460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
74
75
76
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
dar, dárek
talent, nadání
darovat
gift [gɪft]
jedn. číslo: gift, množ. číslo: gifts, přít. prostý: gift, 3. os. j. č.: gifts, průb. čas: gifting, prostý min.: gifted, příčestí min.: gifted
Dala mi dárek k mým narozeninám.
He gave me a gift for my birthday.
Byl nadaný schopností mluvit se zvířaty.
He has been gifted with an ability to communicate with animals.
Tato váza byla darována jako svatební dar princezně Sophie.
The vase was given as a wedding present to Princess Sophie.
2/20
+
indický
indiánský
Ind(ka)
Indián(ka)
indian [ˈɪndɪən]
jedn. číslo: indian, množ. číslo: indians
Hosté byli oblečeni v tradičních indických šatech.
The guests were clothed in traditional Indian dress.
Vláda i nadále platí za řadu programů, které pomáhají Indiánům žít v rezervacích.
The government continues to pay for many programs to help Indians living on reservations.
Indiáni často reagovali násilně, když jim byla odebrána země, která jim byla slíbena navždy.
The Indians frequently reacted with violence when land promised to them forever was taken away.
Toto běžně používané indické koření pomáhá při trávení.
This commonly used Indian spice works to aid digestion.
Indiáni ho chtěli skalpovat.
The Indians wanted...
3/20
+
stupeň
kvalita, jakost, kategorie
známka
(od)stupňovat
třídit, (o)hodnotit, klasifikovat
zařazení, postavení (v zaměstnání)
třída, ročník
grade [greɪd]
jedn. číslo: grade, množ. číslo: grades, přít. prostý: grade, 3. os. j. č.: grades, průb. čas: grading, prostý min.: graded, příčestí min.: graded
Proč je absolutně nesouvisející pracovní místo ve stejné kategorii jako moje pozice?
Why is a totally unrelated position on the same grade as my position?
Moje známky se v tomto roce zlepšily.
My grades are up this year.
Všechny testy napsané našimi studenty byly ohodnoceny známkou A1 nebo A2.
All examinations written by our students were graded A1 or A2.
Náš učitel roztřídil domácí úkoly na uspokojivé a neuspokojivé
Our teacher graded homework as satisfactory or unsatisfactory.
Příští rok bude v sedmém ročníku.
Next year she will be in the seventh grade.
4/20
+
funkce
fungovat, pracovat
působit
oficiální akce, (oběd, večeře, večírek)
function [ˈfʌŋkʃən]
jedn. číslo: function, množ. číslo: functions, přít. prostý: function, 3. os. j. č.: functions, průb. čas: functioning, prostý min.: functioned, příčestí min.: functioned
Skutečnou funkcí univerzity by mělo být poskytnout přístup ke znalostem.
The true function...
Nevědí, jak se choroba rozvíjí a jak ovlivňuje funkce těla.
They don't know...
Její játra možná již nebudou schopna správně pracovat.
Her liver may...
Vědecké laboratoře ještě plně nefungují.
The science laboratories...
O čem lidé mluví na společenských akcích?
What do people...
5/20
+
cyklista
jezdec
bike rider [baɪk ˈraɪdə]
jedn. číslo: bike rider, množ. číslo: bike riders
Eddy je největším cyklistou, který kdy žil.
Eddy is the...
Jezdec na vodním šlapadle byl zachráněn poté, co strávil 90 minut v moři.
A water bike...
Morgan je aktivní cyklista.
Morgan is an...
6/20
+
vařit, uvařit
kuchař, kuchařka
vaření
cook [kʊk]
jedn. číslo: cook, množ. číslo: cooks, přít. prostý: cook, 3. os. j. č.: cooks, průb. čas: cooking, prostý min.: cooked, příčestí min.: cooked
Uvařila nám skvělé čínské jídlo.
She cooked us...
Můj manžel je vynikající kuchař a stále zkouší nové recepty.
My husband is...
Má ráda Holly vaření nebo ruční práce.
Does Holly like...
7/20
+
vybavení
zařízení
výstroj
equipment [ɪˈkwɪpmənt]
jedn. číslo: equipment, množ. číslo: equipments
Historické materiály byly znovu použity pro vybavení hostince.
Historic materials were...
Zařídíme, aby vaše stereo zařízení fungovalo jako nové.
We'll make your...
Zařízení se používá v menší míře k podpoře údržby hangáru letounu.
The equipment is...
8/20
+
hodnota, cena
mít hodnotu, mít cenu, stát
vyplatit se, stát za to
worth [wɜːθ]
jedn. číslo: worth, množ. číslo: worths, přít. prostý: worth, 3. os. j. č.: worths, průb. čas: worthing, prostý min.: worthed (or worth), příčestí min.: worthed (or worth)
Robot prokázal svou hodnotu tím, že dokázal určit množství úniku plynu.
The robot proved...
Australský dolar nemá větší cenu než americký dolar.
The Australian dollar...
Zde je sedm důvodů, proč stojí Leuven za návštěvu.
Here are seven...
To prostě nestojí za to.
It's just not...
9/20
+
převážně
hlavně
většinou
mostly [ˈməʊstlɪ]
Nové továrny zaměstnávaly převážně muže a jen málo žen.
New factories employed...
Na dně řeky je hlavně jíl s trochou písku a kameny.
The bottom of...
Bourbon se většinou vyrábí z kukuřice.
Bourbon is mostly...
10/20
+
akademický
studijní, školní
vědecký
univerzitní
vysokoškolský
teoretický
academic [ˌækəˈdemɪk]
2. stupeň: more academic, 3. stupeň: most academic
Vrátila se do Japonska a začala svou akademickou dráhu na univerzitě.
She came back...
Školní rok začíná v září.
The academic year...
Můj zájem o to je čistě teoretický.
My interest in...
11/20
+
pasovat, padnout, zapadnout
hodit se
přizpůsobit
záchvat (smíchu, při nemoci)
vhodný, způsobilý
vybavit
v dobré kondici
moci, být připraven
fit [fɪt]
jedn. číslo: fit, množ. číslo: fits, přít. prostý: fit, 3. os. j. č.: fits, průb. čas: fitting, prostý min.: fit [fɪt], příčestí min.: fit [fɪt], 2. stupeň: fitter, 3. stupeň: fittest
Ta košile jí padne perfektně.
The shirt fits...
Matthew chtěl udělat něco, co by se hodilo do toho prostoru.
Matthew wanted to...
Jestliže to chcete udělat, musíte tomu přizpůsobit svůj hektický den.
If you want...
Její doktor říká, že je způsobilá pro anestezii a nemá už chřipku.
Her doctor says...
Může to být varování, která vám říká, že tato práce není pro vás vhodná.
It might be...
Jsi v dostatečně dobré kondici, abys byl voják?
Are you fit...
Teď už můžu tancovat.
Now I am...
12/20
+
(z)kontrolovat
(pr)ověřit (si)
odhlásit se (z hotelu), uvolnit pokoj
check out [tʃek aʊt]
přít. prostý: check out, 3. os. j. č.: checks out, průb. čas: checking out, prostý min.: checked out, příčestí min.: checked out
Koukni na to!
Check it out!
Odhlásil jsem se z hotelu a byla mně chybně účtována zálohová platba.
I checked out...
Předtím, než to zkontroluješ tady nahoře, zkontroluj to tam dole.
Before you check...
Do kdy musím uvolnit pokoj?
By what time...
13/20
+
záležitost, věc, otázka
poměr, aférka, pletka (milostná)
událost, kauza
affair [əˈfeə]
jedn. číslo: affair, množ. číslo: affairs
Ujistili jsme se, že prezident hrál roli v této státní záležitosti.
We made sure...
Jetliže trpím, je to moje vlastní věc.
If I suffer,...
Můj manžel měl poměr s naší nájemnicí.
My husband had...
14/20
+
mládí
mladík
mládenec
mládež
youth [juːθ]
jedn. číslo: youth, množ. číslo: youths
Thomas měl problémové mládí, ale udělal si pořádek ve svém životě.
Thomas had a...
Založil tým, kde je propojena zkušenost a mládí.
He has established...
Dva mladíci jsou podezřelí z krádeže čtyř kol.
The two youths...
15/20
+
měkký
jemný
hebký
mírný
soft [sɒft]
2. stupeň: softer, 3. stupeň: softest
Půda byla měkká po několika dnech celodenního deště.
The ground was...
Není to jen lidská kůže, která je na dotek jemná.
It's not just...
Foukal mírný větřík a slunce svítilo tak jasně.
A soft breeze...
Naše společnost je příliš mírná vůči zločincům.
Our society is...
16/20
+
živobytí
žijící
živý
obytný
living [ˈlɪvɪŋ]
jedn. číslo: living, množ. číslo: livings, 2. stupeň: more living, 3. stupeň: most living
Není snadné vydělat si na slušné živobytí jako hudebník.
It is not...
Kdo je největší britský žijící spisovatel?
Who is Britain's...
Zkonstruovali jsme skromný obytný prostor o rozloze 6 metrů čtverečních.
We constructed a...
17/20
+
konstrukce
výstavba
stavba, stavební
montáž
vytvoření, (vy)budování
construction [kənˈstrʌkʃən]
jedn. číslo: construction, množ. číslo: constructions
Robustní konstrukce by mohla vést ke zvýšení ceny konečného produktu.
The robust construction...
Včera jsme se učil typické gramatické konstrukce vět.
We were learning...
Naše webové stránky jsou ve výstavbě.
Our web pages...
Stavební normy se budou muset přizpůsobit budoucím podmínkám.
The construction standards...
18/20
+
inteligence
rozum
zpravodajská služba
zpravodajství (rozvědka)
intelligence [ɪnˈtelɪdʒəns]
Umělá inteligence je neustále rozvíjející se obor.
Artificial intelligence is...
Její inteligence je mimořádná.
Her intelligence is...
Podle odhadů naší zpravodajské služby, nepřátelská armáda utrpěla více než 15 obětí.
According to our...
19/20
+
volič, volička
hlasující
voter [vəʊtə]
jedn. číslo: voter, množ. číslo: voters
Volič musí mít nejméně 18 let.
A voter must...
Absence voličů se zvyšuje bez ohledu na typ voleb.
Voter abstention has...
Média mají velký vliv na všechny voliče.
The media have...
Průzkum ukázal, že ho podporuje 41% voličů.
The survey reveals...
Naše společnost provedla průzkum voličů, aby získala data pro kampaň.
Our company conducted...
Proti tomuto návrhu je jen menšina voličů.
The proposal is...
Francouzští voliči si vybrali konzervativního kandidáta na prezidenta.
French voters chose a conservative candidate for president.
20/20
+
závěr(y)
zkoumání, výzkum
rozsudek
hledání, nalézání
finding [ˈfaɪndɪŋ]
jedn. číslo: finding, množ. číslo: findings
Takový výzkum povede k lepšímu porozumění této nemoci.
Such findings will...
Částečně jsem souhlasili s rozsudkem nižšího soudu.
We agreed in...
Věnoval jsem část mého života k hledání způsobu, jak předpovědět čísla rulety.
I devoted part...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X