460+  lekcí
19 400+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
5
6
7
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
tak
také, taky
a proto, tedy (vyjadřuje důsledek)
so [səʊ]
Ten dům je tak krásný.
The house is so beautiful.
Ale ne každý je tak šťastný.
But not everyone is so happy.
Stalo se to tak rychle, že si toho nikdo nevšiml.
It happened so quickly that nobody noticed.
Jsem tak rád, že tě vidím.
I'm so glad to see you.
Také doufám.
I hope so too.
Prodávala chléb, přímo pod plakátem, který hrozil trestem, pokud to budě dělat.
She was selling bread, right under a poster threatening punishment for doing so.
2/20
+
znamenat
myslet
mínit
střed, průměr
střední, průměrný
prostředek, způsob
sprostý, zákeřný
skoupý, lakomý
mean [miːn]
jedn. číslo: mean, množ. číslo: means, přít. prostý: mean, 3. os. j. č.: means, průb. čas: meaning, prostý min.: meant [ment], příčestí min.: meant [ment], 2. stupeň: meaner, 3. stupeň: meanest
Můžete nám říct, co to znamená, prosím.
Can you tell us what it means please.
Co to znamená?
What does that mean?
Říkají všechno, co si myslí?
Do they say all what they mean?
Co tím myslíš?
What do you mean?
3/20
+
mně, mě, mé, své, mi
me [mɪ]]
Byl to pro bláznivý rok.
It's been a crazy year for me.
Omluvte , prosím.
Excuse me please.
Dala mi nějaké peníze.
She gave me some money.
A co z toho budu mít ?
What's in it for me?
4/20
+
ven, pryč
venku
vypnutý, zhasnutý
out [aʊt]
Bež pryč!
Out you go!
Teď tady není.
He is out now.
Celý den jsem byl venku.
I was out all day.
5/20
+
je, jim, nich
them [ðəm]
Někdy je vidíme.
Sometimes we see them.
Znáš je všechny?
Do you know all of them?
Řekl jsem jim všechno.
I told them everything.
6/20
+
den
day [deɪ]
jedn. číslo: day, množ. číslo: days
Přeji hezký den.
Have a nice day.
Celý den mlčel.
He kept silent all day.
Jaký jsi měl den?
How was your day?
Je to náš den. Ne nikoho jiného.
It's our day. Not anyone else's.
7/20
+
zpomalit
ubrat rychlost
přibrzdit
slow down [sləʊ daʊn]
přít. prostý: slow down, 3. os. j. č.: slows down, průb. čas: slowing down, prostý min.: slowed down, příčestí min.: slowed down
Paul musel zpomalit.
Paul had to slow down.
Zpomalilo se globální oteplování?
Has global warming slowed down?
Důležité je zpomalit a odpočívat.
It is important to slow down and rest.
8/20
+
žena
woman [ˈwʊmən]
jedn. číslo: woman, množ. číslo: women
Kdo je ta žena oblečená v růžové?
Who is the woman dressed in pink?
Ženy obvykle žijí déle než muži.
Women usually live longer than men.
Máme novou uklízečku.
We have a new cleaning woman.
9/20
+
dítě
potomek
child [tʃaɪld]
jedn. číslo: child, množ. číslo: children
Jako dítě, žil Bob v Paříži.
As a child, Bob lived in Paris.
Ellen nemůže mít děti.
Ellen can't have children.
Daniel byl jako dítě velmi šťastný.
Daniel was very happy as a child.
10/20
+
do
dovnitř
po
into [ˈɪntə]
Podívej se do krabice.
Look into the box.
Dostal jsme se do problémů.
I got into trouble.
Potíže začínají přibližně 30 sekund po startu.
The trouble begins about 30 seconds into the flight.
11/20
+
pondělí
Monday [ˈmʌndɪ / ˈmʌndeɪ]
jedn. číslo: Monday, množ. číslo: Mondays
John odešel v pondělí.
John left on Monday.
12/20
+
zítra
tomorrow [təˈmɒrəʊ]
Zítra je neděle.
Tomorrow is Sunday.
Na shledanou zítra.
See you tomorrow.
Zítra odjíždím.
I'm leaving tomorrow.
13/20
+
než, dokud
potom, poté
than [ðən]
Ona je starší než on.
She is older than him.
Oni ví více než my.
They know more than we do.
Je to odsud méně než jeden kilometr.
It's less than a kilometre from here.
14/20
+
dost, dostatečně
dostatek
enough [ɪˈnʌf]
To je víc než dost.
That is more than enough.
Mám dost vlastních problémů.
I have enough problems of my own.
Nemůžu ti dostatečně poděkovat za všechno, co jsi pro mě udělal.
I can't thank you enough for all that you have done for me.
Nic dalšího nenos, je toho tady už dost.
Don't bring anything else, there's enough already.
15/20
+
mohl (by)
uměl (by), dovedl (by)
could [kʊd]
Nemohl jsem čekat.
I couldn't wait.
Mohl bych použít váš telefon, prosím?
Could I use your phone, please?
Nemohl si to udělat dobře hned na poprvé?
Couldn't you get it right the first time?
16/20
+
úroveň, hladina
stupeň
vyrovnat, srovnat (skóre)
rovný, zarovnaný
vznést (obvinění)
level [ˈlevəl]
jedn. číslo: level, množ. číslo: levels, přít. prostý: level, 3. os. j. č.: levels, průb. čas: levelling, prostý min.: levelled, příčestí min.: levelled, 2. stupeň: leveler, 3. stupeň: levelest
Právě hraji hru, která má 10 úrovní.
I am playing a game with 10 levels.
Změřil jsem si hladinu alkoholu v krvi.
I measured the level of alcohol in my blood.
Budeme vyšetřovat žalobu, která proti němu byla vznesena.
We will investigate the claim levelled against him.
17/20
+
hodně, moc, mnoho
velice, velmi
přesně, stejně
opravdu, evidentně, zcela jasně
very [ˈverɪ]
Michael to udělal velmi rychle.
Michael did it very quickly.
Když jsem byl mladý, uměl jsem plavat velice dobře.
I could swim very well when I was young.
Moje auto se porouchalo v přesně stejnou dobu jako Benovo.
My car was broken at the very same time as Ben's.
18/20
+
domov
domů
domací
home [həʊm]
jedn. číslo: home, množ. číslo: homes
Toto je můj domov.
This is my home.
Když jsem přišel domů, vykoupal jsem se.
When I got home I had a bath.
Chci jít domů.
I want to go home.
19/20
+
čekat, počkat
wait [weɪt]
přít. prostý: wait, 3. os. j. č.: waits, průb. čas: waiting, prostý min.: waited, příčestí min.: waited
Čekám na moji manželku.
I'm waiting for my wife.
Čekám už patnáct minut.
I've been waiting for fifteen minutes.
Počkejme, až přestane pršet.
Let's wait till the rain stops.
20/20
+
hrát, zahrát
hra, hraní
play [pleɪ]
jedn. číslo: play, množ. číslo: plays, přít. prostý: play, 3. os. j. č.: plays, průb. čas: playing, prostý min.: played, příčestí min.: played
Když jsem byla dítě, hrávala jsem si s panenkami.
When I was a child I used to play with dolls.
Zahraj to znovu, prosím.
Play it again please.
Zahrál míč zpět na brankáře.
He played the ball back to the goalkeeper.
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X