460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
76
77
78
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
výraz
vyjádření
projev
expression [ɪkˈspreʃən]
jedn. číslo: expression, množ. číslo: expressions
Výraz na její tváři neměl se mnou nic společného.
The expression on her face had nothing to do with me.
Naučili jsme syntaxi regulárních výrazů.
We have learned syntax of regular expressions.
Souhlasíme s tím, že květiny jsou dobrým vyjádřením lásky.
We agree that flowers are a good expression of love
Rád bych vám tlumočil vyjádření podpory a solidarity s vaší snahou.
I would like to convey expressions of support and solidarity with your effort.
2/20
+
zavřít (se), uzavřít
zavřený
shut [ʃʌt]
přít. prostý: shut, 3. os. j. č.: shuts, průb. čas: shutting, prostý min.: shut [ʃʌt], příčestí min.: shut [ʃʌt]
Olivia zavřela knihu a položila ji na stůl.
Olivia shut the book and put it down on the table.
Tlumič byl příliš silný a neumožnil, aby se zásuvka dala zcela zavřít.
The bumper was too thick and did not allow the drawer to shut fully.
Zavřete dveře, prosím.
Shut the door please.
3/20
+
zřejmě
patrně
podle všeho, zjevně
prý
apparently [əˈpeərəntlɪ]
Věděla jsem o tom hodně, ale zřejmě ne dost.
I knew a lot about it but apparently not enough.
Pár tam patrně žil po dobu dvou měsíců.
The pair had apparently been living there for two months.
Lewis vypadá asi na 25, ale prý je mu 30 let.
Lewis looks about 25, but apparently he's 30.
4/20
+
dáma
paní
lady
dámské toalety
lady [ˈleɪdɪ]
jedn. číslo: lady, množ. číslo: ladies
Zeptal jsem se té dámy na jméno.
I asked the...
Četla jsem knihu "Chovej se jako dáma, mysli jako muž".
I read a...
Lady Diana se narodila v Anglii dne 1. července 1961.
Lady Diana was...
5/20
+
z důvodu, kvůli
v důsledku
má se (konat), má (přijít)
due to [djuː tuː]
Projekt musel být ukončen kvůli nedostatku lidí.
The project had...
Varovali, že se oba čelní představitelé nemusí zúčastnit rozhovorů, které se mají konat v Praze.
They warned that both leaders might not attend the talks, due to take place in Prague.
Můj úspěch byl zčásti díky vaší pomoci.
My success was...
Kvůli rozbouřenému moři bylo velmi těžké chodit po palubě.
Due to the...
50% projektů se nepovede kvůli selhání v komunikaci.
50% of projects...
Poprvé, když jsem si obarvila vlasy, bylo to kvůli radě, kterou mi dal přítel.
The first time I dyed my hair was due to the advice I was given by my friend.
6/20
+
sůl
solit, osolit
(o)kořenit
salt [sɔːlt]
jedn. číslo: salt, množ. číslo: salts, přít. prostý: salt, 3. os. j. č.: salts, průb. čas: salting, prostý min.: salted, příčestí min.: salted
Můžete prosím podat sůl?
Can you pass...
Nezapomeňte osolit steaky.
Don't forget to...
Ochutíme to solí a pepřem.
We season it...
Připravíme vodný roztok se solí.
We are going...
Dejte mouku, prášek do pečiva, sůl, šunku a sýr do misky a promíchejte.
Put the flour,...
Mezitím naplňte středně velký hrnec vodou, přidejte dvě kávové lžičky soli a přiveďte k varu.
Meanwhile, fill a...
Otče, ty jsi mi drahý jako sůl.
Father, you are...
7/20
+
dno
spodek
zadek, zadnice
spodní
dolní
najet na dno
bottom [ˈbɒtəm]
jedn. číslo: bottom, množ. číslo: bottoms, přít. prostý: bottom, 3. os. j. č.: bottoms, průb. čas: bottoming, prostý min.: bottomed, příčestí min.: bottomed
Ryby plavaly v blízkosti dna a dbaly na to, aby se vyhnuly zářivému světlu.
The fish swam...
Spodek krabice zalepte třemi proužky pásky.
Tape the bottom...
Ubohé dítě má vyrážku po celém zadečku.
The poor baby...
Někdy jsou knihy na spodní poličce skryté před očima.
Sometimes the books...
8/20
+
spojení, propojení
vztah, souvislost
kontakt, spoj
connection [kəˈnekʃən]
jedn. číslo: connection, množ. číslo: connections
Myslím, že existuje nějaké spojení mezi hudbou a matematikou.
I think there...
Nemá žádný vztah s tímto případem.
She has no...
Chce s vámi mluvit v souvislosti s nezaplacenou fakturou.
She wants to...
Snažíme se budovat důvěrnější vztahy s našimi zákazníky.
We try to...
9/20
+
odepřít, zamítnout
popřít, zapřít, odepřít
zříci se, zavrhnout
deny [dɪˈnaɪ]
přít. prostý: deny, 3. os. j. č.: denies, průb. čas: denying, prostý min.: denied, příčestí min.: denied
Moje žádost o pracovní volno byla zamítnuta.
My request for...
Vaše žádost o odklad se zamítá.
Your request for...
Barry rozhodně popírá všechna obvinění vznesená proti němu.
Barry strongly denies...
Alex popřel zprávy, že se pokusil obejít bezpečnostní kontrolní stanoviště na letišti.
Alex has denied...
Můžete ochutnat něco, co je ostatním odepřeno.
You can taste...
10/20
+
cvičení
cvičit, procvičovat
vykonávat
pohyb (tělesný)
uplatnění, (vy)užití (čeho), výkon (moci)
uplatňovat, (vy)užívat, využít
exercise [ˈeksəˌsaɪz]
jedn. číslo: exercise, množ. číslo: exercises, přít. prostý: exercise, 3. os. j. č.: exercises, průb. čas: exercising, prostý min.: exercised, příčestí min.: exercised
Toto cvičení je navrženo tak, aby rozvíjelo schopnost vedení a otestovalo osobní dovednosti.
This exercise is...
Mnoho učebnic má cvičení na konci každé kapitoly.
Many textbooks have...
Jak můžete cvičit rozum zvířete?
How do you...
Spinning je oblíbeným druhem pohybu pro zaneprázdněné lidi.
Spin bikes are...
V tuto dobu uplatním mé právo nevypovídat.
At this time...
Rozhodli jsme se využít možnost rozšířit naše vlastnictví v této společnosti.
We decided to...
11/20
+
následující, po
příští
přívrženci, stoupenci
following [ˈfɒləʊɪŋ]
jedn. číslo: following, množ. číslo: followings
To je normální cítit bolest několik dní po této operaci.
It is normal...
Pracovníci byli evakuováni po vypuknutí požáru.
Workers were evacuated...
Musíme se připravit na příští den.
We need to...
Tento profesionální soubor se těší velkému množství oddaných příznivců po celém světě.
This professional ensemble...
12/20
+
vypnout (se), zhasnout
odejít, odjet
vybuchnout, explodovat
přestat fungovat
zkazit se (jídlo)
zanevřít, znechutit si, ztratit zájem
spustit (alarm)
go off [gəʊ ɒf]
přít. prostý: go off, 3. os. j. č.: goes off, průb. čas: going off, prostý min.: went off [went ɒf], příčestí min.: gone off [ɡɒn ɒf]
Náhle světlo znovu zhaslo.
Suddenly, the light...
Odjeli na dovolenou na dva týdny.
They have gone...
Vypadalo to, jako by vybuchla atomová bomba.
It looked like...
Ohřívač vody přestal fungovat včera večer.
The water heater...
To maso začíná trochu páchnout. Pravděpodobně se zkazilo.
This meat has...
13/20
+
zničit
rozbít
znehodnotit
zabít, utratit
destroy [dɪˈstrɔɪ]
přít. prostý: destroy, 3. os. j. č.: destroys, průb. čas: destroying, prostý min.: destroyed, příčestí min.: destroyed
Zemětřesení zničilo velkou část staré katedrály.
The earthquake destroyed...
Nechtěl jsem podkopat její sebedůvěru.
I didn't want...
Měli jsme utratit psa, abychom zabránili jeho dalšímu útoku.
We should have...
14/20
+
jednotný
společný
sjednocený
spojený, sloučený
být za jedno
prostý min. a příčestí min. slovesa spojit
united [juːˈnaɪtɪd]
2. stupeň: more united, 3. stupeň: most united
Pouze společná snaha může změnit naši zdravotní péči.
Only united efforts...
To po roce 1871 způsobilo liberálům ve sjednoceném Německu problémy.
This made the...
Věřím, že jsme v tomto za jedno.
I do believe...
15/20
+
denní, každodenní
denně, každodenně
deník (noviny)
daily [ˈdeɪlɪ]
jedn. číslo: daily, množ. číslo: dailies
Změnil jsem svůj denní rozvrh, abych zlepšil svou celkovou kvalitu života.
I've changed my...
Hledáme způsoby, jak smysluplně naplnit každodenní potřeby těla, mysli a duše.
We are looking...
Můžeš si nastavit denní limit a upozornění, když ho překročíš.
You can set...
Teplota se kontroluje dvakrát denně.
The temperature is...
16/20
+
koleno
(sedět) na klíně
kopnout kolenem
knee [niː]
jedn. číslo: knee, množ. číslo: knees, přít. prostý: knee, 3. os. j. č.: knees, průb. čas: kneeing, prostý min.: kneed, příčestí min.: kneed
Asi před rokem jsem si skutečně ošklivě zranil koleno, ale nic nebylo přetržené.
About a year...
Nejmladší z dětí si sedlo na její klín a hrálo si s jejími vlasy.
The youngest of...
Lucas vyhrožoval Nickovi a nakonec ho kopl kolenem do hlavy.
Lucas threatened Nick...
17/20
+
hořet
(s)pálit
popálit
spálenina, popálenina
burn [bɜːn]
jedn. číslo: burn, množ. číslo: burns, přít. prostý: burn, 3. os. j. č.: burns, průb. čas: burning, prostý min.: burnt [bɜ:rnt] (or burned), příčestí min.: burnt [bɜ:rnt] (or burned)
Rozsah škody závisí na tom, jak dlouho oheň hořel.
The extent of...
Hořel jsem zvědavostí!
I was burning...
Když jste spálil dopis, jste zvědavý, jak vím, co v něm bylo.
If you burned...
Popálenina byla bolestivá a zanechala několik nepěkných jizev, u kterých bude trvat roky, než zmizí.
The burn was...
18/20
+
čistý
čistit, vyčistit
uklidit, uklízet
čistotný
čistě, rovnou, přímo
nezkažený, nevinný, slušný
clean [kliːn]
přít. prostý: clean, 3. os. j. č.: cleans, průb. čas: cleaning, prostý min.: cleaned, příčestí min.: cleaned, 2. stupeň: cleaner, 3. stupeň: cleanest
Oblékl jsem si čistou košili a džíny.
I put on...
Často jsem uklízela pokoj, místo toho, abych dělala domácí úkoly.
I was often...
Kulka prošla přímo přes jeho nohu.
The bullet went...
Chtěl jsem slušnou mladou krásnou slečnu.
I wanted a...
19/20
+
cukr
drahoušku, zlatíčko
osladit (si)
sugar [ˈʃʊgə]
jedn. číslo: sugar, množ. číslo: sugars, přít. prostý: sugar, 3. os. j. č.: sugars, průb. čas: sugaring, prostý min.: sugared, příčestí min.: sugared
Taška se roztrhla a cukr se rozsypal všude.
The bag split,...
Čaj si nesladím.
I don't take...
Já jsem mu dal cukr.
I gave him sugar.
Chcete cukr nebo mléko?
Do you want sugar or milk?
Nevzdal jsem se cukru úplně, jen rafinovaného cukru.
I did not give up sugar entirely, only refined sugar.
Jedl jsem cukr, abych získal rychle sílu.
I ate sugar...
Chtěli byste vaši kávu s cukrem nebo bez?
Would you like...
20/20
+
víno
vínový (barva)
wine [waɪn]
jedn. číslo: wine, množ. číslo: wines
Ryanina francouzská matka vždycky servírovala víno při večeři na stůl.
Ryan's French mother...
Máte nějaké doporučení na dobrou láhev vína?
Do you have...
Víno se vyrábí z hroznů.
Wine is made from grapes.
Pili jsme mladé víno.
We drank a young wine.
Přinesl jsem láhev vína na její večírek.
I brought a bottle of wine to her party.
Naplnila láhev vínem.
She filled the bottle with wine.
Nesl krabici vína.
He carried a...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X