460+  lekcí
19 400+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
71
72
73
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
každoroční, výroční
roční
ročenka
annual [ˈænjʊəl]
jedn. číslo: annual, množ. číslo: annuals
Naše auditorská společnost zveřejňuje výroční zprávy a finanční výkazy.
Our audit company publishes annual reports and financial statements.
Roční poplatek je vyžadován od každého člena.
The annual fee is required for each member.
Ročenka je vydávána každý rok v lednu.
The annual is published in January of each year.
2/20
+
(vy)skočit, skákat
přeskočit
vyletět, prudce vzrůst
skok, přeskok, výskok
vzestup, vzrůst
přepadnout, zaútočit (hovor.)
jump [dʒʌmp]
jedn. číslo: jump, množ. číslo: jumps, přít. prostý: jump, 3. os. j. č.: jumps, průb. čas: jumping, prostý min.: jumped, příčestí min.: jumped
Nikdy v životě jsem nepřeskočila překážku tak rychle.
I have never jumped a hurdle that fast in my life.
Ceny vajec vzrostly až o 40 procent.
Egg prices have jumped by up to 40 per cent.
Jak dlouhý byl můj skok?
How long was my jump?
Pes na ni zaútočil a způsobil jí krvácení v obličeji.
A dog jumped her causing a bleeding in her face.
3/20
+
záporný, negativní
negativistický, pesimistický (postoj)
zápor
negative [ˈnegətɪv]
jedn. číslo: negative, množ. číslo: negatives, 2. stupeň: more negative, 3. stupeň: most negative
Řekněte svou zápornou odpověď jasně a stručně.
Make your negative answer clear and concise.
Poskytování negativní zpětné vazby vašim zaměstnancům není nikdy snadné.
Providing negative feedback to your employees is never easy.
Jaké jsou zápory a klady hraní počítačových her?
What are the negatives and positives of playing computer games?
4/20
+
trvat (na čem)
stát si (za čím)
vyžadovat
insist [ɪnˈsɪst]
přít. prostý: insist, 3. os. j. č.: insists, průb. čas: insisting, prostý min.: insisted, příčestí min.: insisted
Nechtěl jsem to udělat, ale ona na tom trvala.
I didn't want...
Trval na tom, že je nevinný.
He insisted he...
Pacienti mohou vyžadovat nejlevnější léčbu, která nemusí pro ně být vhodná.
The patients might...
5/20
+
téměř, sotva
jen o
just about [dʒəst əˈbaʊt]
Mohla jsem si to sotva dovolit.
I could just...
Nehoda mu téměř ukončila dráhu tenisty.
The accident just...
Diagnostika není jen o nalezení chybového kódu.
Diagnosing is not...
Sport není jen o vítězstvích a prohrách.
Sport isn't just...
6/20
+
prostředky
(finanční) prostředky, peníze
majetek
příjmy
means [miːnz]
jedn. číslo: means, množ. číslo: means
Veřejná doprava zůstává hlavním dopravním prostředkem.
Public transportation remains...
Zkoušeli použít jakékoliv prostředky, aby je donutili to přijmout.
They tried to...
Budou mít takové příjmy, že se sami uživí.
They will have...
7/20
+
limit
omezení
maximální počet
omezit
limitovat, ohraničit
hranice
limit [lɪmɪt]
jedn. číslo: limit, množ. číslo: limits, přít. prostý: limit, 3. os. j. č.: limits, průb. čas: limiting, prostý min.: limited, příčestí min.: limited
Pomůžu ti v rámci mých možností.
I'll help you...
Dosáhli jsme maximálního počtu požadavků za den.
We've reached the...
Oznámili jsme plány omezit státní investice do této země.
We announced plans...
Jedno pivo je moje hranice, když řídím.
One beer is...
8/20
+
hledat
pátrat
prohledat
hledání
pátrání
search [sɜːrtʃ]
jedn. číslo: search, množ. číslo: searches, přít. prostý: search, 3. os. j. č.: searches, průb. čas: searching, prostý min.: searched, příčestí min.: searched
Můj kluk a já jsme hledali informace na internetu.
My boyfriend and...
Jsme odhodláni pokračovat v hledání, dokud se to nenajde.
We are determined...
Policie přerušila pátrání po pohřešované ženě.
The police have...
9/20
+
sbírat
shromažďovat, hromadit
vyzvednout (si)
shromáždit se
collect [kəˈlekt]
přít. prostý: collect, 3. os. j. č.: collects, průb. čas: collecting, prostý min.: collected, příčestí min.: collected
Nate sbírá vizitky.
Nate collects business...
Mnoho lidí řeklo, že nemáme žádnou šanci shromáždit více než půl milionu podpisů.
Many people said...
Budete muset vyzvednout vaše zavazadla a znovu je odbavit.
You'll have to...
10/20
+
internet
internet [ˈɪntəˌnet]
Máte přístup k internetu?
Do you have...
Můžete platit účty přes internet.
You can pay...
Internet je skvělý zdroj pro odpovědi na všechny tyto otázky.
The internet is...
11/20
+
bojící se, obávající se
polekaný, poděšený
ustaraný, znepokojený
obávám se, bohužel
afraid [əˈfreɪd]
2. stupeň: more afraid, 3. stupeň: most afraid
Alexander se bál chodit ven.
Alexander was afraid...
Nebojte se položit jednoduché otázky.
Don't be afraid...
Obávám se, že se mýlíte.
I'm afraid you're...
Obávám se, že to všechno nezvládnu.
I'm afraid I...
12/20
+
natáhnout (se)
oslovovat, informovat
obrátit se (na koho) (o pomoc ap.)
reach out [riːtʃ aʊt]
přít. prostý: reach out, 3. os. j. č.: reaches out, průb. čas: reaching out, prostý min.: reached out, příčestí min.: reached out
Sophie se natáhla a vzala moji ruku.
Sophie reached out...
Chystám se je oslovit oba dva.
I am going...
Carl neoslovuje cizí lidi.
Carl doesn't reach...
13/20
+
káva (nápoj)
coffee [ˈkɒfɪ]
jedn. číslo: coffee, množ. číslo: coffees
Mívám bolesti hlavy, když si nevypiji svou kávu!
I do have...
Chtěli byste vaši kávu s cukrem nebo bez?
Would you like...
Piji kafe s mlékem.
I drink coffee with milk.
Dávám si smetanu do kávy.
I put cream in my coffee.
Pije někdo z vás dvou kávu?
Do either of...
Instantní káva se prostě nevyrovná čerstvě mleté kávě.
Instant coffee just...
Emily pocítila silnou touhu po kávě.
Emily felt a strong desire for coffee.
14/20
+
pozadí
zázemí
původ, minulost
background [ˈbækˌgraʊnd]
jedn. číslo: background, množ. číslo: backgrounds
Použil červenou, modrou, zelenou a hnědou barvou tištěnou na bílém pozadí.
He used red,...
Na pozadí můžeme slyšet kytaru.
We can hear...
Tyto malé věci se pro mě staly málo důležité.
These little things...
Vaše rodinné zázemí hraje důležitou roli při utváření vaší budoucnosti.
Your family background...
Různí lidé s různým sociálním původem budou hrát tu hru společně.
Different people with...
15/20
+
rodný, rodilý
domorodý
domací
vrozený (talent)
rodák
domorodec
původní (druh)
pocházející
native [ˈneɪtɪv]
jedn. číslo: native, množ. číslo: natives
Jsi rodilý anglický mluvčí?
Are you an...
vrozenou schopnost řešit obtížné matematické problémy.
He has a...
Katy navštívila a zaznamenala zvyky mnoha původních kmenů v této oblasti.
Katy visited and...
Toto maso pochází z Polska.
This meat are...
16/20
+
francouzský
Francouzi
francouzština
french [frentʃ]
2. stupeň: more french, 3. stupeň: most french
Francouzská Guyana hraničí s dvěma zeměmi: Surinamem a Brazílií.
French Guiana borders...
Francouzština je mateřským jazykem přibližně 7,2 milionu Kanaďanů.
French is the...
Studoval jsem francouzštinu.
I've studied French.
Včera jsem studovala francouzštinu a naučila se deset nových slov.
I studied French yesterday and learned ten new words.
Pan Brown je plně kvalifikovaný učitel francouzštiny pro střední školy.
Mr. Brown is...
Ryanina francouzská matka vždycky servírovala víno při večeři na stůl.
Ryan's French mother...
Francouzští voliči si vybrali konzervativního kandidáta na prezidenta.
French voters chose a conservative candidate for president.
17/20
+
řeka
river [ˈrɪvə]
jedn. číslo: river, množ. číslo: rivers
Každá řeka teče do moře, ale moře stále není plné.
Every river flows...
Řeky bahna smetly několik domů.
Rivers of mud...
Lidé nechtějí měnit průtok řeky.
People don't want...
Plánují postavit nový most přes řeku.
They plan to...
Břehy řeky přetekly.
The banks of the river overflowed.
Přišli jsme k prameni řeky.
We came to...
Řeka je velmi hluboká.
The river is...
18/20
+
soutěž(ení), soupeření, závod
konkurence, soupeř(i), protivník
competition [ˌkɒmpɪˈtɪʃən]
jedn. číslo: competition, množ. číslo: competitions
Uspořádali soutěž mezi architekty.
They made a...
Všechny volná místa jsou obsazována v otevřené soutěži.
All vacancies are...
Nedovolme, aby konkurence věděla, jak blízko doopravdy jsme!
Don't let the...
19/20
+
procedura
postup
(soudní) řízení, proces
zákrok
procedure [prəˈsiːdʒə]
jedn. číslo: procedure, množ. číslo: procedures
Pokud trpíte bolestivými migrénovými bolestmi hlavy, může vám pomoci jednoduchá procedura.
If you suffer...
Kritéria dále dopředu stanoví postup podání žádosti o půjčku.
The criteria shall...
Celý postup zabere tři hodiny.
The entire procedure...
Budete muset popsat přípravu pacienta na menší chirurgický zákrok.
You will have...
20/20
+
(z)odpovědný
zodpovídat se
podléhat (komu)
responsible [rɪˈspɒnsəbəl]
2. stupeň: more responsible, 3. stupeň: most responsible
Marian je zodpovědná za dohled nad projektem.
Marian is responsible...
Robbie je zodpovědný programátor, který rád vytváří kvalitní práci.
Robbie is a...
Finanční manažer se zodpovídá finančnímu řediteli.
The Finance Manager...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X