460+  lekcí
19 400+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
36
37
38
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
kongres
sjezd
congress [ˈkɒŋgres]
jedn. číslo: congress, množ. číslo: congresses
Zúčastnil jsem se mezinárodního kongresu matematiků.
I attended the international congress of mathematicians.
Kongres schválil nový daňový zákon.
Congress has enacted...
Všechny tyto projekty byly Kongresem považovány za ekonomicky proveditelné.
All of these projects had been considered economically feasible by Congress.
Nepřetržitý útok na nejmladší ženu, která kdy byla zvolena do Kongresu, je velmi nevybíravý.
The sustained attack...
Nový Samsung byl představen v neděli na světovém kongresu mobilních telefonů.
New Samsung was unveiled on Sunday at the Mobile World Congress.
Od roku 1995, kdy Kongres schválil zákon požadující přesun velvyslanectví, podepisují každých šest měsíců výjimku.
They have signed...
2/20
+
smůla
bad luck [bæd lʌk]
Věří, že rozbití zrcadla přináší smůlu.
She beliefs that breaking a mirror brings bad luck.
Byla by to pro vás smůla, kdyby ten obchod nevyšel.
It would be bad luck for you if you don't make that deal.
3/20
+
(z)účastnit se
navštěvovat (co)
chodit (do), docházet
věnovat se
attend [əˈtend]
přít. prostý: attend, 3. os. j. č.: attends, průb. čas: attending, prostý min.: attended, příčestí min.: attended
Nechodil jsem na přednášky.
I didn't attend the lectures.
Zvažuji, že zdvořile odřeknu svou účast.
I've been thinking that I will politely decline to attend.
Dnes odpoledne jsem se zúčastnil setkání s některými našimi zákazníky.
This afternoon I attended a meeting with some of our customers.
Varovali, že se oba čelní představitelé nemusí zúčastnit rozhovorů, které se mají konat v Praze.
They warned that both leaders might not attend the talks, due to take place in Prague.
Očekává se, že až 10000 lidí se v sobotu zúčastní na demonstraci za sociální rovnost.
As many as 10000 people are expected to attend a march Saturday for social equality.
Zúčastnili jsme se její přednášky osobně.
We attended her lecture in person.
Navštěvovala vysokou školu umění.
She attended the...
4/20
+
termín, výraz, název (odborný ap.)
podmínka, požadavek, ujednání
termín, lhůta
nazvat, označit
období (volební)
term [tɜːm]
jedn. číslo: term, množ. číslo: terms, přít. prostý: term, 3. os. j. č.: terms, průb. čas: terming, prostý min.: termed, příčestí min.: termed
Stěžoval si velmi důrazně.
He complained in...
Z finančního hlediska náš projekt nebyl úspěšný.
In financial terms,...
Co se týká peněz, bylo to pro něj v minulé práci lepší.
In terms of...
Byly to přijatelné pracovní podmínky.
Those were acceptable...
Musíme soutěžit o kontrakt za stejných podmínek.
We must compete...
Nakonec ho přiměli dodržovat podmínky.
They brought him...
John označil Alexe za lenocha.
John turned Alex...
Funkční období prezidenta končí na konci roku.
The presidnet's term...
5/20
+
chytit, chytnout, dopadnout
trefit, zasáhnout
stihnout
(za)chycení, chytnutí
postřehnout, zaujmout
úlovek
háček, finta
catch [kætʃ]
jedn. číslo: catch, množ. číslo: catches, přít. prostý: catch, 3. os. j. č.: catches, průb. čas: catching, prostý min.: caught [kɔ:t], příčestí min.: caught [kɔ:t]
Prudce jsem ponořil ruce do vody a chytil jsem rybu.
I plunged my...
Chytil jsem rýmu o víkendu.
I caught a...
Chci stihnout začátek tohoto nového filmu.
I want to...
Přistihl jsem ji, jak si četla mé staré milostné dopisy.
I caught her...
Jeho auto zaujalo její pozornost.
His car caught...
Rybáři měli včera dobrý úlovek.
The fishermen had...
Je to příliš levné. V čem je háček?
It's too cheap....
6/20
+
vyřešit, zjistit
dopadnout, vyjít
posilovat
cvičit
odcházet ven, vyndat ven
work out [wɜːk aʊt]
přít. prostý: work out, 3. os. j. č.: works out, průb. čas: working out, prostý min.: worked out, příčestí min.: worked out
Rosie se nejdříve dívá na odpovědi, místo aby se pokusila problém vyřešit od začátku.
Rosie looks to...
V tom samém čase se lidé snaží zjistit, kdo skutečně jsou.
At the same...
Dopadlo to pro něho dobře.
It worked out...
Musím si hledat novou práci, kdyby to náhodou nevyšlo.
I have to...
Svalnatý muž posiloval s činkami v posilovně.
The well-muscled man...
Jen se snažte relaxovat, dýchat a cítit, jak stres odchází ven.
Just try to...
7/20
+
film
tenká vrstva, povlak
zfilmovat, natočit
film [fɪlm]
jedn. číslo: film, množ. číslo: films, přít. prostý: film, 3. os. j. č.: films, průb. čas: filming, prostý min.: filmed, příčestí min.: filmed
Složila hudbu pro film.
She composed music...
Na silnicích byla tenká vrstva ledu.
There was a...
V kolik hodin začne film?
What time does the film begin?
Zmeškal začátek kina, protože autobus měl zpoždění.
He missed the...
Hraje ve filmu.
He appears in...
Tento film vychází ze skutečného příběhu.
This film is...
Tento film mohu označit jako satirickou komedii.
I can describe this film as a satirical comedy.
8/20
+
příčina, důvod
(z)působit, přivodit, zavinit
spor, pře (soudní)
cause [kɔːz]
jedn. číslo: cause, množ. číslo: causes, přít. prostý: cause, 3. os. j. č.: causes, průb. čas: causing, prostý min.: caused, příčestí min.: caused
Co bylo příčinou té nehody?
What was the...
On je příčinou jejího neštěstí.
He is the...
Stěžuje si bez důvodu.
He complains without...
Domnívám se, že nehoda byla způsobena špatným stavem vozovky.
I believe that...
9/20
+
rostlina
závod, továrna, dílna, elektrárna
strojní zařízení, vybavení
zasadit, vysázet
usadit, umístit
podstrčit, nastrčit
plant [plɑːnt]
jedn. číslo: plant, množ. číslo: plants, přít. prostý: plant, 3. os. j. č.: plants, průb. čas: planting, prostý min.: planted, příčestí min.: planted
Louka byla plná exotických rostlin.
The meadow was...
Naše firma má dvě továrny v USA.
Our company has...
Zasadili jsme stromy do naší zahrady.
We planted trees...
Ta událost o něm vyvolala pochybnosti.
That incident planted...
Nejlepší čas zasadit strom bylo před 20 lety. Druhý nejlepší čas je teď.
The best time...
Usadil jsem se na pohovku.
I planted myself...
10/20
+
jistě, určitě, rozhodně
samozřejmě, zajisté
certainly [ˈsɜːtənlɪ]
Určitě to udělá.
He will certainly...
Určitě to zapadá do charakteristické architektury regionu.
It certainly fits...
Samozřejmě to není naš hlavní zdroj, ale pouze doplňkový.
It is certainly...
Forenzní antropolog Richard Miller, nyní v důchodu, řekl, že příčinou smrti byla určitě vražda.
Forensic anthropologist Richard...
11/20
+
proud, proudový
aktuální, stávající, současný, nynější
běžný, rozšířený
current [ˈkʌrənt]
jedn. číslo: current, množ. číslo: currents, 2. stupeň: more current (or currenter), 3. stupeň: most current (or currentest)
Měřili jsme elektrický proud.
We measured the...
Oceánské proudy jsou zde silné.
The ocean currents...
Musíme změnit současnou praxi.
We have to...
Některé její příběhy jsou stále aktuální.
Some of her...
12/20
+
kampaň
vojenská akce, válečné tažení
vést kampaň
campaign [kæmˈpeɪn]
jedn. číslo: campaign, množ. číslo: campaigns, přít. prostý: campaign, 3. os. j. č.: campaigns, průb. čas: campaigning, prostý min.: campaigned, příčestí min.: campaigned
Plánoval svoji kampaň na prezidenta.
He planned his...
Ona po dlouhou dobu bojovala, aby ho dostala z vězení.
She has been...
Politické strany potřebují nějaké peníze, aby mohly vést své politické kampaně.
The political parties needs some money to lead their campaigns.
Připojíme se k vám ve vaší kampani.
We will join with you in our campaign.
Naše společnost provedla průzkum voličů, aby získala data pro kampaň.
Our company conducted...
Existuje zde významná kampaň, stojící proti snaze o legalizaci marihuany.
There is a...
Paul mi pomohl financovat moji kampaň do kongresu.
Paul helped fund...
13/20
+
volba, výběr
vybraný, vynikající, výběrový
choice [tʃɔɪs]
jedn. číslo: choice, množ. číslo: choices, 2. stupeň: choicer, 3. stupeň: choicest
Je to tvoje volba.
It's your choice.
V menu toho nebylo moc na výběr.
There wasn't much...
Je svobodná, protože si tak sama zvolila?
Is she single...
Byla to výběrová jablka.
These were choice...
14/20
+
sebe, samo, sobě
sám, sama, samo
sám o sobě, sám sebe
itself [ɪtˈself]
Pes se všude sám olízal.
The dog licked...
Jeho schopnost změnit barvu chrání jeho samotného.
The ability to...
Nakonec můžeme říci, že sauna je sama o sobě zdravá.
Finally we can...
15/20
+
kreslit, nakreslit
čerpat (vodu)
vjet, vjíždět
táhnout, vléct se
táhnout, vytáhnout, zatáhnout, přitáhnout
remíza, remizovat
slosování
tah, krok
vyvodit, dospět (k názoru ap.)
věnovat pozornost
los
lákadlo
draw [drɔː]
jedn. číslo: draw, množ. číslo: draws, přít. prostý: draw, 3. os. j. č.: draws, průb. čas: drawing, prostý min.: drew [dru:], příčestí min.: drawn [drɔ:n]
Nakreslil obrys auta a pak jej vybarvil.
He drew the...
Místní jazyk je také hodně ovlivněn povahou lidí, kteří zde byli první.
The local language...
Nový román čerpá z tisíců dopisů, které odhalují skutečné vztahy mezi Emou a Oliverem.
New novel draws...
Tlak na zahájení čerpání plynu je zřejmě silný.
The pressure to...
Náhle vytáhl pistoli.
Suddenly he drew...
Rozhodčí si vzal hráče stranou a promluvil si s ním.
The referee drew...
Remizovala jsem s Katie 1:1.
I drew 1–1...
Vyvodil jsem logický závěr, že jsou partneři.
I drew the...
Mohl byste věnovat svoji pozornost mému návrhu?
Could you draw...
Suché horko pouštního ovzduší je obrovské lákadlo.
The dry heat...
16/20
+
dostupný
dosažitelný
k zastižení
k dispozici
available [əˈveɪləbəl]
2. stupeň: more available, 3. stupeň: most available
Tento lék je dostupný pouze na lékařský předpis.
This medicine is...
Náš ceník je nyní k dispozici na našich webových stránkách.
Our price list...
V tuto chvíli není k dispozici žádná další práce.
There is no other work available at the moment.
Tato služba je v současné době k dispozici pouze v exkluzivních částech země.
This service is currently only available in the select parts of the country.
Muzejní sbírka je k dispozici studentům a vědcům ke zkoumání.
The museum collection...
Jejich podpora je momentálně k dispozici pouze v angličtině.
Their support is...
Hledáme univerzální řešení, které bude skutečně obecné a dostupné všem lidem.
We are seeking...
17/20
+
technologie, technika
technology [tekˈnɒlədʒɪ]
jedn. číslo: technology, množ. číslo: technologies
Spotřebitelé přijali novou technologii s nadšením.
Consumers are embracing...
Teď musíme tuto novou technologii vyzkoušet.
Now we need to test this new technology.
John se rozhodl napsat o historii počítačové techniky.
John decided to...
Moderní technologie změnila hodně z toho, co jsme znali v minulém století.
Modern technology changed...
Objevujeme možnosti komerčních dronů jako důležité futuristické technologie.
We are exploring...
Tento druh technologie může být velmi užitečný.
That kind of...
18/20
+
zavřít, uzavřít
ukončit
blízko
blízký, důvěrný
konec, závěr
dohánět, přibližovat se
přiléhavý, těsný
close [kləʊz]
jedn. číslo: close, množ. číslo: closes, přít. prostý: close, 3. os. j. č.: closes, průb. čas: closing, prostý min.: closed, příčestí min.: closed, 2. stupeň: closer, 3. stupeň: closest
S prásknutím zavřel dveře.
He closed the...
Hotel je blízko moře.
The hotel is...
Jsou to pro mě blízcí přátelé.
They are close...
Dohánějí nás.
They are closing...
19/20
+
postel, lůžko
lůžkový, ložní
dno (řeky)
záhon
zasadit
spaní
bed [bed]
jedn. číslo: bed, množ. číslo: beds, přít. prostý: bed, 3. os. j. č.: beds, průb. čas: bedding, prostý min.: bedded, příčestí min.: bedded
V pokoji je velká manželská postel.
In the room...
Jdu spát.
I go to...
Na mořském dně není nic.
Nothing is on...
V naší zahradě máme krásné květinové záhony.
We have the...
Sloupky by měly být pevně zasazeny v betonu.
The posts should...
Přemýšlel jsem o něm těsně před spaním.
I thought about...
20/20
+
ekonomika, hospodářství
úsporný, ekonomický
hospodárnost, úspornost, šetření
turistický (třída v letadle ap.)
economy [ɪˈkɒnəmɪ]
jedn. číslo: economy, množ. číslo: economies
Inflace by vážně ohrozila ekonomiku.
Inflation would endanger...
Píše s takovou úsporností.
She writes with...
Zdravá ekonomika potřebuje dynamická průmyslová odvětví.
A healthy economy needs dynamic manufacturing sectors.
Zlepšující se ekonomika vyvolala velkou část růstu spotřebitelských úvěrů.
An improving economy...
Stal se mezinárodně uznávaným odborníkem na ekonomiku současné Číny.
He became an...
Vláda musí udělat více, aby obnovila důvěru v naše hospodářství.
The government needs...
Ekonomika je v útlumu a je méně příležitostí vydělávat peníze.
The economy turns...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X