460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
78
79
80
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
sloučit (se), spojit (se)
smíchat (se)
(z)kombinovat
kombajn
combine [kəmˈbaɪn]
jedn. číslo: combine, množ. číslo: combines, přít. prostý: combine, 3. os. j. č.: combines, průb. čas: combining, prostý min.: combined, příčestí min.: combined
Když se vodík sloučí s kyslíkem, vznikne voda.
When hydrogen combines with oxygen the result is water.
Celý svět se spojil proti mně.
The whole world was combined against me.
Kombinace více faktorů během několika minulých let způsobila zvýšení cen.
Over the past few years a number of factors have combined to raise prices.
2/20
+
kost
vykostit
kostěný
bone [bəʊn]
jedn. číslo: bone, množ. číslo: bones, přít. prostý: bone, 3. os. j. č.: bones, průb. čas: boning, prostý min.: boned, příčestí min.: boned
Spadla a zlomila si kost.
She fell and broke her bone.
Vykostili jsme ryby a usmažili je na pánvi.
We boned the fish and fried them up in a frying pan.
Paraple mělo kostěnou rukojeť tvarovanou do hlavy hada.
The brolly has a bone handle shaped into a serpent's head.
3/20
+
vzdělávací, studijní
výchovný
pedagogický
poučný
educational [ˌedjʊˈkeɪʃənəl]
2. stupeň: more educational, 3. stupeň: most educational
Je to skvělé místo pro jedinečné studijní zkušenosti v oblasti ochrany životního prostředí.
It is a great place for a unique educational experience on environmental protection.
Vzdělávací software je počítačový software, jehož primárním účelem je sebevzdělávání.
Educational software is a computer software, the primary purpose of which is self-learning.
Tato opatření nezlepší úroveň vzdělávání našich dětí.
These steps don't improve the educational standards of our children.
4/20
+
zneužívání, špatné zacházení
zneužívat, špatně zacházet
týrání
násilí
nadávka
nadávat
abuse [əˈbjuːz]
jedn. číslo: abuse, množ. číslo: abuses, přít. prostý: abuse, 3. os. j. č.: abuses, průb. čas: abusing, prostý min.: abused, příčestí min.: abused
Zneužívání počítačových systémů střední školy je zakázáno.
The abuse of...
Zneužil důvěry svých klientů.
He abused the...
Konzumovala nadměrně alkohol a občas zkoušela drogy.
She abused alcohol...
Ona byla po mnoho let obětí domácího násilí kvůli problémům s věnem.
She had been...
Začala mu nadávat. Řekla mu: "Ty bastarde".
She started abusing...
5/20
+
výbor
komise
opatrovník
committee [kəˈmɪtɪ]
jedn. číslo: committee, množ. číslo: committees
Navrhla, aby byl návrh zákona vrácen Výboru pro normalizaci.
She suggested that...
Komise předložila v červnu svou zprávu o této záležitosti.
The committee tabled...
Tento výbor může předkládat doporučení, ale nemá žádnou skutečnou moc.
This committee can...
Předsednictví výboru se v rámci rotace mění.
The chairmanship of...
Rád bych měl podporu vaší komise.
I would like...
Výbor vydal zprávu obsahující ostré odsouzení postupu vlády při řešení krize.
The committee issued...
6/20
+
hodit (se)
být užitečný, být velmi užitečný
come in handy [kʌm ɪn ˈhændɪ]
přít. prostý: come in handy, 3. os. j. č.: comes in handy, průb. čas: coming in handy, prostý min.: came in handy, příčestí min.: come in handy
Jsem si jistý, že se to bude hodit.
I'm sure it...
Nevyhazuj to. Může se to hodit.
Don't throw that...
Tento druh technologie může být velmi užitečný.
That kind of...
7/20
+
divadlo
kino (AmE)
scéna
theater [ˈθɪətə]
jedn. číslo: theater, množ. číslo: theaters
Potřebujete pouze jedno kliknutí, abyste si rezervovali místa v divadle podle vašeho výběru.
You need to...
Evie pro nás koupila vstupenky do divadla.
Evie bought the...
Můžeš mě doprovodit do divadla?
Can you accompany...
Poté, co jsme vešli do divadla, vložil jsem útržky vstupenek do kapsy.
I put the...
Divadelní soubor se již mnoho let těší podpoře štědrého mecenáše.
The theater company has enjoyed the patronage of a generous benefactor for many years.
8/20
+
ostrov
ostrůvek
island [ˈaɪlənd]
jedn. číslo: island, množ. číslo: islands
Ostrov je kus země zcela obklopený vodou.
An island is...
Samuel žije na ostrově uprostřed širokého modrého moře.
Samuel lives on...
Tento ostrov je domovem asi pro 2000 lidí.
This island is...
9/20
+
dobrý
dobře, prima
v pořádku
okay [ˌəʊˈkeɪ]
Dobře, udělej to po svém.
Okay, do it...
Dnes večer se opozdím, mami. V pořádku, zlato!
I'll be late...
Je v pořádku se občas ohlédnout zpět do minulosti.
It's okay to...
Rychle jsem se porozhlédl po domě, abych zjistil, jestli je všechno v pořádku.
I had a...
Nechci rušit, ale zaslechl jsem, že máš nějaké problémy. Je všechno v pořádku?
I don't want...
10/20
+
(vy)lézt
(vy)stoupat
(vy)šplhat
vzrůst
zvýšit se
výstup, výšlap (na kopec)
climb [klaɪm]
přít. prostý: climb, 3. os. j. č.: climbs, průb. čas: climbing, prostý min.: climbed, příčestí min.: climbed
Rakouští horolezci se bez úspěchu pokoušeli vylézt na horu.
Austrian climbers attempted...
Dostáváme se z neklidné doby.
We are climbing...
Letadlo vystoupalo do mraků.
The plane climbed...
Za posledních pět let ceny budov prudce vzrostly.
Building costs have...
K2 je nejtěžší výstup na světě.
K2 is the...
11/20
+
květ
květina
kvést
výkvět, elita
vzkvétat, sílit
flower [ˈflaʊə]
jedn. číslo: flower, množ. číslo: flowers, přít. prostý: flower, 3. os. j. č.: flowers, průb. čas: flowering, prostý min.: flowered, příčestí min.: flowered
Na počátku jara se tato rostlina vyznačuje svými krásnými fialovými květy.
This plant is...
Sophie vysázela krásné záhony květin.
Sophie planted beautiful...
Lewis donesl Emily kytici květin, které byly natrhané v jeho zahradě.
Lewis brought Emily...
Olivia rozkvetla do krásné mladé dámy.
Olivia flowered into...
12/20
+
posouzení
(o)hodnocení, vyhodnocení
posudek
odhad
assessment [əˈsesmənt]
jedn. číslo: assessment, množ. číslo: assessments
Během tohoto vyšetřování soud provede prvotní posouzení situace.
During this investigation,...
Domnívám se, že je to férové hodnocení mých jazykových znalostí.
I believe it...
Podle jejich odhadu by přínosy měly převážit náklady.
According to their...
13/20
+
držet krok
vydržet, snést
stačit
udržovat se (v obraze)
udržovat, držet (na úrovni)
keep up [ki:p ʌp]
přít. prostý: keep up, 3. os. j. č.: keeps up, průb. čas: keeping up, prostý min.: kept up [kept ʌp], příčestí min.: kept up [kept ʌp]
Nemůžu s tebou držet krok.
I can't keep...
Sleduj tuto webovou stránku, aby ses udržel v obraze o tom, co se zde děje.
Watch this webpage...
Jen tak dále!
Keep it up!
Nepodařilo se jim navýšit finance, aby mohli sami udržovat tuto budovu.
They have been...
14/20
+
zařízení, přístroj
prostředek, nástroj, metoda
device [dɪˈvaɪs]
jedn. číslo: device, množ. číslo: devices
Policie používala speciální zařízení pro detekci výbušnin.
The police used...
IT podpora odešle textovou zprávu do vašeho mobilního zařízení.
The IT help...
Příběh o historii jeho podnikání je nejlepší marketingová metoda, kterou jeho firma používá.
His business story...
Její hlasitost byla dobrou metodou pro přilákání pozornosti.
Her loudness was...
15/20
+
chladný, studený
(o)chladit, zchladit
chlad
klidný, nevzrušený
odtažitý, odměřený
super, skvělý, bezva
cool [kuːl]
jedn. číslo: cool, množ. číslo: cools, přít. prostý: cool, 3. os. j. č.: cools, průb. čas: cooling, prostý min.: cooled, příčestí min.: cooled, 2. stupeň: cooler, 3. stupeň: coolest
Dal bych si trochu studené vody.
I'd like some...
Tmavě zbarvené střechy jsou dobré v chladném podnebí.
The dark-colored roofs...
Zůstaň v klidu.
Stay cool.
Místní obyvatelé byli odtažití k cizincům.
The locals were...
Tyto vzory vypadají bezva na vašich nehtech.
These designs look...
16/20
+
připomenout, připomínat
upomenout
upozornit
remind [rɪˈmaɪnd]
přít. prostý: remind, 3. os. j. č.: reminds, průb. čas: reminding, prostý min.: reminded, příčestí min.: reminded
Signál mi připomněl, že musím jít brzy spát.
The signal reminded...
Připomeň mně, že mám koupit baterie.
Remind me to...
Připomíná mně moji matku.
She reminds me...
Budu si to muset znovu a znovu připomínat.
I will need...
17/20
+
tuk
tlustý, obézní, otylý, silný
vykrmit
tloustnout, ztloustnout
výnosný, lukrativní
fat [fæt]
jedn. číslo: fat, množ. číslo: fats, přít. prostý: fat, 3. os. j. č.: fats, průb. čas: fatting, prostý min.: fatted, příčestí min.: fatted, 2. stupeň: fatter, 3. stupeň: fattest
Cvičení jako chůze, běh a plavání způsobuje snížení břišního tuku.
The exercise like...
Moje přítelkyně tloustne, protože příliš mnoho jí.
My girlfriend is...
Uzavřeli jsme výnosnou smlouvu s velkou nadnárodní společností.
We got a...
18/20
+
kruh, kolečko
kružnice
okruh
kroužek
(ob)kroužit
dát do kroužku
circle [ˈsɜːkəl]
jedn. číslo: circle, množ. číslo: circles, přít. prostý: circle, 3. os. j. č.: circles, průb. čas: circling, prostý min.: circled, příčestí min.: circled
Při prvním rozhovoru jsme všichni seděli v kruhu.
At the first...
Toto téma musí být projednáno uvnitř rodinného kruhu.
The subject must...
Měla kruhy pod očima.
She had circles...
Letadlo kroužilo nad Londýnem, aby spálilo palivo před nouzovým přistáním.
The plane circled...
19/20
+
nenávist
nenávidět
nesnášet
nenávistný
hate [heɪt]
jedn. číslo: hate, množ. číslo: hates, přít. prostý: hate, 3. os. j. č.: hates, průb. čas: hating, prostý min.: hated, příčestí min.: hated
Pokoušela se skrýt své pocity nenávisti a vzteku.
She tried to...
Měli by být projevy nenávisti vlastně zakázány?
Should hate speech...
Jak utěšit vaši ženu, když nenávidí své tělo?
How to comfort...
Nenávidím tě!
I hate you!
20/20
+
poloha, umístění, místo
nalezení, určení polohy
location [ləʊˈkeɪʃən]
jedn. číslo: location, množ. číslo: locations
Byla to restaurace na velmi krásném místě s výhledem na Tichý oceán.
It was restaurant...
Přesnou polohu Titaniku můžete vidět na této mapě.
The exact location...
Náš tým byl v neděli večer poslán na obhlídku místa.
Our team was...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X