460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
40
41
42
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
podíl, akcie
sdílet, mít dohromady
rozdělit, podělit se
mít společné
svěřit se, podělit se
podílet se
share [ʃeə]
jedn. číslo: share, množ. číslo: shares, přít. prostý: share, 3. os. j. č.: shares, průb. čas: sharing, prostý min.: shared, příčestí min.: shared
Přepočítávali svůj podíl na vydělaných penězích.
They counted out their share of the earned money.
Koupil akcie Microsoftu.
He bought shares in Microsoft.
Měli jsme s bratrem společné hračky.
My brother and I shared our toys.
Máme společný zájem jezdit na kole.
We share an interest in cycling.
Během první světové války se významně podílela na výuce studentů doktorandského studia.
During World War she took on a large share of the teaching of doctoral students.
2/20
+
základní škola
primary school [ˈpraɪmərɪ skuːl]
jedn. číslo: primary school, množ. číslo: primary schools
Moje manželka učí na základní škole.
My wife teaches at primary school.
Samotný systém hodnocení představuje zátěž pro učitele základních škol.
The assessment system itself represents a burden for primary school teachers.
Střední škola je dalším krokem po základní škole.
Secondary school is...
3/20
+
deska, prkno, prkýnko
herní deska, šachovnice
tabule, nástěnka
nastoupit, nasednout, nalodit se
asociace, úřad, odbor
vedení, rada, výbor, představenstvo
strava, stravování, stravné
stravovat se
paluba, palubní
board [bɔːd]
jedn. číslo: board, množ. číslo: boards, přít. prostý: board, 3. os. j. č.: boards, průb. čas: boarding, prostý min.: boarded, příčestí min.: boarded
Nakrájejte houby na prkýnku.
Cut the mushrooms on a board.
Učitel napsal nové písmeno na tabuli.
The teacher wrote a new letter on the board.
Nyní nastupujte na let A456 do Londýna.
Flight A456 to London is now boarding.
Každé rozhodnutí musí být schváleno správní radou.
Every decision has to be approved by the board.
Souhlasím s vedením, že je čas, abych se vydal dál.
I agree with the board that it is time for me to move on.
Během mé dovolené v Praze jsem se stravoval u mé rodiny.
During my holiday in Prague I boarded with my family.
Vojenské letadlo s 15 lidmi na palubě zmizelo na cestě do Antarktidy.
A military plane with 15 people on board has disappeared en route to Antarctica.
4/20
+
pokuta, pokutovat
jemný, drobný, hebký
dobrý, pěkný, skvělý
v pořádku, vyhovující
dobře, v pořádku
fine [faɪn]
jedn. číslo: fine, množ. číslo: fines, přít. prostý: fine, 3. os. j. č.: fines, průb. čas: fining, prostý min.: fined, příčestí min.: fined, 2. stupeň: finer, 3. stupeň: finest
Pokud bude vinen, bude muset zaplatit velkou pokutu.
If found guilty,...
Leželi jsme na jemném písku.
We were lying...
Její hlava byla pokryta jemnými blond vlasy.
Her head was...
V drobném tisku, jehož font měl na výšku tak 10 pixelů, popsali své vysvětlení.
In fine print,...
Je skvělý muzikant.
He is a...
Vypadá dobře.
She looks fine.
To mně bude vyhovovat.
That will suit...
5/20
+
sfouknout
uhasit
vyfouknout
blow out [bləʊ aʊt]
přít. prostý: blow out, 3. os. j. č.: blows out, průb. čas: blowing out, prostý min.: blew out [blu: aʊt], příčestí min.: blown out [bləʊn aʊt]
Můžete sfouknout svíčku, ale nemůžete sfouknout oheň.
You can blow...
Je čas sfouknout svíčky a něco si přát!
It's time to...
Když se zvedne vítr, sfoukne všechny svíčky.
When the wind...
6/20
+
budoucnost
budoucí
future [ˈfjuːtʃə]
jedn. číslo: future, množ. číslo: futures
Umí předpovídat budoucnost.
She can predict...
Není důležité, čeho všeho chcete dosáhnout v budoucnosti.
It doesn't matter...
Jak budou vypadat města budoucnosti?
What will the...
Hovory o jejich budoucnosti začaly, ale jsou ve velmi rané fázi.
Talks about their...
7/20
+
obchod, prodejna
sklad, zásoba
skladovat, uskladnit
store [stɔː]
jedn. číslo: store, množ. číslo: stores, přít. prostý: store, 3. os. j. č.: stores, průb. čas: storing, prostý min.: stored, příčestí min.: stored
Potřebujeme chleba z obchodu.
We need bread...
Uskladnili jsme brambory na zimu.
We have stored...
Ne každý chce citlivá data ukládat online.
Not everybody wants...
Utíkal jsem zpátky do obchodu.
I was legging...
V obchodě byla veliká nabídka knih.
There was a...
Byl zachycen kamerou, když vyloupil obchod.
He was caught...
Konfigurace uložená pro řadič je zastaralá.
The configuration stored...
8/20
+
barva
obarvit
barevný
color [kʌlə]
jedn. číslo: color, množ. číslo: colors, přít. prostý: color, 3. os. j. č.: colors, průb. čas: coloring, prostý min.: colored, příčestí min.: colored
Jaká je tvoje oblíbená barva?
What is your...
Na našem hotelovém pokoji jsme měli barevnou televizi.
We had a...
Všechny paluby byly natřeny tmavě modře, aby odpovídaly barvě moře.
All decks were painted dark blue to match the color of the sea.
Tyto barvy ovlivňují její podvědomí.
These colors affect her subconscious.
Jeho schopnost změnit barvu chrání jeho samotného.
The ability to...
V letošním roce přicházejí mini sukně ve škále šokující jasných barev.
Mini skirts are...
Jak se rozhodnout pro barvu dřevěné podlahy ve vašem domě.
How to decide...
9/20
+
odpověď, reakce, odezva
response [rɪˈspɒns]
jedn. číslo: response, množ. číslo: responses
Můj návrh se setkal s nadšenou reakcí.
My proposal met...
Musíme okamžitě odpovědět.
We must make...
Tento krok byl reakcí na jejich hrozbu.
The move was a response to their threat.
Na náš nový návrh byla souhlasná odezva.
There was a...
Moje odpověď byla okamžitá a jednoduchá.
My response was...
Čelíme vážnému problému a potřebujeme zevrubnou odpověď.
We are dealing...
Její projev vyvolal rozzlobenou reakci.
Her speech has prompted an angry response.
10/20
+
horký, rozpálený, vřelý
ostrý, pálivý
aktuální, žhavý
vyhledávaný, vyhlášený
hot [hɒt]
2. stupeň: hotter, 3. stupeň: hottest
Dnes bude horký, slunečný den.
Today will be...
Otázka uprchlíků se stala velmi aktuálním tématem.
The question of...
Horká voda koluje přes topný systém.
Hot water circulates through the heating system.
Protože vítr fouká z vnitrozemí, je horký a suchý.
Because the wind...
Žhavý kus skla byl vytvarován do náležitého tvaru.
A hot piece...
Hraje to důležitou roli v oblastech s teplým klimatem během letních měsíců.
It plays an important role in the areas with a hot climate during the summer months.
Přidejte jednu kávovou lžičku medu do horkého čaje.
Add one teaspoon...
11/20
+
lékařský, medicínský, zdravotní
léčivý, léčebný
lékařská prohlídka
medical [ˈmedɪkəl]
jedn. číslo: medical, množ. číslo: medicals, 2. stupeň: more medical, 3. stupeň: most medical
Moje zdravotní záznamy jsou důvěrné.
My medical records...
Lékařské testy ukázaly, že jsem zdráv.
Medical tests have...
Lékařský výzkum lze klasifikovat jako primární nebo sekundární.
Medical research may...
12/20
+
jednat
obchodovat
dohoda, obchod, úmluva
zabývat se, pojednávat (o čem) (kniha ap.)
rozdávat (karty)
vypořádat se, vyřešit
deal [diːl]
jedn. číslo: deal, množ. číslo: deals, přít. prostý: deal, 3. os. j. č.: deals, průb. čas: dealing, prostý min.: dealt, příčestí min.: dealt
Musím se naučit, jak jednat s lidmi.
I have to...
Udělala dobrý obchod se svým novým domem.
She got a...
Botanika se zabývá studiem rostlin.
Botany deals with...
Na kom je řada rozdávat karty?
Whose turn is...
Záleží na tom, jak se vypořádáváte s konflikty a dílčími neúspěchy.
What matters is...
13/20
+
zastupovat
reprezentovat
představovat, symbolizovat
represent [ˌreprɪˈzent]
přít. prostý: represent, 3. os. j. č.: represents, průb. čas: representing, prostý min.: represented, příčestí min.: represented
Budu zastupovat naší firmu v Paříži.
I am going...
V této pohádce vlk představuje zlo a ovce dobro.
In this fairy...
My reprezentujeme názor studentů.
We represent the...
Proměnné se používají jako symboly určitých neznámých hodnot.
Variables are used...
Průmyslový rybolov v Irsku představuje významnou hospodářskou činnost.
The fishing industry...
Každá barva v grafu představuje jiný produkt.
Each colour on the chart represents a different product.
Tyto červené tečky na mapě znázorňují firmy, které používají náš software.
These red dots...
14/20
+
média, sdělovací prostředky
media [ˈmiːdɪə]
jedn. číslo: media, množ. číslo: mediae
Média mají velký vliv na všechny voliče.
The media have...
Některá média se zaměřují na soukromé životy umělců.
Some media focus...
Sociální média lze používat správně, ale v mém konkrétním případě to bylo špatně.
Social media can...
Mohli bychom se prostě rozhodnout, že už vůbec nebudeme mít sociální média.
We could simply...
Média reagovaly na tuto zprávu nezaujatě.
The media responded...
Podrobnosti o jejím manželském životě dosud nebyly zveřejněny v médiích.
Details about her...
15/20
+
přírodní
přirozený, vrozený
nenucený, bezprostřední
nota bez předznamenání
natural [ˈnætʃərəl]
jedn. číslo: natural, množ. číslo: naturals, 2. stupeň: more natural, 3. stupeň: most natural
Šli jsme přes přírodní most.
We went over...
Vždycky vypadá tak přirozeně.
She always looks...
Zemřel přirozenou smrtí ve věku 95 let.
He died a...
Smrt je přirozenou součástí života.
Death is a...
16/20
+
položit, uložit, klást
prostřít
nastražit, políčit
snést, snášet (vejce)
šoustat, píchat
laický
poloha, pozice
sexuální partner
mít sex
lay [leɪ]
jedn. číslo: lay, množ. číslo: lays, přít. prostý: lay, 3. os. j. č.: lays, průb. čas: laying, prostý min.: laid [leɪd], příčestí min.: laid [leɪd], 2. stupeň: more lay, 3. stupeň: most lay
Položil ruku na mé rameno.
He laid his...
Můžeš prostřít stůl.
You can lay...
Slepice snáší vajíčka.
The hen lay...
Jde s každým. (je snadný sexuální partner)
She is an...
Chce mít pouze sex.
He just wants...
17/20
+
padesát
fifty [ˈfɪftɪ]
Tato loď může cestovat padesát mil za hodinu.
The ship is...
Jsem na padesátám místě v pořadníku.
I'm at fifty in the waiting list.
Padesátka je pěkné kulaté číslo.
Fifty is a...
Padesát je spousta lidí, o které je třeba se postarat!
Fifty is a...
18/20
+
agentura
zastupitelství, zastoupení
agency [ˈeɪdʒənsɪ]
jedn. číslo: agency, množ. číslo: agencies
Povinností agentury je jednat v nejlepším zájmu svých klientů.
The duty of...
Od roku 1998 provozujeme vlastní cestovní kancelář.
Since 1998 we...
Buďte opatrní, pokud cestovní kancelář přijímá pouze hotovost jako jediný způsob platby.
Be cautious if a travel agency only accepts cash as a form of payment.
Ratingová agentura v New Yorku snížila jejich státní rating z A + na AA-.
The New York...
Helen šla minulý týden na úřad práce.
Helen went to...
Agentura bude stíhána v plném rozsahu zákona.
The agency will...
19/20
+
se, si, sebe, sobě (ona)
ona sama
sama sobě
herself [həˈself]
Elizabeth se živí sama.
Elizabeth supports herself.
Ona sama je ještě dítě.
She herself is...
Požádal jsem jí o její fotku.
I asked her...
20/20
+
na (koho/co, kom/čem)
ihned po
být před, být za
na základě (čeho)
upon [əˈpɒn]
Vylezl na koně.
He climbed upon...
Ukradli vlajku, která byla na střeše.
They stole the...
Podzim je téměř přede dveřmi.
Fall is almost...
Poté, co dojedl, odešel z restaurace.
Upon finishing his...
Rozhodnutí bylo učiněno na základě pečlivého zvážení.
The decision was...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X