460+  lekcí
19 400+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
86
87
88
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
někde, někam, kdesi
asi, přibližně
somewhere [ˈsʌmˌweə]
Slyšel jsem slabý zvuk hudby, která hrála někde v domě.
I heard the faint sound of music playing somewhere in the house.
Domnívali se, že se skrývá kdesi v horském terénu.
They believed he was hiding somewhere in the mountainous terrain.
Polož to někam jinam.
Put it somewhere else.
Zabere nám to něco mezi šesti až deseti měsíci, podle míry našeho úsilí.
It'll take us somewhere between six and ten months, depending on our endeavor.
2/20
+
bazén
kaluž, louže
tůň(ka), rybníček, jezírko
biliár, kulečník
sdílené prostředky
být podílníkem, sdílení
sázení, sázka
dát dohromady (peníze, vědomosti ap.)
pool [puːl]
jedn. číslo: pool, množ. číslo: pools, přít. prostý: pool, 3. os. j. č.: pools, průb. čas: pooling, prostý min.: pooled, příčestí min.: pooled
Spadl jsem do bazénu s mým mobilním telefonem.
I fell in the pool with my cellular phone.
Na zemi byla kaluž krve.
There was a pool of blood on the ground.
Včera jsem s Martinem hrál kulečník.
I played pool with Martin yesterday.
Můžete použít systém pro rezervaci spolujízdy autem.
You can use the systems for booking car pools.
Kdo vyhrál sázku?
Who won the pool?
3/20
+
máma
mom [mɒm]
jedn. číslo: mom, množ. číslo: moms
Moje matka a táta na mě nezanevřeli ani v těch nejhorších dobách.
My mom and dad never gave up on me even in the worst of times.
Mami, můžu si jít hrát s Alicí?
Mom, can I go and play with Alice?
Teď se ukázalo, že moje máma má nakonec vždy pravdu.
Now it turns...
Moje matka byla sužována úzkostí a depresí.
My mom suffered...
Matka namazala máslo na chleba.
Mom spread the...
Proč by měly děti jíst zdravý oběd, když máma ne?
Why should children...
Moje mamka a taťka jsou na mě hrdí.
My mom and...
4/20
+
výnos
příjem, tržba
obrat
revenue [ˈrevɪˌnjuː]
jedn. číslo: revenue, množ. číslo: revenues
Výnosy z prodeje vozů v tomto měsíci poklesly.
Revenue sales for...
Museli jsme najít jiný způsob, jak kompenzovat ušlé příjmy.
We needed to...
Výnosy jsou měřítkem úspěšnosti produktu.
Revenues are a...
Náš obrat začal klesat, když konkurenti vstoupili na trh.
Our revenue has...
Pochybení způsobilo městu pokles příjmů odhadovaný na dva miliony dolarů.
The error cost...
Pokuty mohou představovat až čtyři procenta ročních příjmů při systematickém nedodržování.
The fines can...
5/20
+
citový
emoční, emocionální
dojemný
citově založený
emotional [ɪˈməʊʃənəl]
2. stupeň: more emotional, 3. stupeň: most emotional
Nicole jí pomohla s citovými problémy, které byly důsledkem nesnází v jejím rodinném životě.
Nicole helped her...
Církev jí poskytla emocionální podporu.
The church provided...
Molly je velmi citově založená osoba.
Molly is a...
6/20
+
místo (koho/čeho)
za (náhradou)
namísto
místo aby
instead of [ɪnˈsted əv]
Mohu použít tužku místo pera?
Can I use...
Nechci, aby tam misto mě byl někdo jiný.
I don't want...
Namísto dřeva se k výrobě tenisových raket začaly používat kompozitní materiály.
Instead of wood,...
7/20
+
analytik
analyst [ˈænəlɪst]
jedn. číslo: analyst, množ. číslo: analysts
Marketingoví analytici očekávají růst HDP pod 4%.
Market analysts expect...
Počítačový analytik zvolí konfiguraci software, která vyhovuje potřebám uživatelů.
A computer analyst...
8/20
+
ruský
ruština
Rus, Ruska
Russian [ˈrʌʃən]
jedn. číslo: Russian, množ. číslo: Russians, 2. stupeň: more Russian, 3. stupeň: most Russian
Mluvíte rusky?
Do you speak...
Jsem Ruska, jak jste možná uhádli z mého jména.
I am Russian...
Tato kniha mapuje literaturu psanou pro děti v ruštině.
This book surveys...
V ruské kultuře se vodka často pije při společenských setkáních.
In Russian culture,...
9/20
+
zrak
pohled (na co), podívaná
mířidlo
pamětihodnost, památka
zahlédnout, uvidět
zamířit (pomocí mířidel)
sight [saɪt]
jedn. číslo: sight, množ. číslo: sights, přít. prostý: sight, 3. os. j. č.: sights, průb. čas: sighting, prostý min.: sighted, příčestí min.: sighted
Aloe Vera zlepšuje zrak, ale také léčí další neduhy.
Aloe Vera improves...
Usmívá se při pohledu na hordy jiných běžců běhajících dokola.
She smiles at...
Během cesty do Itálie v minulém roce jsme viděli mnoho památek.
We saw many...
Byli jsme potěšeni, že jsme uviděli překrásné květiny jen pár kroků od stezky.
Just a few...
Mimo jiné byste měli ověřit, že je vaše puška správně namířena na cíl.
Among other things,...
10/20
+
investor
investor [ɪnˈvestə]
jedn. číslo: investor, množ. číslo: investors
Více než kdykoli dříve, investoři mají zájem o informace o společnostech, které se netýkají financí.
More than ever...
Přijali jsme komplexní ekonomický program, jehož cílem je obnovit důvěru investorů.
We adopted a...
Výhled pro investory je podle finančních expertů dobrý.
The outlook for...
Pro potenciální investory je obtížné vyhodnotit očekávanou budoucí hodnotu inovativního podniku.
It is difficult...
Velký investor může mít na projekt velký vliv.
A large investor...
Tento projekt ztratil přízeň investorů.
This project has...
Náš nový projekt je pro investory stále lákavou nabídkou.
Our new project...
11/20
+
regionální, místní, oblastní
krajský
regional [ˈriːdʒənəl]
2. stupeň: more regional, 3. stupeň: most regional
Regionální manažer navštěvuje a udržuje kontakty se zákazníky.
The Regional Manager...
Jonathan mluví s místním nářečím.
Jonathan speaks with...
Máme oblastní pobočky v pěti městech.
We have regional...
12/20
+
dík, díky, děkuji
poděkování
thanks [θæŋks]
Díky moc za vaši službu.
Thanks a lot...
Díky moc za všechnu vaši práci.
Thanks very much...
Děkuji za optání.
Thanks for asking.
13/20
+
stále více
čím dál tím víc
increasingly [ɪnˈkriːsɪŋlɪ]
Jak se planeta otepluje, musíme najít něco, co bude stále více účinější.
We need to...
Rovněž si stále více uvědomují význam norem.
They also became...
Situace ve Vietnamu se čím dál tím víc stávala beznadějnou.
The situation in...
14/20
+
přejít k, přeplavit se přes
stavit se, zastavit se, zaskočit
začít náhle být
náhle pocítit, začít náhle pociťovat
come over [kʌm ˈəʊvə]
přít. prostý: come over, 3. os. j. č.: comes over, průb. čas: coming over, prostý min.: came over [keɪm ˈəʊvə], příčestí min.: come over [kʌm ˈəʊvə]
Před tím, než mu bylo třicet, můj táta přijel z Itálie.
My dad came...
Myslel jsem, že jsme se domluvili, že nejdříve zavoláš, než se zastavíš.
I thought we...
Nevím, co mě to náhle popadlo.
I do not...
15/20
+
čtvrtý
čtvrtina
za čtvrté
fourth [fɔːθ]
Elliot, který měl dosud nejvíce bodů, skončil v tomto závodě čtvrtý hned před Owenem.
Point leader Elliot...
Zabírá asi jednu čtvrtinu souše na zemi.
It covers about...
Vypil jsem tři čtvrtiny láhve.
I drank out...
16/20
+
hokej
hokejový
hockey [ˈhɒkɪ]
jedn. číslo: hockey, množ. číslo: hockeys
Lední hokej je kontaktní týmový sport.
Ice hockey is...
Můj článek je o hokejovém týmu, kterému fandím.
My article is...
Hokejistovi byl udělen trest za držení.
The hockey player...
17/20
+
etnický
ethnic [ˈeθnɪk]
2. stupeň: more ethnic, 3. stupeň: most ethnic
Zkoumali jsme role mužů a žen mezi různými etnickými skupinami.
We examined the...
Váš etnický původ není důležitý.
Your ethnic origin...
18/20
+
hruď, hrudník
prsa
truhla, bedna
hrudní
chest [tʃest]
jedn. číslo: chest, množ. číslo: chests
V poslední době jsem cítil ostré bolesti na hrudi, které netrvají dlouho.
Lately, I have...
Všechny materiály byly nacpány do truhel, kufrů a krabic.
All materials were...
Toto cvičení posiluje hrudní svaly.
This exercise strengthens...
19/20
+
panel, deska
tým, skupina
porota
obložit (panely)
panel [ˈpænəl]
jedn. číslo: panel, množ. číslo: panels, přít. prostý: panel, 3. os. j. č.: panels, průb. čas: panelling, prostý min.: panelled, příčestí min.: panelled
Teď vysunuji řídící panel výtahu.
I am pulling...
Mezi desky a stěnu je třeba umístit vrstvu izolačního materiálu.
A layer of...
Tým odborníků vypracoval provozní postupy.
The panel of...
20/20
+
rozšířit (se)
zvětšit (se)
roztáhnout (se), rozpínat (se)
rozrůst (se)
expandovat
uvolnit se, stát se sdílnějším
expand [ɪkˈspænd]
přít. prostý: expand, 3. os. j. č.: expands, průb. čas: expanding, prostý min.: expanded, příčestí min.: expanded
Musíte zvětšit velikost tohoto virtuálního disku.
You need to...
Obecně platí, že kapaliny mají tendenci se rozpínat, když se jejich teplota zvětšuje.
In general, the...
V posledních několika letech trh značně expanduje.
A market has...
Po několika pivech se trochu uvolnila.
After a few...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X