460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
77
78
79
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
přímý, přímočarý
přímo, rovnou
řídit, dohlížet, kontrolovat
zamířit, namířit, nasměrovat
ukázat cestu, nasměrovat
adresovat, směřovat
režírovat
direct [daɪˈrekt]
přít. prostý: direct, 3. os. j. č.: directs, průb. čas: directing, prostý min.: directed, příčestí min.: directed
Můžeme pokračovat nejpřímější cestou k dalšímu cíli.
We may proceed by the most direct route to our next destination.
On je přímým potomkem velšského královského rodu pocházejícího ze 3. století.
He is a direct descendant of a royal Welsh bloodline dating back to the 3rd century.
Benjamin osobně řídil včera ráno dopravu v našem městě.
Benjamin personally directed the traffic in our town yesterday morning.
Řekl také novinářům, aby své otázky směřovali na našeho tiskového mluvčího.
He also told journalists to direct their questions to our spokesperson.
Režíroval zahajovací ceremoniál olympijských her v Londýně v roce 2012.
He directed the opening ceremony of the 2012 London Olympics.
2/20
+
reakce
odezva
odpor, vzepření se
reflexy, reakce
reaction [rɪˈækʃən]
jedn. číslo: reaction, množ. číslo: reactions
Lékaři si nejprve mysleli, že je to opožděná reakce na její smrt.
Doctors at first thought it was a delayed reaction to her death.
Musíme určit, zda došlo k této chemické reakci.
We need to determine whether this chemical reaction has occurred.
To vše by mohlo vést k nepřátelskému odporu veřejnosti k vládě.
All this could lead to an adverse public reaction against the government.
3/20
+
šaty
oděv, oblečení
obléct
nosit
dress [dres]
jedn. číslo: dress, množ. číslo: dresses, přít. prostý: dress, 3. os. j. č.: dresses, průb. čas: dressing, prostý min.: dressed, příčestí min.: dressed
Meghan si s největší pravděpodobností již vybrala své svatební šaty.
Meghan has most likely chosen her wedding dress already.
Ellen oblékla svého syna jako dívku.
Ellen dressed her son like a girl.
Do chladné noci jsme se teple oblékli.
We dressed warmly for a cold night.
4/20
+
mezitím
in the meantime [ɪn ðɪ ˈmiːnˌtaɪm]
Mezitím se pokuste identifikovat chybu a vyřešit ji.
In the meantime,...
Je pravděpodobné, že mezitím přijdou vlny veder a způsobí další škody.
It's likely that...
Dlouho jsem jí neviděl. Mezitím se vdala.
I didn't see...
5/20
+
tichý
klidný
nerušený
ticho
klid
v tajnosti
ztišit (se), zklidnit (se)
quiet [kwaɪət]
jedn. číslo: quiet, množ. číslo: quiets, přít. prostý: quiet, 3. os. j. č.: quiets, průb. čas: quieting, prostý min.: quieted, příčestí min.: quieted, 2. stupeň: quieter, 3. stupeň: quietest
Odpovídala velmi tichým hlasem.
She was responding...
Na západním pobřeží je tichá pokojná vesnice.
There is a...
Máte pravdu, že pro tichého člověka není nemožné, aby si získal trochu pozornosti.
You're right its...
Prosím buďte ticho.
Please be quiet.
Musíme udržet naše plány po určitou dobu v tajnosti.
We have to...
6/20
+
studio
ateliér
studio [ˈstjuːdɪˌəʊ]
jedn. číslo: studio, množ. číslo: studios
Nový kupující zamýšlí převzít filmové studio.
New buyer intends...
Jak dlouho pracujete v tomto ateliéru?
How long have...
Visual Studio Code je editor kódu optimalizovaný pro vytváření webových aplikací.
Visual Studio Code...
7/20
+
slib
slibovat, slíbit
dát naději
promise [ˈprɒmɪs]
jedn. číslo: promise, množ. číslo: promises, přít. prostý: promise, 3. os. j. č.: promises, průb. čas: promising, prostý min.: promised, příčestí min.: promised
Anthony mně dal slib, že udělá vše, čím by mohl pomoci.
Anthony made me...
Slib mi, že nikdy nebudeme jako oni.
Promise me that...
Černá zamračená obloha dává naději na vydatný déšť.
Black cloudy sky...
Tento nový přístup dává naději, že bude důležitým krokem vpřed ve vašem pracovním životě.
This new approach...
8/20
+
aktivní, činný, činorodý, čilý
živý
probíhající
active [ˈæktɪv]
2. stupeň: more active, 3. stupeň: most active
Jsou dívky aktivnější než chlapci?
Are girls more...
To ukazuje, že tyto ženy byly výrazně činější v místní politice.
It demonstrates that...
Tyto probíhající případy by měly být přezkoumány, aby se zjistilo, zda jsou domácnosti vhodné.
These active cases...
9/20
+
dobře známý
povědomý
familiární, důvěrný
kamarádský, přátelský
seznámený, obeznámený
dobře znát
familiar [fəˈmɪlɪə]
2. stupeň: more familiar, 3. stupeň: most familiar
Toto místo se stalo známou destinací pro bohaté lidi.
This place has...
Její tvář vypadá povědomě.
Her face looks...
Její chování bylo příliš důvěrné.
Her behaviour was...
Mají důvěrný vztah.
They are in...
Nejsem obeznámený s tímto tématem.
I am not...
Musíte dobře znát hardware vašeho počítače, abyste mohli psát ve strojovém jazyku.
You need to...
10/20
+
kontakt
spojení
dotekt
spoj, spojení
konatktovat
spojit se
contact [ˈkɒn.tækt]
jedn. číslo: contact, množ. číslo: contacts, přít. prostý: contact, 3. os. j. č.: contacts, průb. čas: contacting, prostý min.: contacted, příčestí min.: contacted
Virus se rozšiřuje na jiné osoby přímým kontaktem, jako je potřesení rukou.
The virus is...
Jodie udržuje kontakt se svým bývalým partnerem.
Jodie maintains contact...
Byli jsme v kontaktu s představiteli Bílého domu.
We were in...
Každý agent shromažďuje informace od svých kontaktů.
Each agent gathers...
Snažil jsem se s ním spojit, abych se ho zeptal, jestli má nějaké informace o tom, co se stalo.
I tried to...
11/20
+
krk
výstřih
hrdlo (láhve)
muckat se, muchlat se
neck [nek]
jedn. číslo: neck, množ. číslo: necks, přít. prostý: neck, 3. os. j. č.: necks, průb. čas: necking, prostý min.: necked, příčestí min.: necked
Začala nosit na krku zlatý řetízek.
She began wearing...
Přišpendlete límec k výstřihu halenky.
Pin the collar...
Číšník obalil hrdlo láhve vína ubrouskem.
The waiter wrapt...
12/20
+
vítězství
victory [vɪktərɪ]
jedn. číslo: victory, množ. číslo: victories
Bradley potvrdil svoji dominanci přesvědčivým vítězstvím v Polsku.
Bradley confirms his...
Hráli třetí finále v řadě a nakonec dosáhli na vítězství.
They were playing...
Celý národ slaví vítězství v ledním hokeji.
The entire nation...
Bylo to naše historické vítězství, o které se zasloužili dnes již zapomenuté ženy a muži.
It was our...
Wales udržel slavné vítězství.
Wales hung on for a famous victory.
Oni všichni jsou ochotni vynaložit nejvyšší oběť, aby dosáhli vítězství.
They are all...
Náš tým udržel vítězství.
Our team hung...
13/20
+
hrozit
zastrašovat
vyhrožovat
ohrožovat, ohrozit
threaten [ˈθretən]
přít. prostý: threaten, 3. os. j. č.: threatens, průb. čas: threatening, prostý min.: threatened, příčestí min.: threatened
Tmavé mraky naznačují, že v oblasti hrozí další bouřky.
The dark clouds...
Vyhrožoval mě, když jsem se snažil zavolat policii.
He threatened me...
Vyhrožoval jí, že tyto fotky zveřejní.
He was threatening...
Které zemědělské oblasti jsou ohroženy suchem?
Which agricultural regions...
14/20
+
vyrazit, vydat se (na cestu)
vytknout si za cíl, předsevzít, zamýšlet
stanovit, určit
vyložit, vysvětlit, představit
naaranžovat, rozmístit, rozložit
set out [set aʊt]
přít. prostý: set out, 3. os. j. č.: sets out, průb. čas: setting out, prostý min.: set out [set aʊt], příčestí min.: set out [set aʊt]
Princezna vyrazila na nebezpečnou cestu na ostrov.
The princess set...
Nikdy jsem nezamýšlela být mluvčím za rovnost žen.
I've never set...
Návrh stanovuje 10-ti až 12-ti letou dobu k získání občanství.
The blueprint sets...
Majoritní akcionář představil svou vizi do budoucna.
A majority shareholder...
Dárky pro ni jsou naaranžovány ve vedlejší místnosti.
Gifts for her...
15/20
+
získat, opatřit, nabýt
dosáhnout, sjednat
obtain [əbˈteɪn]
přít. prostý: obtain, 3. os. j. č.: obtains, průb. čas: obtaining, prostý min.: obtained, příčestí min.: obtained
Při experimentu získali velmi jasný výsledek.
In the experiment...
Hedwig Kohnová získala doktorát z fyziky v roce 1913.
Hedwig Kohn obtained...
Je obtížné přesně určit, jak moc musíme cvičit jógu, abychom získali lepší zdraví.
It's hard to...
Tato nabídka je dobrá, pokud můžete dosáhnout na hypotéku.
This offer is...
16/20
+
fotbal, kopaná
americký fotbal
fotbalový
football [ˈfʊtˌbɔːl]
jedn. číslo: football, množ. číslo: footballs
Thomas hraje fotbal s dětmi z okolí.
Thomas plays football...
Všechny fotbalové týmy hrály proti sobě v přátelských zápasech.
All football teams...
Strávili jsme odpoledne na fotbalovém utkání.
We spent the afternoon at a football match.
Šel na fotbalové hřiště.
He went to...
Fotbal je populární sport mezi amatéry stejně jako profesionály.
Football is a popular sport among amateurs as well as professionals.
Hrál jsem fotbal nebo lépe řečeno snažil se kopat do míče.
I played football,...
Jack předpověděl výsledek fotbalu.
Jack predicted the...
17/20
+
fotbal (ne americký)
kopaná
fotbalový
soccer [ˈsɒkə]
Fotbal se hraje na velkém travnatém hřišti, kde je branka na každém konci.
Soccer is played...
Snažili se zabránit rvačkám mezi fotbalovými příznivci.
They tried hard...
Mnoho chlapců chtělo být fotbalisty.
Many of the...
Vyvolal jsem staré negativy z fotbalového utkání.
I developed the...
Je to největší nezávislá amatérská fotbalová liga v oblasti.
It is the...
Náš fotbalový tým v sobotu ovládl exhibiční zápas.
Our soccer team...
Fotbalový zápas se hrál na nedotčeném trávníku, který byl pečlivě udržován.
The soccer match...
18/20
+
náčelník, vůdce, hlava (kmene)
vedoucí, velitel
hlavní, vedoucí, vrchní
korunní (BrE)
chief [tʃiːf]
jedn. číslo: chief, množ. číslo: chiefs
Náš vedoucí je dnes zaneprázdněn.
Our chief is...
Zoe byla nedávno jmenována hlavní inženýrkou projektu.
Zoe was recently...
Bylo pro to mnoho důvodů, ale hlavním z nich bylo, že jsem se s ní oženil.
There were many...
19/20
+
fotka, fotografie
fotit, fotografovat
photo [ˈfəʊtəʊ]
jedn. číslo: photo, množ. číslo: photos, přít. prostý: photo, 3. os. j. č.: photos, průb. čas: photoing, prostý min.: photoed, příčestí min.: photoed
Jaká je tvoje nejoblíbenější fotka z naší cesty?
What is your...
Nemáte povoleno zde pořizovat fotografie.
You're not allowed...
Vyfotil jsem její dům na druhé straně ulice.
I photoed her...
20/20
+
talíř, tác, podnos
plát, tabule, deska, plech
pokrýt (pláty), obrnit
štítek, jmenovka na dveřích
ilustrace (celostránková)
plate [pleɪt]
jedn. číslo: plate, množ. číslo: plates, přít. prostý: plate, 3. os. j. č.: plates, průb. čas: plating, prostý min.: plated, příčestí min.: plated
Anna pověsila na stěnu porcelánové talíře.
Anna hung china...
Panely jsou vytvořeny z ocelových plátů.
The panels are...
Kontakty byly pokryty zlatem.
The contacts were...
Můj syn má rád knihy s barevnými ilustracemi.
My son likes...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X