460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
42
43
44
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
umělec
výtvarník
mistr, odborník (ve svém oboru)
artist [ˈɑːtɪst]
jedn. číslo: artist, množ. číslo: artists
Kdo je tvůj oblíbený umělec?
Who is your favourite artist?
Je to skutečný mistr s kartami.
He's a real artist with cards.
Mužští umělci vytvořili portréty žen.
Male artists created...
Některá média se zaměřují na soukromé životy umělců.
Some media focus...
Přilákali jsme více než sedmdesát umělců z celé země.
We have attracted...
Otevíráme výstavu obrazů jednoho z nejznámějších umělců.
We present an...
Každý místní umělec vystupuje ve význačných rolích v našem divadle.
Each resident artist appears in featured roles in our theatre.
2/20
+
naznačovat, indikovat, ukazovat
dávat najevo
indicate [ˈɪndɪˌkeɪt]
přít. prostý: indicate, 3. os. j. č.: indicates, průb. čas: indicating, prostý min.: indicated, příčestí min.: indicated
Sníh ukazuje, že zima přichází.
Snow indicates winter is coming.
Použila svůj prst, aby ukázala, kde jí to bolí.
She used her finger to indicate where her pain is.
Její váhání naznačuje její pochybnost.
Her hesitation indicates her doubt.
3/20
+
pokud jde o (koho/co)
co se týká (koho/čeho)
as for [əz fə]
Pokud jde o peníze, nikdy nebyly tvoje!
As for the money, it was never yours!
Pokud jde o mě, jsem spokojen.
As for me, I'm satisfied.
A co se týká tvých rodičů, jsou stejní jako ty.
And as for your parents, they're the same as you.
4/20
+
ukázat, poukázat
upozornit
zdůraznit
point out [pɔɪnt aʊt]
přít. prostý: point out, 3. os. j. č.: points out, průb. čas: pointing out, prostý min.: pointed out, příčestí min.: pointed out
Kniha nevypovídá pouze o jeho slabostech, ale poukazuje na důvody jeho úspěchů.
The book doesn't...
Mohl upozornit na nebezpečí přehřátého trhu nebo mlčet.
He might have...
Zdůraznil, že žádná z těchto vod nebyla podrobena chemické analýze.
He pointed out...
5/20
+
faktor, činitel
dělitel (celočíselný)
násobek
factor [ˈfæktə]
jedn. číslo: factor, množ. číslo: factors
Cena bude důležitým faktorem úspěchu tohoto nového produktu.
Price will be...
5 a 4 jsou děliteli 20.
5 and 4...
Kombinace více faktorů během několika minulých let způsobila zvýšení cen.
Over the past few years a number of factors have combined to raise prices.
Kombinace mnoha faktorů vedla k poklesu cen.
A combination of...
Spojení mnoha faktorů vedlo k jejich velkému úspěchu.
The conjunction of...
Osud firmy byl zpečetěn mnoha faktory: finančními, sociálními a dokonce i meteorologickými.
The firm's fate was sealed by a number of factors: financial, social and even meteorological.
Někdy nemůžeme cvičit kvůli únavě, bolesti a jiným faktorům.
Sometimes we can't...
6/20
+
někdo (v otázce a podm.větě)
kdokoliv, každý
nikdo (v záporu)
anyone [ˈen.i.wʌn]
Viděl někdo tu nehodu?
Did anyone see...
Není to práce pro někoho, kdo je tak líný jako on.
It's not a...
Může to udělat kdokoliv.
Anyone can do...
Nikomu to neřeknu.
I won't tell...
7/20
+
zásobovat, doplňovat
sklad
skladovat
zásoba
akcie, opce
skupina, původ, rod
vývar, bujón
mít na skladě
stock [stɒk]
jedn. číslo: stock, množ. číslo: stocks, přít. prostý: stock, 3. os. j. č.: stocks, průb. čas: stocking, prostý min.: stocked, příčestí min.: stocked
Mám částečný pracovní úvazek a doplňuji regály v místním supermarketu.
I have a...
Místní prodejna má dobrou zásobu zeleniny.
The local shop...
Měl jsem akcie této společnosti před tím, než jejich cena klesla.
I had stock...
Je ze šlechtického rodu.
She's of a...
Použili jsme hovězí bujón.
We used beef...
8/20
+
desetiletí, dekáda
decade [dɪˈkeɪd]
jedn. číslo: decade, množ. číslo: decades
Hrál jsem tenis desítky let.
I've been playing...
Snažíme se předpovědět celosvětové změny teploty pro další a další desetiletí.
We try to...
Politika se stala v posledních deseti letech méně zdvořilá.
Politics has become...
Za pouhých deset let nebudeme mít dostatek jídla k tomu, abychom uživili planetu.
In just a...
Smlouva o ukončení desetiletí rozdělení tohoto ostrova je blízko.
A deal to...
Závod byl nejrychlejší za poslední desetiletí, protože všichni čtyři atleti dosáhli čas pod deset sekund.
The race was...
9/20
+
obvykle, obyčejně, normálně
usually [ˈjuːʒʊəlɪ]
Obvykle chodím z práce domů v pět hodin.
I usually go...
Celý tento proces obvykle probíhá za méně než pětinu sekundy.
This whole process...
Ženy obvykle žijí déle než muži.
Women usually live longer than men.
Muži i ženy obvykle dávají přednost nošení kalhot.
Men and women usually prefer to wear pants.
Obvykle dostávám hlasovací lístek asi měsíc před volbami. Takže to bylo včas.
I usually get...
Obvykle cestujeme během prázdninové sezóny.
We usually travel...
Poptávka obvykle určuje nabídku.
Demand usually determines...
10/20
+
střílet, vystřelit
postřelit, zastřelit
točit, natáčet (film)
fotit, fotografovat
(vy)chrlit
výhonek
výstřel, rána
rychlá změna směru/stavu
shoot [ʃuːt]
jedn. číslo: shoot, množ. číslo: shoots, přít. prostý: shoot, 3. os. j. č.: shoots, průb. čas: shooting, prostý min.: shot [ʃɒt], příčestí min.: shot [ʃɒt]
Lupič postřelil jednoho policistu.
The robber shot...
Stůj nebo střelím!
Stop or I'll...
Lupič vystřelil na jednoho policistu.
The robber shot...
Až skončíme natáčení, můžeme jít všichni domů.
When we finish...
Sopka začlala chrlit lávu.
The volcano began...
Stal se rychle slavný.
He shot to...
11/20
+
i přes to, přestože
navzdoy
despite [dɪˈspaɪt]
Nebylo jí dobře, ale i přes to šla do práce.
She wasn't well,...
Neuspěli jsme, i přesto, že jsme měli ty nejlepší úmysly.
Despite our best...
Přesto jsem ho pozval na oslavu mých narozenin.
Despite this, I...
I přes toto rozhodnutí, jsme se rozhodli pokračovat.
Despite this decision,...
Navzdory tomuto problému dobrovolníci znovu uklidili lom.
Despite this problem...
Víme, jak vést úspěšný projekt i navzdory omezeným zdrojům.
We know how...
Novak Djokovic bude pravděpodobně nasazen jako jednička, přestože je nyní na druhém místě.
Novak Djokovic is...
12/20
+
fond
finanční prostředky
financovat
fund [fʌnd]
jedn. číslo: fund, množ. číslo: funds, přít. prostý: fund, 3. os. j. č.: funds, průb. čas: funding, prostý min.: funded, příčestí min.: funded
Založili jsme speciální fond na nákup nového nábytku.
We set up...
Snažíme se získat peníze, abychom pomohli založit fond pro naši novou charitu.
We are trying...
Naše finanční prostředky jsou nyní hodně vyčerpány.
Our funds are...
Moji rodiče se rozhodli financovat moji cestu do Japonska.
My parents decided...
13/20
+
znepokojení, starost, obavy, pochybnosti
znepokojovat
zabývat se, zajímat se
(po)starat se
zájem
podnik, koncern, firma
týkat se (koho/čeho)
concern [kənˈsɜːn]
jedn. číslo: concern, množ. číslo: concerns, přít. prostý: concern, 3. os. j. č.: concerns, průb. čas: concerning, prostý min.: concerned, příčestí min.: concerned
Diplomat EU vyjádřil vážné znepokojení kvůli scénáři bez dohody.
EU diplomat expressed...
Naše finanční situace mě velmi znepokojuje.
Our financial situation...
Měl by ses zajímat o to, co udělala.
You should concern...
Naším jediným zájmem je zajistit vaši bezpečnost.
Our sole concern...
Založili nový rodinný podnik.
They established a...
To, co jsem řekl Megan, se tě netýká.
What I said...
14/20
+
vzestup
stoupat, vzrůst
vznik
vzniknout
svah
(ze)sílit
vyjít (slunce, měsíc ap.)
rise [raɪz]
jedn. číslo: rise, množ. číslo: rises, přít. prostý: rise, 3. os. j. č.: rises, průb. čas: rising, prostý min.: rose [rouz], příčestí min.: risen ['rɪzən]
Vrtulník se jemně zvedl.
The helicopter rose...
Její zlost vyplula na povrch.
Her anger rose...
V naší zemi se inflace zvyšuje o 2,5 procenta ročně.
In our country...
15/20
+
kvalita, jakost, kategorie
kvalitní, jakostní
vlastnost, přednost, ctnost
quality [ˈkwɒlɪtɪ]
jedn. číslo: quality, množ. číslo: qualities, 2. stupeň: more quality, 3. stupeň: most quality
Zlepšujeme kvalitu výrobků.
We improve in...
Bylo tam nekvalitní jídlo a vysoké ceny.
There was a...
Jedná se o kvalitní produkt.
This is a...
Ukazuje silné vůdčí schopnosti.
She shows strong...
Jaké máte největší přednosti?
What are your...
16/20
+
přesně, právě, zrovna
exactly [ɪgˈzæktlɪ]
Co přesně máš na mysli?
What exactly do...
Stálo to přesně 20 dolarů.
It cost exactly...
Celé to trvalo přesně 15 minut.
It all took exactly 15 minutes.
Vrátila motorku přesně na to stejné místo, kde byla předtím.
She had returned...
Šíp přesně zasáhl terč.
The arrow hit...
Je obtížné přesně určit, jak moc musíme cvičit jógu, abychom získali lepší zdraví.
It's hard to...
Mollie porodila své dítě přesně o půlnoci.
Mollie gave birth...
17/20
+
myšlenka, nápad
pomyšlení
přemýšlení
úmysl
min.čas a min.příčestí slovesa myslet
thought [θɔːt]
jedn. číslo: thought, množ. číslo: thoughts
Lucy najednou něco napadlo.
Lucy had a...
Kdo by si to pomyslel?
Who would have...
Zeptej se mě večer. Musím si to trochu promyslet.
Ask me in...
Byla hluboce zamyšlena.
She was deep...
18/20
+
milirada
bilion (old Br. Eng.)
billion [ˈbɪljən]
Více než jedna miliarda lidí mluví anglicky.
More than one...
Dvě miliardy lidí žije v bídě.
Two billion people...
V přepočtu na jednoho obyvatele založili nejvíce společností s obratem v miliardách dolarů.
They created more...
19/20
+
bilion
trillion [ˈtrɪljən]
jedn. číslo: trillion, množ. číslo: trillions
Šest biliónů sekund je téměř 190 let.
Six trillion seconds...
Vydělávat biliony. Ano, ale jen aby svět byl lepší.
Making trillions. Yes...
Předpokládá se, že spotřeba zemního plynu vzroste na 177 bilionů kubických stop.
Natural gas consumption is forecast to rise to 177 trillion cubic feet.
20/20
+
kariéra, profese, povolání
řítit se, hnát se, pádit
dráha, pohyb, běh
career [kəˈrɪə]
jedn. číslo: career, množ. číslo: careers, přít. prostý: career, 3. os. j. č.: careers, průb. čas: careering, prostý min.: careered, příčestí min.: careered
Mám zde dobrou příležitost pro kariéru programátora.
I have a...
Kůň klopýtl v pném běhu.
The horse stumbled...
Před pěti lety jsem začal svoji vojenskou kariéru.
I started my...
Úspěch v tomto projektu vám pomůže posunout vaši kariéru.
Success in this...
Ženy a dívky jsou nabádány, aby zvážili kariéru v politice.
Women and girls...
Teddy se svěřil a řekl nám, jak osamělý se cítil na začátku své kariéry.
Teddy opened up...
Uchop tuto příležitost kvůli své budoucí kariéře.
Grab this opportunity...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X