460+  lekcí
19 400+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
56
57
58
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
kuchyně
kuchyňský
kitchen [ˈkɪtʃɪn]
jedn. číslo: kitchen, množ. číslo: kitchens
Voda zaplavila kuchyni.
The water flooded the kitchen.
Prodáváme kuchyňské vybavení.
We sell kitchen equipment.
Jak to, že nemáte kuchyňský stůl?
How come you don't have a kitchen table?
Kolik zeleniny bylo v této kuchyni zpracováno za jeden den?
How many vegetables...
Obývací pokoj a kuchyň byly spojeny dohromady.
Living room and...
Musíme vyčistit kuchyňskou podlahu.
We need to...
Kuchyně byla v těžce poškozena požárem.
The kitchen was...
2/20
+
drsný, tvrdý, neústupný, neoblomný (člověk)
těžký, obtížný
tuhý, pevný, tvrdý
tough [tʌf]
2. stupeň: tougher, 3. stupeň: toughest
Cely poskytovaly ubytování některým z nejdrsnějších zločinců.
The cells housed some of the toughest criminals.
Je opravdu obtížné být úspěšný v tom, co děláte.
It's really tough to be successful at what you do.
V tuto dobu prochází obtížným obdobím.
She is going through a tough time at the moment.
Tato pouzdra jsou vyrobena z tvrdého plastu nebo z pryže.
These cases are made from tough plastic or rubber.
Ten steak je příliš tuhý.
The steak is too tough.
3/20
+
přední
před (kým ,čím)
titulní, úvodní (strana)
průčelí
čelo (útvaru, fronty)
zástěrka, kamufláž
předsedat, vést
front [frʌnt]
jedn. číslo: front, množ. číslo: fronts, přít. prostý: front, 3. os. j. č.: fronts, průb. čas: fronting, prostý min.: fronted, příčestí min.: fronted, 2. stupeň: further, 3. stupeň: furthest
Velké děti mají podle zákona povoleno sedět na předním sedadle.
Big kids are legally allowed to sit in the front seat.
Zaparkovala před hradem.
She parked in front of the castle.
To nebylo na titulní straně novin.
It wasn't on the front of the newspaper.
U průčelí domu byl velký strom.
There was a big tree in the front of the house.
Máte povoleno jít do čela fronty.
You are allowed to go to the front of the queue.
4/20
+
vztah, poměr
souvislost, spojitost
příbuzný, člen rodiny
ve spojitosti, v souvislosti, ve srovnání
relation [rɪˈleɪʃən]
jedn. číslo: relation, množ. číslo: relations
Vztah mezi mnou a Lily je poněkud napjatý.
Relation between me...
Zkoumali jsme souvislost mezi kouřením a kvalitou spánku.
We have examined...
Pozvala jsem všechny své přátele a příbuzné na oslavu mých narozenin.
I invited all...
Nebylo to nic ve srovnání s její nehodou.
It was nothing...
5/20
+
nikdy
vůbec nikdy
never even [ˈnevə ˈiːvən]
Je lepší litovat věcí, které jste udělali, než litovat věcí, které jste nikdy ani nezkusili.
It is better...
Nikdy jsem o tom neřekl ani slovo, nikdy jsem to ani nenaznačil.
I have never...
Vůbec nikdy jste se o tomto pravidle nezmínili.
You have never...
6/20
+
absolutně, naprosto, úplně
určitě, rozhodně, zajisté
absolutely [ˌæbsəˈluːtlɪ]
Naprosto jí důvěřuji.
I absolutely trust...
Rozhodně ne.
Absolutely not!
Je naprosto nezbytné, aby splnili tuto dohodu.
It is absolutely essential that they implement this agreement.
Radikální reforma tohoto systému je nejen žádoucí, ale naprosto nezbytná.
Radical reform to...
Chci jen říct, že podle mého názoru je to naprosto vyhovující.
I just want...
Kousky do sebe snadno zapadnou a není potřeba absolutně žádné nářadí.
The pieces snap together easily and require absolutely no tools.
Ani trochu nelituje toho, co udělal.
He has absolutely...
7/20
+
porazit (koho v čem)
(z)bít, (z)tlouci, (z)mlátit
rytmus
bubnovat
překonat
unavit, vyčerpat
(roz)šlehat (vajíčka)
mávat (křídly)
úder, rána
narážení
tlukot, bušení, tep
vyčerpaný, vyřízený
beat [biːt]
jedn. číslo: beat, množ. číslo: beats, přít. prostý: beat, 3. os. j. č.: beats, průb. čas: beating, prostý min.: beat [biːt], příčestí min.: beaten ['bi:tn], 2. stupeň: more beat, 3. stupeň: most beat
Ella porazila Olivera v tenisu.
Ella beat Oliver...
Já své přátele nebiji.
I don't beat...
Páry se pohybovaly do rytmu hudby.
Couples moved to...
Po zápase jsem byl vyčerpán.
I was beaten...
Moucha mává svými křídly s frekvencí 1200 Hz.
A fly beats...
Nakonec její srdce začalo tlouci.
Finally her heart...
8/20
+
existovat, být
živořit, přežívat
exist [ɪgˈzɪst]
přít. prostý: exist, 3. os. j. č.: exists, průb. čas: existing, prostý min.: existed, příčestí min.: existed
Soubor neexistuje.
File doesn't exist.
Pokud je nemůžete měřit, neexistují.
If you can't...
George přežívá roky na dietě.
George has existed...
9/20
+
(z)odpovědnost
povinnosti, závazky
responsibility [rɪˌspɒnsəˈbɪlɪtɪ]
jedn. číslo: responsibility, množ. číslo: responsibilities
Přijmete tuto odpovědnost?
Will you accept...
Nemůžu přijmout žádnou další politickou zodpovědnost.
I can't take on any more political responsibilities.
Odpovědnost za neštěstí spočívala na mně.
Responsibility for the...
Zvládáme naše povinnosti bez remcání.
We shoulder our...
Musím převzít plnou zodpovědnost za své chování.
I must take...
Od roku 2015 se snažím převzít plnou zodpovědnost za mé chyby.
Since 2015 I...
10/20
+
vlastník, majitel
owner [ˈəʊnə]
jedn. číslo: owner, množ. číslo: owners
Kdo je majitelem tohoto auta?
Who is the...
Majitelé nemovitostí jsou zodpovědní za dodatečné náklady spojené s opravami chodníků.
Property owners are...
Poslal jsem můj životopis a obdržel odpověď od majitele.
I sent my...
Po celou dobu byli oba podnikatelé vyrušováni.
The two business...
Podle nové vyhlášky budou všichni majitelé psů, kteří po nich neuklidí nepořádek, pokutováni.
According to the new ordinance, all dog owners who don't clean up their mess will be fined.
Majitelé franšízy jsou zodpovědní za udržování standardů značky ve svých provozovnách.
Franchise owners are...
11/20
+
zabránit, zabraňovat, zamezit
předejít
nedovolit
prevent [prɪˈvent]
přít. prostý: prevent, 3. os. j. č.: prevents, průb. čas: preventing, prostý min.: prevented, příčestí min.: prevented
Překážka zabraňuje proudění vody potrubím.
The blockage is...
Musí být přijata opatření, aby se předešlo dalším nehodám.
Action must be...
Zamřížoval jsem okna, abych zabránil zlodějům vstoupit do domu.
I barred the...
Měli jsme utratit psa, abychom zabránili jeho dalšímu útoku.
We should have...
Snažili se zabránit rvačkám mezi fotbalovými příznivci.
They tried hard...
Mnoha úmrtím kvůli spoustě nemocí mohlo být zabráněno očkováním.
Many deaths from...
Chceme podpořit úsilí v prevenci dětské obezity.
We want to...
12/20
+
advokát(ka), právní zástupce
zmocněnec
prokurátor
attorney [əˈtɜːnɪ]
jedn. číslo: attorney, množ. číslo: attorneys
Obhájce požádal o dodatečný čas.
The defence attorney...
Generální prokurátor New Yorku podal žalobu proti jejich společnosti.
New York's Attorney...
Generální prokurátor Nebrasky vyhlásil válku patentovým trolům.
Nebraska's attorney general has declared war on patent trolls.
Žalobci budou mít možnost podrobit Mitchella křížovému výslechu poté, co obhájce dokončí své otázky.
The plaintiffs will...
Obhájce našel nesrovnalost mezi výpověďmi svědků.
The defense attorney...
Babička mi udělila plnou moc k vyřizování všech svých záležitostí.
Grandma gave me...
13/20
+
muset (běžně. jednorázově)
have got to [hæv gɒt tə]
přít. prostý: have got to, 3. os. j. č.: has got to, průb. čas: having got to, prostý min.: had got to [hæd gɒt tə], příčestí min.: had got to [hæd gɒt tə]
Cizinci se musí podřídit australským zákonům.
Foreigners have got...
Ona se s ním vůbec poznat nemusela.
She might never...
Musíš se s tím vypořádat jako dospělý.
You have got...
14/20
+
látka (textilní)
věc
krám
materiál
blbost, nesmysl
nacpat, narvat
strčit, vrazit
vycpat
píchat, šukat
stuff [stʌf]
jedn. číslo: stuff, množ. číslo: stuffs, přít. prostý: stuff, 3. os. j. č.: stuffs, průb. čas: stuffing, prostý min.: stuffed, příčestí min.: stuffed
Miluji pivo. Piji ho litry.
I love beer....
S Legem můžete dělat spousty úžasných věcí.
You can do...
Určitě se spojte s lidmi, kteří již dělají tuto věc.
Definitely connect with...
Opravdu chci, aby všechny věci byly hotové.
I really want...
Byla tam spousta krámů.
There was a...
Všechny pytle, jeden po druhém, jsme nacpali do komínu!
We stuffed all...
15/20
+
zírat, civět
upřený pohled
stare [steə]
jedn. číslo: stare, množ. číslo: stares, přít. prostý: stare, 3. os. j. č.: stares, průb. čas: staring, prostý min.: stared, příčestí min.: stared
Emma tam jen seděla a zírala na doktora.
Emma just sat...
Muž na ni dlouze upřeně pohlédl a pak sáhl do peněženky.
The man gave...
Seděl tam muž a upřeně na mě zíral.
There was a...
Zíral na instrukce, naprosto zmatený jejich složitostí.
He stared at...
16/20
+
diváci, publikum, obecenstvo
slyšení, audience
audience [ˈɔːdɪəns]
jedn. číslo: audience, množ. číslo: audiences
Diváci zatleskali mistrovskému výkonu pianisty.
The audience applauded...
Voják požádal o audienci u císaře.
The soldier requested...
Celé publikum vstalo a odešlo do místního baru.
The entire audience got up and went out to the local bar.
Melissa řekla divákům, že plakala, když poprvé dostala scénář.
Melissa told the...
Zaujmout publikum je pouze prvním krokem k dosažení tohoto cíle.
Grabbing an audience...
Nová hra byla dobře přijata diváky i kritiky
The new play...
Bylo to vynikající představení pro slyšící i neslyšící publikum.
It was the...
17/20
+
skóre, stav, výsledek
skórovat, vstřelit
udělat rýhu, poškrábat
dvacka, dvacet
získat, sehnat, splašit (ilegálně)
zaznamenat, zapsat
score [skɔː]
jedn. číslo: score, množ. číslo: scores, přít. prostý: score, 3. os. j. č.: scores, průb. čas: scoring, prostý min.: scored, příčestí min.: scored
Jack předpověděl výsledek fotbalu.
Jack predicted the...
Útočník vstřelil v prvním poločase branku, která znamenala vedení.
The forward scored...
Udělej rýhu do papíru a pak ho přelož.
Score the paper...
Podařilo se jí získat vstupenky do divadla.
She managed to...
Získal jsem 75% bodů pro náš tým.
I scored 75%...
18/20
+
zákazník
spotřebitel
consumer [kənˈsjuːmə]
jedn. číslo: consumer, množ. číslo: consumers
Potřebujeme více stalých zákazníků.
We need more...
Zákazníci jsou mnohem náročnější, pokud jde o to, co chtějí a očekávají.
Consumers are much...
Zjistili, že pravidla pro spotřebitele jsou na tomto novém trhu odlišná.
They found that consumer rules are different in this new market.
Spotřebitelé přijali novou technologii s nadšením.
Consumers are embracing...
Zákazníci dávají především přednost nakupování online.
The consumers prefer...
V současných supermarketech je různorodost spotřebitelského zboží.
There is a...
Připravujeme to, abychom zajistili maximální ochranu pro spotřebitele.
We are preparing...
19/20
+
malba, obraz
malování, malířství
painting [ˈpeɪntɪŋ]
jedn. číslo: painting, množ. číslo: paintings
Otevíráme výstavu obrazů jednoho z nejznámějších umělců.
We present an...
Megan učila malování více než 5 let.
Megan has taught...
Obraz byl prodán v aukci za 50.000 dolarů.
The painting was sold at an auction for 50,000 dollars.
Ocenil tento obraz na 3000 dolarů.
He valued the...
Patrick je znám zejména pro své obrazy divoké přírody.
Patrick is known above all for his paintings of wild nature.
Byl by to zajímavý námět pro obraz.
This would make...
Školení mi dalo několik tipů, jak zlepšit moje malování.
The training gave...
20/20
+
efektivní, účinný (způsob)
skutečný, faktický (význam)
platný, účinný (nařízení)
effective [ɪˈfektɪv]
2. stupeň: more effective, 3. stupeň: most effective
Objevili vysoce účinný lék proti závislosti na alkoholu.
They discovered a...
Lewis ve skutečnosti řídí naši skupinu.
Lewis has effective...
Dohoda vstoupí v platnost příští týden.
The agreement will...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X