460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
82
83
84
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
mapa, plán (města)
(z)mapovat
zobrazovat (na mapě)
map [mæp]
jedn. číslo: map, množ. číslo: maps, přít. prostý: map, 3. os. j. č.: maps, průb. čas: mapping, prostý min.: mapped, příčestí min.: mapped
Zjisti, kde se nacházíme na mapě a najdi cestu do nejbližší restaurace.
Find out where we are on the map and find our way to the nearest restaurant.
Potřebujeme mapu ve vhodném měřítku, na které budou vyznačeny hrady.
We need a map in an appropriate scale on which the castles are marked.
Víš, jak číst v mapě?
Do you know how to read a map?
2/20
+
bouře, bouřka, smršť
vrazit, vřítit se, přiřítit se
útok, zteč
burácet, zařvat
zaútočit, vzít útokem
storm [stɔːm]
jedn. číslo: storm, množ. číslo: storms, přít. prostý: storm, 3. os. j. č.: storms, průb. čas: storming, prostý min.: stormed, příčestí min.: stormed
Všichni tvrdě spali, aniž by věděli, že přichází bouře.
Everyone was sleeping soundly unaware that a storm was coming.
Ryan vtrhl do kanceláře jako zuřivý býk a začal na ní křičet.
Ryan stormed into the office like a raging bull and began screaming at her.
Přiřítil se ke mně a velmi hlasitě se zeptal, proč jsem nezasalutoval.
He came storming at me and very vocally asked why I had not saluted.
"Vypadni a nikdy se nevracej!" zařval.
"Get out and never come back!" he stormed.
Jeho vojsko vzalo pevnost útokem.
The fortress was stormed by his troops.
3/20
+
software
programové vybavení
softwérový, programový
software [ˈsɒftˌweə]
jedn. číslo: software, množ. číslo: software
Postup instalace softwaru závisí na vašem operačním systému.
The installation process for software depends on your operating system.
Vývojáři software prostě nepíšou kód celý den.
Software developers don't just write code all day.
Potřebujeme vytvořit nové softwarové licence pro všechny naše produkty.
We need to create new software licenses for all our products.
4/20
+
planeta
planet [ˈplænɪt]
jedn. číslo: planet, množ. číslo: planets
Víme, že existuje osm planet, které obíhají Slunce.
We know that...
Jsme jen jedna z mnoha obývaných planet.
We are only...
Mars je někdy nazýván Červenou planetou.
Mars is sometimes called the Red Planet.
Za pouhých deset let nebudeme mít dostatek jídla k tomu, abychom uživili planetu.
In just a...
Sondy získávají informace o vzdálených planetách.
Probes gather information...
Pečlivě změřil pohyby planet a provedl výpočty.
He carefully measured...
Jak se planeta otepluje, musíme najít něco, co bude stále více účinější.
We need to...
5/20
+
den volna
volno
day off [deɪ ɒf]
jedn. číslo: day off, množ. číslo: days off
Kdy sis naposledy vzal den volna?
When was the...
Nestyďte se požádat o den volna.
Don't be ashamed...
Měly by děti dostat ve škole den volna kvůli smrti domácího mazlíčka?
Should kids have...
6/20
+
pivo
beer [bɪə]
jedn. číslo: beer, množ. číslo: beers
Můžete nám přinést dvě piva?
Can you bring...
Jeho hospoda vaří své vlastní pivo.
His pub brews...
Po třetím pivu, přestávám jasně přemýšlet.
After the third...
Dostal jsem šanci vyrábět své vlastní pivo.
I got a shot at making my own beer.
Vyrábíme širokou škálu piv.
We produce a...
Jedno pivo je moje hranice, když řídím.
One beer is...
Po několika pivech se trochu uvolnila.
After a few...
7/20
+
toaleta, záchod
toilet [ˈtɔɪlɪt]
jedn. číslo: toilet, množ. číslo: toilets
Čištění záchodu je domácí práce, o kterou nikdo moc nestojí.
Cleaning the toilet...
Přišla jsem do koupelny a začala mou ranní toaletu.
I came into...
Většina z nich nejí ani nepije kvůli strachu, že budou potřebovat jít na záchod.
Most of them...
8/20
+
pavučina
síť, spleť
web, internet
blána, plovací blána
tkanina, tkanivo
internetový, webový
web [web]
jedn. číslo: web, množ. číslo: webs
Každý druh pavouka se vyznačuje zvláštním způsobem jak spřádá svojí pavučinu.
Each species of...
Zaměstnanci stráví jeden až tři hodiny denně surfováním po internetu.
Employees spend between...
Elektronická kniha je rozdělena do samostatných webových stránek pro každou kapitolu.
An electonic book...
9/20
+
ponožka
dát pecku, jednu vypálit, udeřit
rána
sock [sɒk]
jedn. číslo: sock, množ. číslo: socks, přít. prostý: sock, 3. os. j. č.: socks, průb. čas: socking, prostý min.: socked, příčestí min.: socked
Jak dlouho můžu nosit stejný pár ponožek bez zdravotních problémů?
How long can...
Oliver udeřil Harryho vší silou do brady.
Oliver socked Harry...
Nejsem někdo, kdo řeší problémy ránou do čelisti.
I'm not someone...
10/20
+
zkouška
vyšetření, prohlídka
exam [ɪgˈzæm]
jedn. číslo: exam, množ. číslo: exams
Neudělal jsem zkoušku a jsem zvědavý, jak to uškodí mé kariéře.
I failed my...
Doufám, že udělám zkoušku.
I hope I...
Mia šla na vyšetření do nemocnice.
Mia went to...
11/20
+
úředník
pracovat jako úředník
prodavač (AmE) (hl. u pultu v menších obchodech)
recepční (AmE)
clerk [klɜːrk]
jedn. číslo: clerk, množ. číslo: clerks, přít. prostý: clerk, 3. os. j. č.: clerks, průb. čas: clerking, prostý min.: clerked, příčestí min.: clerked
Hledáte práci jako úředník v Kanadě?
Are you looking...
Prodavač mi pomohl vybrat si nějaké oblečení pro moji dceru.
The sales clerk...
Recepční nám přidělil pokoj, který měl nádherný výhled na město.
The hotel clerk...
12/20
+
(u)zavřít
skončit
vypnout (se), zastavit chod, odstavit
shut down [ʃʌt daʊn]
přít. prostý: shut down, 3. os. j. č.: shuts down, průb. čas: shutting down, prostý min.: shut down [ʃʌt daʊn], příčestí min.: shut down [ʃʌt daʊn]
Chystejí se uzavřít místní burzy.
They are going...
Část trasy byla na chvíli uzavřena.
A portion of...
Musíte ukončit program dříve, než se počítač řádně vypne.
You have to...
13/20
+
východ
výjezd
odchod
odejít, opustit
ukončit
vystoupit
exit [ˈeksɪt]
jedn. číslo: exit, množ. číslo: exits, přít. prostý: exit, 3. os. j. č.: exits, průb. čas: exiting, prostý min.: exited, příčestí min.: exited
Pomohl otevřít nouzový východ a odvést lidi pryč z místa havárie.
He helped to...
Pokus se ozve alarm, opusťte, prosím, budovu.
If the fire...
Musíte ukončit program před instalací nové verze.
You have to...
Byl velmi ostražitý a rychle vystoupil ze svého vozidla.
He was very...
14/20
+
poledne
polední
noon [nuːn]
jedn. číslo: noon, množ. číslo: noons
Lov začíná přesně v poledne.
The hunt starts...
Bylo téměř poledne a slunce pražilo plnou silou.
It was almost...
Budeš tam v poledne?
Will you be there at noon?
Hned po poledni se ozval rachot elektrické pily.
The racket of the electric saw went on past noon.
15/20
+
poranit, zranit
poškodit
ranit, urazit
injure [ˈɪndʒə]
přít. prostý: injure, 3. os. j. č.: injures, průb. čas: injuring, prostý min.: injured, příčestí min.: injured
Při pádu si poranila nohu a propíchla dlaň.
The fall injured...
Neměl jsem v úmyslu ho ani zabít, ani zranit.
I had neither...
Bylo to podruhé, co urazila jeho hrdost.
It was the...
16/20
+
stydět se
be ashamed [biː əˈʃeɪmd]
přít. prostý: be/am/are ashamed, 3. os. j. č.: is ashamed, průb. čas: being ashamed, prostý min.: were/was ashamed, příčestí min.: been ashamed
Nemáš se za co stydět.
You've got nothing...
Nikdy jsem se za něho nestyděl.
I was never...
Nikdy se nestydím přiznat, jak se cítím.
I'm never ashamed...
17/20
+
ubohý, bídný, mizerný
lakomý
strádání, bída, nouze
mizerně, bídně
miserly [ˈmaɪzəlɪ]
2. stupeň: more miserly, 3. stupeň: most miserly
V letošním roce nám bylo nabídnuto ubohé zvýšení pouze o 1%.
This year we...
Nikův lakomý otec odmítl zaplatit za jeho vzdělání.
Nick's miserly father...
Se mým měsíčním rozpočtem jsem na tom velmi mizerně.
I am very...
18/20
+
štědrý
velkorysý
vydatný, hojný, pořádný
generous [ˈdʒenrəs]
2. stupeň: more generous, 3. stupeň: most generous
Vždycky byl ke mně velice štědrý.
He was always...
Patrick měl velkorysou povahu a užíval si v životě mnoho radosti z prostých věcí.
Patrick had a...
Dostali jsme pořádný plátek pomalu pečeného rozbífu.
We got a...
19/20
+
lístek, vstupenka, jízdenka, letenka
cedulka, etiketa
přivěsit si lístek
ticket [ˈtɪkɪt]
jedn. číslo: ticket, množ. číslo: tickets, přít. prostý: ticket, 3. os. j. č.: tickets, průb. čas: ticketing, prostý min.: ticketed, příčestí min.: ticketed
Kolik stojí lístky pro studenty?
How much are...
Koupil jsem vstupenky pro mě a mou ženu na budovu Empire State Building.
I bought tickets...
Letenka stojí 250 Euro.
The plane ticket...
20/20
+
zasedání, schůze, sezení
session [ˈseʃən]
jedn. číslo: session, množ. číslo: sessions
Zasedání parlamentu začalo 15. prosince.
The session of...
Rusko svolá mimořádnou schůzi Rady bezpečnosti OSN kvůli úderu v Sýrii.
Russia will call...
Doporučujeme tři sezení terapie za týden.
We recommend three...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X