460+  lekcí
19 400+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
65
66
67
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
znepokojený
mající starost
starostlivý
zúčastněný
týká se (něčeho / někoho)
prostý min. a příčestí min. slovesa znepokojovat
concerned [kənˈsɜːnd]
2. stupeň: more concerned, 3. stupeň: more concerned
Znepokojená matka varovala ostatní rodiče.
A concerned mother warned other parents.
Mám starost o Daniela.
I'm concerned about Daniel.
Má vaše dcera laskavého a starostlivého učitele?
Did your daughter have a kind and concerned teacher?
Chtěl bych poděkovat všem zúčastněným za to, že nám pomohli financovat lékařský výzkum.
I would like to thank everyone concerned for helping us fund medical research.
Kanaďané mají velmi zvláštní zdanění, pokud jde o víno.
The Canadians have a very special taxation as far as wine is concerned.
Podle mě, je ona oběť.
As far as I am concerned, she is the victim.
2/20
+
přilepit, lepit
klacek
hůl, hůlka
tyčka
vytrvat, zůstat, držet (při sobě)
dodržovat (pravidla)
ulpět
vrazit, zabodnout, zapíchnout
uvíznout, zadrhnout se
zastrčit, strčit, strkat
stick [stɪk]
jedn. číslo: stick, množ. číslo: sticks, přít. prostý: stick, 3. os. j. č.: sticks, průb. čas: sticking, prostý min.: stuck [stʌk], příčestí min.: stuck [stʌk]
Můžete doporučit dobrý prostředek pro slepení těchto kusů dohromady?
Can you recommend a good medium to stick the pieces together?
Ryan začal házet klacky psovi.
Ryan started to throw sticks to the dog.
Když je do visícího koberce tlučeno holí, vycházejí prachové částice.
When a hanging carpet is beaten with a stick, the dust particles come out.
Bess chodila s pomocí hůlky.
Bess walked with the aid of a stick.
Rodina drží při sobě.
Family sticks together.
Při práci z domova, je důležité vytvářet si a dodržovat pracovní rozvrh.
It's important to maintain and stick to a working schedule when doing remote work.
Proč moje těsto vždy ulpí na pánvi?
Why did my dough allways stick to the pan?
Jezero ještě nebylo zmrzlé a nákladní auto uvízlo v blátě.
The lake was not yet frozen and the truck got stuck in the mud.
3/20
+
hlídat, střežit, chránit
stráž, hlídka, garda
chránič
guard [ˈgɑːd]
jedn. číslo: guard, množ. číslo: guards, přít. prostý: guard, 3. os. j. č.: guards, průb. čas: guarding, prostý min.: guarded, příčestí min.: guarded
Psi hlídali její dům.
The dogs guarded her house.
Co je to vyděračský software a jak se proti němu chránit?
What is ransomware and how to guard against it?
Členové stráže hlídali ulice.
Members of the guard patrolled the streets.
Helma mého syna má obličejový chránič a padne mu přesně.
My son's helmet has a face guard and it fits him just fine.
4/20
+
naopak
na druhou stranu
on the contrary [ɒn ðɪ ˈkɒntrərɪ]
To vůbec není problém. Naopak, bude velkým potěšením vám pomoci.
It's no trouble...
Naopak, současné ekonomické obtíže Ameriky zasáhnou Evropu tvrdě.
On the contrary,...
Ale na druhou stranu to byla velmi vážná záležitost.
But, on the...
5/20
+
farma
statek
farmařit
hospodařit
farm [fɑːm]
jedn. číslo: farm, množ. číslo: farms, přít. prostý: farm, 3. os. j. č.: farms, průb. čas: farming, prostý min.: farmed, příčestí min.: farmed
Klikněte zde pro zobrazení webových stránek naší farmy.
Click here to...
Oni zde hospodaří od 30. let 20. století.
They have farmed...
Strávil jsme víkend na farmě mé sestry a užíval si života jako farmář.
I spent the weekend at my sisters farm, enjoying the life as a farmer.
Farmy stáčejí své vlastní mléko do láhví a rozvážejí je místním.
The farms bottled...
Karl je hlavní podezřelý z krádeží krav na jejich farmě.
Karl is the...
Ekologické zemědělství je lepší pro životní prostředí.
Organic farming is...
Vrátili jsme se na farmu a zastavili jsme se na oběd.
We returned to the farm stall for lunch.
6/20
+
smluvní podmínky
terms [tɜrmz]
Soud nemusí schválit podmínky smlouvy.
The court does...
Před podpisem zkontrolujte podmínky pojistné smlouvy.
Check the terms...
Stěžoval si velmi důrazně.
He complained in...
Z finančního hlediska náš projekt nebyl úspěšný.
In financial terms,...
Co se týká peněz, bylo to pro něj v minulé práci lepší.
In terms of...
Byly to přijatelné pracovní podmínky.
Those were acceptable...
7/20
+
oddělení
úsek, sekce
ministerstvo
katedra
obor (vědní)
department [dɪˈpɑːtmənt]
jedn. číslo: department, množ. číslo: departments
Účetnímu oddělení mohou být také přiděleny i jiné funkce.
The accounting department...
Katedra matematiky dosáhla současného stavu nezávislé katedry v roce 1960.
The Department of...
Řekl, že to není jeho obor.
He said that...
8/20
+
kůň
koňský
nést na zádech
heroin, herák (slang.)
horse [hɔːs]
jedn. číslo: horse, množ. číslo: horses, přít. prostý: horse, 3. os. j. č.: horses, průb. čas: horsing, prostý min.: horsed, příčestí min.: horsed
Matt jezdil na koních bez sedla.
Matt rode horses...
Byla vyhozena se sedla, když kůň skočil přes plot.
She was thrown as the horse jumped the fence.
Můj kůň zvítězil o hlavu.
My horse won by a head.
Vylezl na koně.
He climbed upon...
Kůň klopýtl v pném běhu.
The horse stumbled...
Jasmínin kůň je velmi rychlý.
Jasmine's horse is...
9/20
+
vozidlo
vůz
dopravní prostředek
prostředek (pro šíření)
vehicle [ˈviːɪkəl]
jedn. číslo: vehicle, množ. číslo: vehicles
Můj jediný dopravní prostředek je moje kolo.
My only vehicle...
Modely slouží jako prostředek ke zlepšení jejich představivosti.
The models are...
Těší se na jednání jako na prostředek ke zlepšení vztahů.
They look forward...
10/20
+
bitva
boj
zápas
spor, hádka, konflikt
bojovat, zápasit
battle [ˈbætəl]
jedn. číslo: battle, množ. číslo: battles, přít. prostý: battle, 3. os. j. č.: battles, průb. čas: battling, prostý min.: battled, příčestí min.: battled
Na každé tři zabité vojáky v bitvě, pět dalších zemřelo na nemoci.
For every three...
Hádky o skutečnou rovnost mezi pohlavími se odehrávají všude.
The battles for...
Joseph bojoval proti této nemoci dva roky.
Joseph battled the...
11/20
+
zcela zjevně, očividně
jasně
zřejmě
samozřejmě
obviously [ˈɒbvɪəslɪ]
Byla očividně nemocná a nemohla plavat.
She was obviously...
Byla to samozřejmě pro něj velká ztráta.
It was obviously...
Samozřejmě dostanete to, za co zaplatíte.
You obviously get...
12/20
+
led
zmrzlina
zledovatět
zmrazit, vychladit
náledí
ice [aɪs]
jedn. číslo: ice, množ. číslo: ices, přít. prostý: ice, 3. os. j. č.: ices, průb. čas: icing, prostý min.: iced, příčestí min.: iced
Mrazivý déšť vytvořil vrstvu ledu na mnoha neošetřených silnicích a chodnících.
Freezing rain caused...
Pokud jíte jahodovou zmrzlinu, váš jazyk rozezná, že je sladká.
If you're eating...
Tato zmrzlina je vyrobena z nejlepších a nejčerstvějších mléčných ingrediencí.
This ice cream is made from the best and freshest dairy ingredients.
Celý národ slaví vítězství v ledním hokeji.
The entire nation...
Hokejová hra se dělí na tři třetiny.
The ice hockey...
Na silnicích byla tenká vrstva ledu.
There was a...
Umístěte misku ledu před ventilátor tak, aby foukal studený vzduch.
Place a bowl of ice in front of the fan so that it blows cool air.
13/20
+
prodej
odbyt
tržba
obrat
sales [seɪlz]
Zisky z prodeje automobilů sponzorují naši knihovnu.
Profits from car...
Maloobchodní tržby společnosti se v září zvýšily o 1,9 procenta.
The company retail...
Řídil prodejní a marketingový tým.
He led the sales and marketing team.
Naším cílem v letošním roce je navýšit tržby o 10%.
Our aim is...
Prodavač mi pomohl vybrat si nějaké oblečení pro moji dceru.
The sales clerk...
Výnosy z prodeje vozů v tomto měsíci poklesly.
Revenue sales for...
Zvýšíme daň z prodeje o dva procentní body na 15 procent.
We will increase...
14/20
+
vyjet, vyrazit
vytáhnout (co odkud), vysunout
stáhnout (se), ustoupit, odstoupit
pull out [pʊl aʊt]
přít. prostý: pull out, 3. os. j. č.: pulls out, průb. čas: pulling out, prostý min.: pulled out, příčestí min.: pulled out
Vytáhl svoji zbraň a udělal to, co udělat musel.
He pulled out...
On si myslí, že jakékoliv rozhodnutí odstoupit z jednání by bylo kontraproduktivní.
He thinks any...
Scottovi bylo doporučeno, aby opustil svoji váhovou kategorii.
Scott has been...
Vojáci se rychle stáhli.
The military pulled...
15/20
+
rychlost
tempo (práce)
uhánět, prohnat
řítit se, přiřítit se
speed [spiːd]
jedn. číslo: speed, množ. číslo: speeds, přít. prostý: speed, 3. os. j. č.: speeds, průb. čas: speeding, prostý min.: sped [spɛd] (or speeded), příčestí min.: sped [spɛd] (or speeded)
Rychlost je definována jako ujetá vzdálenost za jednotku času.
Speed is defined...
Zdálo se, že se částice pohybují rychleji než rychlost světla.
The particles seemed...
Několik aut se prohnalo kolem mě a zastavila, blokujíce oba pruhy.
A few cars...
16/20
+
pokus
pokusit se, zkoušet
attempt [əˈtempt]
jedn. číslo: attempt, množ. číslo: attempts, přít. prostý: attempt, 3. os. j. č.: attempts, průb. čas: attempting, prostý min.: attempted, příčestí min.: attempted
Byl to ubohý pokus o humor.
It was a...
Souhlasím. Zkoušel jsem něco velmi podobného.
I agree. I...
Nebylo by to poprvé, co to někdo zkouší.
It wouldn't be...
17/20
+
díra
otvor
jamka
nora, doupě
šlamastika (slang.), problém, těžká situace
mezera, slabina
udělat díru, proděravět
hole [həʊl]
jedn. číslo: hole, množ. číslo: holes, přít. prostý: hole, 3. os. j. č.: holes, průb. čas: holing, prostý min.: holed, příčestí min.: holed
Kopání děr pro tyčky plotu není zábavná práce.
Digging fence post...
Veverky občas vystupují ze svých nor, aby se najedly.
Squirrels sometimes come...
Zdá se, že Charlotte byla ve velkých finančních problémech.
Charlotte seemed to...
Šrapnel udělal díru do lodního trupu.
The shrapnel holed...
18/20
+
text
napsat, psát SMS
textový
text [tekst]
jedn. číslo: text, množ. číslo: texts, přít. prostý: text, 3. os. j. č.: texts, průb. čas: texting, prostý min.: texted, příčestí min.: texted
Text na mé obrazovce je příliš malý, než abych ho mohl přečíst.
The text on...
Budu ji muset napsat.
I'll have to...
Existuje několik způsobů, jak se vyhnout poplatkům za odesílání textové zprávy.
There are some...
19/20
+
plakat
brečet
pláč, brekot
křik
řev
volání
naříkat
cry [kraɪ]
jedn. číslo: cry, množ. číslo: cries, přít. prostý: cry, 3. os. j. č.: cries, průb. čas: crying, prostý min.: cried, příčestí min.: cried
Melissa řekla divákům, že plakala, když poprvé dostala scénář.
Melissa told the...
Nemá smysl brečet nad rozlitým mlékem.
There's no point...
Slyšela dětský křik zevnitř domu.
She heard the...
20/20
+
člun
loď
loďka
vozit se na člunu
boat [bəʊt]
jedn. číslo: boat, množ. číslo: boats, přít. prostý: boat, 3. os. j. č.: boats, průb. čas: boating, prostý min.: boated, příčestí min.: boated
Amy byla zachráněna poté, co se její člun potopil u ostrova.
Amy was rescued...
Místní obyvatelé se mohou těšit na používání klubem vlastněných elektrických a plachetních lodí.
The residents may...
Nemáte ani tušení, jak rád cestuji lodí nebo trajektem.
You have no...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X