460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
54
55
56
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
odrážet (se), zrcadlit (se), reflektovat
přemýšlet, uvažovat
uvědomit (si)
rozjímat, dumat
reflect [rɪˈflekt]
přít. prostý: reflect, 3. os. j. č.: reflects, průb. čas: reflecting, prostý min.: reflected, příčestí min.: reflected
Některé sluneční paprsky se odrážejí a vracejí se zpět do vesmíru.
Some of sun's rays are reflected and sent back into space.
Uvažoval nad tím, že jeho syn potřebuje více péče.
He reflected that his son needed more care.
Odešel do hor rozjímat.
He went to the mountains to reflect.
2/20
+
krásný, nádherný
beautiful [ˈbjuːtɪfʊl]
2. stupeň: more beautiful, 3. stupeň: most beautiful
O víkendu se očekává krásné počasí.
Beautiful weather is expected for the weekend.
nádhernou dceru.
She has a beautiful daughter.
Eve je stále krásná.
Eve is still beautiful.
Ten dům je tak krásný.
The house is so beautiful.
Je to děsivé, ale rovněž krásné, že?
It's scary, but also beautiful, isn't it?
Tyto ženy jsou krásné.
These women are beautiful.
Bylo to velmi krásné ráno.
It was a most beautiful morning.
3/20
+
yard cca 91,4 cm
dvůr, dvorek
zahrada, (před)zahrádka
depo, vozovna (AmE)
yard [jɑːd]
jedn. číslo: yard, množ. číslo: yards
Chodník je 3 yardy široký.
The sidewalk is 3 yards wide.
Tento dům má malý dvorek.
This house has a small yard.
Tramvaje stály ve vozovně.
The trams stood in the yard.
4/20
+
kůže, pokožka, pleť (lidská), kožní
kůže, kožešina (zvířete)
slupka
škraloup
oloupat
odřít, sedřit (kůži)
obal, plášť
skin [skɪn]
jedn. číslo: skin, množ. číslo: skins, přít. prostý: skin, 3. os. j. č.: skins, průb. čas: skinning, prostý min.: skinned, příčestí min.: skinned
Pleťové mléko udržuje moji kůži jemnou.
The body lotion...
Obchodujeme s prvotřídním oblečením z králičí kožešiny a dodáváme ho do celého světa.
We deal in...
Odřel jsem si loket.
I skinned my...
Koupila si nový obal na svůj mobilní telefon.
She bought a...
5/20
+
ukázalo se
it turns out [ɪt ˈtɝːnz ʌp]
přít. prostý: it turns out, 3. os. j. č.: it turns out, průb. čas: it turning out, prostý min.: it turned out, příčestí min.: it turned out
Teď se ukázalo, že moje máma má nakonec vždy pravdu.
Now it turns...
Ukazuje se, že asi 75% našich onemocnění přímo souvisí s tím, jakým způsobem se rozhodneme žít.
It turns out...
Ukázalo se, že to byla léčka.
It turned out...
6/20
+
skutečnost, realita
ve skutečnosti, doopravdy
reality [rɪˈælɪtɪ]
jedn. číslo: reality, množ. číslo: realities
Není to nic více ani méně než uznání skutečnosti.
It is nothing...
Tyto vzácné fotografie odhalují temnou realitu jejich kriminálního života.
These rare photos...
Domnívají se, že mají výsadní postavení na trhu realit.
They believe to...
Je to prostě nejlepší reality show v televizi.
It is easily...
Virtuální realita překonává rozdíl mezi zdravotní péčí a hraním her.
Virtual reality is...
Jeho práce je zvláštní směsice fantazie a reality.
His work is...
Není schopen rozlišit rozdíl mezi fikcí a realitou.
He is not...
7/20
+
hluboký
tmavý, sytý (barva)
hlubina
hluboce ponořen, pohroužený
hluboko
deep [diːp]
jedn. číslo: deep, množ. číslo: deeps, 2. stupeň: deeper, 3. stupeň: deepest
Řeka je velmi hluboká.
The river is...
Upadl jsem do hlubokého spánku.
I fell into...
Byl jsem hluboce zamyšlen.
I was deep...
Auto bylo tmavě modré.
The car was...
Dokonce jdou zvěsti, že námořnictvo jednou ztratilo ponorku v hlubinách.
It is even...
8/20
+
plyn
benzín, palivo
potěšení, požitek
tlachání, žvanění
tlachat, žvanit
prd
gas [gæs]
jedn. číslo: gas, množ. číslo: gases (or gasses), přít. prostý: gas, 3. os. j. č.: gases, průb. čas: gassing, prostý min.: gassed, příčestí min.: gassed
Dávám přednost vaření na plynu.
I prefer cooking...
Tlachala celý den o svém bývalém manželovi.
She was gassing...
Tlak na zahájení čerpání plynu je zřejmě silný.
The pressure to...
Právě jsem vyměnil starý plynový sporák za nový.
I just replaced...
Robot prokázal svou hodnotu tím, že dokázal určit množství úniku plynu.
The robot proved...
Sloučením těchto dvou chemikálií se vyprodukuje plyn známý jako oxid uhličitý.
The combination of...
V našem státě je nezákonné čerpat benzín pro každého, kdo je mladší než 16 let.
In our state...
9/20
+
majetek, vlastnictví
vlastnost
nemovitost, realita
property [prɒpətɪ]
jedn. číslo: property, množ. číslo: properties
Ztratil jsem veškerý majetek.
I lost all...
Vlastnosti zlata zahrnují jeho vysokou odolnost vůči oxidaci.
The properties of...
Vlastním mnoho nemovitostí v Praze.
I own many...
10/20
+
cíl, záměr, účel
mít v úmyslu, zamýšlet
smysl, důvod
purpose [ˈpɜːpəs]
jedn. číslo: purpose, množ. číslo: purposes
Jaký je váš záměr?
What is your...
Všechen personál pracoval s cílevědomostí a profesionalitou.
The whole crew...
Jaký je smysl této práce?
What is the...
Jaký je smysl života?
What is the...
11/20
+
bar
tyč(ka), laťka
mříž
závora
překážka
tabulka (čokolády)
právnická profese, advokacie
zatarasit (cestu)
zamřížovat
zakázat, zapovědět (přístup, činnost ap.)
bar [bɑː]
jedn. číslo: bar, množ. číslo: bars, přít. prostý: bar, 3. os. j. č.: bars, průb. čas: barring, prostý min.: barred, příčestí min.: barred
Včera večer jsme šli do hotelového baru.
Last night we...
Pták strká svou hlavu mezi tyčky své klece.
The bird pokes...
Laťka se neustále zvyšuje.
The bar is...
Díval se skrz mříže své vězeňské cely.
He looked out...
Jeho lenost je překážkou, aby se stal bohatým.
His laziness is...
Chceš tabulku čokolády?
Do you want...
Zamřížoval jsem okna, abych zabránil zlodějům vstoupit do domu.
I barred the...
Zakázali mi vstup do země.
They barred me...
12/20
+
zmínka
zmínit se, zmiňovat se
uvést (jméno v textu)
mention [ˈmenʃən]
jedn. číslo: mention, množ. číslo: mentions, přít. prostý: mention, 3. os. j. č.: mentions, průb. čas: mentioning, prostý min.: mentioned, příčestí min.: mentioned
V novinách nebyla žádná zmínka o tomto rozhodnutí.
There was no...
Zmínil jsem se o našem problému Alexanderovi.
I mentioned our...
Vůbec nikdy jste se o tomto pravidle nezmínili.
You have never...
Nemusíme se bavit o tom, že tvůj počítač je pravěký.
Not to mention that your computer is ancient.
Za žádných okolností by ses mu o tom neměl zmínit.
Under no circumstances...
Nemluvě o tom, že byl velmi nadstandardně podporován ministerstvem obrany.
Not to mention,...
Noci jsou stále dlouhé, nemluvě o tom, že je je chladno a větrno.
Nights are still...
13/20
+
oběť
victim [ˈvɪktɪm]
jedn. číslo: victim, množ. číslo: victims
Byla obětí jeho vtipu.
She was the...
Pokud je oběť na silnici, používejte své auto jako bariéru.
If the victim...
Muž, který ukradl oběti útoku dámskou peněženku a telefon, přiznal krádež.
A man who...
Podle mě, je ona oběť.
As far as I am concerned, she is the victim.
Ross zjistil, že byl obětí krádeže totožnosti.
Ross discovered he...
Ona byla po mnoho let obětí domácího násilí kvůli problémům s věnem.
She had been...
Soudní systém může být pro oběti trestných činů komplikovaný a matoucí.
The justice system...
14/20
+
spisovatel
autor
pisatel, zapisovatel
textař
writer [ˈraɪtə]
jedn. číslo: writer, množ. číslo: writers
Myslíte si, že Stephen King je dobrý spisovatel?
Do you think...
Tyler vždy žil v klamné představě, že je skvělým spisovatelem.
Tyler always labored...
Kdo je největší britský žijící spisovatel?
Who is Britain's...
Paul studoval filozofii na univerzitě a začal kariéru jako spisovatel.
Paul studied philosophy at a university and began a career as a writer.
Přešla mě touha stát se spisovatelem.
I abandoned my...
Paul postupně získal reputaci jako moderní spisovatel.
Paul gradually won his reputation as a modern writer.
15/20
+
dostat pryč
odejít
odstoupit
vystoupit
vyklouznout
vytáhnout
get out [get aʊt]
přít. prostý: get out, 3. os. j. č.: gets out, průb. čas: getting out, prostý min.: got out [ɡɒt aʊt], příčestí min.: got out [ɡɒt aʊt] (gotten out ['gɒtn aʊt] - Canada)
Dostali jsme se pryč, právě když budova začala hořet.
We got out...
Nedostávám se příliš často ven od té doby, co pracuji sedm dní v týdnu.
I don't get...
Vystoupil jsem z auta, protože jsem chtěl koupit nějaké jídlo.
I got out...
Situace se nám vymkla z rukou.
The situation got...
Co z toho budu mít?
What do I...
16/20
+
restaurace
restaurant [ˈres.trɒnt]
jedn. číslo: restaurant, množ. číslo: restaurants
V té restauraci dělají opravdu dobré jídlo.
They do really...
Poté, co dojedl, odešel z restaurace.
Upon finishing his...
Když se otočíš, měl bys vidět vchodové dveře do restaurace.
When you turn...
Byla to restaurace na velmi krásném místě s výhledem na Tichý oceán.
It was restaurant...
Zjisti, kde se nacházíme na mapě a najdi cestu do nejbližší restaurace.
Find out where we are on the map and find our way to the nearest restaurant.
Poslal jsem vám email, abyste si rezervovali místo v té restauraci.
I emailed you to make a reservation at this restaurant.
17/20
+
účet, konto
zpráva, popis, záznam
být považován
zákazník (stálý)
kvůli, z důvodu
vysvětlit, objasnit, doložit
podle vlastních slov
account [əˈkaʊnt]
jedn. číslo: account, množ. číslo: accounts, přít. prostý: account, 3. os. j. č.: accounts, průb. čas: accounting, prostý min.: accounted, příčestí min.: accounted
Vybral jsem všechny peníze z mého účtu.
I withdrew all...
Mají kamerový záznam této události.
They have a...
Byl považován za vynikajícího básníka.
He was accounted...
Nechceme ztratit naše stálé zákazníky.
We don't want...
Z důvodu dovolené bude náš obchod zítra uzavřen.
On account of...
Audit ukázal, že mohou doložit každý cent, který utratili.
An audit showed...
Podle jeho vlastního slov byl vynikající lékař.
He was by...
18/20
+
většina
plnoletost, zletilost
většinový, majoritní
majority [məˈdʒɒrɪtɪ]
jedn. číslo: majority, množ. číslo: majorities
Většinu lidí tato politika přímo neovlivní.
The majority of...
Zítra dosáhne své plnoletosti.
She reaches the...
Nicole dnes oznámila, že získala většinový podíl ve společnosti.
Nicole announced today...
19/20
+
sen
snít, zdát se
vysněný, snový
dream [driːm]
jedn. číslo: dream, množ. číslo: dreams, přít. prostý: dream, 3. os. j. č.: dreams, průb. čas: dreaming, prostý min.: dreamt (or dreamed), příčestí min.: dreamed (or dreamt)
Měl jsem sen, že se k nám vrátila.
I had a...
Koupil si auto svých snů.
He bought the...
Často se mně o něm zdálo.
I often dreamed...
Katie je moje vysněná dívka.
Katie is my...
20/20
+
vědec
scientist [ˈsaɪəntɪst]
jedn. číslo: scientist, množ. číslo: scientists
Existují vědci, kteří tvrdí, že by to mohla být pravděpodobně zpráva od starodávné civilizace.
There are scientists...
Marie Curie byla význačnou vědkyní.
Marie Curie was a great scientist.
Je jedním z nejschopnějších vědců v naší zemi.
He is one...
Vědci říkají, že vesmír je tvořen protony, neutrony a elektrony.
Scientists say the...
Tato kniha je nepostradatelným zdrojem pro vědce.
This book is...
To vyvolalo velký zájem mezi evropskými vědci.
It generated a...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X