440+  lekcí
18 800+  vět
9 000+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
47
48
49
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
mimochodem
způsobem jak
cestou
takto
k tomu (čemu), co se týká (čeho) (AmE)
by the way [baɪ ðɪ weɪ]
Mimochodem, co si myslíte o té hře?
By the way, what do you think about this game?
Koho zájmům to slouží, že se věci takto mají?
Whose interests are being served by the way things are?
Začalo mě znepokojovat to, jak často lže.
I became disturbed by the way she often lies.
2/20
+
seznam
listina
(o)kraj, obruba
uvést, vypsat
náklon (lodi), naklonit se
zařadit, zapsat (do seznamu)
list [lɪst]
jedn. číslo: list, množ. číslo: lists, přít. prostý: list, 3. os. j. č.: lists, průb. čas: listing, prostý min.: listed, příčestí min.: listed
Přidal mé jméno na seznam.
He added my name to the list.
Jsem na padesátám místě v pořadníku.
I'm at fifty in the waiting list.
Slova jsou uvedena v pořadí podle četnosti výskytu.
Words are listed in order of frequency.
Loď se ošklivě naklonila.
The ship listed badly.
Dnes je Monsanto zařazeno mezi 12 oficiálních historických vesnic Portugalska.
Today, Monsanto is listed as one of 12 official Historical Villages of Portugal.
3/20
+
strategie
strategy [ˈstrætɪdʒɪ]
jedn. číslo: strategy, množ. číslo: strategies
Víš jaký je rozdíl mezi strategií a taktikou?
Do you know the difference between strategy and tactic?
Nepotřebujete opravdu velký rozpočet, tato strategie funguje i s malými investicemi.
You don't need...
Naše strategie už začíná plodit ovoce.
Our strategy is...
Tato strategie se vyplácí.
The strategy is...
Potřebujeme navrhnout marketingovou strategii pro novou produktovou řadu.
We need to design a marketing strategy for the new product line.
Musíme promyslet strategii propagace našeho nového produktu.
We have to...
4/20
+
odpověď
odpovědět, odpovídat, reagovat
řešení
(vy)řešit
answer [ˈɑːnsə]
jedn. číslo: answer, množ. číslo: answers, přít. prostý: answer, 3. os. j. č.: answers, průb. čas: answering, prostý min.: answered, příčestí min.: answered
Moje odpověď je "Ano".
My answer is...
Nemohla mi odpovědět na mou otázku.
She couldn't answer...
Viděl jsem muže, který odpovídá popisu podezřelého.
I saw the...
Okamžitým zásahem vyřešil náš problém.
He answered our...
5/20
+
prospěch, užitek, výhoda
dávka, příspěvek, přídavek
mít užitek, profitovat
benefit [ˈbenɪfɪt]
jedn. číslo: benefit, množ. číslo: benefits, přít. prostý: benefit, 3. os. j. č.: benefits, průb. čas: benefiting (or benefitting), prostý min.: benefited (or benefitted), příčestí min.: benefited (or benefitted)
Vysvětlil výhody svého návrhu.
He explained the...
Dávky v nouzi mohou být vypláceny lidem, kteří se nemohou sami o sebe postarat.
Emergency benefits may...
Budou mít prospěch z nového penzijního systému.
They will benefit...
6/20
+
ztráta, prodělek
prohra, porážka
úbytek
loss [lɒs]
jedn. číslo: loss, množ. číslo: losses
Cítil jsem pocit ztráty, když odešla.
I felt a...
Společnost oznámila ztrátu půl milionu dolarů.
The company announced...
Drželi jsme stráž za ztrátu blízkého přítele a kolegy kapitána Williama.
We were having...
V mnoha případech je možné zabránit ztrátě prestiže včasným jednáním.
In many cases the loss of status can be avoided by timely action.
Byla to samozřejmě pro něj velká ztráta.
It was obviously...
Rozhodl jsem se zapsat si své zisky a ztráty.
I decided to...
Skutečné ztráty pracovních míst byly o 40 procent nižší, než se předpokládalo.
Actual job losses...
7/20
+
přijít (na co), zjistit
uvědomit si, pochopit
vymyslet
figure out [ˈfɪgjər aʊt]
přít. prostý: figure out, 3. os. j. č.: figures out, průb. čas: figuring out, prostý min.: figured out, příčestí min.: figured out
Přišla na to, jak ten systém funguje.
She figured out...
Už jsi přišel na to, co chceš dělat se svým životem?
Did you figure...
Přišel jsem na to, jak přeměnit mé úsilí v zisk.
I figured out...
Nejsem schopen přijít na to, proč odešla.
I am not...
Snažím se zjistit, co se stalo a co pilot udělal špatně.
I am trying...
8/20
+
osmdesát
eighty [ˈeɪtɪ]
Obvykle je zde místo pro titulek s délkou až osmdesát znaků.
Normally there is...
Za tento klobouk jsem utratil osmdesát liber.
I spent eighty...
9/20
+
pravomoc, oprávnění
autorita
úřední moc
úřad, správní orgán
authority [ɔːˈθɒrɪtɪ]
jedn. číslo: authority, množ. číslo: authorities
Vláda využila své pravomoci k obnovení míru v oblasti.
The government has...
Mám to z důvěryhodného zdroje.
I have it...
Dnes jsem navštívil místní úřad pro bydlení.
I visited the...
10/20
+
selhat
propadnout, neobstát
zklamat
neuspět, nepodařit se, neudělat
zkrachovat, zhroutit se
nevyjít
nepochopit, nepřijmout
fail [feɪl]
přít. prostý: fail, 3. os. j. č.: fails, průb. čas: failing, prostý min.: failed, příčestí min.: failed
Je to to auto, jehož brzdy selhaly?
Is this the...
Neudělal jsem zkoušky.
I've failed my...
Neuspěl jsem ve svém pokusu dosáhnout vrcholu hory.
I failed in...
Pokud vše ostatní nevyjde, budeme muset zůstat doma.
If all else...
Nepochopil jsem, proč jsi mu nemohl pomoci.
I fail to...
11/20
+
roztřídit, uspořádat
typ, druh, sorta
zařídit, zajistit
povaha (člověka)
(se)třídit
sort [sɔːt]
jedn. číslo: sort, množ. číslo: sorts, přít. prostý: sort, 3. os. j. č.: sorts, průb. čas: sorting, prostý min.: sorted, příčestí min.: sorted
Musíš roztřídit všechny naše faktury.
You have to...
Existuje mnoho druhů lidí.
There are many...
Můžeš zajistit letenku na zítřek?
Can you sort...
Ona nemá špatnou povahu.
She's not a...
12/20
+
hádat, odhadovat, tipovat
uhodnout, uhádnout
odhad, domněnka
domnívat se, myslet si
guess [ges]
jedn. číslo: guess, množ. číslo: guesses, přít. prostý: guess, 3. os. j. č.: guesses, průb. čas: guessing, prostý min.: guessed, příčestí min.: guessed
Tipuji, že do jednoho roku budeme mít nové volby.
My guess is...
A hádej co?
And guess what?
Vsadím se, že nemůžete uhodnout, jak jsem to udělal.
I bet you...
Jak si to uhodla?
How did you...
Dobrý odhad?
Good guess!
Domnívám se, že musí být opilý.
I guess he...
13/20
+
smích
(za)smát se
legrace, zábava
vysmívat se, posmívat se
laugh [lɑːf]
jedn. číslo: laugh, množ. číslo: laughs, přít. prostý: laugh, 3. os. j. č.: laughs, průb. čas: laughing, prostý min.: laughed, příčestí min.: laughed
Zaslechli jsme hlasitý smích za dveřmi.
We heard a...
Smála jsem se jeho vtipům celou noc.
I laughed at...
Rozesmála mě.
She made me...
Byla to legrace.
It was a...
14/20
+
kulturní
cultural [ˈkʌltʃərəl]
2. stupeň: more cultural, 3. stupeň: most cultural
To je naše kulturní dědictví.
It is our...
Projevil naprostý nedostatek respektu ke kulturnímu dědictví.
He demonstrated a complete lack of respect for cultural heritage.
Tato katedrála je součástí našeho rozmanitého kulturního dědictví.
This cathedral is...
Tyto artefakty mají velký náboženský a kulturní význam.
These artifacts are of great religious and cultural significance.
Město nabízí atraktivní kombinaci sportovních a kulturních akcí.
The city offers...
Jejich hluboce zakořeněné společenské zvyklosti jim říkají, aby o tom nemluvili.
Their deep-rooted cultural...
15/20
+
schopnost, způsobilost
dovednost
ability [əˈbɪlɪtɪ]
jedn. číslo: ability, množ. číslo: abilities
Trenér musí mít schopnost motivovat hráče.
The coach must...
Jsem schopný to udělat dobře.
I have the...
Intuice je nezbytnou a základní schopností designérů.
Intuition is an...
16/20
+
zločin
kriminalita, trestný čin
crime [kraɪm]
jedn. číslo: crime, množ. číslo: crimes
Bojujeme proti kriminalitě v této oblasti.
We are fighting...
Nemusíte být velký čtenář, abyste si užil můj nejnovější kriminální román.
You don't have...
Soudní systém může být pro oběti trestných činů komplikovaný a matoucí.
The justice system...
Michael se stal obětí násilného zločinu.
Michael became a...
Dodal, že zločin byl spáchán v době vzteku a ve slabé chvilce.
He added the...
Nárůst kriminality v této oblasti je velmi znepokojivý.
The increase in...
17/20
+
výcvik, (vy)školení
trénink
výchova
training [ˈtreɪnɪŋ]
jedn. číslo: training, množ. číslo: trainings
V pátek jedeme na jednodenní školení.
On Friday we...
Lucy trénuje na olympijské hry.
Lucy is in...
Nyní je nejlepší čas začít učit našeho syna chodit na nočník.
Now is the...
18/20
+
zázrak, div
divit se, žasnout
zázračný
přemýšlet, uvažovat
úžas, údiv
wonder [ˈwʌndə]
jedn. číslo: wonder, množ. číslo: wonders, přít. prostý: wonder, 3. os. j. č.: wonders, průb. čas: wondering, prostý min.: wondered, příčestí min.: wondered
Není to žádný zázrak, že se to stalo.
It is no...
Divil bych se, kdyby to opravdu udělal.
I wonder if...
Přemýšlela, co se bude dít dál.
She wondered what...
Pohled na údolí jí naplňoval úžasem.
The sight of...
19/20
+
dopředu, vpřed
vpředu, v přední části
čelní, přední
pokrokový
troufalý, drzý
vyvíjet, rozvíjet, vylepšovat
odeslat, poslat dál
směrem k
směřující vpřed, od (koho/čeho)
forward [ˈfɔːwəd]
přít. prostý: forward, 3. os. j. č.: forwards, průb. čas: forwarding, prostý min.: forwarded, příčestí min.: forwarded, 2. stupeň: more forward, 3. stupeň: most forward
Mám raději sedadla ve směru jízdy.
I prefer the...
Musíme se dívat dopředu, ne zpět.
We must look...
Myslím, že by to bylo ode mě drzé, kdybych jí pozval na náš večírek.
I think it...
Úspěch v tomto projektu vám pomůže posunout vaši kariéru.
Success in this...
Jeho mail jsem ti přeposlal včera večer.
I forwarded his...
Naklonila se ke mně.
She leaned forward...
Od toho dne jsem s ním nikdy nemluvil.
From that day...
To může být v budoucnu problém.
This could be...
20/20
+
finanční, peněžní
financial [faɪˈnænʃəl]
Moje finanční problémy jsou vážné.
My financial problems...
Stal se vedoucím finančního oddělení.
He became the head of the financial department.
Vybral jsem špatný finanční fond.
I picked the...
Výhled pro investory je podle finančních expertů dobrý.
The outlook for...
Z finančního hlediska náš projekt nebyl úspěšný.
In financial terms,...
Naše finanční situace mě velmi znepokojuje.
Our financial situation...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X