450+  lekcí
18 800+  vět
9 000+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
49
50
51
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
především
hlavně, zejména
nade vše, nad všechno
above all [əˈbʌv ɔːl]
Především bych rád vyzdvihl výkon našeho týmu, který opět vykonal fantastickou práci.
Above all, I'd like to highlight the performance of our team, who once again did a fantastic job.
Patrick je znám zejména pro své obrazy divoké přírody.
Patrick is known above all for his paintings of wild nature.
Zdraví je nad všechno zlato.
Health is above all gold.
2/20
+
prst
dotknout se, osahat
pruh, pásek
ukazatel, ručička (stroje)
prásknout, udat (na policii)
finger [ˈfɪŋgə]
jedn. číslo: finger, množ. číslo: fingers, přít. prostý: finger, 3. os. j. č.: fingers, průb. čas: fingering, prostý min.: fingered, příčestí min.: fingered
Ukázal na mě prstem.
He pointed to me with his finger.
Pomalu se dotkla mé ruky.
She fingered my hand slowly.
Udal mě policii.
He fingered me the police.
3/20
+
večer
večerní
evening [ˈiːvnɪŋ]
jedn. číslo: evening, množ. číslo: evenings
Je krásný večer, že?
It's a beautiful evening, isn't it?
Dnes večer se koná porada.
There is a meeting this evening.
Tato cvičení jsem prováděl přibližně 20 minut každý večer.
I did these exercises for approximately 20 minutes every evening.
Ten večer měla černé šaty.
That evening she had a black dress.
Sledovali jsme večer televizi.
We watched TV in the evening.
V zimě zapínáme topení večer na pár hodin.
In winter we...
4/20
+
okraj, kraj
hrana
ostří
kousek, blízko (od nehody)
výhoda, náskok
sunout (se), posouvat se, směřovat
edge [edʒ]
jedn. číslo: edge, množ. číslo: edges, přít. prostý: edge, 3. os. j. č.: edges, průb. čas: edging, prostý min.: edged, příčestí min.: edged
Olej byl podél okraje silnice.
The oil was...
Včera byla trochu nervózní.
She was a...
Bylo to kousek od neštěstí.
It was at...
Mám výhodu oproti ostatním kolegům.
I have the...
Vlak se začal posouvat kupředu.
The train edged...
5/20
+
směr (cesty)
řízení, vedení
pokyny, instrukce, předpis
direction [dɪˈrɛkʃən]
jedn. číslo: direction, množ. číslo: directions
Ona jde opačným směrem.
She is going...
Táhne nás to špatným směrem.
It is pulling...
Pod její vedením společnost rychle zkrachovala.
Under her direction...
Je schopna pracovat aniž by jí bylo nutno dávat moc pokynů.
She is able...
6/20
+
trápit se
dělat si starosti
znepokojovat
starost, obava
trápení
rozkousat, rozsápat, zakousnout, hryzat (o psu)
worry [ˈwʌrɪ]
jedn. číslo: worry, množ. číslo: worries, přít. prostý: worry, 3. os. j. č.: worries, průb. čas: worrying, prostý min.: worried, příčestí min.: worried
Netrap se, buď šťastný.
Don't worry, be...
Znepokojuje mě, že není ještě doma.
It worries me...
Příčinou jejích starostí byla její dcera.
Her daughter has...
Pes ohryzával kost.
The dog was...
7/20
+
vyjmout, vytáhnout
odložit
svléknout
odstranit
vyčistit
odvolat, sesadit
remove [rɪˈmuːv]
přít. prostý: remove, 3. os. j. č.: removes, průb. čas: removing, prostý min.: removed, příčestí min.: removed
Bernie byl odvolán z funkce řízení společnosti.
Bernie has been...
Abychom zlepšili bezpečnost letecké dopravy, možná potřebujeme propustit piloty.
To improve airline safety, maybe we need to remove the pilots.
Byly odstraněny vrstvy barvy, aby se odkryl původní barevný vzor.
Layers of paint were removed to expose the original color pattern.
Budeme organizovat více akcí, abychom odstranili bariéry mezi nimi.
We are going to organize more events to remove the barriers between them.
Pracovník odstraní kolem kriketového hřiště pruh trávy.
A worker removes a strip of grass around the cricket pitch.
Můžu se odlíčit.
Can I remove...
8/20
+
trenér, kouč
soukromý učitel, doučující
vagon
kočár, dostavník
zájezdový autobus (BrE)
trénovat, vést (svěřence)
učit, doučovat
cestovat dostavníkem/kočárem
coach [kəʊtʃ]
jedn. číslo: coach, množ. číslo: coaches, přít. prostý: coach, 3. os. j. č.: coaches, průb. čas: coaching, prostý min.: coached, příčestí min.: coached
Je tenisový trenér.
He is a...
Jedou do Londýna dálkovým autobusem.
They're going to...
Trénoval mě minulý rok.
He coached me...
Doučoval mě španělštinu.
He coached me...
9/20
+
rozsah, rozmezí, škála
škála, řada, sortiment
doslech, dostřel
střelnice
sporák
pastviny
horské pásmo
řadit
pohybovat se v rozmezí
potulovat se, pohybovat se, toulat
range [reɪndʒ]
jedn. číslo: range, množ. číslo: ranges, přít. prostý: range, 3. os. j. č.: ranges, průb. čas: ranging, prostý min.: ranged, příčestí min.: ranged
Máme širokou škálu zájmů.
We have a...
Rozsah teplot je od 5 do 30 stupňů celsia.
The temperature range...
Nabízíme celou škálu oblečení.
We offer the...
Byla jsem v dostřelu jeho zbraně.
I was in...
Vařil jsem brambory na sporáku.
I was cooking...
Věk dětí se pohyboval přibližně v rozmezí od tří do šesti.
The children ranged...
Léčení bylo někdy úplně zbytečné, jindy až podivné a také k ničemu.
Treatments ranged from...
Pes se pohyboval po zahradě.
The dog ranges...
10/20
+
vrátit se
získat zpět, dostat zpět
get back [ɡet bæk]
přít. prostý: get back, 3. os. j. č.: gets back, průb. čas: getting back, prostý min.: got back [ɡɒt bæk], příčestí min.: gotten back ['gɒtn bæk]
Nikdy se nevrátím na váhu, kterou jsem měl.
I'll never get...
Mám se vrátit do práce příští týden.
I am supposed...
Chudí dostávají zpět o trochu víc, než přispívají.
The poor get...
11/20
+
síť
síťový
být vysílán
zasíťovat, vytvořit síť
network [ˈnetˌwɜːk]
jedn. číslo: network, množ. číslo: networks, přít. prostý: network, 3. os. j. č.: networks, průb. čas: networking, prostý min.: networked, příčestí min.: networked
Potřebujeme modernizovat naši počítačovou síť.
We need to...
Zasíťovali jsme jejich nezávislé počítače.
We networked their...
Základní znalost budování sítí je důležitá pro každého, kdo spravuje server.
A basic understanding...
Používání sociálních sítí se stalo v moderní době absolutní nutností.
The use of...
Naše počítačová síť je mimo provoz.
Our computer network...
Nezabezpečená síť společnosti byla náchylná k hackerským útokům a únikům dat.
The company's insecure...
12/20
+
celý
úplný, veškerý
nedotčený, neporušený
celkový
entire [ɪnˈtaɪə]
Silná bouře zasáhla celou zemi.
Strong storm struck...
Pravděpodobně přišli o celou svou databázi.
They probably lost...
Já jsem šťastný, protože jsme našli tuto starobylou vázu nedotčenou.
I am happy...
Celková nálada zde je fantastická.
The entire mood...
13/20
+
potřebný, nutný, potřebný, nezbytný
nutnosti, nezbytnosti
prachy
bude-li třeba
necessary [ˈnesəsərɪ]
jedn. číslo: necessary, množ. číslo: necessaries, 2. stupeň: more necessary, 3. stupeň: most necessary
Ona je potřebná součást týmu.
She is a...
Jestliže bude potřeba, můžeme odejít dříve.
If necessary, we...
Nedostal jsem tu práci, přestože jsem měl požadovanou kvalifikaci.
I didn't get...
Toto omezení přesahuje rámec toho, co je nezbytné k dosažení našeho cíle.
This restriction goes...
Znalost matematiky je pro tuto práci nezbytná.
Knowledge of mathematics...
Bylo zapotřebí určité snahy k získání jeho otisků prstů z vražedné zbraně.
Some effort was...
Radikální reforma tohoto systému je nejen žádoucí, ale naprosto nezbytná.
Radical reform to...
14/20
+
firma, podnik
pevný, neohybný
neústupný
spolehlivý, jistý
pevně
upevnit, zpevnit
tvrdý
firm [fɜːm]
jedn. číslo: firm, množ. číslo: firms, přít. prostý: firm, 3. os. j. č.: firms, průb. čas: firming, prostý min.: firmed, příčestí min.: firmed, 2. stupeň: firmer, 3. stupeň: firmest
Pracuji pro dobrou firmu.
I work for...
Šli jsme po pevné zemi.
We walked over...
On je můj spolehlivý přítel.
He is my...
Akcie dnes zpevnily.
The shares firmed...
Tato jablka jsou příliš tvrdá k jídlu.
These apples are...
15/20
+
konference, kongres
zasedání, porada
konferenční
conference [ˈkɑnfərəns]
jedn. číslo: conference, množ. číslo: conferences
Hledáme vhodné místo pro konferenci o právech zvířat.
We are looking...
Budou zasedat v této konferenční místnosti.
They will sit in this conference room.
Datum konference je ještě potřeba určit.
The date of...
Premiér se chystá oznámit nová opatření na tiskové konferenci.
The Prime Minister is going to announce the new measures at a press conference.
Tony oslovil na pondělní tiskové konferenci dav reportérů.
Tony addresses a...
Je mi velkým potěšením přivítat vás v New Yorku a na 28. výroční mezinárodní konferenci.
It is my great pleasure to welcome you to New York City and at the 28th Annual International Conference.
16/20
+
paní
mrs [ˈmɪsɪz]
Paní Rousová učila angličtinu.
Mrs. Rous taught...
Jsem potěšen, že vás poznávám, paní Walkerová.
I am delighted...
17/20
+
zelený
ekologický
nezkušený, naivní
jamkoviště, green (v golfu)
zazelenat se
nezralý
green [griːn]
jedn. číslo: green, množ. číslo: greens, přít. prostý: green, 3. os. j. č.: greens, průb. čas: greening, prostý min.: greened, příčestí min.: greened, 2. stupeň: greener, 3. stupeň: greenest
Měla na sobě zelenou sukni.
She was dressed...
Byla velmi nezkušená, když jí bylo 17.
She was very...
Je to ještě nezralé ovoce.
It is still...
18/20
+
střed, prostředek
pas
polovina
(pro)střední
umístit do středu, vycentrovat
průměrný (ani malý, ani velký)
middle [ˈmɪdəl]
jedn. číslo: middle, množ. číslo: middles
Paní Smithová je uprostřed obrázku.
Mrs. Smith is...
Tyhle kalhoty jsou mně těsné okolo pasu.
Those trousers are...
Rozděl to na polovinu.
Divide it down...
Měl jsem tam průměrný plat.
I had a...
19/20
+
studený, chladný
bezcitný, neosobní
zima, chlad
rýma, nachlazení
nachladit se
nechávat chladným, nezaujmout
cold [kəʊld]
jedn. číslo: cold, množ. číslo: colds, 2. stupeň: colder, 3. stupeň: coldest
Zítra se očekává velmi chladné počasí.
Very cold weather...
Je mně zima.
I'm cold.
Vešli jsme ven do zimy.
We walked out...
Třásli se chladem.
They were shaking...
Jsem nachlazený.
I have a...
20/20
+
těšit se, radovat
užívat si, mít radost
enjoy [ɪnˈdʒɔɪ]
přít. prostý: enjoy, 3. os. j. č.: enjoys, průb. čas: enjoying, prostý min.: enjoyed, příčestí min.: enjoyed
Užívám si, když čtu detektivní příběhy.
I enjoy reading...
Užívali si na večírku.
They enjoyed themselves...
Doufám, že se ti to bude líbit. Užij si to!
I hope you...
Dobrou chuť.
Enjoy your meal.
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X