460+  lekcí
19 400+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
61
62
63
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
větrák, ventilátor
fanoušek, fanda, příznivec
vějíř
ovívat (se)
fan [fæn]
jedn. číslo: fan, množ. číslo: fans, přít. prostý: fan, 3. os. j. č.: fans, průb. čas: fanning, prostý min.: fanned, příčestí min.: fanned
Umístěte misku ledu před ventilátor tak, aby foukal studený vzduch.
Place a bowl of ice in front of the fan so that it blows cool air.
Aaron je fanda téměř všech sportů.
Aaron is a fan of almost every sport.
Ovívala se svoji pravou dlaní.
She fanned herself with her right palm.
2/20
+
vzorek, ukázka (zboží)
ochutnat, vyzkoušet
vzorový, ukázkový
sample [ˈsɑːmpəl]
jedn. číslo: sample, množ. číslo: samples, přít. prostý: sample, 3. os. j. č.: samples, průb. čas: sampling, prostý min.: sampled, příčestí min.: sampled
Připravil jsem vzorky materiálu pro analýzu.
I have prepared the samples of material for analysis.
Vybrali jsme náhodný vzorek lidí pro náš průzkum.
We have selected a random sample of people for our survey.
Ochutnávali jsme jídlo od jednoho z nejlepších světových šéfkuchařů.
We sampled the food of one of the world's best chefs.
3/20
+
přístup (k informacím)
vstup (do budovy)
dostat se, otevřít
access [ˈækses]
jedn. číslo: access, množ. číslo: accesses, přít. prostý: access, 3. os. j. č.: accesses, průb. čas: accessing, prostý min.: accessed, příčestí min.: accessed
Nemám přístup k uživatelskému rozhraní pro správu webu.
I have no access to the management web interface.
Vstup do budovy je povolen pouze po předložení průkazu totožnosti.
Access to the building is only permitted upon presentation of the identity card.
Můžete tento soubor hned otevřít?
Can you access that file directly?
4/20
+
tábor
kemp
tábořiště
tábořit
kempovat
afektovaný, přemrštěný (hovor.)
camp [kæmp]
jedn. číslo: camp, množ. číslo: camps, přít. prostý: camp, 3. os. j. č.: camps, průb. čas: camping, prostý min.: camped, příčestí min.: camped, 2. stupeň: camper, 3. stupeň: campest
Postavili jsme tábor více než 30 krát.
We set up...
Neměli žádné pokoje, a tak jsme kempovali ve stanech.
They had no...
Kemp není oplocen a leží na úpatí hory.
The camp is...
Tato pozice zahrnuje jeden týden dobrovolné práce na plný úvazek v našem letním táboře.
This position entails one week of full-time volunteer work at our summer camp.
Zapsal jsem se do armády a čekám na přijímač.
I signed up...
Rozbili jsme tábor v polovině cesty na vrchol.
We made camp...
Prodávají přenosné hrnce a pánve pro kempování.
They sell the...
5/20
+
neovladatelný
vymknout se kontrole
nezvladatelný
out of control [aʊt əv kənˈtrəʊl]
Auto bylo neovladatelné, překročilo středový dělící pruh a narazilo do náklaďáku.
The car went...
Zdá se mi, že se to vymklo kontrole.
It seems to...
Její syn je divoký a kompletně nezvladatelný.
Her son is...
6/20
+
průzkum (veřejného mínění)
přehled
prozkoumat, (z)mapovat
(u)dělat průzkum, dotazovat se
zjišťovat
vyměřovat
survey [sɜːˈveɪ]
jedn. číslo: survey, množ. číslo: surveys, přít. prostý: survey, 3. os. j. č.: surveys, průb. čas: surveying, prostý min.: surveyed, příčestí min.: surveyed
Naše společnost provedla průzkum voličů, aby získala data pro kampaň.
Our company conducted...
Plánují zmenšit své firmy, podle průzkumu, který ukazuje, že toto odvětví ztrácí obchodní příležitosti.
They plan to...
Tato kniha mapuje literaturu psanou pro děti v ruštině.
This book surveys...
Místní obyvatelé začali zjišťovat škody, které zanechal hurikán.
Residents have started...
7/20
+
připustit
přiznat
uznat
přijmout (někam)
(v)pustit
admit [ədˈmɪt]
přít. prostý: admit, 3. os. j. č.: admits, průb. čas: admitting, prostý min.: admitted, příčestí min.: admitted
Muž, který ukradl oběti útoku dámskou peněženku a telefon, přiznal krádež.
A man who...
Albert Einstein uznal chybu v roce 1929.
Albert Einstein admitted...
Naše země byla přijata do Evropské unie.
Our country was...
Oliver byl přijat do nemocnice v pátek ráno.
Oliver was admitted...
Ze zřejmých hygienických důvodů nejsou do lázní vpuštěna žádná domácí zvířata.
For obvious hygiene...
8/20
+
sám, samotný
osamocený
alone [əˈləʊn]
2. stupeň: more alone, 3. stupeň: most alone
Adam je příliš mladý, na to aby byl sám doma.
Adam is too...
Vy sám musíte rozhodnout, co je pro vaše dítě nejlepší.
You alone have...
Cítí se velmi osamocený a ne skutečně podporovaný lidmi kolem něj.
He feels very...
9/20
+
loď, plavidlo
dopravit, přepravit, expedovat
nalodit, naložit
ship [ʃɪp]
jedn. číslo: ship, množ. číslo: ships, přít. prostý: ship, 3. os. j. č.: ships, průb. čas: shipping, prostý min.: shipped, příčestí min.: shipped
Kapitán opustil loď s cestujícími.
The captain abandoned...
Vaše objednávka bude expedována v den objednání.
Your order will...
Většina objednávek bude expedována v den objednání.
Most orders will...
10/20
+
nebe, obloha
odpálit vysoko do vzduchu
sky [skaɪ]
jedn. číslo: sky, množ. číslo: skies, přít. prostý: sky, 3. os. j. č.: skies, průb. čas: skying, prostý min.: skied, příčestí min.: skied
Na obloze nebyly žádné mraky.
There were no...
Co to je tam na obloze?
What is that thing in the sky?
Frekvence mého tepu překonávala všechny hranice.
My heart rate...
Na obloze byl spatřen neznámý hmotný objekt.
The unknown physical...
Ptáci letí na modré obloze.
Birds fly in...
Představí novou zimní kolekci, která je inspirovaná krásou noční oblohy.
They will introduce...
11/20
+
původní, prvotní
originální, původní
originál
original [əˈrɪdʒɪnəl]
jedn. číslo: original, množ. číslo: originals, 2. stupeň: more original, 3. stupeň: most original
Restaurují historické automobily zpět do původní slávy.
They are restoring...
Já také dávám přednost té původní verzi.
I prefer the...
Jak rozlišit kopii od originálu?
How do you tell a copy from the original?
Moje původní vyjádření bylo zcela jiné, než řekl.
My original statement...
Pomáhá nám to řídit se původním smyslem zákona.
It helps us...
Aby mohli dělat svoji práci, jsou novináři odkázáni na původní online zdroje.
Journalists rely on original online source material to do their work.
Konečný výsledek opravdu neodpovídá původní nápadu.
The end result...
12/20
+
video (záznam)
video (rekordér)
nahrávat na video
video [ˈvɪdɪˌəʊ]
jedn. číslo: video, množ. číslo: videos, přít. prostý: video, 3. os. j. č.: videos, průb. čas: videoing, prostý min.: videoed, příčestí min.: videoed
Někteří uživatelé mohou nahrát videa po neomezenou dobou.
Some users can...
Nahráli jsme na video prezentace a zpřístupnili je na našich webových stránkách.
We videoed the...
Zašlu ti email s odkazem na stažení toho videa.
I'll email you the link to download that video.
Takto to formulovali v tréninkovém videu.
That was how...
Můj počítač není dost výkonný, aby konvertoval vaše video.
My PC isn't...
Lékaři konzultují s pacienty jejich problémy prostřednictvím video schůzek na dálku.
Doctors consult with...
Toto video bylo připraveno jako názorná ukázka cvičení na posílení páteře.
This video was...
13/20
+
řeč
proslov, projev
mluva
výslovnost
speech [spiːtʃ]
jedn. číslo: speech, množ. číslo: speeches
Projev prezidenta nepřinesl žádnou odvážnější vizi budoucnosti.
President's speech had...
Při vyšších dávkách mohou lidé mít nesrozumitelnou výslovnost a pocit zmatenosti.
On higher doses...
Nerozuměl jsem její řeči.
I didn't get her speech.
Ve svém projevu měl nějaké zajímavé body.
He had some interesting points in his speech.
Můj pes dokáže porozumět lidské řeči, ale nedokáže jí mluvit.
My dog can understand human speech but cannot speak it.
Před zvednutím opony měl promluvit.
He was to...
Zpráva přichází před jeho očekávaným projevem v pondělí.
The news comes...
14/20
+
provést, uskutečnit
vykonat, provádět
carry out [ˈkærɪ aʊt]
přít. prostý: carry out, 3. os. j. č.: carries out, průb. čas: carrying out, prostý min.: carried out, příčestí min.: carried out
Třída provedla úkol společně jako skupina.
The class had...
Tři zloději provedli razii během pěti minut za pomocí vozů.
Three thieves carried...
Sportovci provádějí stejné pohyby opakovaně, znovu a znovu.
Athletes carry out...
Takový výzkum je však drahý a jeho provedení složité.
Such research is...
Pověřili ho, aby vykonával všechny údržbářské práce.
They assigned him...
15/20
+
výzkumník, badatel
researcher [rɪˈsɜːtʃə]
jedn. číslo: researcher, množ. číslo: researchers
Výzkumníci oznámili důležité závěry, které by mohly pomoci při řešení hádanky.
Researchers announced an...
Výzkumník, který vede tyto studie nabízí několik upřímných rad.
The study's lead...
Vědci stále zkoumají trosky a dosud nedospěli k závěru.
Researchers are still...
Muzejní sbírka je k dispozici studentům a vědcům ke zkoumání.
The museum collection...
Vědci se domnívají, že sklon k diabetu existuje již od narození.
Researchers believe that...
Výzkumníci si dokonce všimli, že pozorování obrázků s přírodou napomáhá rozvoji kognitivních schopností studentů.
The researchers even...
Vědci nevědí, jak velká je šance chytit chřipku a koronavirus současně.
Researchers don't know...
16/20
+
pták
kočka, buchta (mladá žena)
bird [bɜːd]
jedn. číslo: bird, množ. číslo: birds
Muž, který ji zachránil, si všiml, že pták nemůže létat.
The man who...
Ptáci mají své hnízdo na stromě.
The birds have...
Jemně vzala malého ptáčka do dlaní.
She gently cupped...
Každé ráno jsme slyšeli ptačí zpěv.
We could hear...
Pták strká svou hlavu mezi tyčky své klece.
The bird pokes...
Mnoho z těchto ptáků vzlétlo a letěli pryč k moři.
Many of these...
17/20
+
spát
spánek
spaní
mít místo na spaní
sleep [sliːp]
jedn. číslo: sleep, množ. číslo: sleeps, přít. prostý: sleep, 3. os. j. č.: sleeps, průb. čas: sleeping, prostý min.: slept [slept], příčestí min.: slept [slept]
Následující noc spala Lucy osm hodin.
The next night...
Je čas na spánek, den skončil.
It's time to...
Uvědomil jsem si, že můj spánek je důležitější než dokončení nějaké práci.
I realized my...
18/20
+
definovat
určit
vymezit
define [dɪˈfaɪn]
přít. prostý: define, 3. os. j. č.: defines, průb. čas: defining, prostý min.: defined, příčestí min.: defined
Je obtížné určit nejdůležitější vlastnosti.
It is difficult...
Rychlost je definována jako ujetá vzdálenost za jednotku času.
Speed is defined...
Popis práce určuje charakteristiku pozice, o kterou žádáte.
The job description...
Pokud je definován typ proměnné, musí být použit správný identifikátor typu.
If a variable...
Do složených závorek se uzavírají pravidla stylů CSS, která definují vzhled webových prvků.
The CSS style...
19/20
+
základní
elementární
hlavní
zásaditý
obyčejný, skromný
basic [ˈbeɪsɪk]
2. stupeň: more basic, 3. stupeň: most basic
Základní znalost budování sítí je důležitá pro každého, kdo spravuje server.
A basic understanding...
Tradiční výroba obvykle používá silný zásaditý nebo kyselý roztok.
A conventional production...
Ubytování bylo skromné, avšak čisté a moderní.
The accommodation was...
20/20
+
(pro)vést, provádět, řídit (činnost)
chovat (se), jednat
dirigovat
vést, vodit (elektřinu)
chování
conduct [ˈkɒndʌkt]
jedn. číslo: conduct, množ. číslo: conducts, přít. prostý: conduct, 3. os. j. č.: conducts, průb. čas: conducting, prostý min.: conducted, příčestí min.: conducted
První rozhovor byl veden osobně.
The first interview...
Rozhodl se, že propustí svého právníka a bude vést vlastní obhajobu.
He decided to...
Tak se rozhodl provést několik vlastních průzkumů.
So he decided...
Některé ze stávajících výzkumů jógy mohou poskytnout pohled na to, jak nejlépe provádět domácí cvičení.
Some of the...
Zvykl jsem si, jak se chovat v těchto typech událostí.
I was getting...
Orchestr dirigoval Nino Stinco.
The orchestra was...
Destilovaná voda nevede elektřinu.
Distilled water does...
Musím převzít plnou zodpovědnost za své chování.
I must take...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X