460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
38
39
40
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
západ
západní
west [west]
Silnice se mírně stáčí k západu.
The road turns slightly towards the west.
Slunce vychází na východě a zapadá na západě.
The sun rises in the east and sets in the west.
Co se stalo s domorodými Američany, když bílí osídlili západ?
What happened to...
Na západním pobřeží je tichá pokojná vesnice.
There is a...
Procestoval jsem Západ mnohokrát.
I have toured...
Andy se rozprostírají v délce 7 250 km podél západního pobřeží Jižní Ameriky.
The Andes stretch...
2/20
+
plnit, zaplnit, naplnit
vyplnit, vyplňovat
zacpat, ucpat
obsadit
mít už dost, užít si dosyta
fill [fɪl]
jedn. číslo: fill, množ. číslo: fills, přít. prostý: fill, 3. os. j. č.: fills, průb. čas: filling, prostý min.: filled, příčestí min.: filled
Naplnila láhev vínem.
She filled the bottle with wine.
Její dorty jsou plněné čokoládovým krémem.
Her cakes are filled with chocolate cream.
Běh pomáhá lidem vyplnit jejich čas a uvolnit endorfiny.
Running helps people fill their time and release endorphins.
Je mi líto, volné místo bylo již obsazeno.
I'm sorry, the vacancy has already been filled.
Měl už dost jeho drzých poznámek.
He had his fill of his rude remarks.
3/20
+
nemovitý majetek
nemovitosti, reality
realitní
real estate [ˈrɪəl ɪˈsteɪt]
Začal jsem investovat do nemovitostí v osmdesátých letech.
I have started investing in real estate in the 1980's.
Přestože se cena realit stále zvyšuje, zdá se, že trh začíná vytvářet určitý stupeň rovnováhy.
Although real estate values continue to increase, the market appears to be establishing some degree of balance.
Realitní makléř se zabývá všemi věcmi souvisejícími se zakoupením pozemků.
A real estate agent deals with everything related to purchasing land.
4/20
+
přijít
blížit se
objevit se
vyjít (slunce)
zmínit se, probrat
come up [kʌm ʌp]
přít. prostý: come up, 3. os. j. č.: comes up, průb. čas: coming up, prostý min.: came up [keɪm ʌp], příčestí min.: come up [kʌm ʌp]
Někteří lidé k vám možná přijdou a prostě se vás na to zeptají.
Some people may...
Přichází s kreativními nápady.
He comes up...
Myslí si, že s tímto nápadem přišel jako první.
He thinks he...
Co bude dělat, když se objeví problémy?
What will he...
Její jméno bylo zmíněno v rozhovoru, když jsem chatoval s jiným klientem.
Her name came...
5/20
+
bezpečnost, zabezpečení, ostraha
záruka, zajištění, zástava
cenné papíry
bezpečnostní služba, ochranka
bezpečnostní
security [sɪˈkjʊərɪtɪ]
jedn. číslo: security, množ. číslo: securities
Systém je navržen tak, aby poskytoval maximální bezpečnost proti všem útokům.
The system is...
Může někdo zavolat ochranku?
Can someone call...
Jejich bezpečnostní kamery jsou falešné.
Their security cameras...
6/20
+
šťastný, spokojený
veselý
happy [ˈhæpɪ]
2. stupeň: happier, 3. stupeň: happiest
S ním je šťastná.
She is happy...
My jsem tak šťastní.
We are so...
Nechť je každý šťastný, my s tím žádný problém nemáme.
Let everyone be...
7/20
+
třicet
thirty [ˈθɜːtɪ]
On nemůže být mladší než třicet.
He can't be...
Ona nemůže být starší než třicet.
She can't be...
Bylo to před dvaceti nebo třicet lety.
It was twenty...
Třicet tanků se vrhlo do této bitvy, aby je pomohlo zatlačit zpět.
The thirty tanks...
Před třiceti lety nebyl takový přístup vůbec výjimečný.
Such attitude wasn't...
Třicetiletá válka málem způsobila rozpad říše.
The Thirty Year's War nearly caused the breakup of the empire.
Ze švestek na naší zahradě vypálíme třicet litrů slivovice.
We burn thirty...
8/20
+
rychle
v rychlosti
quickly [ˈkwɪklɪ]
Nemluvte tak rychle, prosím.
Don't speak so...
Stalo se to tak rychle, že si toho nikdo nevšiml.
It happened so quickly that nobody noticed.
Michael to udělal velmi rychle.
Michael did it very quickly.
Můžete jí poslat odpověď co nejrychleji?
Could you send...
Doporučuji vám rozhodnout se rychle.
I suggest you...
Mám ráda to, že on vždy dojde k řešení rychle.
I like the...
9/20
+
zmenšit, snížit
dohnat, přimět, donutit
zjednodušit, zredukovat
reduce [rɪˈdjuːs]
přít. prostý: reduce, 3. os. j. č.: reduces, průb. čas: reducing, prostý min.: reduced, příčestí min.: reduced
Jestliže to chceme prodat, musíme snížit cenu.
If we want...
Snížil jsem rychlost na 5 km za hodinu.
I reduced my...
Mírně vařte, dokud se tekutina nevyvaří zhruba o třetinu.
Simmer until the...
10/20
+
schvalovat, schválit
souhlasit
uznávat
approve [əˈpruːv]
přít. prostý: approve, 3. os. j. č.: approves, průb. čas: approving, prostý min.: approved, příčestí min.: approved
Nesouhlasí s přestěhováním do Londýna.
He doesn't approve...
Souhlasil s prodejem svého auta.
He approved the...
Každé rozhodnutí musí být schváleno správní radou.
Every decision has to be approved by the board.
Soud nemusí schválit podmínky smlouvy.
The court does...
Dohoda musí být schválena všemi zainteresovanými stranami.
The agreement will...
Pokud to neschválíme, odklad bude kratší.
If we do not approve it, the delay will be shorter.
Parlament schválil tento zákon poměrem 152 hlasů ku 38.
The parliament approved...
11/20
+
obsahovat, zahrnovat
týkat se (koho/čeho)
zapojit, zatáhnout (koho do čeho)
zaplést se, dostat se (do čeho)
donutit, přimět
mít za následek
zabývat se, věnovat se (čemu)
involve [ɪnˈvɒlv]
přít. prostý: involve, 3. os. j. č.: involves, průb. čas: involving, prostý min.: involved, příčestí min.: involved
Moje nová práce bude zahrnovat cestování po celé Evropě.
My new work...
Musíme se aktivně zapojit do jejich projektu.
We have to...
Netahejte mě do vaší hádky!
Don't involve me...
Zabývá se lidskými právy už dva roky.
He has been...
12/20
+
autor, tvůrce
spisovatel
napsat, vytvořit
author [ˈɔːθə]
jedn. číslo: author, množ. číslo: authors, přít. prostý: author, 3. os. j. č.: authors, průb. čas: authoring, prostý min.: authored, příčestí min.: authored
Kdo je tvůj oblíbený autor?
Who is your...
Napsal jsem svou vlastní knihu.
I have authored...
Autor se zmínil o jeho dalších knihách.
Author referred to...
Autoři, kteří by chtěli přispět do našeho časopisu, jsou vítáni.
Authors who would...
Analýza textu identifikovala autora jako Shakespeara.
The textual analysis...
13/20
+
vrcholek, vrchol, špička
víčko, uzávěr
tričko, blůza, halenka
vrcholná pozice, první místo
horní, vrchní
nejvyšší, nejhořejší, nejvrchnější
maximální
prvotřídní
nejlepší
vést, být v čele
převýšit, převyšovat
pokrýt, posypat
top [tɒp]
jedn. číslo: top, množ. číslo: tops, přít. prostý: top, 3. os. j. č.: tops, průb. čas: topping, prostý min.: topped, příčestí min.: topped
Dosáhli jsme vrcholu hory.
We reached the...
Oblékla si sukni a k tomu ladící halenku.
She put on...
Budeme muset zaplatit nejvyšší cenu.
We will have...
Patřil jsem vždy mezi nejlepší ve třídě.
I was always...
Údaje o nezaměstnanosti překonaly hodnoty za poslední rok.
Unemployment figures topped...
14/20
+
nemocnice
hospital [ˈhɒspɪtəl]
jedn. číslo: hospital, množ. číslo: hospitals
Strávil jsem dva týdny v nemocnici
I spent two...
Moje matka je v nemocnici.
My mother is in hospital.
Péče v místní nemocnici je dobrá.
Care in local...
Silně podporujeme plány na vybudování nové nemocnice.
We strongly support...
V naší nemocnici pro zvířata máme profesionální personál.
We have a...
Zemřel po příjezdu do nemocnice.
He was dead on arrival at the hospital.
15/20
+
spadnout, snížit (se)
spustit, stáhnout si (kalhoty)
(po)klesnout
pustit, upustit
kapka
pokles
drop [drɒp]
jedn. číslo: drop, množ. číslo: drops, přít. prostý: drop, 3. os. j. č.: drops, průb. čas: dropping, prostý min.: dropped, příčestí min.: dropped
Byla propuštěna poté co obvinění proti ní byla stažena.
She has been...
Když slunce zapadá, teplota klesá a když slunce vychází, začne se znovu zvyšovat.
When the sun...
Pravidelná masáž vedla k výraznému poklesu bolesti.
Regular massage led...
Upustil talíř a spadl na podlahu.
He dropped his...
Vyšetřování bylo zastaveno před dvěma lety.
The investigation was...
V rohu místnosti padaly kapky.
Drops were dripping...
Pokles cestování je špatnou zprávou pro letecký průmysl.
The drop in...
16/20
+
stát se, nastat, přihodit se
vyskytovat se, existovat, nacházet se
napadnout, přijít na mysl
occur [əˈkɜː]
přít. prostý: occur, 3. os. j. č.: occurs, průb. čas: occurring, prostý min.: occurred, příčestí min.: occurred
Kdy došlo k nehodě?
When did the...
Vážné onemocnění se vyskytují ve všech zemích světa.
Serious diseases occur...
Napadla mě velmi dobrá myšlenka.
Very good idea...
17/20
+
sport
sportovní (oblečení)
kámoš, pašák
zábava, hra
nosit, vystavovat, předvádět
legrace, výsměch
sport [spɔːt]
jedn. číslo: sport, množ. číslo: sports, přít. prostý: sport, 3. os. j. č.: sports, průb. čas: sporting, prostý min.: sported, příčestí min.: sported
Miluje týmové sporty.
She loves team...
Doufám, že bude dobrý kámoš a pomůže mně.
I hope he'll...
Všechno to bylo děláno z legrace.
It was all...
Vysmívali se mu.
They made sport...
18/20
+
identifikovat
určit
(roz)poznat
ztotožnit se, vcítit se (do koho/do čeho)
spojit si
identify [aɪˈdentɪˌfaɪ]
přít. prostý: identify, 3. os. j. č.: identifies, průb. čas: identifying, prostý min.: identified, příčestí min.: identified
Může identifikovat tělo?
Can he identify...
Musíme určit naše priority.
We need to...
Spojovali jsme si ho se starým režimem.
We identified...
19/20
+
hrníček, hrnek
kalíšek, pohárek
pohár, kalich
golfová jamka
vzít (do dlaní)
košíček (podprsenky)
cup [kʌp]
jedn. číslo: cup, množ. číslo: cups, přít. prostý: cup, 3. os. j. č.: cups, průb. čas: cupping, prostý min.: cupped, příčestí min.: cupped
Dal byste si šálek čaje?
Would you like...
Jemně vzala malého ptáčka do dlaní.
She gently cupped...
Nosím podprsenky s košíkem velikosti C.
I wear a...
20/20
+
stránka, strana
vyvolat, zavolat
page [peɪdʒ]
jedn. číslo: page, množ. číslo: pages, přít. prostý: page, 3. os. j. č.: pages, průb. čas: paging, prostý min.: paged, příčestí min.: paged
Kolik stránek je v této knize?
How many pages...
Můžeme ho vyvolat rozhlasem na letišti.
We can page...
Začněme na straně 25.
Let's begin on page 25.
Článek o ní byl na titulní straně novin.
The article about...
Náš ceník je nyní k dispozici na našich webových stránkách.
Our price list...
Naše webové stránky jsou ve výstavbě.
Our web pages...
Elektronická kniha je rozdělena do samostatných webových stránek pro každou kapitolu.
An electonic book...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X