440+  lekcí
18 300+  vět
8 800+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
59
60
61
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
stroj, automat
opracovat, obrábět (na stroji)
strojový
mašina, stroj (dopravní)
mašinerie
machine [məˈʃiːn]
jedn. číslo: machine, množ. číslo: machines, přít. prostý: machine, 3. os. j. č.: machines, průb. čas: machining, prostý min.: machined, příčestí min.: machined
Jsou zde potravinové automaty na mince.
There are coin-operated food vending machines.
Musíme opracovat některé povrchy.
We have to machine some surfaces.
Bouří se proti legislativní mašinerii.
She is rebelling against the legislative machine.
2/20
+
večeře, hlavní jídlo (dne)
oběd
dinner [ˈdɪnə]
jedn. číslo: dinner, množ. číslo: dinners
To je dobrá volba pro dnešní večeři.
It is a good choice for dinner tonight.
Po večeři se díváme na něco v televizi.
After dinner, we watch some television.
Pozval jsem ji na večeři.
I asked her to dinner.
Celou večeři mi povídala o svém tátovi.
All through dinner she was talking to me about her father.
Budeme servírovat pětichodovou večeři.
We will serve...
Ryanina francouzská matka vždycky servírovala víno při večeři na stůl.
Ryan's French mother...
Jess pekla na večeři celé kuře.
Jess baked a...
3/20
+
senát
akademický senát
senátní
senate [ˈsenɪt]
jedn. číslo: senate, množ. číslo: senates
Senát může pouze pozdržet ústavní novely o 180 dní.
The Senate can only delay constitutional amendments for 180 days.
Zákon nemá šanci, že ho Senát schválí.
The law has no chance of being passed by the Senate.
Už nebude dále lobbovat v Senátu, kde její manžel od ledna působí.
She no longer...
4/20
+
zajímavý
poutavý
interesting [ˈɪn.trəs.tɪŋ]
2. stupeň: more interesting, 3. stupeň: most interesting
Byl by to zajímavý námět pro obraz.
This would make...
Učitelé mohou pomocí zábavných aktivit a her udělat hodiny více poutavější.
The teachers can...
Ve svém projevu měl nějaké zajímavé body.
He had some interesting points in his speech.
Tento projekt je velmi zajímavý.
This project is...
Četl jsem zajímavý článek v novinách.
I read an...
Pokusil se objevit něco nového a zajímavého o vesmíru.
He tried to...
Na křižovatkách se občas dějí zajímavé věci.
Sometimes interesting things happen at intersections.
5/20
+
zákazník, zákaznice
odběratel
zákaznický
customer [ˈkʌstəmə]
jedn. číslo: customer, množ. číslo: customers
Laura je naše pravidelná zákaznice již sedm roků.
Laura has been...
Zákazníci chtějí vědět, jaké to bude, až to vyndají z krabičky.
Customers want to...
Náš tým poskytuje opravdu dobrou zákaznickou podporu.
Our team provides...
6/20
+
dokud, až poté
teprve až
until after [ʌnˈtɪl ˈɑːftə]
Rozhodli jsme se odložit naše investice až po volbách.
We decided to...
Budeme čekat s dezertem až po večeři?
Will we wait...
po válce bylo sděleno, že pod divadlem bylo jejich pracoviště.
It was never...
7/20
+
úkol, úloha
pověřit
dát za úkol
zatěžovat (starostmi)
task [tɑːsk]
jedn. číslo: task, množ. číslo: tasks, přít. prostý: task, 3. os. j. č.: tasks, průb. čas: tasking, prostý min.: tasked, příčestí min.: tasked
Vedoucí našeho týmu mně přidělil obtížný úkol.
I've been assigned...
Byl jsem pověřen změnit design webové prezentace pro místní neziskovu organizaci.
I was tasked...
Nevím, jak mám přistoupit k tomuto úkolu.
I don't know...
Třída provedla úkol společně jako skupina.
The class had...
Neustálé přerušování v práci ztěžuje soustředění na právě prováděný úkol.
Constant interruptions at work can make it hard to focus on the task at hand.
Integrace všech systémů je naším klíčovým úkolem.
The integration of...
Svěřil jsem úkol svému synovci.
I entrusted the...
8/20
+
ani...ani
také ne
nor [nə]
Ten film nebyl ani zajímavý, ani zábavný.
This film was...
Nemůžeš zůstat ani tady, ani v mém bytě.
Neither this place...
Neudělal jsem to ani špatně, ani dobře.
I did it...
Nic mě nenapadá. Mě také ne.
I have no...
9/20
+
debata, diskuse
rozprava
debatovat, diskutovat
debate [dɪˈbeɪt]
jedn. číslo: debate, množ. číslo: debates, přít. prostý: debate, 3. os. j. č.: debates, průb. čas: debating, prostý min.: debated, příčestí min.: debated
První debata mezi prezidentskými kandidáty proběhla 17. května.
The first debate...
Američtí senátoři diskutovali o tom, zda budovat kanál v Panamě nebo v Nikaragui.
U.S. senators debated...
Jsme hostiteli živého vysílání závěrečné debaty prezidentských kandidátů.
We are hosting...
Kvízy a debaty jsou podstatné součástí školních osnov.
Quizzes and debates...
Druhá část debaty se soustředila na zahraniční politiku.
The latter part of the debate concentrated on foreign policy.
Debata pro mě začínala být příliš filozofická.
The debate was...
O etice žurnalistiky se vede hodně diskuzí.
The ethics of journalism are much debated.
10/20
+
nejvyšší, vysoce postavený
seniorský, starší
nadřízený, vyšší
maturant, poslední ročník
senior [ˈsiːnjə]
jedn. číslo: senior, množ. číslo: seniors, 2. stupeň: more senior, 3. stupeň: most senior
Oddělení informačních systémů je vedeno senior manažerem.
The information systems...
Daniel je o pět let starší než já.
Daniel is my...
Sam je můj nadřízený.
Sam is a...
Amy je studentka posledního ročníku.
Amy is a...
11/20
+
reforma
(z)reformovat, změnit
napravit (se), polepšit (se)
reform [rɪˈfɔːm]
jedn. číslo: reform, množ. číslo: reforms, přít. prostý: reform, 3. os. j. č.: reforms, průb. čas: reforming, prostý min.: reformed, příčestí min.: reformed
Radikální reforma tohoto systému je nejen žádoucí, ale naprosto nezbytná.
Radical reform to...
Charlotte slíbila, že se polepší.
Charlotte has promised...
Lidé jsou nakloněni politickým reformám.
People are in favor of political reforms.
Všichni se shodneme na potřebě této reformy.
We all agree...
Správa soudnictví je odvětví, které vyžaduje zásadní reformu.
The administration of...
Dlouho očekávanou reformu hlasování uvítaly ženy v celé zemi.
The long awaited...
Potřebujeme reformovat státní podniky.
We need to reform state-owned enterprises.
12/20
+
pojem
myšlenka, představa
koncepce, pojetí
concept [ˈkɒnsept]
jedn. číslo: concept, množ. číslo: concepts
Pojem svobody je nejasný.
The concept of...
Představa krásy není jen osobní, ale mění se s časem.
The concept of...
Nový koncept byl vytvořen na ministerstvu vnitra.
The new concept...
Cvičení umožní studentům samostatně objevovat nové matematické pojmy.
The exercises let...
Abychom mohli schválit tento projekt, musíme se všichni shodnout na jeho základní koncepci.
In order to...
Jsme v počáteční fázi navržení konceptu tohoto projektu.
We are in...
Tento koncept zahrnuje široké porozumnění řadě digitálních nástrojů, které umožňují práci v kanceláři.
The concept encompasses...
13/20
+
(pro)zkoumat, přezkoumat
vyšetřit, prohlédnout
(z)kontrolovat
zkoušet, vyzkoušet
examine [ɪgˈzæmɪn]
přít. prostý: examine, 3. os. j. č.: examines, průb. čas: examining, prostý min.: examined, příčestí min.: examined
Vědci stále zkoumají trosky a dosud nedospěli k závěru.
Researchers are still...
Vyšetřili jsme pacienta od hlavy až k patě.
We examined the...
Zkoumali jsme souvislost mezi kouřením a kvalitou spánku.
We have examined...
Zkoumali jsme role mužů a žen mezi různými etnickými skupinami.
We examined the...
Slyšení bude zkoumat získávání a prodej osobních informací od jejich uživatelů.
The hearing will...
Všichni cestující byli vyšetřeny místními zdravotnickými orgány.
All of the passengers were examined by the local health authorities.
Clark a Thompson na sebe ustaraně pohlédli a znovu si podlahu prohlédli.
Clark and Thompson...
14/20
+
vrátit se
be back [bɪ bæk]
přít. prostý: be back, 3. os. j. č.: is back, průb. čas: being back, prostý min.: were/was back, příčestí min.: been back
Brzy se vrátím.
I'll be back...
Můžeme se vrátit společně.
We can be...
Zdálo se mně, že jsem zase zpět doma.
I dreamt I...
15/20
+
roh
koutek, kout
zatáčka (na silnici)
část, oblast
zahnat do úzkých
výsadní postavení, monopol
corner [ˈkɔːnə]
jedn. číslo: corner, množ. číslo: corners, přít. prostý: corner, 3. os. j. č.: corners, průb. čas: cornering, prostý min.: cornered, příčestí min.: cornered
Uhodil jsem se do kolene o roh stolu.
I hit my...
Anna žila ve vzdálené části severního Walesu.
Anna lived in...
Lewis zahnal zloděje do podkroví stodoly.
Lewis cornered the...
Domnívají se, že mají výsadní postavení na trhu realit.
They believe to...
16/20
+
soudce
rozhodčí, sudí, porotce
soudit
hodnotit, posoudit, posuzovat, bodovat
znalec
judge [dʒʌdʒ]
jedn. číslo: judge, množ. číslo: judges, přít. prostý: judge, 3. os. j. č.: judges, průb. čas: judging, prostý min.: judged, příčestí min.: judged
Byl jsem soudcem v jejím rozvodovém řízení.
I was the...
Může být obtížné posoudit rozdíl mezi habem a switchem.
It may be...
Myslím, že ho nemůžeme hodnotit jen ze dvou zápasů.
I think we...
Jak ho bude hodnotit historie?
How will history...
17/20
+
rychlý
rychle
stálý, nesmývatelný (barva)
půst
postit se
pevný
pevně
jdoucí napřed (hodinky)
fast [fɑːst]
jedn. číslo: fast, množ. číslo: fasts, přít. prostý: fast, 3. os. j. č.: fasts, průb. čas: fasting, prostý min.: fasted, příčestí min.: fasted, 2. stupeň: faster, 3. stupeň: fastest
Jasmínin kůň je velmi rychlý.
Jasmine's horse is...
Můj půst trval sedm dní.
My fast lasted...
Rachael se snažila utéct, ale Isaac jí pevně chytil.
Rachael tried to...
Moje hodinky jdou o pár minut napřed.
My watch is...
18/20
+
dopoledne
ráno
am [eɪ ɛm]
V 10 hodin dopoledne jsem se probudil.
I woke up...
Letadlo vzlétlo v 9:30 dopoledne.
The plane took...
19/20
+
úspěšný
vydařený, zdařilý
successful [səkˈsesfʊl]
2. stupeň: more successful, 3. stupeň: most successful
Utekl z domova, aby se stal úspěšným lékařem.
He ran away...
Harry byl trochu úspěšnější než Michael.
Harry was a...
To může pomoci lidem k zdařilému pokusu přestat kouřit.
It may help...
20/20
+
(pro)cestovat, (u)jet, (u)jít
(pro)jezdit
pohybovat se, šířit se
cestování, putování
pohyb, zdvih
cestovní (kancelář)
travel [ˈtrævəl]
jedn. číslo: travel, množ. číslo: travels, přít. prostý: travel, 3. os. j. č.: travels, průb. čas: travelling, prostý min.: travelled, příčestí min.: travelled
Nákladní vozy jezdily v noci, aby se vyhnuly milicím.
The trucks travelled...
Proč se zvuk šíří ve vodě rychleji než ve vzduchu?
Why does sound...
Mám rád cestování, protože mně dává pocit svobody.
I love to...
Od roku 1998 provozujeme vlastní cestovní kancelář.
Since 1998 we...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X