460+  lekcí
19 400+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
70
71
72
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
přispět, přispívat
darovat
podílet se
contribute [kənˈtrɪbjuːt]
přít. prostý: contribute, 3. os. j. č.: contributes, průb. čas: contributing, prostý min.: contributed, příčestí min.: contributed
Příspěla do fondu 1000 dolarů.
She has contributed $1000 to the fund.
Ottova přesná radiační měření přispěla k formulaci Planckova zákona o radiaci.
Otto's precision radiation measurements contributed to the formulation of Planck's radiation law.
Chudí dostávají zpět o trochu víc, než přispívají.
The poor get...
Autoři, kteří by chtěli přispět do našeho časopisu, jsou vítáni.
Authors who would...
Pravidelný sport přispěl k zásadní změně mého krevního tlaku.
Regular sport has...
Přispělo to k mnoha známým katastrofám, včetně havárie raketoplánu Columbia patřící Nasa.
It has contributed...
Snadná dostupnost zbraní přispěla k eskalaci násilí.
The ready availability...
2/20
+
kapela, skupina
páska, pásek
proužek
obruč
řemen (hnací)
obvázat, uvázat
band [bænd]
jedn. číslo: band, množ. číslo: bands, přít. prostý: band, 3. os. j. č.: bands, průb. čas: banding, prostý min.: banded, příčestí min.: banded
Moji tři přátelé a já jsme založili hudební skupinu na střední škole.
My three friends and I established a music band in high school.
Zavázala si pásku kolem hlavy, aby jí její dlouhé, volné vlasy nepadaly do očí.
She tied a band around her head to keep her long, loose hair out of her eyes.
Olivia obvázala balíček silným provazem.
Olivia banded the package with a thick string.
3/20
+
vydělat, vydělávat
zasloužit si
získat (si), vysloužit si (úctu ap.)
(vy)nést, přinášet (zisk ap.)
earn [ɜːn]
přít. prostý: earn, 3. os. j. č.: earns, průb. čas: earning, prostý min.: earned, příčestí min.: earned
Vydělává téměř dvakrát více než on.
She earns nearly twice as him.
Jako učitelka získala úctu svých studentů.
As a teacher, she had earned the respect of her students.
Jordan doufá, že získá místo v týmu.
Jordan hopes to earn a place in the team.
4/20
+
název
nadpis
titul
záhlaví
nazvat, pojmenovat
title [ˈtaɪtəl]
jedn. číslo: title, množ. číslo: titles, přít. prostý: title, 3. os. j. č.: titles, průb. čas: titling, prostý min.: titled, příčestí min.: titled
Mohl byste mi připomenout název knihy, která se vám líbí?
Could you remind...
Každý název kapitoly by měl poskytnout rozumnou představu o tom, co kapitola obsahuje.
Each chapter title...
William má titul Prezident marketingu.
William's title is...
Publikovali jsme širokou škálu titulů.
We have published...
Získali titul nejlepších manažerů v jihovýchodní Evropě.
They won the...
5/20
+
(je to) na tobě (jak se rozhodneš)
(je to) na vás (jak se rozhodnete)
up to you [ʌp tə jʊ]
Je to na tobě.
It's up to...
Konečné rozhodnutí bylo na mně.
The final decision...
6/20
+
výhoda
přednost
užitek, prospěch
zvýhodnit
využít
advantage [ədˈvɑːntɪdʒ]
jedn. číslo: advantage, množ. číslo: advantages, přít. prostý: advantage, 3. os. j. č.: advantages, průb. čas: advantaging, prostý min.: advantaged, příčestí min.: advantaged
Tyto společnosti se snaží získat nekalou výhodu nad ostatními.
These companies try...
Proč je rychlost ve sportu výhodou?
Why is speed...
Využíváme jejích dovedností v kuchyni.
We're taking advantage...
Pravděpodobně jsme byli mezi těmi, kteří mohli využít tento program.
We were likely...
7/20
+
jet, jezdit
horská dráha, atrakce (v zábavním parku)
jízda, vyjížďka, projížďka
rajtovat (na koni)
ride [raɪd]
jedn. číslo: ride, množ. číslo: rides, přít. prostý: ride, 3. os. j. č.: rides, průb. čas: riding, prostý min.: rode [roud], příčestí min.: ridden ['rɪdn]
Rodiče učí své děti, jak se jezdí na kole.
The parents teach...
Můžete jezdit na pláži na koních.
You can ride...
Včera jsem jel do práce autobusem.
I rode to...
Safari je pravděpodobně moje nejoblíbenější atrakce v zábavním parku Walt Disney World.
The safari is...
8/20
+
(po)zvednout, vyzvednout
zrušit, odvolat, vzít zpět
vykopat, vytrhat
výtah, zdviž (BrE)
zvednutí, zdvih
povzbuzení, vzpruha
šlohnout, ukrást
vztlak
lift [lɪft]
jedn. číslo: lift, množ. číslo: lifts, přít. prostý: lift, 3. os. j. č.: lifts, průb. čas: lifting, prostý min.: lifted, příčestí min.: lifted
To je maximální hmotnost, kterou může Thomas zvednout.
This is the...
Zvedla dítě z postýlky.
She lifted the...
V Saúdská Arábii má být zrušen zákaz řízení pro ženy.
Saudi Arabia driving...
Můžete použít výtah až do 18. patra.
You can use...
9/20
+
spáchat, dopustit se
svěřit (do opatrování), pověřit
umístit, hospitalizovat
předat, postoupit, poslat
uložit, zaznamenat
zavázat se (k čemu)
commit [kəˈmɪt]
přít. prostý: commit, 3. os. j. č.: commits, průb. čas: committing, prostý min.: committed, příčestí min.: committed
Policie hledá člověka, který spáchal tento čin.
The police is...
Pacient může být později umístěn do nemocnice.
The patient may...
Megan se chce vdávat, ale Chris není připravený se vázat.
Megan wants to...
Formulář může být zaslán pouze, když je kompletně vyplněn.
The form can...
Mohu se zavázat, že každý z našich zaměstnanců se poučí z našich chyb.
I can commit...
Andrea si zapamatovala celou řeč.
Andrea committed the...
10/20
+
Vánoce
vánoční svátky
christmas [ˈkrɪsməs]
jedn. číslo: christmas, množ. číslo: christmases
Opravdu chci na Vánoce jet domů.
I really want...
Veselé Vánoce!
Merry Christmas!
Ryba je typickým vánočním jídlem v mnoha zemích.
Fish is a typical Christmas food in many countries.
Maloobchodníci se připravují na vánoční shon.
Retailers are preparing...
Vánoce s Velikonocemi si spojuji se štěstím.
Christmas and Easter...
Proč by někdo oslavoval Vánoce týden dopředu?
Why would anybody...
Požádal jsem prodavače, aby mi pomohl zabalit vánoční dárky.
I asked the...
11/20
+
skvělý
báječný
nádherný
wonderful [ˈwʌndəfʊl]
Hledáme nového skvělého kuchaře, který nahradí našeho současného, který odchází do důchodu.
We are looking...
Moje matka je báječná žena.
My mother is...
Uvařila nám skvělé čínské jídlo.
She cooked us...
Recepční nám přidělil pokoj, který měl nádherný výhled na město.
The hotel clerk...
Je skvělé vidět takové velké zlepšení v chování dětí.
It's wonderful to see such a big improvement in the children's behaviour.
Tento dům má přátelskou atmosféru a nádherný výhled na moře.
This house has...
Pekař přes ulici dělá skvělé koláče.
The baker across...
12/20
+
otevřít (se), otevírat (se), svěřit (se)
zpřístupnit (se)
skýtat, naskytnout se
zahájit provoz
rozvinout (se), rozprostřít
open up [ˈəʊpən ʌp]
přít. prostý: open up, 3. os. j. č.: opens up, průb. čas: opening up, prostý min.: opened up, příčestí min.: opened up
Teddy se svěřil a řekl nám, jak osamělý se cítil na začátku své kariéry.
Teddy opened up...
Otevřte!
Open up!
Jejich cílem je zpřístupnit trh větší konkurenci.
Their aim is...
Všimli jste si někdy, jak rychle se rozvíjí malý pupen květiny do nádherného květu?
Did you ever...
13/20
+
vejce, vajíčko
egg [eg]
jedn. číslo: egg, množ. číslo: eggs
Těstoviny jsou vyrobeny z mouky a vajec.
Pasta is made...
Jak chcete udělat vaše vajíčka? Jako volské oko, prosím.
How would you...
Má rád šunku a vejce.
He likes ham and eggs.
Rozřízl jsem vejce napůl a snědl bílek.
I cut the egg in half and ate the white.
Na stole bylo asi tak 30 vajec.
There were maybe...
Slepice snáší vajíčka.
The hen lay...
Koupil jsem tucet vajec, abych udělal omelety.
I bought a...
14/20
+
pěšina
cesta
stezka
path [pɑːθ]
jedn. číslo: path, množ. číslo: paths
Robot se snaží efektivně hledat cestu přes shluk překážek.
The robot tries...
Někteří podnikatelé se domnívají, že cesta k úspěchu je přímočará.
Some entrepreneurs believe...
Rozhodli se pokračovat společně touto cestou.
They decided to...
Návrh stanovuje 10-ti až 12-ti letou dobu k získání občanství.
The blueprint sets...
Doufáme, že v budoucnu prodloužíme cestu podél více pobřeží.
We hope to...
Cesta se prudce svažovala do údolí.
The path descended...
Cesta pozvolně stoupá.
The path has a gentle slope.
15/20
+
kontext, souvislost
context [ˈkɒntekst]
jedn. číslo: context, množ. číslo: contexts
Je to potřeba vnímat v kontextu historie.
It needs to...
Měli bychom tuto událost zasadit do správného historického kontextu.
We should place this event in the right historical context.
Tento kontext je třeba vzít v úvahu, aby analýza měla nějaký smysl.
This context is to be taken into account for the analysis to have any meaning.
Význam je jasně zřejmý z kontextu.
The meaning is...
Informace v závorkách poskytují další kontext pro hlavní větu.
The information in the parentheses provides additional context for the main sentence.
V tomto kontextu se výraz "widget" používá pro označení malé softwarové aplikace.
In this context,...
16/20
+
rychlý, svižný
rychle
letmý
quick [kwɪk]
2. stupeň: quicker, 3. stupeň: quickest
Dal jsem si rychle skleničku na baru.
I had a...
Běžel jsem za mužem, jak nejrychleji jsem mohl, ale byl na mě příliš rychlý.
I ran after...
Dala mu letmý polibek kvůli fotografii.
She gave him...
17/20
+
vliv
ovlivňování
účinek
ovlivnit, ovlivňovat
zmanipulovat
mít vliv
influence [ˈɪnflʊəns]
jedn. číslo: influence, množ. číslo: influences, přít. prostý: influence, 3. os. j. č.: influences, průb. čas: influencing, prostý min.: influenced, příčestí min.: influenced
Političtí činitelé chtějí využít chytrého zasílání zpráv k ovlivňování našeho chování.
Political operatives want...
To mě ovlivnilo, abych si vybral ty aktivity, kterým se budu věnovat.
It had influenced...
Velký investor může mít na projekt velký vliv.
A large investor...
18/20
+
doručit
dodávat
dodržet, splnit
předat, odevzdat
přinést, přivést. donést, dovést
vyslovit, vydat
pronést, přednést (řeč)
rodit, pomáhat při porodu
zasadit, dát ránu
deliver [dɪˈlɪvə]
přít. prostý: deliver, 3. os. j. č.: delivers, průb. čas: delivering, prostý min.: delivered, příčestí min.: delivered
Dejte našemu manažerovi objednávek včas vědět, kdy chcete doručit zboží.
Let our order...
Dnes dodržuji slib.
Today, I am...
Bylo to naše historické vítězství, o které se zasloužili dnes již zapomenuté ženy a muži.
It was our...
Koroner vydal rozhodnutí, že šlo o nezaviněné úmrtí.
Coroner delivered a...
Megan porodila své druhé dítě doma.
Megan delivered her...
19/20
+
vlna
mávnutí
nasměrovat
vlnit se
mávat
vlnitost, zvlnění
třepotat se
wave [weɪv]
jedn. číslo: wave, množ. číslo: waves, přít. prostý: wave, 3. os. j. č.: waves, průb. čas: waving, prostý min.: waved, příčestí min.: waved
Poslouchejte zvuk vln a relaxujte.
Listen to the...
Usmála se a zamávala mu z vlaku.
She smiled and...
Vlajka se třepotala ve větru.
The flag waved...
20/20
+
předseda
předsedající
chairman [ˈtʃeəmən]
jedn. číslo: chairman, množ. číslo: chairmen
Předseda skončil poradu ve dvě hodiny odpoledne.
The chairman finished...
Brandon je místopředsedou našeho sdružení od září.
Brandon has been...
Předseda soudcovské stolice odložil případ až do 11. června.
The chairman of...
Požadovali, aby odstoupil z funkce předsedy na dva roky.
They required him...
Navrhli jsme usnesení, aby se vzdal funkce předsedy strany.
We proposed a...
Předseda konsorcia, strávil většinu posledních týdnů rozhovory s potenciálními partnery.
The consortium chairman...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X