460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
39
40
41
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
jen, jenom
pouze
as little as [əz ˈlɪtəl əz]
Řekněte jí co nejméně.
Tell her as little as possible.
Toto auto může být vaše za pouhých 5000 dolarů.
This car could be yours for as little as $5000.
Můžete začít investovat od pouhých 25 eur za měsíc.
You can already start investing from as little as 25 euros per month.
2/20
+
mrtvý, neživý, zvadlý
bez děje, nudný
nefungující, vybitý, odpojený
přímo, přesně, právě
dead [ded]
2. stupeň: deader, 3. stupeň: deadest
Zemřel po příjezdu do nemocnice.
He was dead on arrival at the hospital.
Byl to nudný večírek.
It was a dead party.
Mám vybitou baterii.
I have a dead battery.
Musíš mířit přímo na cíl.
You must aim dead on the target.
3/20
+
banka, bankovní
uložit v bance
břeh
násep
řada, panel (tlačítek)
mělčina
naklonit (se), nahnout (se) (letoun při změně směru)
sklon, náklon (trati v zatáčce)
bank [bæŋk]
jedn. číslo: bank, množ. číslo: banks, přít. prostý: bank, 3. os. j. č.: banks, průb. čas: banking, prostý min.: banked, příčestí min.: banked
Potřebuji jít do banky.
I need to go to the bank.
Břehy řeky přetekly.
The banks of the river overflowed.
Stromy byly vysázeny na náspu u dálnice.
Trees were planted on the bank to the highway.
Je zde řada přepínačů.
There is a bank of switches.
Cítili jsme, jak se letadlo prudce naklonilo, když měnilo směr.
We felt the plane bank steeply as it changed direction.
4/20
+
vrátit se zpět
mít původ (kde)
sahat (do minulosti)
go back [gəʊ bæk]
přít. prostý: go back, 3. os. j. č.: goes back, průb. čas: going back, prostý min.: went back [went bæk], příčestí min.: gone back [ɡɒn bæk]
Život se nyní vrátil zpět do normálu.
Life has now...
Jejich příchod se datuje do konce 19. století.
Their coming goes...
Otočil se a šel zpět.
He turned and went back.
Její dítě nepůjde znovu spát, dokud nebude nakojeno.
Her baby will...
Počkej chvíli. Vrátím se dovnitř a zhasnu světla.
Hold on a...
Daisy nemohla být ani náhodou připravena vrátit se zpět do práce.
Daisy couldn't possibly...
Faktem je, že Ember se nemůže vrátit do domu svého nevlastního otce.
The fact is,...
5/20
+
zdroje, prostředky
zásoby, zásobování
vynalézavost, důvtip
zásobovat
resource [ˈrisɔrs]
jedn. číslo: resource, množ. číslo: resources, přít. prostý: resource, 3. os. j. č.: resources, průb. čas: resourcing, prostý min.: resourced, příčestí min.: resourced
Největším zdrojem společnosti jsou znalosti jejích zaměstnanců.
The company's greatest...
Tato kniha je nepostradatelným zdrojem pro vědce.
This book is...
Naše země má velké zásoby uhlí.
Our country has...
Náš obchod musí být pravidelně zásobován čerstvým jídlem.
Our shop must...
6/20
+
běžný, obvyklý, častý
společný
obyčejný
obecný
common [ˈkɒmən]
2. stupeň: more common (or commoner), 3. stupeň: most common (or commonest)
John je velmi obvyklé jméno v USA.
John is a...
Tento zvyk je dvakrát častější u chlapců než u dívek.
This habit is...
Obě věty jsou správné, i když druhá je méně častá.
Both sentences are...
Máme společný cíl.
We all have...
7/20
+
zahraniční, cizí
foreign [ˈfɒrɪn]
2. stupeň: more foreign, 3. stupeň: most foreign
Umí mluvit čtyřmi cizími jazyky.
She can speak...
Musíme vzít v úvahu specifika v obchodě se zahraničními společnostmi.
We have to...
Ryan zastával několik pozic, včetně vedení zahraničního oddělení.
Ryan having held...
Nevměšování se do politických záležitostí cizího státu je dlouhodobým pravidlem.
Non-intervention in the...
Není téměř žádné nové omezení týkající se zahraničních zaměstnanců.
There are hardly...
Vstupujeme do nového období zahraniční politiky.
We are entering...
8/20
+
konkrétní, daný
zvláštní, specifický, speciální
mimořádný
vybíravý, puntičkářský, velmi náročný
particular [pəˈtɪkjʊlə]
2. stupeň: more particular, 3. stupeň: most particular
Chce jmenovat konkrétní osobu jako svého zástupce.
He wants to...
Hledám něco konkrétního.
I am looking...
Sociální média lze používat správně, ale v mém konkrétním případě to bylo špatně.
Social media can...
Nemám žádný zvláštní důvod.
I have no...
Je velmi vybíravý v jídle.
He is very...
9/20
+
gól, branka
cíl, meta
goal [gəʊl]
jedn. číslo: goal, množ. číslo: goals
Tento důležitý zápas rozhodl pouze jeden gól.
Only one goal...
To vás odvádí pryč od vašich cílů, ne směrem k nim.
It leads you...
Jejím cílem bylo stát se slavnou herečkou.
Her goal was...
10/20
+
příroda
pavaha, charakter
podstata, přirozenost
nature [ˈneɪtʃə]
jedn. číslo: nature, množ. číslo: natures
Osud nás všech závisel na milosrdenství přírodních sil.
The fate of...
Má velmi citlivou povahu.
She has a...
Nebudu se zabývat tím, jak reagovali a jaká byla přesná povaha našeho sdělení.
I won't get...
Jaká je podstata jeho podnikání?
What is the...
11/20
+
soukromý, privátní, neveřejný
osobní, vlastní
klidný, uzavřený
vojín
private [ˈpraɪvɪt]
jedn. číslo: private, množ. číslo: privates, 2. stupeň: more private, 3. stupeň: most private
Tuto kancelář používáme pouze pro soukromé diskuse.
We use this...
Můj osobní názor je, že to byla chyba.
My private opinion...
Ryan je velmi uzavřený člověk.
Ryan is a...
Splňte rozkaz, vojíne!
Fulfill order, Private!
12/20
+
uložit
ušetřit, našetřit
zachránit, ochránit
(u)schovat (si)
chytit, nepustit
spasit
(po)nechat
save [seɪv]
přít. prostý: save, 3. os. j. č.: saves, průb. čas: saving, prostý min.: saved, příčestí min.: saved
Nezapomeňte ukládat svá data každý den.
Don't forget to...
Šetříme na nové auto.
We're saving for...
Museli jsme si půjčit peníze, abychom zachránili její podnikání.
We had to...
Chraň svoje oči čtením ve vhodném světle.
Save your eyes...
Můžeš to nechat na později?
Can you save...
Nechte kousek koláče pro něj.
Save a piece...
13/20
+
centrální, středový
ústřední, hlavní
centrála
central [ˈsentrəl]
jedn. číslo: central, množ. číslo: centrals, 2. stupeň: more central, 3. stupeň: most central
Naše ulice je v centrální části města.
Our street is...
Hraje hlavní postavu ve školním představení.
She plays the...
Odpůrci protestují proti nadcházejícímu summitu G8 v centru Londýna.
Protesters demonstrate against the upcoming G8 summit in central London.
Potřebuje se obrátit se svou žádostí přímo na guvernéra centrální banky.
He needs to...
Zrušení trestu smrti by mělo být jedním z našich hlavních cílů.
The abolition of...
Schodiště se vine vzhůru kolem centrálního pilíře.
The staircase winds upwards around a central pillar.
V minulosti měla ústřední vláda monopol na televizní vysílání.
In the past...
14/20
+
čtyřicet
forty [ˈfɔːtɪ]
Teplota venku je téměř čtyřicet stupňů.
The outside temperature...
Není možné zvládnout třídu se čtyřiceti dětmi.
It is not...
Před čtyřiceti lety jsem používal holící strojek s žiletkou.
Forty years ago,...
Ačkoli je mu čtyřicet let, je stále svobodný.
Though he is...
15/20
+
lhát
klamat, oklamat
lež
lie [laɪ]
přít. prostý: lie, 3. os. j. č.: lies, průb. čas: lying, prostý min.: lied [laɪd], příčestí min.: lied [laɪd]
Musel jsem jí lhát o mém věku.
I had to...
Lhal mně.
He lied to...
Fotka někdy klame.
Photo sometimes lies.
16/20
+
ležet, spočívat, být
lie (2) [laɪ]
přít. prostý: lie (2), 3. os. j. č.: lies, průb. čas: lying, prostý min.: lay [leɪ], příčestí min.: lain [leɪn]
Leželi jsme na pláži.
We lay on...
Nejbližší město leží 20 km na jih.
The nearest town...
Odpovědnost za neštěstí spočívala na mně.
Responsibility for the...
Spousta diskusí je před námi.
Plenty of discussions...
17/20
+
chudý, nouzový
ubohý
špatný, chabý, mizerný
chudina, chudí
poor [pɔː]
2. stupeň: poorer, 3. stupeň: poorest
Pocházím z chudé rodiny.
I came from...
Ten ubohý pes vypadá tak hladově.
That poor dog...
Měl špatné výsledky.
He had poor...
Byl špatný kuchař.
He was a...
18/20
+
blízko, blízký
nedaleko, vedle, u
(při)blížit (se)
near [nɪə]
přít. prostý: near, 3. os. j. č.: nears, průb. čas: nearing, prostý min.: neared, příčestí min.: neared, 2. stupeň: nearer, 3. stupeň: nearest
Pojď blíže.
Come nearer.
Byl blízko smrti kvůli podchlazení.
He was near...
Náš hotel je blízko letiště.
Our hotel is...
Byl to můj blízký příbuzný.
He was my...
Očekávám to v blízké době.
I expect it...
19/20
+
rvačka, bitka, souboj, boj
zápasit, rvát se, bojovat
hádat se, přít se
roztržka, hádka
přemáhat, potlačovat, zdolávat (pocit)
fight [faɪt]
jedn. číslo: fight, množ. číslo: fights, přít. prostý: fight, 3. os. j. č.: fights, průb. čas: fighting, prostý min.: fought [fɔ:t], příčestí min.: fought [fɔ:t]
Policie vyšetřuje boj mezi gangy.
Police are investigating...
Naše armáda musí bojovat s nepřítelem.
Our army has...
Možná vyhrajeme, možná prohrajeme, ale budeme bojovat.
Maybe we win,...
Doufám, že se nebudete hádat před dětmi.
I hope you...
20/20
+
obchod, prodejna
nakupovat, kupovat
dílna, ateliér
udat, prásknout
shop [ʃɒp]
jedn. číslo: shop, množ. číslo: shops, přít. prostý: shop, 3. os. j. č.: shops, průb. čas: shopping, prostý min.: shopped, příčestí min.: shopped
Prodavač je osoba, která pracuje v obchodě a prodává produkty.
Shop assistant is...
Zákazníci dávají především přednost nakupování online.
The consumers prefer...
Zjistil jsem, že mě můj přítel udal na policii.
I found out...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X