460+  lekcí
19 400+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
3
4
5
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
noc
noční
night [naɪt]]
jedn. číslo: night, množ. číslo: nights
Noc je oblačná.
The night is cloudy.
Spal jsem celou noc.
I was sleeping all night.
To je poslední noční autobus.
This is the last night bus.
2/20
+
světlo
světlý
lehký
zapálit
osvětlit
light [laɪt]
jedn. číslo: light, množ. číslo: lights, přít. prostý: light, 3. os. j. č.: lights, průb. čas: lighting, prostý min.: lit [lɪt], příčestí min.: lit [lɪt], 2. stupeň: lighter, 3. stupeň: lightest
Stále je tu světlo, které na mě svítí.
There is still a light that shines on me.
Měla lehké letní šaty.
She had a light summer dress.
Moje taška je docela lehká.
My bag is quite light.
Nemáte oheň, prosím?
Have you got a light, please?
Zapal oheň.
Light a fire.
3/20
+
ona
she [ʃiː]
Ona není tak tlustá jako její sestra.
She is not as fat as her sister.
Dal jsem všechno.
I gave her everything.
Ona je vysoká.
She is tall.
4/20
+
nebo
jinak
or [ɔːr]
Je dnes úterý nebo středa?
Is it Tuesday or Wednesday today?
Chcete cukr nebo mléko?
Do you want sugar or milk?
Pospěšme si, jinak přijdeme pozdě.
Hurry up or we'll be late.
5/20
+
kým, čím
u, vedle (cesty)
poblíž, nablízku
do, nejpozději
o, okolo, kolem
během, v průběhu
by [baɪ]
Auto bylo řízeno mladým mužem.
The car was driven by a young man.
Vešel oknem.
He went in by the window.
Policejní stanice je poblíž soudu.
The police station is by the court house.
Vrátím se do pěti.
I'll be back by five.
Rychlost se zvýšila o 100 km za hodinu.
The speed increased by 100 km per hour.
Odpočívala během dne.
She rested by day.
6/20
+
jako (co)
tak ... jako
když, jakmile, zatímco
třebaže, ačkoliv
as [əz]
Pracuji jako počítačový programátor.
I work as a computer programmer.
Brzy bude stejně vysoký jako jeho otec.
He'll soon be as tall as his father.
Můžu jet tak rychle jako ty.
I can drive as fast as you.
Když jsem spal, ona odešla.
As I was sleeping, she went away.
Třebaže jsem byl unavený, pracoval jsem přesčas.
Tired as I was, I worked overtime.
7/20
+
jit
jet
go [gəʊ]
přít. prostý: go [ɡəʊ], 3. os. j. č.: goes [ɡəʊz], průb. čas: going [ˈɡəʊ.ɪŋ], prostý min.: went [went], příčestí min.: gone [ɡɒn]
Šli jsme nahoru po schodech.
We went up stairs.
Budeš potrestán. Tak to chodí.
You will be punished. So it goes.
Šli jsme dolů po schodech.
We went down stairs.
Jede tento vlak do Prahy?
Does this train go to Prague?
8/20
+
jejich
their [ðeə]
Čekali jsme na jejich návrat.
We were waiting for their return.
Ona má jejich deštník.
She has their umbrella.
Přidali jsme další možnost, která umožní lidem používat na svých trasách veřejnou dopravu.
We added another option to let people use public transport on their routes.
Každý z jejich přátel jí pomáhá.
Each of their friends helps her.
Těší se, až vám poví o jejich nových zážitcích.
They are looking forward to telling you about their new experiences.
Tento krok byl reakcí na jejich hrozbu.
The move was a response to their threat.
Chelsea na hřišti Arsenalu prohrála pouze dvakrát v posledních osmi zápasech.
Chelsea have now lost just twice in their last eight away games versus Arsenal.
9/20
+
obdržet
dostat
chytit, dopadnout
mít, vlastnit
začínat mít, nabývat, měnit stav
přesvědčit
chápat, rozumět
get [ɡet]
přít. prostý: get, 3. os. j. č.: gets, průb. čas: getting, prostý min.: got [ɡɒt], příčestí min.: got [ɡɒt] (gotten ['gɒtn] - Canada)
Kolik dostal za své auto?
How much did he get for his car?
Podařilo se mi udělat všechny domácí úkoly.
I managed to get all my homework done.
Pes šel 10 mil, aby se dostal domů.
The dog walked 10 miles to get home.
Pokud se dostanete na určitou úroveň, dostanete odměnu.
If you get to a certain level you will get a reward.
Strávili jsme jednu hodinu snahou dostat jeho loď na břeh.
We spent one hour trying to get his boat to the shore.
Právě do mě narazil jelen.
I just got hit by a deer.
Policie dopadla muže, který to udělal.
The police got the man who did it.
Počkají, až bude starší.
They will wait until she gets older.
Řekla mi, že můj pes náhle onemocněl.
She said that my dog suddenly got sick.
Zhoršuje se to.
It gets worse.
Připrav se.
Get ready.
Začni už něco dělat.
Get busy.
Amber mě přesvědčila, abych jí dal své PIN číslo.
Amber got me to give her my PIN number.
Nerozuměl jsem její řeči.
I didn't get her speech.
Nechápejte mě špatně.
Don't get me wrong.
Chápu to.
I get it.
10/20
+
jestliže
pokud
jestli
if [ɪf]
Je jí jedno, jestli to dokončím nebo ne.
She doesn't care if I finish it or not.
Pokud budu studovat, udělám zkoušku.
If I study, I will pass the exam.
Zajímalo mě, jestli to bude možné.
I was intrested if it is possible.
11/20
+
jak
how [haʊ]
Jak je to dlouho?
How long ago?
Jak funguje tento stroj?
How does this machine work?
Jak milé!
How sweet!
12/20
+
o, ohledně
kolem (časově)
na (co/koho)
s (čím udělat)
about [əˈbaʊt]
Mluvili jsme o Johnovi.
We were talking about John.
Přijdu kolem šesti hodin.
I'll come at about 6 o'clock.
Přestaň si stěžovat na počasí.
Stop complaining about the weather.
Co s tím lze udělat?
What can be done about it?
13/20
+
všechno, všechny, všichni
úplně, docela, naprosto (při zdůraznění)
all [ɔːl]
Vypil jsi to všechno?
Have you drunk it all?
Nečetl jsem všechny tyto knihy.
I have not read all these books.
Všichni jsou tady.
They're all here.
14/20
+
legrační
zábavný
komický
funny [ˈfʌnɪ]
2. stupeň: funnier, 3. stupeň: funniest
Znáš nějaké legrační vtipy?
Do you know any funny jokes?
Je to legrační.
It's funny.
Je to nejlegračnější věc, jakou jsem kdy v životě slyšel.
It's the funniest thing I have ever heard in my life.
15/20
+
dobrý
prospěšný
příznivý
zdravý
hodný
good [gʊd]
2. stupeň: better, 3. stupeň: best
Byl to dobrý nápad.
It was a good idea.
Předpověď počasí je pro zítřek příznivá.
The weather forecast is good for tomorrow.
Myslím, že jakákoli forma cvičení bude pro tebe zdravá.
I think that any form of exercise is going to be good for you.
16/20
+
dva, dvě
dvojka
two [tuː]
Máme dvě auta.
We have two cars.
17/20
+
dělat
vyrobit, vytvářet
přimět, přinutit, donutit
make [meɪk]
přít. prostý: make, 3. os. j. č.: makes, průb. čas: making, prostý min.: made [meɪd], příčestí min.: made [meɪd]
Často děláme špatná rozhodnutí, když jsme ve skupině.
We often make bad decisions when we are in a group.
Jeho posláním bylo vytvářet historii.
He was on a mission to make history.
Rozplakal mě.
He made my cry.
Přesvědčil mě, že kouzla existují.
He made me believe magic existed.
Dělá se ti z nich špatně?
Do they make you feel sick?
18/20
+
říci
povědět
vyprávět
nařidit, přikázat
rozlišit, rozeznat, poznat
tell [tel]
přít. prostý: tell, 3. os. j. č.: tells, průb. čas: telling, prostý min.: told [tould], příčestí min.: told [tould]
Kdo ti o tom řekl?
Who told you about it?
Komu jsi o tom řekl?
Who did you tell about it?
Jak rozlišit kopii od originálu?
How do you tell a copy from the original?
19/20
+
tvůj, tvoje, svůj
váš, vaše
your [jɔːr]
Je to tvůj život.
It is your life.
Můžeš změnit svůj názor.
You can change your opinion.
Je to váš pes?
Is that your dog?
20/20
+
přestat
zastavit
zabránit, zarazit
stop [stɒp]
přít. prostý: stop, 3. os. j. č.: stops, průb. čas: stopping, prostý min.: stopped, příčestí min.: stopped
Byla velmi vzrušená a nemohla přestat mluvit.
She was very excited and couldn't stop talking.
Přestal jsem kouřit.
I stopped smoking.
Zastavil jsem se, abych si zakouřil.
I stopped to smoke.
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X