460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
58
59
60
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
násilý
prudkost
násilnosti
violence [ˈvaɪələns]
jedn. číslo: violence, množ. číslo: violences
Nasílí na ženách a dívkách má mnoho tváří.
Violence against women and girls has many faces.
Indiáni často reagovali násilně, když jim byla odebrána země, která jim byla slíbena navždy.
The Indians frequently reacted with violence when land promised to them forever was taken away.
Vláda přijala důrazná opatření ve snaze zastavit násilí.
The government has adopted strong measures in an effort to stop the violence.
2/20
+
výstřel
střela
záběr
snímek
rána
injekce, očkování
panák, frťan
střelec
postřelený
šance
shot [ʃɒt]
jedn. číslo: shot, množ. číslo: shots, 2. stupeň: more shot, 3. stupeň: most shot
Vše proběhlo bez jediného výstřelu.
All done without a shot being fired.
To byla parádní střela Maradony!
That was a great shot by Maradona!
Doktor mně dal injekci.
The doctor gave me a shot.
Vypil čtyři panáky whisky.
He drank four shots of whiskey.
Jsem dobrý střelec.
I am a good shot.
Dostal jsem šanci vyrábět své vlastní pivo.
I got a shot at making my own beer.
3/20
+
dosáhnout, docílit
dokázat
achieve [əˈtʃiːv]
přít. prostý: achieve, 3. os. j. č.: achieves, průb. čas: achieving, prostý min.: achieved, příčestí min.: achieved
Virus nedokázal dosáhnout svého poslání.
The virus failed to achieve its mission.
Proč bratři Wrightové dosáhli svého cíle létat, zatímco ostatní neuspěli?
Why The Wright Brothers achieved their goal to take flight while others failed?
Mám pocit, že jsem nic nedokázal.
I feel as if I've achieved nothing.
4/20
+
investice, investování
investment [ɪnˈvestmənt]
jedn. číslo: investment, množ. číslo: investments
Nemovitosti jsou považovány za dobré dlouhodobé investice.
Real estate is...
Inflace ukusuje z našich úspor a investic.
Inflation bites into...
Pro jejich vybudování jsou potřeba odborné znalosti a investice.
It takes expertise and investment to build them.
Také zkoumáme způsoby, jak omezit naše investice v této zemi.
We are also exploring ways to limit our investment in this country.
Jejich investice je pro nás významná.
Their investment is...
Je to spolehlivá investice.
It is a...
Rozhodli jsme se odložit naše investice až po volbách.
We decided to...
5/20
+
právě když, současně
i když, dokonce i když, hned jak
už jako
i jako
even as [ˈiːvən əz]
Uvědomila si, hned jak to začala vysvětlovat, že by jí to nikdo nevěřil.
She realized, even...
Včera zaspal i když přijít včas bylo velmi důležité.
He overslept yesterday,...
Už jako jako chlapec byl velmi uzavřený.
Even as a...
6/20
+
detail
podrobný údaj
podrobnost
podrobně (vy)líčit
drobnost, maličkost
osobní údaj
detail [ˈdiːteɪl]
jedn. číslo: detail, množ. číslo: details, přít. prostý: detail, 3. os. j. č.: details, průb. čas: detailing, prostý min.: detailed, příčestí min.: detailed
Aktuální podrobnosti tohoto případu se ke mně nedostaly.
The actual details...
Podrobně popsala události, jak se jí podařilo přežít.
She detailed the...
Uvědomuji si, že je to jen maličkost.
I realize that...
Můžu znát vaše osobní údaje?
Can I have...
7/20
+
těžký, hmotný
velký, silný
masivní, podsaditý, velký
hustý
obtížný, náročný, těžký
vydatný, těžce stravitelný
rozbouřený (řeka, moře)
těžká váha, řízek
heavy [ˈhevɪ]
jedn. číslo: heavy, množ. číslo: heavies, 2. stupeň: heavier, 3. stupeň: heaviest
Hlavně jsme je potřebovali na přepravu těžkých nákladů.
We mainly wanted...
Oliver je silný kuřák.
Oliver is a...
Tlaková níže nadále přináší hustý déšť do mnoha oblastí.
The depression continues...
Děti se začaly vracet do škol po týdnu těžkých bojů.
Children have started...
Cvičení po vydatném jídle jim může způsobit problémy.
For them exercise...
Kvůli rozbouřenému moři bylo velmi těžké chodit po palubě.
Due to the...
8/20
+
mít tendenci
mít sklon
směřovat
obvykle dělat
starat se, pečovat
obsluhovat
věnovat se
tend [tend]
přít. prostý: tend, 3. os. j. č.: tends, průb. čas: tending, prostý min.: tended, příčestí min.: tended
Děti mají sklon trávit spoustu času hraním počítačových her.
Children tend to...
Obvykle dělám své domácí úkoly během víkendů.
I tend to...
Doktor Cooper pečoval o pacienty jak nejlépe uměl.
Doctor Cooper tended...
9/20
+
(za)zpívat
sing [sɪŋ]
přít. prostý: sing, 3. os. j. č.: sings, průb. čas: singing, prostý min.: sang [sæŋ], příčestí min.: sung [sʌŋ]
Miliony fanoušků právě slyšely její hlas, když zpívala národní hymnu.
Millions of fans...
Zpíval píseň.
He sang a...
Fotografoval jsem vojáky, kteří si zpívali na své cestě na frontu.
I photographed soldiers...
Jeho zpěv je slyšet na vzdálenost 2 kilometry za předpokladu, že máte dobrý sluch.
His singing can...
Její zpěv byl legendární.
Her singing was...
Zpěv smutných písní je pro mě způsob, jak utišit problémy.
Singing sad songs...
10/20
+
sbírka
kolekce, soubor
vyzvednutí, vybírání
sbírání, shromažďování
inkaso
collection [kəˈlekʃən]
jedn. číslo: collection, množ. číslo: collections
Co by se stalo, kdybys přišel o svoji cennou sbírku známek?
What would happen...
Představí novou zimní kolekci, která je inspirovaná krásou noční oblohy.
They will introduce...
Vaše fotky budou připraveny k vyzvednutí ve středu.
Your photos will...
11/20
+
před (čím/koho/co)
vpředu, napřed
vpřed, kupředu (směrem), dopředu
v předstihu, napřed
ve vedení, náskok
ahead [əˈhed]
Zpráva přichází před jeho očekávaným projevem v pondělí.
The news comes...
Odevzdali jsme projekt před termínem.
We submitted the...
Nemohli jsme vidět před sebe kvůli nízko ležící mlze.
We couldn't see...
Poslední průzkum veřejného mínění mu přiřkl osmi procentní vedení před nejbližším konkurentem.
The latest opinion...
12/20
+
sovětský
Sověti (lidé)
soviet [ˈsəʊ.vi.ət]
jedn. číslo: soviet, množ. číslo: soviets, 2. stupeň: more soviet, 3. stupeň: most soviet
Většinu medailí vyhráli sovětští sportovci.
Most of the...
Sovětská blokáda Berlína byla zrušena v květnu 1949.
The Soviet blockade...
13/20
+
moderní, novodobý
současný
moderní člověk
modern [ˈmɒdən]
2. stupeň: moderner (or more modern), 3. stupeň: modernest (or most modern)
Moderní technologie změnila hodně z toho, co jsme znali v minulém století.
Modern technology changed...
Jaké vynálezy formovaly současný svět?
What inventions shaped...
Rychlá komunikace je velmi důležitá v moderním světě.
Fast communication is very important in the modern world.
Navštívili jsme galerii se znamenitou kolekcí moderního umění.
We visited the gallery with an excellent collection of modern art.
Noví roboti jsou jedním ze zázraků moderní vědy.
New robots are...
Ubytování bylo skromné, avšak čisté a moderní.
The accommodation was...
V současných supermarketech je různorodost spotřebitelského zboží.
There is a...
14/20
+
noviny
novinový
newspaper [ˈnjuːzˌpeɪpə]
jedn. číslo: newspaper, množ. číslo: newspapers
Mnoho lidí čte noviny pravidelně.
Many people read...
Máme více než pět celostátních novin.
We have more than five national newspapers.
Četl jsem článek v novinách.
I read that...
Dávám přednost čtení sportovní části novin.
I prefer to...
V novinách nebyla žádná zmínka o tomto rozhodnutí.
There was no...
To nebylo na titulní straně novin.
It wasn't on the front of the newspaper.
15/20
+
přinést, přivést, donést, dovést
vydat, uvést (na trh)
vylákat (ven)
odhalit, ukázat, odkrýt
dostat (z někoho)
bring out [brɪŋ aʊt]
přít. prostý: bring out, 3. os. j. č.: brings out, průb. čas: bringing out, prostý min.: brought out [brɔ:t aʊt], příčestí min.: brought out [brɔ:t aʊt]
Přináším zbytek těch věcí.
I'm bringing out...
Přiveďte vězně.
Bring out the...
Cestou skupina vydala své druhé album.
Along the way,...
Nedávný průzkum odhalil nové skutečnosti, které dělají toto místo význačné.
A recent survey...
Jsem přesvědčen, že dokážu dostat to nejlepší z vašeho syna.
I'm confident that...
16/20
+
přání
přát si
kéž by, kéž bych, kdyby tak
popřát
touha (po čem)
chuť (do čeho)
chtít, mít v úmyslu
wish [wɪʃ]
jedn. číslo: wish, množ. číslo: wishes, přít. prostý: wish, 3. os. j. č.: wishes, průb. čas: wishing, prostý min.: wished, příčestí min.: wished
Paul splnil Nikolino přání jet do Disneylandu.
Paul granted Nicole's...
Přál bych si, aby byla na mě hodnější.
I wish she...
Kéž bych byl silnější.
I wish that...
Vyhrála si tu soutěž? Kéž by!
Did you win...
Popřál jim všem dobrou noc.
He wished them...
Chtěl bych být víc prospěšný.
I wish to...
17/20
+
sáček, pytlík, pytel
taška
kabelka
brašna
zavazadlo
úlovek
zabalit, sbalit
napytlovat
ulovit, sestřelit
ukrást, vyfouknout
váčky pod očima
škatule (o ženské)
viset (volně)
bag [bæg]
jedn. číslo: bag, množ. číslo: bags, přít. prostý: bag, 3. os. j. č.: bags, průb. čas: bagging, prostý min.: bagged, příčestí min.: bagged
Dejte neotevřený sáček rýže do hrnce s vroucí vodou.
Place the unopened...
Vzpomněl jsem si, že mám klíče v druhé tašce.
I remembered that...
Musím čekat, až moje zavazadlo projde celní prohlídkou.
I have to...
Existuje sezonní omezení pro množství ulovené zvěře.
There is a...
Sbalil jsem ti brambory do tašky.
I bagged the...
18/20
+
občanský
civilní
společenský, uctivý, zdvořilý
civil [sɪvəl]
2. stupeň: civil, 3. stupeň: civils
Občanské svobody zahrnují svobodu tisku.
Civil liberties include...
Politika se stala v posledních deseti letech méně zdvořilá.
Politics has become...
Deset let pracuji pro neziskovou organizaci, která se zabývá ochranou občanských práv.
For ten years,...
Zlikvidovali vojenskou opozici a občanská válka skončila.
They crushed military...
Nehoda je vyšetřována Úřadem pro civilní letectví.
The accident is...
Pan Stevens vycházel z informací, které mu předali vyšší státní úředníci.
Mr. Stevens relied...
Vysoký státní úředník byl disciplinárně potrestán za vyzrazení tajných vládních plánů médiím.
A senior civil...
19/20
+
zástupce, agent, zprostředkovatel
činidlo, prostředek
původce děje, hybná síla
agent [ˈeɪdʒənt]
jedn. číslo: agent, množ. číslo: agents
Náš zástupce zajistil čtyřletou smlouvu s německou firmou.
Our agent has...
Silné oxidační činidla mohou iniciovat nebo urychlit vznícení jiných materiálů.
Strong oxidizing agents...
Realitní makléř se zabývá všemi věcmi souvisejícími se zakoupením pozemků.
A real estate agent deals with everything related to purchasing land.
Každý agent shromažďuje informace od svých kontaktů.
Each agent gathers...
Naši agenti jsou na výslechy trénováni.
Our agents are...
Tajní agenti šli na schůzku s vědomím, že to může být past.
The undercover agents...
Když jsem odcházel, popadl mě agent tajné služby a dostrkal mě do nějaké místnosti.
As I was...
20/20
+
kapitál
hlavní město
velké písmeno, kapitálka
těžký, hrdelní (zločin)
skvělý, úžasný (hovor.)
hlavní, zásadní
hlavice sloupu
capital [ˈkæpɪtəl]
jedn. číslo: capital, množ. číslo: capitals
Existuje více způsobů, jak navýšit kapitál.
There's more than...
Praha je hlavní město České republiky.
Prague is the...
Všechny odstavce začínají velkým písmenem.
All paragraphs start...
Víš, že tato obžalovaná osoba čelí obvinění z těžkého trestného činu?
Do you know...
To je úžasná myšlenka!
It is a...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X