas: agreeing, prostý min.: agreed, příčestí min.: agreed
Vždy souhlasíte s tím, co říká většina lidí ve vaší skupině?
Do you always...
Dohodli jsme se, že o tom nebudeme mluvit, protože je to velmi bolestivé.
We've agreed not...
Všichni se shodneme na potřebě této reformy.
We all agree...
11/20
+
zvláštní, speciální, výjimečný
special [ˈspeʃəl]
2. stupeň: more special, 3. stupeň: most special
Potřebujeme vyrobit speciální díly pro toto auto.
We need to...
Chci poslat tento balík jako speciální zásilku.
I want to...
Děti v okolí vyzvedával speciální autobus.
The kids in...
Založili jsme speciální fond na nákup nového nábytku.
We set up...
Toto pojištění zajistí všechny vaše potřeby na odbornou lékařskou péči.
This insurance covers...
Kanaďané mají velmi zvláštní zdanění, pokud jde o víno.
The Canadians have a very special taxation as far as wine is concerned.
Koně jsou okováni speciálními podkovami, které mají cvočky a hřebíčky pro udržení na ledu.
The horses are shod with special shoes that have studs and tacks for gripping the ice.
12/20
+
událost, případ
akce
soutěž, závod, zápas
event [ɪˈvent]
jedn. číslo: event, množ. číslo: events
Budu cestovat asi tři měsíce, ale v každém případě se vrátím do konce roku.
I'll travel for...
Tato akce začíná prvního září.
This event begins...
Kevin vyhrál svůj první zápas jako profesionál.
Kevin won his...
13/20
+
místo, plocha
dějiště, místo
stránka
umístit, postavit
site [saɪt]
jedn. číslo: site, množ. číslo: sites, přít. prostý: site, 3. os. j. č.: sites, průb. čas: siting, prostý min.: sited, příčestí min.: sited
Toto místo je ideální pro náš dům.
This site is...
Na místě této bitvy je nyní nový památník.
At the site...
Naše základna je umístěna v Londýně.
Our base is...
14/20
+
nosit, vzít si na sebe
mít (ve tváři)
vydržet, mít trvanlivost
opotřebovat (se), vyčerpat
oblečení, oděv
nošení
opotřebení, opotřebovanost, obnošenost
wear [weər]
jedn. číslo: wear, množ. číslo: wears, přít. prostý: wear, 3. os. j. č.: wears, průb. čas: wearing, prostý min.: wore [wɔr], příčestí min.: worn [wɔrn]
Nosíval tmavé obleky.
He used to...
Podnikatel měl seběvědomý úsměv během vyjednávání.
The businessman wore...
Koberec vykazuje opotřebení.
The carpet shows...
15/20
+
stavba, budova, stavení
(vý)stavba, stavebnictví
vybudování, vytvoření
stavební
building [ˈbɪldɪŋ]
jedn. číslo: building, množ. číslo: buildings
Stovky budov byly při zemětřesení těžce poškozeny.
Hundreds of buildings...
Měli bychom vyrýt jeho jméno na roh této budovy.
We should engrave...
Chceme získat stavební povolení.
We want to...
16/20
+
(ob)zvláště, hlavně, především
especially [ɪˈspeʃəlɪ]
Především mám rád tvůj čokoládový dort.
I especially like...
Dělo se to častěji, především po jídle.
It was happening...
Bude to v pořádku, zvlášť teď, když jste tady.
It will be...
17/20
+
čtrnáct
fourteen [ˈfɔːˈtiːn]
Čtrnáct procent uživatelů smartphonů v poslední době používalo tuto aplikaci.
Fourteen percent of...
Byl jsem zvyklý pracovat čtrnáct hodin denně.
I used to...
18/20
+
záležitost, věc, situace
záležet
hmota, látka
být důležitý, mít význam
matter [ˈmætə]
jedn. číslo: matter, množ. číslo: matters, přít. prostý: matter, 3. os. j. č.: matters, průb. čas: mattering, prostý min.: mattered, příčestí min.: mattered
Mohli bychom mluvit o osobní záležitosti?
Could we talk...
Co se stalo?
What's the matter?
To nijak nepomůže zlepšit situaci.
It will do...
Facebook lidem pomáhá zůstat ve spojení s lidmi, kterým na nás záleží.
Facebook helps people...
Záleží na tom?
Does it matter?
Nezáleží na tom, co píšete, důvěřujete kompilátoru, že přesně převede to, co jste napsali do binárního kódu.
No matter what...
Nevadí.
No matter.
Ne, že by nějak záleželo na tom, kde jsem seděl.
Not that it...
V mikroskopu můžeme vidět strukturu a vlastnosti hmoty.
In the microscope...
V době našich předků byla schopnost poznávat známé tváře velmi důležitá.
In ancestral environments,...
19/20
+
společnost
spolek, sdružení
society [səˈsaɪətɪ]
jedn. číslo: society, množ. číslo: societies
Byl členem lepší společnosti.
He was a...
Žijeme v multikulturní společnosti.
We live in...
Chudé části společnosti mají problém najít zaměstnání.
The poor sections...
Africké kmeny byly tradičně ovládány radou starších.
African tribal societies...
Naše společnost je příliš mírná vůči zločincům.
Our society is...
Měly významný vliv na myšlení celé společnosti.
They had a...
Opravdu věřím, že společnost trochu pokročila.
I do believe...
20/20
+
forma, druh
tvar, podoba, profil
formulář, dotazník
forma, kondice, výkonnost
vytvořit, (z)formovat, utvářet, sestavit
navázat (vztah)
form [fɔːm]
jedn. číslo: form, množ. číslo: forms, přít. prostý: form, 3. os. j. č.: forms, průb. čas: forming, prostý min.: formed, příčestí min.: formed
Nejdříve je potřeba, abyste vyplnil formulář žádosti o zaměstnání.
First you need...
V mé hlavě se začalo rodit dobré řešení.
A good solution...
Tato informace začala vytvářet můj nový názor.
This information began...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X