460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
55
56
57
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
bezpečný
sejf, trezor
jistý, zaručený, zajištěný
pohodlný, nenáročný
opatrný
na jistotu
safe [seɪf]
jedn. číslo: safe, množ. číslo: safes, 2. stupeň: safer, 3. stupeň: safest
Máte někdy obavy, že žijete v bezpečné čtvrti?
Do you ever worry if you live in a safe neighbourhood?
Je tento lék bezpečný pro těhotné ženy?
Is this medicine safe for pregnant women?
Podezřelý vnikl do nemovitosti a vlámal se do trezoru.
The suspect broke into the property and broke into the safe.
Je to ta nejbezpečnější možnost.
It is the safest option.
Můžeme se spolehnout, že je ochoten to splnit.
It is safe to assume that he is willing to fulfill it.
Cítil, že udělal opatrný tah.
He feels he has made a safe move.
Rozhodl se, že bude hrát na jistotu a bude se držet praxe, kterou dobře zná.
He decided to play it safe and stick with the routine he knew well.
2/20
+
partner(ka)
společník, společnice
spolupracovat, sdružit se
partner [ˈpɑːtnə]
jedn. číslo: partner, množ. číslo: partners, přít. prostý: partner, 3. os. j. č.: partners, průb. čas: partnering, prostý min.: partnered, příčestí min.: partnered
Megan chtěla, aby Daniel byl její taneční partner.
Megan wanted Daniel to be her dance partner.
Zostuzování nezadaných vyplývá z negativních předsudků o lidech, kteří nemají partnery.
Shaming singles results from negative biases about people who are not partnered.
Je společníkem v naší firmě.
He is a partner in our company.
Každý postižená osoba spolupracovala se svým vlastním asistentem.
Each affected person partnered with his own helper.
3/20
+
adresa, bydliště
řešit, věnovat pozornost, zaměřit se
projev, řeč
oslovení, oslovit
adresovat, odeslat
promluvit, pronést řeč
address [əˈdres]
jedn. číslo: address, množ. číslo: addresses, přít. prostý: address, 3. os. j. č.: addresses, průb. čas: addressing, prostý min.: addressed, příčestí min.: addressed
Odpověď zašlete, prosím, na výše uvedenou adresu.
Please send the reply to the address given above.
Jaká je vaše e-mailová adresa?
What's your email address?
Potřebujeme se zaměřit na tento problém.
We need to address this problem.
Společnost si je vědoma škod, které způsobuje dětem a demokracii, ale moc se tím nezabývá.
The company is aware of harm it causes children and democracy but does little to address it.
Nechtěl říci své rozhodnutí, dokud nevěděl, jak plánují problém řešit.
He didn't want to say his decision until he knew how they planned to address the issue.
Existuje mnoho problémů, které musíte řešit.
There are many issues that you must address.
Oslovujte jí jako "slečnu Blackwoodovou".
Address her as "miss Blackwood".
"Vy lidé" je běžné oslovení v Jižní Africe.
"You people" is a common address in South Africa.
4/20
+
diskuse, debata
diskusní (témata)
discussion [dɪˈskʌʃən]
jedn. číslo: discussion, množ. číslo: discussions
Pečlivě zvažte, jaká témata chcete říci během diskuse.
Carefully consider your...
Byl jsem členem této diskusní skupiny.
I was a...
Tato diskuse vyvolala mnoho otázek.
This discussion has...
Jejich tématem pro diskusi jsou rodinné vztahy.
Their subject for discussion is family relationships.
Tuto kancelář používáme pouze pro soukromé diskuse.
We use this...
Spousta diskusí je před námi.
Plenty of discussions...
Celkově to byla velmi pozitivní debata.
In summary, this...
5/20
+
zastaralý, prošlý, neplatný
nemoderní
out of date [aʊt əv deɪt]
Konfigurace uložená pro řadič je zastaralá.
The configuration stored...
Uvědomuji si, že moje předpoklady mohou být zastaralé.
I recognize that...
Váš občanský průkaz nemůže být platný, pokud je vaše fotka zastaralá.
Your identity card...
Můj pas je prošlý a nemůžu cestovat.
My passport is...
6/20
+
rakovina
znamení Raka
souhvězdí Raka
cancer [ˈkænsə]
jedn. číslo: cancer, množ. číslo: cancers
U mého dědečka byla diagnostikována rakovina.
My grandfather was...
Pokud hledáte příznivce komunikace beze slov, hledejte mezi lidmi ve znamení Raka.
If you are...
Mezi kouřením a rakovinou plic je úzká souvislost.
There's a high...
Imunoterapie je jedním z nejslibnějších nových způsobů léčby rakoviny.
Immunotherapy is one...
Zemřel na rakovinu močového měchýře.
He died of...
Léčba rakoviny měla významný dopad na funkci její kostní dřeně.
The cancer treatment...
7/20
+
vítr
dech
proud vzduchu
dechový (nástroj)
vinout se, kroutit se, klikatit se
obtočit, ovinout, omotat, smotat
plyn(y) (v žaludku, ve střevech)
wind [wɪnd / waɪnd]
jedn. číslo: wind, množ. číslo: winds, přít. prostý: wind, 3. os. j. č.: winds, průb. čas: winding, prostý min.: winded, příčestí min.: winded
Vítr skučel ve stromech.
The wind howled...
Pád mi vyrazil dech.
The fall knocked...
Řeka se klikatí údolím.
The river winds...
Smotala jsem provázek do klubíčka.
I wound up...
Mám tád šumivé víno, ale nadýmá mě.
I like sparkling...
8/20
+
moře
mořský
dezorientovaný, zmatený
sea [siː]
jedn. číslo: sea, množ. číslo: seas
Plavání v moři může být dobrou volbou pro cvičení.
Swimming in the...
Byla celá zmatená.
She was all...
Letadlo spočívalo v bílém písku na dně moře.
The plane rested on the white sand at the bottom of the sea.
Všechny paluby byly natřeny tmavě modře, aby odpovídaly barvě moře.
All decks were painted dark blue to match the color of the sea.
Na moři se objevila velká ropná skvrna.
A large oil...
Byli jsme na moři a nakonec jsme dorazili na pevninu.
We were at...
Hotel je blízko moře.
The hotel is...
9/20
+
manželství
sňatek, svatba
marriage [ˈmærɪdʒ]
jedn. číslo: marriage, množ. číslo: marriages
Expert na vztahy prozradí jak mít šťastné manželství.
A relationship expert...
S potěšením oznamuji sňatek našeho syna.
I am pleased...
Mám dceru z předchozího manželství.
I have a daughter from a previous marriage.
Trvalý vztah nebo manželství vyžaduje tvrdou práci.
A lasting relationship...
Sex před svatbou nebyl povolen v některých zemích.
Sex before marriage...
Je to její nevlastní bratr z prvního manželství jejího otce.
He is her...
Nemohla jsem pochopit tak velkou volnost v manželství.
I could not...
10/20
+
hlasování
hlas
hlasovat
volit, zvolit
vote [vəʊt]
jedn. číslo: vote, množ. číslo: votes, přít. prostý: vote, 3. os. j. č.: votes, průb. čas: voting, prostý min.: voted, příčestí min.: voted
21 hlasů bylo pro, 5 hlasů bylo proti a 4 se zdrželi hlasování.
There were 21...
Nenaznačil, zda bude hlasovat pro nebo proti tomu.
He hasn't indicated...
Byla zvolena za nejlepší ženskou zpěvačku.
She was voted...
11/20
+
předpokládat, domnívat se
převzít, vzít na sebe (odpovědnost)
zaujmout (polohu, postoj)
assume [əˈsjuːm]
přít. prostý: assume, 3. os. j. č.: assumes, průb. čas: assuming, prostý min.: assumed, příčestí min.: assumed
Předpokládal jsem, že bude snadné najít místo a usadit se.
I assumed it...
Předpokládám, že ano.
I assume so.
Nemůžeme se domnívat, že to platí i pro ostatní.
We can't assume...
Za předpokladu, že ke změnám dochází jen zřídka, je použití těchto metod dostačující.
Assuming that changes...
Může na sebe vzít úlohu skutečné autority doma nebo ve světě.
He can assume...
Převzal funkci prezidenta FIFA.
He has assumed...
12/20
+
čerstvý, nový, další
svěží, čistý, příjemný
chladný, studený (počasí)
drzý, troufalý (AmE)
odpočinutý
sladká (voda)
fresh [freʃ]
2. stupeň: fresher, 3. stupeň: freshest
Máme denně čerstvé ryby.
We have fresh...
Nyní je možné podat návrh na předložení těchto nových důkazů u soudu.
It is now...
Po sprchování se cítím tak čistě a svěže.
I allways feel...
Počasí je v květnu ještě chladné.
The weather is...
Nebuď na mě drzý.
Don't you get...
Budu řešit tento problém ráno, až budu odpočinutý.
I'll solve this...
Jak oddělit slanou a sladkou vodu?
How to separate...
13/20
+
klíč
klávesa, tlačítko
klapka (saxofonu ap.)
tónina, stupnice
legenda (u mapy), klíč (symbolů)
klíčový, stěžejní, ústřední
sladit (to s čím)
key [kiː]
jedn. číslo: key, množ. číslo: keys, přít. prostý: key, 3. os. j. č.: keys, průb. čas: keying, prostý min.: keyed, příčestí min.: keyed, 2. stupeň: more key, 3. stupeň: most key
Otočit klíčem v zámku trvalo jen pár okamžiků.
It only took...
Pokud stisknete toto tlačítko během provozu, přístroj se zastaví.
If you press...
Stiskněte klávesu Escape na klávesnici.
Press the Escape...
Tato skladba byla napsána v tónině C-dur.
The composition was...
Sam je klíčovou osobou v naší firmě.
Sam is the...
14/20
+
povrch
plocha
hladina
zevnějšek, vnějšek
povrchový, vnějškový
vynořit se, vyplout na povrch, objevit se
surface [ˈsɜːfɪs]
jedn. číslo: surface, množ. číslo: surfaces, přít. prostý: surface, 3. os. j. č.: surfaces, průb. čas: surfacing, prostý min.: surfaced, příčestí min.: surfaced
71 procent povrchu planety je pokryto oceány.
71 percent of...
Nad hladinou rybníka byly vážky.
The dragonflies were...
Vynořovaly se neustále nové problémy.
The new problems...
Paul skočil do jezera a za okamžik se vynořil.
Paul had jumped...
15/20
+
vstát, stát, postavit se
odolat, přečkat, vydržet
obstát
stát (za něčím)
stand up [stænd up]
přít. prostý: stand up, 3. os. j. č.: stands up, průb. čas: standing up, prostý min.: stood up [stʊd ʌp]], příčestí min.: stood up [stʊd ʌp]]
Jess stála na vysokých podpatcích celý den a teď může sotva chodit.
Jess has been...
Všimli jste si, jak je jednodušší dýchat, když se stojíte rovně?
Have you noticed...
Musí se postavit proti Georgovi.
He must stand...
Robustní kovová konstrukce tohoto motoru vydrží až několik let provozu.
The sturdy metal...
Vaše verze nemůže obstát, pokud nemáte žádný důkaz.
Your story won't...
Nebojíme se stát za našimi názory.
We're not afraid...
16/20
+
ústa
pusa (člověka)
huba
ústí, hrdlo, otvor (nádobí, řeky)
naznačit mluvení ústy
mouth [maʊθ]
jedn. číslo: mouth, množ. číslo: mouths, přít. prostý: mouth, 3. os. j. č.: mouths, průb. čas: mouthing, prostý min.: mouthed, příčestí min.: mouthed
Otevřete z poloviny ústa.
Open your mouth...
Jaké město je u ústí Seiny?
What city is...
Nemohli jsme najít vstupní otvor do jeskyně.
We could not...
Ty jsi pouze naznačoval, že mluvíš?
Were you only...
17/20
+
motorka, motocykl
motorbike [ˈməʊtəˌbaɪk]
jedn. číslo: motorbike, množ. číslo: motorbikes
Vrátila motorku přesně na to stejné místo, kde byla předtím.
She had returned...
Vyměnili jsme naše auto za jeho motorku.
We made a...
Zaparkoval jsem motorku v garáži a procházel se sem a tam Londýnem.
I garaged the...
Vždycky si ty přezky kontroluju, než nasednu na motorku.
I always check the buckles before I get on the motorbike.
Zpočátku to vypadalo jako úplný chaos - přívaly aut, autobusů, rikš, motorek a sem tam i nějaká kráva.
It initially seemed...
18/20
+
oddíl, jednotka
vojáci, vojsko
tlupa, houf, skupina
táhnout, odtáhnout
chodit v davech, houfech
troop [truːp]
jedn. číslo: troop, množ. číslo: troops, přít. prostý: troop, 3. os. j. č.: troops, průb. čas: trooping, prostý min.: trooped, příčestí min.: trooped
Mechanizovaná jednotka dostala rozkaz, aby se přesunula do bojové linie.
The mechanised troop...
Do konce války zemřelo v boji 46 000 amerických vojáků.
By the end...
Davy dětí v karnevalových kostýmech přišly do školy.
Children trooped into...
19/20
+
bohatý, majetný
úrodný, bohatý na živiny
silný, velký, pronikavý (vůně)
sytý (barva)
bohatí (lidé), boháči
bohatství
rich [rɪtʃ]
2. stupeň: richer, 3. stupeň: richest
Každý chce být bohatý.
Everyone wants to...
Měl bohatý život.
He lived a...
Kostní bujón je bohatý na minerály, zejména vápník a fosfor.
Bone broth is...
Byl známý především svým velkým smyslem pro humor.
He was known...
Tato rtěnka poskytuje dlouhotrvající sytou barvu.
This lipstick gives...
Filantropie by neměla být záležitostí jen bohatých.
Philanthropy should not...
20/20
+
celkový, úhrný
celková částka, celek, úhrn
sečíst (dohromady), nasčítat
úplný, naprostý
totálně zničit, zdemolovat
total [ˈtəʊtəl]
jedn. číslo: total, množ. číslo: totals, přít. prostý: total, 3. os. j. č.: totals, průb. čas: totalling, prostý min.: totalled, příčestí min.: totalled, 2. stupeň: more total, 3. stupeň: most total
Dozvěděli jsme se více o současných nástrojích pro měření celkových nákladů na péči.
We learned more...
Můžu zaplatit celkovou částku.
I can pay...
Teoreticky úplné ticho nemůže existovat.
In theory, total...
Včera jsem totálně zničil její auto.
I totaled her...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X