460+  lekcí
19 400+  vět
9 300+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
52
53
54
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
struktura
konstrukce
stavba, stavební
složení
strukturovat, uspořádat
structure [ˈstrʌktʃə]
jedn. číslo: structure, množ. číslo: structures, přít. prostý: structure, 3. os. j. č.: structures, průb. čas: structuring, prostý min.: structured, příčestí min.: structured
Ukazujeme pouze malou část celé struktury.
We are only showing a small bit of the whole structure.
Celá pevná ocelová konstrukce bude zvednuta do vertikální polohy.
The entire rigid steel structure will be raised to the vertical.
Musíš být schopna uspořádat si svou pracovní dobu.
You must be able to structure your working hours.
2/20
+
najednou, náhle, znenadání
suddenly [ˈsʌdənlɪ]
Náhle bylo ticho přerušeno jejím hlasitým výkřikem.
Suddenly, the silence was broken by her loud scream.
Řekla mi, že můj pes náhle onemocněl.
She said that my dog suddenly got sick.
Najednou si vzpomněl, že jeho klíče zůstaly na stole.
Suddenly he remembered...
Náhle se objevila na schodech.
She suddenly appeared...
Najednou mě chytil za ruku.
He suddenly grasped...
Najednou jsem si uvědomil, že jsem jí viděl už předtím.
I suddenly realized...
3/20
+
pravda
pravdivost
skutečnost
truth [truːθ]
jedn. číslo: truth, množ. číslo: truths
Řekni mi pravdu, prosím.
Tell me the truth, please.
V tom, co říká, není žádná pravda.
There is no truth in what she says.
Milovala mě dost, aby mi řekla pravdu.
She was loving me enough to tell me the truth.
Ve skutečnosti jsem jí o tom neřekl.
In truth I didn't tell her about it.
4/20
+
zbraň
weapon [ˈwepən]
jedn. číslo: weapon, množ. číslo: weapons
Bylo zapotřebí určité snahy k získání jeho otisků prstů z vražedné zbraně.
Some effort was...
Jaderné zbraně jsou nejnebezpečnějšími zbraněmi na zemi.
Nuclear weapons are...
Výroba chemických zbraní je zakázána.
The production of...
Krátce poté obě země vyvinuly dokonce ještě účinnější zbraně známé jako "vodíkové bomby".
Not long after...
Znemožňují jim zastavit šíření zbraní hromadného ničení.
They make it...
Mám podezření, že zbraní byl těžký kovový nástroj s ostrou hranou.
I suspect the weapon was a heavy metal instrument with a sharp edge.
Máme záznam jeho prvního zadržení za nedovolené držení zbraní.
We have a...
5/20
+
na (co/čeho)
k (směrem)
na (povrch)
do (čeho) (seznamu, systému ap.) (zahrnout)
onto [ˈɒntə]
Musíme jít na střechu.
We need to...
Musíme se dostat k dalšímu tématu.
We need to...
Naložili jsme zboží do auta.
We loaded the...
Nastoupil jsem se do vlaku.
I got onto...
6/20
+
na první pohled
at first glance [æt fɜːst glɑːns]
Bylo jasné na první pohled, že potřebuje jít na pohotovost.
It was clear...
Nemusí to být tak obtížné, jak by se mohlo zdát na první pohled.
It may not...
Na první pohled tyto údaje vypadají velmi slibně.
At first glance...
7/20
+
foťák, fotoaparát, kamera
v záběru, před objektivem
camera [ˈkæmrə]
jedn. číslo: camera, množ. číslo: cameras
Vzal jsem foťák, abych udělal pár fotek.
I brought my...
Byl zachycen kamerou, když vyloupil obchod.
He was caught...
Jejich bezpečnostní kamery jsou falešné.
Their security cameras...
Mají kamerový záznam této události.
They have a...
Dala mu letmý polibek kvůli fotografii.
She gave him...
Mary zachytila celý incident na kameru.
Mary captured the...
Postupně jsme zvýšili kvalitu objektivů digitálních fotoaparátů.
We have gradually...
8/20
+
dospělý, dospělý člověk
jen pro dospělé
adult [əˈdʌlt]
2. stupeň: adult, 3. stupeň: adults
Když jsem byla mladá, nemohla jsem se dočkat, až budu dospělá.
When I was...
Musíš se s tím vypořádat jako dospělý.
You have got...
Čtyři žáci a dva dospělí byli lehce zraněni.
Four pupils and...
Dospělý samec gorily může zkonzumovat více než 18 kg rostlin denně.
An adult male...
Většina dospělých ví, že cvičení je důležité pro to, aby byli živí a zdraví.
Most adult know...
Můžeme předvídat budoucí úroveň fyzické aktivity u starších dospělých s bolestmi kolene.
We can predict...
9/20
+
křeslo
židle
předseda
předsednictví
vést, řídit, předsedat
profesura, post profesora
chair [tʃeə]
jedn. číslo: chair, množ. číslo: chairs, přít. prostý: chair, 3. os. j. č.: chairs, průb. čas: chairing, prostý min.: chaired, příčestí min.: chaired
Seděl jsem na nepohodlné židli.
I sat on...
Pan Brown předsedal schůzi.
Mr. Brown chaired...
Bylo mně nabídnuto místo profesora fyziky.
I was offered...
10/20
+
kandidát, adept
uchazeč
zkoušený, zkoušená osoba (u prověrek)
candidate [ˈkændɪˌdeɪt]
jedn. číslo: candidate, množ. číslo: candidates
Je to nejlepší kandidát na prezidenta.
He is the...
Zkoušené osoby musí přijít na zkoušku ve středu v osm hodin.
Candidates must attend...
Byl vybrán mezi mnoha kandidáty.
He was chosen from among many candidates.
Pozice bude obsazena, jakmile bude nalezen vhodný kandidát.
The position will be filled as soon as a suitable candidate has been found.
Je to nejlepší kandidát.
He's the strongest...
První debata mezi prezidentskými kandidáty proběhla 17. května.
The first debate...
Jsme hostiteli živého vysílání závěrečné debaty prezidentských kandidátů.
We are hosting...
11/20
+
prohlášení, vyjádření
výkaz (finanční), vyúčtování
výpis (bankovní)
výpověď, svědecké prohlášení
vydat prohlášení
statement [ˈsteɪtmənt]
jedn. číslo: statement, množ. číslo: statements, přít. prostý: statement, 3. os. j. č.: statements, průb. čas: statementing, prostý min.: statemented, příčestí min.: statemented
Moje původní vyjádření bylo zcela jiné, než řekl.
My original statement...
Předseda vlády učiní prohlášení o aktuální situaci.
The prime minister...
Nabízíme vám online přístup k bankovním výpisům.
We offer you...
12/20
+
rádio, rozhlas
rádiový, rozhlasový
vysílat rozhlasem
kontaktovat vysílačkou, sdělit
radio [ˈreɪdɪəʊ]
jedn. číslo: radio, množ. číslo: radios, přít. prostý: radio, 3. os. j. č.: radios, průb. čas: radioing, prostý min.: radioed, příčestí min.: radioed
Měli bychom si koupit do auta nové rádio.
We should buy...
Můžeš naladit nějakou místní rozhlasovou stanici?
Can you tune...
Kontaktovali jsme naše přátelé vysílačkou, aby nám pomohli.
We radioed our...
13/20
+
použít, uplatnit, aplikovat
(po)žádat, zažádat
platit, být v platnosti
nanést, nanášet
apply [əˈplaɪ]
přít. prostý: apply, 3. os. j. č.: applies, průb. čas: applying, prostý min.: applied, příčestí min.: applied
Chystám se najít práci, kde mohu uplatnit své zkušenosti.
I'm going to...
Požádala o novou průkazku do knihovny.
She applied for...
Myslím, že tato pravidla už neplatí.
I think that...
Druhá vrstva by měla být nanesena po třech hodinách.
The second layer...
14/20
+
muset (běžně, jednorázově)
have to [hæv tə]
přít. prostý: have to, 3. os. j. č.: has to, průb. čas: having to, prostý min.: had to [hæd tə], příčestí min.: had to [hæd tə]
Becky bude muset odpovědět na mnoho otázek.
Becky will have...
Musíš si věřit.
You have to...
Musel jsem přiznat, že Nicole nevypadá tak špatně.
I had to...
Nemusím dělat nic.
I don't have...
Nemusí to tak vypadat pořád.
It doesn't have...
Co musím udělat, abych se mohl připojit?
What do I...
15/20
+
úsměv
usmívat se, usmát se
smile [smaɪl]
jedn. číslo: smile, množ. číslo: smiles, přít. prostý: smile, 3. os. j. č.: smiles, průb. čas: smiling, prostý min.: smiled, příčestí min.: smiled
Když jsem o tom uslyšel, měl jsem na tváři široký úsměv.
When I heard...
Usmívám se, jenom na to pomyslím.
Just thinking of...
Podnikatel měl seběvědomý úsměv během vyjednávání.
The businessman wore...
Navenek se usmívala, ale uvnitř byla naštvaná.
She was smiling on the outside but angry on the inside.
Usmála se a zamávala mu z vlaku.
She smiled and...
Katie s laskavým úsměvem roztáhla ruce, aby ho objala.
Katie spread her...
Přikyvovala a usmívala se.
She was nodding...
16/20
+
bolest
bolet, trápit
žal, trápení
obtíž, námaha
pain [peɪn]
jedn. číslo: pain, množ. číslo: pains, přít. prostý: pain, 3. os. j. č.: pains, průb. čas: paining, prostý min.: pained, příčestí min.: pained
Bolí ho to?
Is he in...
Cítila ostrou bolest v rameni.
She felt a...
Stále se trápí kvůli svému rozvodu.
She is still...
Bolelo mě to číst.
It pained me...
Tato práce je obtížná.
This job is...
17/20
+
skála
kámen, balvan
rock, rocková hudba
hornina (geol.)
zatřást, otřást, destabilizovat
prachy (AmE slang)
kolébat (se), houpat (se)
skalní
rock [rɒk]
jedn. číslo: rock, množ. číslo: rocks, přít. prostý: rock, 3. os. j. č.: rocks, průb. čas: rocking, prostý min.: rocked, příčestí min.: rocked
Vylezli jsme na tuto skálu.
We climbed this...
Jste skvělí!
You rock!
Sarah po něm hodila kamenem.
Sarah threw a...
Jeho kapela hraje především rock.
His band plays...
Když vstoupil do chodby, celá loď se pod ním zatřásla.
When he got...
Volby v minulém roce se mnou opravdu otřásli.
The election last...
Protesty již po celé měsíce destabilizují město.
The demonstrations have...
Matka lehce houpala své dítě, aby usnulo.
Mother gently rocked...
Mám rád skalní lezení.
I like rock...
18/20
+
dokončit, dodělat, ukončit, končit
domluvit, doříct
konec, závěr
konečná úprava (lak ap.)
finish [ˈfɪnɪʃ]
jedn. číslo: finish, množ. číslo: finishes, přít. prostý: finish, 3. os. j. č.: finishes, průb. čas: finishing, prostý min.: finished, příčestí min.: finished
Snažil jsem se dokončit svou práci.
I tried to...
Jeho vyučování končí v deset.
His class finishes...
Náš tým vyhrál v dramatickém závěru.
Our team won...
19/20
+
odhalit, prozradit (tajemství)
odkrýt, ukázat
reveal [rɪˈviːl]
přít. prostý: reveal, 3. os. j. č.: reveals, průb. čas: revealing, prostý min.: revealed, příčestí min.: revealed
Emma byla donucena odhalit své tajemství.
Emma was forced...
Lidské oči prozradí mnoho o tom, jak se kdo cítí.
A person's eyes...
Pravda bude odhalena.
The truth will...
Studie nyní odhalují, jak je osobnost spojena s mnoha aspekty naší biologie.
The studies are...
Průzkum ukázal, že ho podporuje 41% voličů.
The survey reveals...
20/20
+
konkrétní, přesný, specifický
určitý, zvláštní
charakteristický, příznačný, typický
měrný
specifikum, specifičnost
specific [spɪˈsɪfɪk]
jedn. číslo: specific, množ. číslo: specifics, 2. stupeň: more specific, 3. stupeň: most specific
Požádal jsem ho, aby byl konkrétnější.
I asked him...
Tato nemoc je typická pro mladé lidi.
This disease is...
Měrná hmotnost je hmotnost na jednotku objemu materiálu.
The specific weight...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X