Obtížnost
 
Lekce
1/20
+
být závislý
být odkázán
spoléhat (se)
spolehnout se
rely [rɪˈlaɪ]
přít.: rely, 3.os.: relies, průb.: relying, min.pr.: relied, příč.min.: relied
Systém je závislý pouze na jedné osobě.
The system relies...
Aby mohli dělat svoji práci, jsou novináři odkázáni na původní online zdroje.
Journalists rely on...
2/20
+
klient (osoba)
zákazník
zadavatel
klient (počítač)
klientský
client [ˈklaɪənt]
j.č.: client, mn.č.: clients
Byli pravidelnými zákazníky jejich firmy.
They were their...
Klient odesílá své požadavky na server přes standardní rozhraní.
The client is...
3/20
+
prosím
(po)těšit
udělat radost
být příjemný
chtít
please [pliːz]
přít.: please, 3.os.: pleases, průb.: pleasing, min.pr.: pleased, příč.min.: pleased
Můžete mi přinést účet, prosím?
Can you bring...
Mým záměrem je nechat lidi dělat cokoliv, co chtějí.
My plan is...
4/20
+
až do, až k
do
na
up to [ʌp tə]
Můžete dostat pokutu až do výše 500 USD a přijít o řidičský průkaz na šest měsíců.
You can receive...
Nechám to na tobě.
I'll leave it...
Co máš v plánu?
What are you...
Ryan vypadal, jako by se chystal udělat něco špatného.
Ryan looked as...
5/20
+
vzbudit (se), probudit (se)
procitnout
brázda
bdění, stráž u mrtvého
důsledek, následek
wake [weɪk]
j.č.: wake, mn.č.: wakes, přít.: wake, 3.os.: wakes, průb.: waking, min.pr.: woke [wouk], příč.min.: woken ['woukən]
Nemusel si mě dnes ráno brzy vzbudit.
You didn't have...
Měla starost, aby nikoho nevzbudila.
She was anxious...
Za lodí se táhla brázda ve tvaru obrovského V.
The wake spread...
Drželi jsme stráž za ztrátu blízkého přítele a kolegy kapitána Williama.
We were having...
V důsledku změny klimatu se veřejnost potýká s narůstajícími problémy.
In the wake...
6/20
+
příjem, plat
výdělek
renta
income [ˈɪnkəm]
j.č.: income, mn.č.: incomes
Jaký roční příjem byste měl mít, abyste se považoval za bohatého?
What annual income...
Klášter měl značné příjmy ze svých nedalekých lázní.
The monastery had...
Můžete vydělávat hodně a nemusíte platit velké daně.
You can make...
7/20
+
celkově
obvykle
obyčejně
obecně
generally [ˈdʒenrəlɪ]
Životní prostředí v Irsku je celkově dobré.
Ireland's environment is...
Natalie se obvykle probuzí v 7 ráno.
Natalie generally wakes...
Obecně se věřilo, že země je středem vesmíru.
It was generally...
8/20
+
vzpomínat (si), vzpomenout (si)
připomínat, vybavit (si)
paměť
odvolat
povolat zpět
stáhnout z prodeje
recall [rɪˈkɔːl]
přít.: recall, 3.os.: recalls, průb.: recalling, min.pr.: recalled, příč.min.: recalled
Vzpomněl si, že nikdo nemluvil o Danovi.
He recalled that...
Tyto skladby připomínají jejich nejranější styl práce.
These tracks recall...
Mia má dokonalou paměť.
Mia has a...
Odvolali své velvyslance.
They recalled their...
Stephen byl povolán zpět do Sydney, aby vedl trénink nových hráčů.
Stephen was recalled...
9/20
+
přímo, rovnou, právě
rovnou
okamžitě, hned
directly [dɪˈrɛktlɪ]
Parkování je možné přímo před mlýnem.
Parking is possible...
Bylo to poprvé, co nešla hned domů.
This was the...
10/20
+
odpoledne
odpolední
afternoon [ˌɑːftəˈnuːn]
j.č.: afternoon, mn.č.: afternoons
Program začíná zítra odpoledne v 15:00.
The programme starts...
Strávili jsme odpoledne na fotbalovém utkání.
We spent the afternoon at a football match.
Dnes odpoledne jsem se zúčastnil setkání s některými našimi zákazníky.
This afternoon I attended a meeting with some of our customers.
Kde jsi byl včera odpoledne?
Where were you yesterday afternoon?
Předseda skončil poradu ve dvě hodiny odpoledne.
The chairman finished...
Odpoledne se vleklo.
The afternoon was...
11/20
+
shližet
podívat se dolů
dívat se svrchu, pohrdat
look down [lʊk daʊn]
přít.: look down, 3.os.: looks down, průb.: looking down, min.pr.: looked down, příč.min.: looked down
Nedívej se dolů! Dostaneš závrať.
Don't look down!...
Dívala se na své dokonale zakulacené bříško.
She was looking...
Když se já můžu dívat dolů na ni, může se ona dívat nahoru na mě.
If I can...
Nikdy byste neměli pohrdat lidmi jen proto, že jsou chudí.
You should never...
12/20
+
úplně
kompletně
zcela
completely [kəmˈpliːtlɪ]
Po celodenních událostech zůstala úplně vyčerpaná.
The day's events...
Je rekonstrukce zcela dokončená?
Is the renovation...
13/20
+
měřítko
stupnice
rozsah, míra
vylézt, vyšplhat
loupat (se)
vážit
váha
šupina
scale [skeɪl]
j.č.: scale, mn.č.: scales, přít.: scale, 3.os.: scales, průb.: scaling, min.pr.: scaled, příč.min.: scaled
Měřítko 1 : 50 000 je používáno na mnoha mapách.
A scale of...
Na stupnici od 1 do 10, ona je 20!
On a scale...
Všimnete si, že stupnice G-dur se skládá ze 7 not.
You will notice...
Rozsah tohoto problému je obtížné odhadnout.
The scale of...
Horolezec vylezl žulovou stěnu za méně než čtyři hodiny.
The climber scaled...
Stoupla jsem si na váhu, abych zkontrolovala svou hmotnost.
I stepped onto...
Kůže většiny ryb je pokryta šupinami.
The skin of...
14/20
+
svoboda
volnost
freedom [ˈfriːdəm]
j.č.: freedom, mn.č.: freedoms
Svoboda projevu a svoboda protestovat jsou úzce propojeny.
Freedom of speech...
Máš volnost jít kamkoliv, kam chceš.
You have the...
Nemohla jsem pochopit tak velkou volnost v manželství.
I could not...
15/20
+
okolí, prostředí
sousedství
čtvrť, (obytná) část
neighborhood [ˈneɪbəˌhʊd]
j.č.: neighborhood, mn.č.: neighborhoods
Tento dům je umístěn v klidném prostředí.
This house sits...
Je to čtvrť, kde jsou domy relativně blízko sebe.
It is a...
16/20
+
verze
znění, podání
version [ˈvɜːʃən]
j.č.: version, mn.č.: versions
Upgradujte váš editor na vyšší verzi.
Upgrade your editor...
To je přesné podání písně, tak jak ji poslouchali ve starověkém Řecku.
It is the...
17/20
+
dotek, dotyk
dotknout se
dotýkat se
dosáhnout
ovlivnit
v záporu nepřiblížit se (kvalitou)
cit, hmat
touch [tʌtʃ]
j.č.: touch, mn.č.: touches, přít.: touch, 3.os.: touches, průb.: touching, min.pr.: touched, příč.min.: touched
Nedotýkejte se stroje.
Don't touch the...
Dan mi řekl, že se nikdy v životě nedotkl ani kapky alkoholu.
Dan told me...
Sophie je člověk, který nejvíce ovlivnil můj život.
Sophie is the...
Jeho další romány se nikdy nepřiblížily kvalitou jeho prvního románu.
His next novels...
Vibrační nástroje, jako jsou vrtačky, snižují citlivost hmatu v rukou.
Vibrating tools such...
18/20
+
nikdo
úplná nula, nýmand
nobody [ˈnəʊbədɪ]
j.č.: nobody, mn.č.: nobodies
Nikoho jsem neviděl a nikdo neviděl mě.
I saw nobody...
Nikdo ještě nezměnil svět, když pracoval 40 hodin týdně.
Nobody has changed...
19/20
+
promiňte, pardon
litovat
mrzet
žalostný, ubohý, bídný
sorry [ˈsɒrɪ]
2. st.: sorrier, 3. st.: sorriest
Je mi líto, co se stalo s tvým přítelem.
I am sorry...
Byl tam ubohý stav toalet.
There was a...
20/20
+
oznámit
vyhlásit
prohlásit
zveřejnit
announce [əˈnaʊns]
přít.: announce, 3.os.: announces, průb.: announcing, min.pr.: announced, příč.min.: announced
Molly oznámila, že je čtyři měsíce těhotná.
Molly announced she...
Včera David oznámil svoji kandidaturu.
David announced his...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{c_learning.userMessage}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} [{{word.pronunciation}}]
{{word.word_eng}} [{{word.pronunciation}}]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro odemčení věty s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.
Poté uvidíte všechny věty v plném znění od 1. do 40. lekce.

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 5 vět s červeným zámkem a používat jednu vlastní lekci.
Pro zobrazení celých vět se zeleným zámkem je nutno se pouze zdarma zaregistrovat. Uvidíte věty v plném znění od 1. do 40. lekce.

Jako registrovaní uživatelé budete moci navíc odemknout každý den až 5 vět s červeným zámkem a používat jednu vlastní lekci.


X