460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
81
82
83
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
(vele)trh
spravedlivý, čestný, fér, férový
přiměřený, rozumný (cena)
světlý, plavý (vlasy ap.)
fair [feə]
jedn. číslo: fair, množ. číslo: fairs, 2. stupeň: fairer, 3. stupeň: fairest
Uvažujeme o účasti na veletrhu v Londýně.
We are considering taking part in a trade fair in London.
Právo na spravedlivý proces je samotným základem pravidel demokracie.
The right to a fair trial is fundamental to the rule of democracy.
To není fér, že jsem dostal zaplaceno víc než ona.
It's not fair that I got paid more than she.
Také jsem si myslel, že je to férová cena, i když ne levná.
I also thought it was a fair price, although not cheap.
Má dlouhé světlé vlasy.
She has long fair hair.
2/20
+
slavný, proslulý
prvotřídní, báječný
známý
famous [ˈfeɪməs]
2. stupeň: more famous, 3. stupeň: most famous
Budu slavná popová hvězda, až budu starší.
I'm going to be a famous pop star when I'm older.
Wales udržel slavné vítězství.
Wales hung on for a famous victory.
Moje rodné město je známé několika úžasnými přírodními útvary.
My hometown is famous for several amazing natural features.
3/20
+
touha, přání
toužit, přát si
desire [dɪˈzaɪə]
jedn. číslo: desire, množ. číslo: desires, přít. prostý: desire, 3. os. j. č.: desires, průb. čas: desiring, prostý min.: desired, příčestí min.: desired
Emily pocítila silnou touhu po kávě.
Emily felt a strong desire for coffee.
Musíme se přizpůsobit konkrétním potřebám a přáním našich uživatelů.
We have to adapt to the specific needs and desires of our users.
Toužím pouze po tom, aby mně byla dána šance být matkou.
I desire only to be given a chance to be a mother.
Každá žena touží být krásná.
Every woman desires to be beautiful.
4/20
+
interpunkční znaménko
punctuation mark [ˌpʌŋktjʊˈeɪʃən mɑːk]
jedn. číslo: punctuation mark, množ. číslo: punctuation marks
Interpunkční znaménka jsou symboly, které se používají ke zvýšení srozumitelnosti a pochopení písemného jazyka.
Punctuation marks are...
Interpunkční znaménka jsou například tečka, čárka, otazník, pomlčka, závorky apod.
The punctuation marks...
Vytvořili jsme kvíz, který vám pomůže určit, které interpunkční znaménko je nejvhodnější.
We created a...
5/20
+
obklopit, obklopovat
obklíčit
obehnat
orámovat
okolí, prostředí
okraj, obruba
surround [səˈraʊnd]
jedn. číslo: surround, množ. číslo: surrounds, přít. prostý: surround, 3. os. j. č.: surrounds, průb. čas: surrounding, prostý min.: surrounded, příčestí min.: surrounded
Včera večer jsem byl obklopen mými přáteli.
Last evening I...
Hory obklopují horské město jako štít.
The mountains surround...
Tajemství stále obklopuje okolnosti její smrti.
Mystery still surrounds...
Policie obklíčila jeho dům brzy v sobotu, i když pokračoval ve střelbě ze své zbraně.
The police surrounded...
Naše vesnice se nacházejí v krásném prostředí.
Our villages are...
Mramorový krb má vykachličkovaný okraj.
The marble fireplace...
6/20
+
stín
přítmí, šero
zastínit
sledovat (koho), pověsit se (na koho)
stínový
shadow [ˈʃædəʊ]
jedn. číslo: shadow, množ. číslo: shadows, přít. prostý: shadow, 3. os. j. č.: shadows, průb. čas: shadowing, prostý min.: shadowed, příčestí min.: shadowed, 2. stupeň: more shadow, 3. stupeň: most shadow
Stín věže se rychle prodlužoval.
The tower's shadow...
Vlk jí pronásledoval jako stín, ale jeho zápach ho prozradil.
A wolf followed...
Bez stínu pochybností budou elektrické automobily v blízké budoucnosti hrát vedoucí roli.
Without a shadow...
V jednu chvíli ráno vysoký strom zastínil lavičku.
At one point...
Sledoval jí z bezpečné vzdálenosti.
He shadowed her...
7/20
+
volby, hlasování
volit
průzkum veřejného mínění, anketa
voličská účast
obdržet (hlasy)
poll [pəʊl]
jedn. číslo: poll, množ. číslo: polls, přít. prostý: poll, 3. os. j. č.: polls, průb. čas: polling, prostý min.: polled, příčestí min.: polled
Alkohol nikdy nebyl prodáván v den voleb, dokud nebylo hlasování ukončeno.
Alcohol was never...
Jaký je důvod pro to, aby se v té době prováděl průzkum veřejného mínění?
What was the...
Anketa odhalila, že osm z deseti lidí tvrdí, že o tom mají málo nebo vůbec žádné znalosti.
The poll reveals...
V hlasování obdržel 67% hlasů
He polled 67%...
8/20
+
organizovat
uspořádat, pořádat
urovnat
zařídit
organize [ˈɔːgəˌnaɪz]
přít. prostý: organize, 3. os. j. č.: organizes, průb. čas: organizing, prostý min.: organized, příčestí min.: organized
Rozhodli jsme se, že společně uspořádáme její svatbu.
We decided that...
Můžeme naše fotky správně uspořádat vytvořením alb podle témat.
We can properly...
Karty byly urovnány do balíčků.
The cards were...
Zařiďte se tak, abyste na místo přišli včas.
Organize yourself to...
9/20
+
barva
malovat, namalovat, vymalovat
natírat
nátěr
lakovat
lak
paint [peɪnt]
jedn. číslo: paint, množ. číslo: paints, přít. prostý: paint, 3. os. j. č.: paints, průb. čas: painting, prostý min.: painted, příčestí min.: painted
Adam nanášel barvu na plátno krátkými přímými tahy.
Adam applied a...
Je vhodné vymalovat zeď nejdříve základní barvou.
It is suitable...
Dvě tenké vrstvy nátěru schnou mnohem rychleji než jedna tlustá vrstva.
Two thin coats...
10/20
+
naživu
živý
zaživa
v činnosti, fungující
alive [əˈlaɪv]
2. stupeň: more alive, 3. stupeň: most alive
Pět let po infarktu mnoho z nich už nebude naživu.
Five years after...
Pacienti se selháním ledvin mohou být udržováni naživu pomoci dialýzy.
Patients with kidney...
Většina dospělých ví, že cvičení je důležité pro to, aby byli živí a zdraví.
Most adult know...
Zkontroluj, jestli spojení stále funguje.
Check if the...
11/20
+
motor
stroj
lokomotiva
engine [endʒɪn]
jedn. číslo: engine, množ. číslo: engines
Toto vozidlo je poháněno čtyřválcovým motorem o objemu 2,0 litru s kompresorem.
This car is...
Soukromý sektor je motorem hospodářského růstu.
The private sector...
Jako součást experimentu jsme umístili za lokomotivu sedmnáct naložených vagónů.
By way of...
12/20
+
list, lístek (stromu)
list (knihy)
leaf [liːf]
jedn. číslo: leaf, množ. číslo: leaves, přít. prostý: leaf, 3. os. j. č.: leafs, průb. čas: leafing, prostý min.: leafed, příčestí min.: leafed
Na podzim listy padají ze stromů.
The trees drop...
Listy začaly žloutnout.
The leaves were...
Já jsem poslední lístek na stromě a vítr stále fouká.
I am the...
Mohli by jsme začít od začátku.
We could turn...
13/20
+
unie
svaz
odbory
spojení
union [ˈjuːnjən]
jedn. číslo: union, množ. číslo: unions
Unie západoevropských zemí byla založena v roce 1960.
A union of...
Svaz učitelů má současné době více než 50 000 členů.
The teachers' union...
Odborové organizace protestovaly a svolaly generální stávku.
The labor unions...
Spojení sperma a vajíčka vede k novému sloučení genetických informací.
The union of...
14/20
+
uklidit, poklidit
vyčistit
odstranit
vydělat velké peníze
clean up [kliːn ʌp]
přít. prostý: clean up, 3. os. j. č.: cleans up, průb. čas: cleaning up, prostý min.: cleaned up, příčestí min.: cleaned up
Zkoušela jsem poklidit jeho stůl.
I tried to...
Posádky pokračují v odstraňování trosek.
Crews are continuing...
Prodělal jsem na tomto obchodu, ale moji přátelé dost vydělali.
I lost my...
15/20
+
tenký, úzký, slabý (drát, papír)
hubený, štíhlý
lehký, tenký (oděv)
řídký (tekutina)
probrat, prořezat, protrhat
zředit, rozředit, naředit
thin [θɪn]
přít. prostý: thin, 3. os. j. č.: thins, průb. čas: thinning, prostý min.: thinned, příčestí min.: thinned, 2. stupeň: thinner, 3. stupeň: thinnest
Aperitivy jsou obvykle podávány s tenkým plátkem citronu.
The aperitifs are...
Ruby je štíhlá, ale její poprsí je velké.
Ruby is thin,...
Také nakupujeme lehké letní oblečení pro pacienty, kteří nemají žádné příbuzné.
We are also...
Houbová polévka byla trochu řídká a nevýrazná.
The mushroom soup...
16/20
+
(z)opakovat, reprodukovat
opakování
repeat [rɪˈpiːt]
jedn. číslo: repeat, množ. číslo: repeats, přít. prostý: repeat, 3. os. j. č.: repeats, průb. čas: repeating, prostý min.: repeated, příčestí min.: repeated
Požádal jsem ho, aby zopakoval to, co řekl.
I asked him...
Tohle neříkej Brandonovi.
Don't repeat this...
Nechci se na to dívat. Je to opakování.
I don't want...
17/20
+
zranění
úraz
ublížení, újma
injury [ˈɪndʒərɪ]
jedn. číslo: injury, množ. číslo: injuries
Richard vyvázl z nehody bez zranění.
Richard escaped from...
Will utrpěl při havárii hrozná zranění.
Will suffered awful...
Bez důkazů nemůže společnost získat zpět náhradu škody za újmu na své dobré pověsti.
The corporation can't...
18/20
+
armáda, vojsko
armádní, vojenský
army [ˈɑːmɪ]
jedn. číslo: army, množ. číslo: armies
Alexander se musel naučit, jak vést armády do bitev.
Alexander had to...
Máme armádu právníků na naší straně, abychom chránili naše zájmy.
We have an...
Paul sloužil v armádě během 2. světové války.
Paul served in...
19/20
+
počasí
odolat, vydržet, přestát
zvětrat
weather [ˈweðə]
jedn. číslo: weather, množ. číslo: weathers, přít. prostý: weather, 3. os. j. č.: weathers, průb. čas: weathering, prostý min.: weathered, příčestí min.: weathered
Pokud je pěkné počasí, můžou sedět a odpočívat na zahradě.
If the weather...
Jaké bylo počasí?
What was the...
Natalie je schopná přestát tuto obtížnou dobu.
Natalie is able...
Skály vlivem větru a vody zvětraly do mnoha podivných tvarů.
The wind and...
20/20
+
oběd
(po)obědvat, dát si oběd
lunch [lʌntʃ]
jedn. číslo: lunch, množ. číslo: lunches, přít. prostý: lunch, 3. os. j. č.: lunches, průb. čas: lunching, prostý min.: lunched, příčestí min.: lunched
Proč by měly děti jíst zdravý oběd, když máma ne?
Why should children...
Co je k obědu?
What's for lunch?
Včera jsem obědval s mým šéfem.
I was lunching...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X