460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
69
70
71
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
pozorovat, sledovat (koho / co)
(po)všimnout si
podotknout, poznamenat
dodržovat (předpisy)
observe [əbˈzɜːv]
přít. prostý: observe, 3. os. j. č.: observes, průb. čas: observing, prostý min.: observed, příčestí min.: observed
Novináři by měli pozorovat a popisovat svět kolem nás.
Journalists are supposed to observe and describe the world around us.
Robert poznamenal, že by to bylo obtížné.
Robert observed that it would be difficult.
Stále dodržují dávné zvyky.
They still observe the ancient customs.
2/20
+
malý, maličký
drobný, nepatrný
tiny [ˈtaɪnɪ]
2. stupeň: tinier, 3. stupeň: tiniest
Poslouchal jsem déšť venku za malinkým oknem a usnul jsem.
I was listening to the rain outside the tiny window and fell asleep.
Koaliční strany mají v Parlamentu nepatrnou většinu.
The coalition parties have a tiny majority in Parliament.
Drobné úlomky jeho kostí se zapíchly do jeho nervů.
Tiny shards of...
Používám lupu ke čtení drobného tisku.
I use a...
Mozek se skládá z drobných nervových buněk zvaných "neurony".
The brain is made up of tiny nerve cells called "neurons".
Postupem času se mé tělo pokrylo drobnými modřinami.
Over time, my...
Báli jsme se, že by jeden malý náraz mohl zhoršit její zranění.
We were worried that one tiny jolt could worsen her injuries.
3/20
+
řidič
kočí, honák, jezdec
ovladač
driver [ˈdraɪvə]
jedn. číslo: driver, množ. číslo: drivers
Řidič mě velmi rychle dopravil na letiště.
The driver drove me to the airport very quickly.
Ujistěte se, že je nainstalován správný ovladač.
Make sure that the appropriate driver is installed.
Auto se skutálelo z kraje silnice poté, co řidič pozdě zabrzdil.
The car rolled...
Řidiči nákladních automobilů berou svou práci vážně.
The truck drivers...
Policie uvedla, že řidič je předvolán za to, že nemá pojištění a řidičský průkaz.
Police said the...
Jsi opatrný řidič nebo nesoustředěný řidič nebo neurvalý řidič?
Are you a...
Toto zařízení poskytuje zvukové a optické znamení řidiči.
This device provides...
4/20
+
získat, nabýt
nabrat
nárůst, přírůstek
zisk, výnos, profit
gain [geɪn]
jedn. číslo: gain, množ. číslo: gains, přít. prostý: gain, 3. os. j. č.: gains, průb. čas: gaining, prostý min.: gained, příčestí min.: gained
Může to být použito k získání výhody oproti konkurenci.
It can be...
Získala si jeho pozornost jako tvrdě pracující manažerka.
She has gained...
Mnoho antidepresivních léků způsobuje nárust hmotnosti.
Many anti-depressant medications...
Rozhodl jsem se zapsat si své zisky a ztráty.
I decided to...
Bez práce nejsou koláče.
No pain, no...
5/20
+
sjezdovka
ski slope [skiː sləʊp]
jedn. číslo: ski slope, množ. číslo: ski slopes
Před soutěží bychom měli připravit sjezdovku.
We should groom...
Lyžařské středisko se svými pohodovými sjezdovkami se nachází v nadmořské výšce 2547 m.
The ski center...
6/20
+
průměr (aritmetický)
průměrný, střední
průměrně, v průměru
činit v průměru
average [ævrɪdʒ]
jedn. číslo: average, množ. číslo: averages, přít. prostý: average, 3. os. j. č.: averages, průb. čas: averaging, prostý min.: averaged, příčestí min.: averaged, 2. stupeň: more average, 3. stupeň: most average
Až 10 dní ještě zůstane chladněji než je průměrná teplota.
It will remain...
Jaký je průměrný plat programátora?
What's the average...
Roční inflace činila v průměru kolem 5 procent.
The annual inflation...
7/20
+
požadavek, žádost
žádat, požadovat (co), vyžadovat
domáhat se, dožadovat se
poptávka (po kom/čem), zájem
vyžadovaný, být žádaný
demand [dɪˈmɑːnd]
jedn. číslo: demand, množ. číslo: demands, přít. prostý: demand, 3. os. j. č.: demands, průb. čas: demanding, prostý min.: demanded, příčestí min.: demanded
Jejich požadavky na nezávislost se zvýšily.
Their demands for...
Může zaměstnavatel požadovat, abyste šli do práce nahý?
Can an employer...
Šel ke svému šéfovi a žádal vysvětlení.
He went to...
Existuje obrovská poptávka po jejich produktech a službách.
There is a...
Existují důležité vlastnosti vyžadované od osoby, která chce být lékařem.
There are important...
8/20
+
smlouva, kontrakt, dohoda
uzavřít smlouvu
smrštit (se), stáhnout (se)
být v poklesu
nakazit (se), onemocnět
contract [ˈkɒn.trækt]
jedn. číslo: contract, množ. číslo: contracts, přít. prostý: contract, 3. os. j. č.: contracts, průb. čas: contracting, prostý min.: contracted, příčestí min.: contracted
Každá osoba, která hodlá bydlet v této nemovitosti, musí podepsat smlouvu.
Each person intending...
Uzavřeli jsme smlouvu na pokračování služeb s jejich firmou.
We have contracted...
Sval se během tohoto cvičení roztahuje a smršťuje.
The muscle expands...
HDP v prvním čtvrtletí poklesl meziročně o 4%.
The GDP in...
Pokud jste se nakazil chřipkou, měl byste operaci odložit nejméně o dva týdny.
If you have...
9/20
+
potenciální
možný
potenciál
možnost, schopnost
potential [pəˈtenʃəl]
jedn. číslo: potential, množ. číslo: potentials, 2. stupeň: more potential, 3. stupeň: most potential
Pro potenciální investory je obtížné vyhodnotit očekávanou budoucí hodnotu inovativního podniku.
It is difficult...
75% vývozců věří, že existuje potenciál pro budoucí růst.
75% of exporters...
Objevujeme možnosti komerčních dronů jako důležité futuristické technologie.
We are exploring...
10/20
+
aspekt, hledisko, stránka
orientace (budovy), nasměrování
aspect [ˈæspekt]
jedn. číslo: aspect, množ. číslo: aspects
Musíme analyzovat problém z každého hlediska a potom vyvodit závěr.
We have to...
Uvědomoval sis tuto stránku života předtím?
Have you seen...
Náš byt je orientován na jih.
Our flat house...
11/20
+
vedení, vedoucí postavení
čelní představitel
vedoucí, ústřední, hlavní
vůdčí schopnosti, vůdcovství
leadership [ˈliːdəʃɪp]
jedn. číslo: leadership, množ. číslo: leaderships
Přinesl zcela nový způsob vedení.
He brought an...
Budou bojovat pod jeho vedením.
They will fight...
Přijal výzvu k soupeření ve volbách na čelního představitele strany.
He accepted the...
Nicméně hlavní problém sahá výše, až k Markovi.
The leadership question...
12/20
+
byt, apartmán
pokoj
apartment [əˈpɑːtmənt]
jedn. číslo: apartment, množ. číslo: apartments
Žili jsme v bytě nad ní.
We lived in...
Hledáme cenově dostupný klidný pokoj v hotelu.
We are seeking...
Každý byt má své vlastní charizma.
Each apartment has its own charisma.
Chtěl svůj vlastní byt.
He wanted an apartment of his own.
Jak často uklízíte byt?
How often do you clean the apartment?
Vnutil se do mého bytu a napadl mě.
He forced himself into my apartment and attacked me.
Máme elektrické topení v našem bytě.
We have electric...
13/20
+
dohnat, dostihnout
popovídat si, probrat
zamotat se, zaplést se
catch up [kætʃ ʌp]
přít. prostý: catch up, 3. os. j. č.: catches up, průb. čas: catching up, prostý min.: caught up [kɔ:t ʌp], příčestí min.: caught up [kɔ:t ʌp]
Několik minut jsem se zapovídal a pak jsem musel běžet, abych dohonil moji skupinu.
I talked for...
Budeš muset tvrdě pracovat, abys dohonil zbytek třídy.
You'll have to...
Chci s ním probrat příští den.
I want to...
Probrali jsme, co jsme už v životě zažili.
We caught up...
Louise se zapletla do událostí, do kterých se opravdu neměla zaplést.
Louise got caught...
14/20
+
vyjádřit, vyslovit
expresní, spěšný
výslovný, jednoznačný
expresní vlak, rychlík
expresně doručena
expresně
express [ɪkˈspres]
jedn. číslo: express, množ. číslo: expresses, přít. prostý: express, 3. os. j. č.: expresses, průb. čas: expressing, prostý min.: expressed, příčestí min.: expressed
Rád bych vyjádřil své upřímné díky za vaši podporu.
I would like...
Promiňte, pravděpodobně jsem se jasně nevyjádřil.
Sorry, I'm probably...
Konečná celková částka vám bude zaslána prostřednictvím expresní zásilky nebo posla.
The final total...
Transkontinentální expresní vlak přijíždí do San Franciska.
The Transcontinental Express...
Poslal jsem balík expresně.
I sent the...
15/20
+
technika
metoda
technický postup
technique [tekˈniːk]
jedn. číslo: technique, množ. číslo: techniques
Podělil se s námi o některé své vítězné techniky v judu.
He shared with...
Univerzita vyvinula novou metodu pro zjišťování virových onemocnění.
University have developed...
Tato metoda dělá učení jazyka snadným.
This technique makes...
Naučil se techniku - přehýbat papír do řetězů, které jsou sešity dohromady.
He learned the...
Měla vynikající techniku a postupně se dostala na vrchol.
She had a...
Popište techniku náhodného odběru vzorků.
Describe the random...
Tradiční řemeslná výroba se neustále zdokonaluje.
Traditional handicraft techniques...
16/20
+
místo
skvrna, flek
pupínek
puntík, tečka
zahlédnout, zpozorovat, spatřit
poskvrnit, zašpinit
pomlouvat
spot [spɒt]
jedn. číslo: spot, množ. číslo: spots, přít. prostý: spot, 3. os. j. č.: spots, průb. čas: spotting, prostý min.: spotted, příčestí min.: spotted
Bylo to problémové místo.
It was troubled...
Můj syn byl včera na místě propuštěn kvůli špatnému chování.
My son got...
Nedostatek sebedůvěry způsobený skvrnou od kečupu by mohl zničit náš celý plán.
A lack of...
Mám spoustu pupínků kolem úst.
I suffer a...
Právě jsem zahlédl Sophii.
I've just spotted...
17/20
+
let (letadlem ap.)
hejno, roj
útěk
létání
letět, vzletět, vzlet
flight [flaɪt]
jedn. číslo: flight, množ. číslo: flights
Jak dlouho trvá let do Dubaje?
How long is...
Odhodila pistoli a začala utíkat.
She threw down...
Mnoho z těchto ptáků vzlétlo a letěli pryč k moři.
Many of these...
18/20
+
zpravodaj
reportér
zapisovatel (u soudu ap.)
reporter [rɪˈpɔːtə]
jedn. číslo: reporter, množ. číslo: reporters
Reportér se mě vyptával na novou studii.
The reporter questioned...
Tony oslovil na pondělní tiskové konferenci dav reportérů.
Tony addresses a...
Nemůžeme dovolit, aby se to stávalo novinářům, nikomu.
We can not let this happen to reporters, to anybody.
Harry nemá rád novináře, kteří čmuchají kolem jeho klubu.
Harry doesn't like...
Rozhovor byl tajně nahrávaný reportérem.
The interview was...
Zdálo se, že Patricia davy reportérů téměř nevnímá.
Patricia seemed almost oblivious to the crowds of reporters.
19/20
+
doplňkový
dodatečný, na víc
další
additional [əˈdɪʃənəl]
Tato pozice si vyžaduje práci navíc mimo běžný 40-ti hodinový pracovní týden.
This position would...
Majitelé nemovitostí jsou zodpovědní za dodatečné náklady spojené s opravami chodníků.
Property owners are...
Musíme poskytnout další informace.
We must provide...
20/20
+
cíl, plán, úkol
terč
cílový
vybrat za cíl, zaměřit se
target [ˈtɑːgɪt]
jedn. číslo: target, množ. číslo: targets, přít. prostý: target, 3. os. j. č.: targets, průb. čas: targeting, prostý min.: targeted, příčestí min.: targeted
Několik bomb bylo vypuštěno na klíčové vojenské cíle.
Several bombs were...
Šíp přesně zasáhl terč.
The arrow hit...
Tento obchod je zaměřen na evropský trh.
This business is...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X