460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
72
73
74
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
demonstrovat, protestovat
předvést, ukázat
ukázat, dát najevo
dokázat, prokázat, projevit
demonstrate [ˈdemənˌstreɪt]
přít. prostý: demonstrate, 3. os. j. č.: demonstrates, průb. čas: demonstrating, prostý min.: demonstrated, příčestí min.: demonstrated
Odpůrci protestují proti nadcházejícímu summitu G8 v centru Londýna.
Protesters demonstrate against the upcoming G8 summit in central London.
Výsledky této studie jasně ukazují mimořádně důležitý význam společného trhu.
The results of this study clearly demonstrate the intrinsic value of a common market.
Alex nám předvedl, jak používat tyto nástroje.
Alex demonstrated how to use these tools.
Projevil naprostý nedostatek respektu ke kulturnímu dědictví.
He demonstrated a complete lack of respect for cultural heritage.
Je nemožné jednoznačně dokázat, že to bude fungovat.
It is impossible to demonstrate conclusively that it will work.
2/20
+
kříž
křížení
překřížit, zkřížit, protínat
přejít (ulici), přeplout, přeletět
jít přes
naštvaný, dopálený, popuzený
cross [krɒs]
jedn. číslo: cross, množ. číslo: crosses, přít. prostý: cross, 3. os. j. č.: crosses, průb. čas: crossing, prostý min.: crossed, příčestí min.: crossed, 2. stupeň: crosser, 3. stupeň: crossest
Koupil jsem jí náhrdelník se zlatým křížkem.
I bought her the necklace with a little gold cross.
Když protnete cílovou čáru, bez ohledu na to, jak pomalu nebo rychle, změní to váš život navždy.
When you cross the finish line, no matter how slow or fast, it will change your life forever.
Přes řeku nevede žádný most.
No bridge crosses the river.
Přešel jsem přes ulici po přechodu.
I crossed the street on a crosswalk.
Nikdy mě ani nenapadlo, že bych mohla mít dítě tak brzo.
It never even crossed my mind that I would have my baby so early.
3/20
+
kategorie, třída, skupina
category [ˈkætɪgərɪ]
jedn. číslo: category, množ. číslo: categories
Bouře byla páté kategorie - nejvyšší možná.
The storm was category five - the highest possible.
Je tomu tak, protože položky nepatří do stejné kategorie.
This is so because items do not belong to the same category.
Nápoj spadá do kategorie nealkoholických nápojů, když obsahuje méně než 0,5% alkoholu.
The beverage falls into the category of soft drinks when it contains less than 0.5% alcohol.
4/20
+
učení (se)
studium
vědomosti, znalosti
poučný
learning [lɜːnɪŋ]
Tato metoda dělá učení jazyka snadným.
This technique makes...
Měl jsem spoustu vědomostí z knih, ale žádné praktické dovednosti.
I had plenty...
Byla to pro nás poučná zkušenost.
It was a...
5/20
+
přežít
zůstat na živu
přečkat
přetrvat, dochovat se
survive [səˈvaɪv]
přít. prostý: survive, 3. os. j. č.: survives, průb. čas: surviving, prostý min.: survived, příčestí min.: survived
Jak tučňáci císařští přežívají v extrémních podmínkách?
How do Emperor...
Byl bezstarostným mužem, před tím než přežil hroznou dopravní nehodu v roce 2015.
He was a...
Přečkal všechny politické skandály a byl znovu zvolen do parlamentu.
He survived all...
Máme také výjimečné štěstí, že se z roku 1715 dochovalo tak mnoho záznamů.
We are also...
6/20
+
pokud
so far as [səʊ fɑː səʊ]
Pokud mohu soudit, je to dobré, velmi dobré.
So far as...
Co se mě týká, tak tato smlouva je docela výhodná.
This contract is...
Pokud jde o mě, nemůžu říci, že jsme se na této věci dohodli.
I wouldn't go...
7/20
+
popadnout, chňapnout
uchopit, chytit
odchytit, zastavit (hovor.) (číšníka)
zaujmout
drapák
grab [græb]
jedn. číslo: grab, množ. číslo: grabs, přít. prostý: grab, 3. os. j. č.: grabs, průb. čas: grabbing, prostý min.: grabbed, příčestí min.: grabbed
Malý chlapec mě popadl za nohu.
A little boy...
Muž popadnul diamanty a utekl pryč.
The man grabbed...
Uchop tuto příležitost kvůli své budoucí kariéře.
Grab this opportunity...
Když si vezmete taxi tady, ušetříte peníze.
If you can...
Zaujmout publikum je pouze prvním krokem k dosažení tohoto cíle.
Grabbing an audience...
8/20
+
pravidelný
častý
normální, běžný, obyčejný
stálý
řádný
stálý zákazník, štamgast
regular [ˈregjʊlə]
jedn. číslo: regular, množ. číslo: regulars, 2. stupeň: more regular, 3. stupeň: most regular
Každý týden byla pravidelně navštěvována svojí kadeřnicí.
She had a...
Pozorovali jsme vytváření pravidelného vzoru pruhů uspořádaných ve směru proudu.
We observed the...
Nezáleží mně na značce, chci jen obyčejnou ledničku.
I don't care...
Někteří turisté jsou pravidelnými zákazníky stejného hotelu a místa po několik let.
Some tourists are...
9/20
+
kdokoli (v kladné větě)
někdo (v otázce)
nikdo (v záporu)
anybody [ˈɛnɪˌbɒdɪ]
Chápe systém lépe než kdokoli jiný.
He understands the...
Je zde někdo, kdo mně může být nápomocný?
Is there anybody...
Nemám nikoho s kým bych si hrál.
I haven't got...
10/20
+
vzít si (za ženu / za muže)
oženit se
vdát se, provdat se
marry [ˈmærɪ]
přít. prostý: marry, 3. os. j. č.: marries, průb. čas: marrying, prostý min.: married, příčestí min.: married
Zeptal se jí, jestli si ho vezme.
He asked her...
Když se Rachael provdala za manžela, byla to hezká mladá dívka.
When Rachael married...
Nemůžeš na to spěchat nebo to nakonec dopadne tak, že si vezmeš nesprávného člověka.
You can't rush it or you end up marrying the wrong person.
Vzali jsme se v prosinci minulého roku.
We got married...
Roky jsem trpěla, když jsem byla za něho vdaná.
I have suffered...
Megan se chce vdávat, ale Chris není připravený se vázat.
Megan wants to...
Dlouho jsem jí neviděl. Mezitím se vdala.
I didn't see...
11/20
+
krmivo
(na)krmit
(u)živit, nasytit
zásobovat, dodávat, napájet
krmení, strava
podavač
zasunout, vložit
kojení, kojit
feed [fiːd]
jedn. číslo: feed, množ. číslo: feeds, přít. prostý: feed, 3. os. j. č.: feeds, průb. čas: feeding, prostý min.: fed [fed], příčestí min.: fed [fed]
Vyrábíme krmivo pro koně.
We produce feed...
Za pouhých deset let nebudeme mít dostatek jídla k tomu, abychom uživili planetu.
In just a...
Motor je napájen elektrickým proudem.
The motor is...
Ucpal se podavač papíru.
There's a jam...
Role papíru se vloží do stroje a rozřezávají se na listy.
Rolls of paper...
Bude muset kojit své dítě mnohem častěji.
She will need...
Její dítě nepůjde znovu spát, dokud nebude nakojeno.
Her baby will...
12/20
+
blok
blokovat
budova
kvádr, kostka
ucpat, zatarasit
znemožnit
bránit ve výhledu, zastínit
špalek
block [blɒk]
jedn. číslo: block, množ. číslo: blocks, přít. prostý: block, 3. os. j. č.: blocks, průb. čas: blocking, prostý min.: blocked, příčestí min.: blocked
Nejbližší stanice metra je jen dva bloky od hotelu.
The nearest subway...
Zablokovali jsme mu cestu ze všech stran a znemožnili mu uprchnout.
We blocked his...
Vypočtěte objem kvádru se čtvercovou základnou strany 10 cm a výškou 15 cm.
Calculate the volume...
Michael utrpěl řadu zranění, které mu znemožňují se zlepšovat.
Michael has suffered...
Výhled rozhodčího byl zastíněn ostatními hráči.
The referee's view...
13/20
+
otočit (se), otáčet (se)
obrátit (se), jít zpět
rotovat, otáčet se okolo
kompletně změnit
turn around [tɜːn əˈraʊnd]
přít. prostý: turn around, 3. os. j. č.: turns around, průb. čas: turning around, prostý min.: turned around, příčestí min.: turned around
Když se otočíš, měl bys vidět vchodové dveře do restaurace.
When you turn...
Země se otáčí kolem slunce.
The earth turns...
Tato anorektická teenagerka kompletně změnila svůj život a nyní pracuje jako fitness trenérka.
This anorectic teenager...
14/20
+
baseball
baseball [ˈbeɪsˌbɔːl]
jedn. číslo: baseball, množ. číslo: baseballs
Více než 1 milion osob sledovalo tento rok baseball v televizi.
Over 1 million...
Baseball vede kluky, kteří jsou ve vývoji, k samostatnosti.
Baseball gives a...
15/20
+
(na)počítat
spočítat
považovat
hrabě (titul)
počítání
znamenat, hrát roli
počet, množství
count [kaʊnt]
jedn. číslo: count, množ. číslo: counts, přít. prostý: count, 3. os. j. č.: counts, průb. čas: counting, prostý min.: counted, příčestí min.: counted
Učíme se počítat pomocí počítadla.
We are learning...
Nevhodné příspěvky budou považovány za spam a můžou vést k udělení zákazu.
Not fitting posts...
Tvoje štěstí pro mě znamená víc než cokoli jiného.
Your happiness counts...
Pod článkem chci zobrazit celkový počet komentářů.
I want to...
16/20
+
okraj
hranice
rámeček
hraničit
lem
lemovat
ohraničovat, oddělovat
okrajový záhon
border [ˈbɔːdə]
jedn. číslo: border, množ. číslo: borders, přít. prostý: border, 3. os. j. č.: borders, průb. čas: bordering, prostý min.: bordered, příčestí min.: bordered
Proč máte kolem obrázků černý okraj?
Why do you...
Intenzita dopravy mezi hranicemi obou zemí narůstá.
Traffic across the...
Její nemovitost hraničí z jedné strany s místním parkem.
Her property borders...
Nedostatek zemědělců ve Spojených státech hraničí s krizí.
The lack farmers...
Emily zasadila růže na okrajové záhony vedle plotu.
Emily planted the...
17/20
+
teplý
vřelý, vroucí
laskavý, hodný
zahřát, ohřát
warm [wɔːm]
přít. prostý: warm, 3. os. j. č.: warms, průb. čas: warming, prostý min.: warmed, příčestí min.: warmed, 2. stupeň: warmer, 3. stupeň: warmest
Je to pro mě příliš teplé.
It's too warm...
Lisa je výjimečná osoba s laskavou a přátelskou povahou.
Lisa is an...
Když nám začínala být zima, šli jsme se zahřát do auta.
When we started...
Led mnohem víc klouže, když se ohřeje blízko k bodu mrazu.
Ice gets more...
18/20
+
urovnat, vyřešit
osídlit
posadit se, uvelebit se
usadit se (prach)
pevný, stálý, ustálený
lavička
settle [ˈsetəl]
jedn. číslo: settle, množ. číslo: settles, přít. prostý: settle, 3. os. j. č.: settles, průb. čas: settling, prostý min.: settled, příčestí min.: settled
Urovnali svůj spor týkající se práv duševního vlastnictví.
They have settled...
Co se stalo s domorodými Američany, když bílí osídlili západ?
What happened to...
Se silnou vůlí a pevným cílem můžete dosáhnout téměř cokoli.
With a strong...
19/20
+
vražda
vraždit, zavraždit
zmařit, zničit (naděje)
zabít, přerazit (ne doslova)
vražedný (zbraň)
zkazit, pokazit, zprznit
murder [ˈmɜːdə]
jedn. číslo: murder, množ. číslo: murders, přít. prostý: murder, 3. os. j. č.: murders, průb. čas: murdering, prostý min.: murdered, příčestí min.: murdered
Byl shledán vinným z předem promyšlené vraždy své ženy.
He was found...
Policie ho našla v hausbótu za méně než dva týdny poté, co zavraždil Joela.
Police found him...
Jestli přijde znovu pozdě, tak jí přerazím.
If she's late...
Prostě jsem tu píseň pokazil.
I just murdered...
20/20
+
peklo
strašný život
kruci, sakra
hell [hel]
jedn. číslo: hell, množ. číslo: hells
Jaká je vaše definice nebe a pekla?
What's your definition...
Válka je peklo.
War is hell.
Můj přítel mně řekl, že směřuji do pekla.
I've been told...
Kruci! Nechal jsem mou peněženku doma.
Hell! I've left...
Kam jinam jsem měl sakra jet?
Where the hell...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X