460+  lekcí
19 400+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
79
80
81
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
umělá hmota, plast
plastový
plastický, tvárný
umělohmotný
platební karta
plastic [ˈplæstɪk]
jedn. číslo: plastic, množ. číslo: plastics, 2. stupeň: more plastic, 3. stupeň: most plastic
Fólie z plastu se používají jako obal, který chrání pokrm před zkažením.
A sheet of plastic is used as a wrapping to keep food from spoiling.
Oblečení, které nosím, bylo vyrobeno z plastových lahví na vodu.
The clothes I am wearing have been made from plastic water bottles.
Daňoví poplatníci mohou platit s platební kartou nebo mohou navštívit daňový úřad.
Taxpayers can pay with plastic or they can visit the tax office.
2/20
+
zcela, (ú)plně
kompletně, naprosto
fully [ˈfʊlɪ]
Když vaše svaly nejsou úplně zotaveny z tréninku, riskujete zranění.
When your muscles aren't fully recovered from a workout, you risk injury.
Litujeme, tato akce jej již plně obsazena.
Sorry this event is now fully booked.
Alex si plně uvědomoval, co dělá.
Alex was fully conscious of what he was doing.
3/20
+
literatura
tiskoviny
podklady
literature [ˈlɪtərɪtʃə]
jedn. číslo: literature, množ. číslo: literatures
Studenti jsou nabádáni, aby se věnovali moderní literatuře ve větší šíři.
Learners are encouraged to explore modern literature more widely.
Poslal jsem ti nějaké podklady.
I sent you some literature.
Byl profesorem španělské literatury.
He was a...
Tato kniha mapuje literaturu psanou pro děti v ruštině.
This book surveys...
Toto ocenění se uděluje osobě, která významně přispěla světové literatuře.
This award is...
Literatura je moje velká vášeň.
Literature is my...
Jeho vášeň pro literaturu je výjimečná.
His passion for...
4/20
+
dvakrát
dvojnásobně
twice [twaɪs]
Musel jsem to udělat dvakrát, protože jsem zapomněl vypnout automatické aktualizace.
I had to...
Je to nejméně dvakrát větší než ten další.
It is at...
Chelsea na hřišti Arsenalu prohrála pouze dvakrát v posledních osmi zápasech.
Chelsea have now lost just twice in their last eight away games versus Arsenal.
Říkala nám tu samou historku dvakrát.
She told us the same story twice.
Po tom, co dvakrát vedli, prohráli 2:3.
After leading twice, they went down 2-3.
Abychom se tam dostali musíme dvakrát přestupovat.
We have to change trains twice to get there.
Mluvím s ní telefonicky asi dvakrát denně.
I speak to...
5/20
+
otazník
question mark [ˈkwestʃən mɑːk]
jedn. číslo: question mark, množ. číslo: question marks
Stále zde visí velký otazník nad její schopností dokončit svou práci.
There's still a...
Musíte přidat otazník na konec věty.
You must add...
Otazník není součástí oficiální japonské písemné formy.
A question mark...
6/20
+
mužský
samčí
muž
samec
zasunovací (s vnějším závitem)
male [meɪl]
jedn. číslo: male, množ. číslo: males
Máme mužský a ženský tým, který soutěží v místní soutěži.
We have a...
Muž se může ucházet o přízeň ženy po dobu mnoha měsíců.
The male can...
Dospělý samec gorily může zkonzumovat více než 18 kg rostlin denně.
An adult male...
7/20
+
učení
výuka
učící, učební
teaching [ˈtiːtʃɪŋ]
jedn. číslo: teaching, množ. číslo: teachings
Nick věnoval svou kariéru učení, i když mohl vydělat mnohem více peněz.
Nick has devoted...
Přemýšlíš, že půjdeš učit?
Have you thought...
Dáváme přednost moderním učebním metodám.
We prefer modern...
8/20
+
primární, prvořadý, základní
nejdůležitější, hlavní
počáteční
primárky
primary [ˈpraɪmərɪ]
jedn. číslo: primary, množ. číslo: primaries, 2. stupeň: more primary, 3. stupeň: most primary
Prvořadým cílem každé organizace je vytváření hodnot.
The primary goal...
Nabízíme kompletní škálu základní péče a služby preventivní péče.
We offer a...
Naší hlavní odpovědností je udržování webové prezentace pomocí nejnovějších technologií.
Our primary responsibility...
Počáteční fáze projektu byla dokončena na jaře roku 2015.
The primary phase...
9/20
+
kravata, vázanka
remíza, nerozhodný výsledek
(za)vázat, svázat
uvázat, přivázat, ovázat
provázat, propojit
vyrovnat
pouta, vazby, vztah
upoutat, připoutat, spoutat
pražec (AmE)
tie [taɪ]
jedn. číslo: tie, množ. číslo: ties, přít. prostý: tie, 3. os. j. č.: ties, průb. čas: tying, prostý min.: tied, příčestí min.: tied
Pokud nebudeme vyžadovat sako a kravatu, všichni přijdou s košilí rozepnutou až k břichu.
If we do...
Přivázal jsem tento kousek provázku na konec prvního.
I tied this...
Ovázal jsem si lano kolem pasu.
I tied the...
To by více vzájemně provázalo tyto části kódu knihovny a aplikace.
It would tie...
Strojové jazyky jsou provázány s hardwarem jakéhokoliv počítače, pro který jsou navrženy.
Machine languages are...
Německo vyrovnalo zápas ve druhém poločase.
Germany tied the...
Partnerské vztahy jsou slabší, pokud se na dlouho přestěhujete pryč.
Partner's ties are...
Často jsme celý den připoutáni ke stolu a před obrazovku počítače.
We're often tied...
10/20
+
rozšířit, zvětšit (dům)
prodloužit (smlouvu)
táhnout se, rozprostírat se (v prostoru)
vyčnívat, vybíhat, trčet (z čeho)
natáhnout
trvat, (pro)táhnout se (časově)
propnout, napnout (končetinu)
poskytnout, předat
vyjádřit
dotýkat se, vztahovat se
extend [ɪkˈstend]
přít. prostý: extend, 3. os. j. č.: extends, průb. čas: extending, prostý min.: extended, příčestí min.: extended
Rozhodli jsme se rozšířit náš dům.
We decided to...
Doufáme, že v budoucnu prodloužíme cestu podél více pobřeží.
We hope to...
Moje pracovní povolení bylo prodlouženo před uplynutím jeho platnosti.
My work permit...
Písečná pláž se rozprostírá na míle a je vhodná zejména pro děti.
The sandy beach...
Natáhl jsme prádelní šňůru mezi dva stromy.
I've extended a...
Podávám všem otevřenou ruku, abych spolupracoval s členy obou stran.
I am extending...
Chtěl bych vyjádřit moje poděkování všem zaměstnancům.
I'd like to...
To by se mělo vztahovat na nezbytnou spolupráci s našimi partnery.
That should extend...
11/20
+
domácí
vnitrostátní
tuzemský
rodinný
ochočený
hospodyně
interní
domestic [dəˈmestɪk]
jedn. číslo: domestic, množ. číslo: domestics, 2. stupeň: more domestic, 3. stupeň: most domestic
Domácí politika zahrnuje priority, které ovlivňují životy všech občanů.
Domestic policy covers...
Můj rodinný život je v současné době komplikovaný.
My domestic life...
Pokud je to možné, chtějí si řídit své vlastní interní záležitosti.
They desire to...
12/20
+
vychovat, vychovávat
nadnést, nadhodit
(vy)zvracet, (vy)vrhnout
bring up [brɪŋ ʌp]
přít. prostý: bring up, 3. os. j. č.: brings up, průb. čas: bringing up, prostý min.: brought up [brɔ:t ʌp], příčestí min.: brought up [brɔ:t ʌp]
Vycvičil jsem ho a vychoval jako štěně.
I had trained...
Nadnesli problematiku více propracovaných programů a nástrojů.
They brought up...
Nenuť mě, abych vyzvracel mou snídani.
Don't make me...
13/20
+
pokrok
postup, vývoj, průběh
postupovat, vyvíjet se, pokročit
právě se konat
probíhat
zlepšení, zlepšování
progress [ˈprəʊɡrɛs]
jedn. číslo: progress, množ. číslo: progresses, přít. prostý: progress, 3. os. j. č.: progresses, průb. čas: progressing, prostý min.: progressed, příčestí min.: progressed
Ve svém zotavení po havárii dosáhl Alex významného pokroku.
Alex has made...
Vývoj projektu je v předstihu proti plánu.
The project's progress...
Právě probíhá údržba
Maintenance works are...
14/20
+
autobus
sběrnice
autobusový
jet autobusem
bus [bʌs]
jedn. číslo: bus, množ. číslo: buses, přít. prostý: bus, 3. os. j. č.: buses, průb. čas: busing, prostý min.: bused, příčestí min.: bused
Měli bys jet autobusem číslo 15 dvě zastávky.
You should take...
Sběrnice je subsystém, který slouží k připojení komponent počítačů.
A bus is...
Děti jely do školy autobusem.
Children are bussed...
15/20
+
pokyn, instrukce, příkaz
poučení, instruktáž
instruction [ɪnˈstrʌkʃən]
jedn. číslo: instruction, množ. číslo: instructions
Pečlivě přečtěte a dodržujte všechny pokyny.
Read and follow...
Dan jednal podle telefonických pokynů.
Dan was acting...
Kurz vám poskytne základní poučení týkající se údržby motoru.
The course gives...
16/20
+
zásobování
dodávka
zásoba
dodat, dodávat
poskytnout
zásobovat
nabídka
náhradní, zastupující
zásobovací
supply [səˈplaɪ]
jedn. číslo: supply, množ. číslo: supplies, přít. prostý: supply, 3. os. j. č.: supplies, průb. čas: supplying, prostý min.: supplied, příčestí min.: supplied
Máme jen malou zásobu jídla.
We have only...
Je nedostatek vody.
Water is in...
Tepelná energie je do města dodávána teplovody.
Heat power is...
Poptávka po banánech překonává nabídku.
Banana demand outstrips...
17/20
+
kuře
slepice
kuřecí
zbabělec
vylekaný, počůraný strachy
chicken [ˈtʃɪkɪn]
jedn. číslo: chicken, množ. číslo: chickens
Jess pekla na večeři celé kuře.
Jess baked a...
Šla jsem do obchodu pro suroviny na kuřecí polévku.
I went to...
Je to jen myš, ty srabe!
It's just a...
18/20
+
soused
bližní
sousedit
neighbor [ˈneɪbə]
jedn. číslo: neighbor, množ. číslo: neighbors, přít. prostý: neighbor, 3. os. j. č.: neighbors, průb. čas: neighboring, prostý min.: neighbored, příčestí min.: neighbored
Musel jsem pomoci mému sousedovi s chytáním jeho neposlušné kočky.
I had to...
Můj přítel a soused se chystá navštívit závod Formule 1.
My friend and...
Ucházel jsem se o dívku ze sousední vesnice.
I was courting a girl from the neighboring village.
Po nějaké době začala odmítat návštěvy spolužáků a sousedů.
After a time,...
Jen o pár dní před tím, se přistěhovali naši noví sousedé.
Just a few...
Naše plány na venkovní pivní zahrádku se setkaly s odporem sousedů.
Our plans for...
Steven byl můj soused, s kterým jsem krátce flirtovala asi před půl rokem.
Steven was my...
19/20
+
odpovídající, vhodný, příslušný
přiměřený, rozumný
přivlastnit si, přisvojit si (bez dovolení)
vyčlenit, vyhradit (peníze v rozpočtu)
vyvlastnit (pozemek)
appropriate [əˈprəʊpriət]
přít. prostý: appropriate, 3. os. j. č.: appropriates, průb. čas: appropriating, prostý min.: appropriated, příčestí min.: appropriated, 2. stupeň: more appropriate, 3. stupeň: most appropriate
Tento seminář je vhodnou příležitostí k diskusi o způsobech, jak dosáhnout našeho cíle.
This seminar is...
Výsledky potvrdily příslušné části naší teoretické práce.
The results confirmed...
Rozhodli se přivlastnit si naši ochranou známku.
They decided to...
Vláda vyhradila na tento projekt nějaké peníze.
The government has...
20/20
+
medicína
lékařství
lék
léčit
medicine [ˈmedsɪn]
jedn. číslo: medicine, množ. číslo: medicines, přít. prostý: medicine, 3. os. j. č.: medicines, průb. čas: medicining, prostý min.: medicined, příčestí min.: medicined
Jak mohu získat více informací o studiu lékařství na univerzitě?
How can I...
Potřebujete užívat tento lék po delší dobu.
You need to...
Lék působil jako by byl kouzelný.
The medicine worked as if by magic.
Tento lék je dostupný pouze na lékařský předpis.
This medicine is...
Lék působil rychle.
The medicine acted...
Je tento lék bezpečný pro těhotné ženy?
Is this medicine safe for pregnant women?
Potřebujeme odborné zkušenosti v oblasti všeobecného lékařství nebo interního lékařství.
We need professional...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X