460+  lekcí
19 400+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
33
34
35
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
konečně
nakonec
at last [æt ɑːst]
Konečně našla svou první lásku.
At last she has found her first love.
Provedl jsem tento experiment třikrát a nakonec se mně podařilo detekovat slabý signál.
I had done this experiment three times and at last I was able to detect a weak signal.
Moje nevina byla nakonec prokázána.
My innocence was proved at last.
2/20
+
pracovník
dělník
worker [ˈwɜːkə]
jedn. číslo: worker, množ. číslo: workers
Byl jsem pracovníkem v této firmě téměř 20 let.
I have been a worker in this company for almost 20 years.
Jsem zaměstnanec města.
I'm a city worker.
Je vytrvalý dříč.
He is a...
Pracovníci byli evakuováni po vypuknutí požáru.
Workers were evacuated...
Ben se vytrvale stavěl proti jakémukoliv snížení výhod zaměstnanců.
Ben perpetually opposed...
Naši pracovníci mohou rozšířit své technické dovednosti a know-how.
Our workers can...
3/20
+
šestnáct
sixteen [ˈsɪksˈtiːn]
George v šestnácti letech opustil školu, aby se věnoval hudbě.
George left school at sixteen to focus on music.
Bydleli jsme v obrovském domě se šestnácti pokoji přímo v centru města.
We lived in...
4/20
+
šance
naděje
možnost
náhoda
risknout, riskovat
náhodou
chance [tʃɑːns]
jedn. číslo: chance, množ. číslo: chances, přít. prostý: chance, 3. os. j. č.: chances, průb. čas: chancing, prostý min.: chanced, příčestí min.: chanced
Máme šanci zvítězit.
We have a...
Poker není jen hazardní hra.
Poker is not...
Musíme to risknout, bez ohledu co se stane.
We'll have to...
Nepůjčil byste mně náhodou nějaké peníze?
Could you lend...
5/20
+
doktor, doktorka
lékař, lékařka
léčit, kurýrovat
zfalšovat, pozměnit, zředit
doctor [ˈdɒktə]
jedn. číslo: doctor, množ. číslo: doctors, přít. prostý: doctor, 3. os. j. č.: doctors, průb. čas: doctoring, prostý min.: doctored, příčestí min.: doctored
Můj lékař má tento týden dovolenou.
My doctor has...
Myslím, že se sám můžu vyléčit z běžné rýmy.
I think I...
On ovšem zfalšoval doklady.
He doctored the...
6/20
+
miminko, nemluvně, dítě
mládě
zlato, miláčku
mladý (jako dítě)
baby [beɪbɪ]
jedn. číslo: baby, množ. číslo: babies
Naše dítě brečelo celou noc.
Our baby was...
Miláčku, miluji tě!
Baby, I love...
Můj manžel a já jsme se rozhodli pokusit se o dítě.
My husband and I have decided to try for a baby.
Slyšela si, že Jennifer bude mít další dítě?
Did you hear Jennifer is having another baby?
Během prvních šesti měsíců by děti měly spát ve stejné místnosti jako jejich rodiče.
The babies should sleep in the same room as their parents for the first six months.
Matka lehce houpala své dítě, aby usnulo.
Mother gently rocked...
Zavřela okno z obavy, že by dítě mohlo chytit rýmu.
She closed the...
7/20
+
při(krýt), zakrýt
pokrýt, pokrývat, zajistit
zahrnout, zakrývat
ujít, ujet
krytí
přikrývka, deka
obal, obálka
probrat (co), zabývat se (čím)
cover [ˈkʌvə]
jedn. číslo: cover, množ. číslo: covers, přít. prostý: cover, 3. os. j. č.: covers, průb. čas: covering, prostý min.: covered, příčestí min.: covered
Musíš si zakrývat ústa.
You have to...
Voda pokrývá 2/3 zemského povrchu.
Water covers 2/3...
Všechny východy jsou zajištěny. Nikdo nemůže uniknout.
All the exits...
Nábytek byl zakryt ochrannými obaly.
The furniture was...
Položte nějaké přikrývky na postel.
Put some covers...
Myslel jsem si, že už jsme to probrali.
I thought we...
8/20
+
podlaha
patro, poschodí
dno
sněmovní síň
posluchačstvo, plénum, členstvo
ujmout se slova
srazit k zemi
být naprosto šokován, být uzemněn
floor [flɔː]
jedn. číslo: floor, množ. číslo: floors, přít. prostý: floor, 3. os. j. č.: floors, průb. čas: flooring, prostý min.: floored, příčestí min.: floored
Musíme vyčistit kuchyňskou podlahu.
We need to...
Žiji ve druhém patře.
I live on...
Jeho návrh bude probrán na plénu.
His proposal will...
Náš ředitel se ujmul slova.
Our director had...
Srazil mě k zemi úderem do hlavy.
He floored me...
Dnešní zprávy mě úplně uzemnily.
I was floored...
9/20
+
převzít, ovládnout
zabrat, obsadit
take over [teɪk ˈəʊvə]
přít. prostý: take over, 3. os. j. č.: takes over, průb. čas: taking over, prostý min.: took over [tʊk ˈəʊvə], příčestí min.: taken over ['teɪkən ˈəʊvə]
Můj syn po mně převezme naší firmu.
My son will...
Nový kupující zamýšlí převzít filmové studio.
New buyer intends...
John příští týden odchází do důchodu a jeho roli převezme jeho nástupce.
John is retiring...
10/20
+
film
kino
movie [ˈmuːvɪ]
jedn. číslo: movie, množ. číslo: movies
Díval jsem se na dobrý film minulý týden.
I watched a...
Pracuje v kině.
He works in...
Tento film je příliš dobrý na to, abychom ho propásli.
This movie is...
Viděl jsem slavného režiséra.
I saw a...
Šla jsem do kina s mým nevlastním bratrem.
I went to the movies with my step-brother.
Ve filmu má význačnou úlohu mluvící křeček.
The movie features...
Jaký je rozdíl mezi režisérem a producentem?
What is the...
11/20
+
bratr
brother [ˈbrʌðə]
jedn. číslo: brother, množ. číslo: brothers
Je Fernando tvůj nevlastní bratr?
Is Fernando your...
Neřekl to nikomu, kromě svého bratra.
He didn't tell anyone but his brother.
Který z nich je tvůj bratr?
Which of them is your brother?
Před šesti lety si můj bratr vzal život.
Six years ago my brother took his own life.
Mám mladšího bratra.
I have a kid brother.
On je můj nevlastní bratr.
He is my...
12/20
+
zvýšit, zvyšovat
stoupat, narůstat
zvětšení, zvyšování, přírustek, růst
zlepšení
increase [ɪnˈkriːs]
jedn. číslo: increase, množ. číslo: increases, přít. prostý: increase, 3. os. j. č.: increases, průb. čas: increasing, prostý min.: increased, příčestí min.: increased
Naším cílem v letošním roce je navýšit tržby o 10%.
Our aim is...
Používání mobilního internetu se rok od roku zvyšuje.
The use of...
Za posledních 20 let se ceny zvýšily v průměru o 50%.
Over the past...
Potřebujeme stabilní růst.
We need a...
Vždy můžete pracovat na zlepšení své vlastní tvůrčí schopnosti.
You can always...
13/20
+
obrázek, obraz
fotografie, snímek
film
představa
obrazový, obrázkový
představit si
popsat, vylíčit
picture [ˈpɪktʃə]
jedn. číslo: picture, množ. číslo: pictures, přít. prostý: picture, 3. os. j. č.: pictures, průb. čas: picturing, prostý min.: pictured, příčestí min.: pictured
Vidíš něco na těchto obrázcích?
Can you see...
Byl jsem vyfotografován na její zahradě.
I was pictured...
Mám velmi jasnou představu o svém budoucím životě.
I have a...
14/20
+
sedmnáct
seventeen [ˈsevənˈtiːn]
Stejně jako jedenáct, sedmnáct je prvočíslo.
Like eleven, seventeen...
Jako součást experimentu jsme umístili za lokomotivu sedmnáct naložených vagónů.
By way of...
15/20
+
either ... or = buď ... nebo (v kladné větě)
either ... or = ani ... ani (v záporné větě)
kterýkoliv, kdokoliv, někdo, některý (ze dvou)
žádný, ani jeden (v záporné větě) (ze dvou)
oba, obojí (v kladné větě)
také ne (v záporné větě), ani (se záporem)
ani, také, navíc (dodatek v záporné větě)
ani on, ani ona, ani to, ...
either [aɪðə or ˈiːðə]
Buď to uděláte nebo jdu.
Either you do...
Nikdy nebyla ani chytrá ani hezká.
She was never...
Pije někdo z vás dvou kávu?
Do either of...
Nechci ani jeden.
I don't want...
V obou případech to zabere hodinu.
In either case...
Nemůžu to udělat a ani nechci.
I can't do...
Já ho také nemám rád.
I don't like...
Nemůžu to udělat a navíc ani nechci.
I can't do...
16/20
+
poslouchat
naslouchat
poslech, naslouchání
listen [ˈlɪsən]
přít. prostý: listen, 3. os. j. č.: listens, průb. čas: listening, prostý min.: listened, příčestí min.: listened
Poslouchal jsem rádio včera večer.
I listened to...
Poslouchej mě!
Listen to me!
Možná jsme řekli dost. Možná je čas naslouchat.
Perhaps we've said...
Lidé milují, když můžou mluvit, ale jen málo rádo naslouchá.
People love to...
17/20
+
vlasy
chlupy
srst
štětina, žíně
hair [heə]
jedn. číslo: hair, množ. číslo: hairs
Má dlouhé blonďaté vlasy.
She has long,...
Prohrál závod o vlásek.
He lost the...
Josephovy bílé vlasy byly bílé jako sníh.
Joseph's hairs were as white as snow.
Moje dívka si ráda nechává stříhat vlasy v chlapeckém stylu.
My girl likes to have her hair cut in a boyish style.
On má krátké tmavé vlasy.
He has short...
Její hlava byla pokryta jemnými blond vlasy.
Her head was...
Zavázala si pásku kolem hlavy, aby jí její dlouhé, volné vlasy nepadaly do očí.
She tied a band around her head to keep her long, loose hair out of her eyes.
18/20
+
poznámka
nota, tón
vzkaz, zpráva, lístek, krátký dopis
bankovka (BrE)
stvrzenka, potvrzení
směnka, dlužní úpis
všimnout si, zpozorovat
poukázat, upozornit, poznamenat
zaznamenat, zapasat si
významný, důležitý
note [nəʊt]
jedn. číslo: note, množ. číslo: notes, přít. prostý: note, 3. os. j. č.: notes, průb. čas: noting, prostý min.: noted, příčestí min.: noted
Udělám si poznámku do mého diáře.
I'll make a...
Hrála krásné tóny na kytaře.
She played beautiful...
Všimla si jeho mimořádné snahy.
She noted his...
Další věcí, kterou je třeba poznamenat je, že obrázek uvnitř prvku bude překlopen.
The other thing...
Vemte na vědomí, že zítra musím odejít.
Take note that...
19/20
+
republikán
republikánský
republican [rɪˈpʌblɪkən]
jedn. číslo: republican, množ. číslo: republicans, 2. stupeň: more republican, 3. stupeň: most republican
Je členem republikánské strany.
He is a...
Brady byl několik let vůdčí osobnost Republikánské strany v Idahu.
Brady was a...
Volby v polovině volebního období (prezidenta) přinesly posílení republikánů.
The midterm elections...
20/20
+
nedávný, poslední
novopečený, čerstvý
recent [ˈriːsənt]
2. stupeň: more recent, 3. stupeň: most recent
Poslední události ho hluboce zasáhly.
The recent events...
Demokraté triumfovali v nedávných volbách.
The Democrats triumphed...
Nedávný průzkum odhalil nové skutečnosti, které dělají toto místo význačné.
A recent survey...
Automatický identifikační systém je relativně nedávné zařízení.
Automatic Identification System...
Píšu vám ohledně vaší nedávné žádosti o informace.
I am writing to you regarding your recent request for information.
Nedávná studie dokládá, že tyto reakce jsou opravdu časté.
A recent study...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X