Obtížnost
 
Lekce
1/20
+
jen, jenom
pouze
as little as [əz ˈlɪtəl əz]
Řekněte jí co nejméně.
Tell her as little as possible.
Toto auto může být vaše za pouhých 5000 dolarů.
This car could be yours for as little as $5000.
Můžete začít investovat od pouhých 25 eur za měsíc.
You can already start investing from as little as 25 euros per month.
2/20
+
mrtvý, neživý, zvadlý
bez děje, nudný
nefungující, vybitý, odpojený
přímo, přesně, právě
dead [ded]
2. st.: deader, 3. st.: deadest
Zemřel po příjezdu do nemocnice.
He was dead on arrival at the hospital.
Byl to nudný večírek.
It was a dead party.
Mám vybitou baterii.
I have a dead battery.
Musíš mířit přímo na cíl.
You must aim dead on the target.
3/20
+
banka, bankovní
uložit v bance
břeh
násep
řada
mělčina
zásoba
řada, panel tlačítek
vyhrát, získat (peníze)
naklonit se
bank [bæŋk]
j.č.: bank, mn.č.: banks, přít.: bank, 3.os.: banks, průb.: banking, min.pr.: banked, příč.min.: banked
Potřebuji jít do banky.
I need to go to the bank.
Břehy řeky přetekly.
The banks of the river overflowed.
Stromy byly vysázeny na náspu u dálnice.
Trees were planted on the bank to the highway.
Je zde řada přepínačů.
There is a bank of switches.
Cítili jsme, jak se letadlo prudce naklonilo, když měnilo směr.
We felt the plane bank steeply as it changed direction.
4/20
+
vrátit se zpět
mít původ (kde)
sahat (dominulosti)
go back [gəʊ bæk]
přít.: go back, 3.os.: goes back, průb.: going back, min.pr.: went back [went bæk], příč.min.: gone back [ɡɒn bæk]
Život se nyní vrátil zpět do normálu.
Life has now...
Jejich příchod se datuje do konce 19. století.
Their coming goes...
Otočil se a šel zpět.
He turned and went back.
Její dítě nepůjde znovu spát, dokud nebude nakojeno.
Her baby will...
Počkej chvíli. Vrátím se dovnitř a zhasnu světla.
Hold on a...
Daisy nemohla být ani náhodou připravena vrátit se zpět do práce.
Daisy couldn't possibly...
5/20
+
zdroje, prostředky
zásoby, zásobování
vynalézavost, důvtip
zásobovat
resource [ˈrisɔrs]
j.č.: resource, mn.č.: resources, přít.: resource, 3.os.: resources, průb.: resourcing, min.pr.: resourced, příč.min.: resourced
Největším zdrojem společnosti jsou znalosti jejích zaměstnanců.
The company's greatest...
Tato kniha je nepostradatelným zdrojem pro vědce.
This book is...
Naše země má velké zásoby uhlí.
Our country has...
Náš obchod musí být pravidelně zásobován čerstvým jídlem.
Our shop must...
6/20
+
běžný, obvyklý, častý
společný
obyčejný
obecný
common [ˈkɒmən]
2. st.: more common (or commoner), 3. st.: most common (or commonest)
John je velmi obvyklé jméno v USA.
John is a...
Tento zvyk je dvakrát častější u chlapců než u dívek.
This habit is...
Obě věty jsou správné, i když druhá je méně častá.
Both sentences are...
Máme společný cíl.
We all have...
7/20
+
zahraniční, cizí
foreign [ˈfɒrɪn]
2. st.: more foreign, 3. st.: most foreign
Umí mluvit čtyřmi cizími jazyky.
She can speak...
Musíme vzít v úvahu specifika v obchodě se zahraničními společnostmi.
We have to...
Ryan zastával několik pozic, včetně vedení zahraničního oddělení.
Ryan having held...
Nevměšování se do politických záležitostí cizího státu je dlouhodobým pravidlem.
Non-intervention in the...
Není téměř žádné nové omezení týkající se zahraničních zaměstnanců.
There are hardly...
Vstupujeme do nového období zahraniční politiky.
We are entering...
8/20
+
konkrétní, daný
zvláštní, specifický, speciální
mimořádný
vybíravý, puntičkářský, velmi náročný
particular [pəˈtɪkjʊlə]
2. st.: more particular, 3. st.: most particular
Chce jmenovat konkrétní osobu jako svého zástupce.
He wants to...
Hledám něco konkrétního.
I am looking...
Sociální média lze používat správně, ale v mém konkrétním případě to bylo špatně.
Social media can...
Nemám žádný zvláštní důvod.
I have no...
Je velmi vybíravý v jídle.
He is very...
9/20
+
gól, branka
cíl, meta
goal [gəʊl]
j.č.: goal, mn.č.: goals
Tento důležitý zápas rozhodl pouze jeden gól.
Only one goal...
To vás odvádí pryč od vašich cílů, ne směrem k nim.
It leads you...
Jejím cílem bylo stát se slavnou herečkou.
Her goal was...
10/20
+
příroda
pavaha, charakter
podstata, přirozenost
nature [ˈneɪtʃə]
j.č.: nature, mn.č.: natures
Osud nás všech závisel na milosrdenství přírodních sil.
The fate of...
Má velmi citlivou povahu.
She has a...
Jaká je podstata jeho podnikání?
What is the...
11/20
+
soukromý, privátní
osobní, vlastní
klidný, uzavřený
vojín
private [ˈpraɪvɪt]
j.č.: private, mn.č.: privates, 2. st.: more private, 3. st.: most private
Tuto kancelář používáme pouze pro soukromé diskuse.
We use this...
Můj osobní názor je, že to byla chyba.
My private opinion...
Ryan je velmi uzavřený člověk.
Ryan is a...
Splňte rozkaz, vojíne!
Fulfill order, Private!
12/20
+
uložit
ušetřit
zachránit, ochránit
schovat (si)
chytit, nepustit
spasit
nechat, ponechat
save [seɪv]
přít.: save, 3.os.: saves, průb.: saving, min.pr.: saved, příč.min.: saved
Nezapomeňte ukládat svá data každý den.
Don't forget to...
Šetříme na nové auto.
We're saving for...
Museli jsme si půjčit peníze, abychom zachránili její podnikání.
We had to...
Chraň svoje oči čtením ve vhodném světle.
Save your eyes...
Můžeš to nechat na později?
Can you save...
Nechte kousek koláče pro něj.
Save a piece...
13/20
+
centrální, středový
ústřední, hlavní
centrála
central [ˈsentrəl]
j.č.: central, mn.č.: centrals, 2. st.: more central, 3. st.: most central
Naše ulice je v centrální části města.
Our street is...
Hraje hlavní postavu ve školním představení.
She plays the...
Odpůrci protestují proti nadcházejícímu summitu G8 v centru Londýna.
Protesters demonstrate against...
Potřebuje se obrátit se svou žádostí přímo na guvernéra centrální banky.
He needs to...
Zrušení trestu smrti by mělo být jedním z našich hlavních cílů.
The abolition of...
Doktrína o nezávislosti centrálních bank byla vytvořena v době rostoucích cen.
The doctrine of...
14/20
+
čtyřicet
forty [ˈfɔːtɪ]
Teplota venku je téměř čtyřicet stupňů.
The outside temperature...
Není možné zvládnout třídu se čtyřiceti dětmi.
It is not...
Před čtyřiceti lety jsem používal holící strojek s žiletkou.
Forty years ago,...
15/20
+
lhát
klamat, oklamat
lež
ležet, spočívat
byt, apartmán
lie [laɪ]
přít.: lie, 3.os.: lies, průb.: lying, min.pr.: lied [laɪd], příč.min.: lied [laɪd]
Musel jsem jí lhát o mém věku.
I had to...
Lhal mně.
He lied to...
Fotka někdy klame.
Photo sometimes lies.
Spousta diskusí je před námi.
Plenty of discussions...
16/20
+
ležet
byt, apartmán
spočívat
lie (2) [laɪ]
přít.: lie (2), 3.os.: lies, průb.: lying, min.pr.: lay [leɪ], příč.min.: lain [leɪn]
Leželi jsme na pláži.
We lay on...
Nejbližší město leží 20 km na jih.
The nearest town...
Odpovědnost za neštěstí spočívala na mně.
Responsibility for the...
17/20
+
chudý, nouzový
ubohý
špatný, chabý, mizerný
chudina, chudí
poor [pɔː]
2. st.: poorer, 3. st.: poorest
Pocházím z chudé rodiny.
I came from...
Ten ubohý pes vypadá tak hladově.
That poor dog...
Měl špatné výsledky.
He had poor...
Byl špatný kuchař.
He was a...
18/20
+
blízko
vedle, u
blízký
near [nɪə]
2. st.: nearer, 3. st.: nearest
Pojď blíže.
Come nearer.
Byl blízko smrti kvůli podchlazení.
He was near...
Náš hotel je blízko letiště.
Our hotel is...
Byl to můj blízký příbuzný.
He was my...
Očekávám to v blízké době.
I expect it...
19/20
+
spor, hádka
zápasit, rvát se, bojovat
bránit
hádat se, přít se
boj, bojování
rvačka
fight [faɪt]
j.č.: fight, mn.č.: fights, přít.: fight, 3.os.: fights, průb.: fighting, min.pr.: fought [fɔ:t], příč.min.: fought [fɔ:t]
Naše armáda musí bojovat s nepřítelem.
Our army has...
Doufám, že se nebudete hádat před dětmi.
I hope you...
Policie vyšetřuje boj mezi gangy.
Police are investigating...
Možná vyhrajeme, možná prohrajeme, ale budeme bojovat.
Maybe we win,...
20/20
+
obchod, prodejna
nakupovat, kupovat
dílna, ateliér
udat, prásknout
shop [ʃɒp]
j.č.: shop, mn.č.: shops, přít.: shop, 3.os.: shops, průb.: shopping, min.pr.: shopped, příč.min.: shopped
Prodavač je osoba, která pracuje v obchodě a prodává produkty.
Shop assistant is...
Zákazníci dávají především přednost nakupování online.
The consumers prefer...
Zjistil jsem, že mě můj přítel udal na policii.
I found out...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{c_learning.userMessage}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} [{{word.pronunciation}}]
{{word.word_eng}} [{{word.pronunciation}}]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X